Deze opleidingprintprint

diplomaMSc Organisation Studies
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur0 dagen voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60754
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

Trial Lectures Master's programs Tilburg
Do you want to experience what it's like to follow a Master program at Tilburg University? Then follow a trial lecture of the Master's program of your choice! You can follow a trial lecture from February 2019 until June 2019.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
1234
Social Changes and Sustainable Development
6 EC
Complexity within Organizations
6 EC
Evidence Based Intervention
3 EC
Organizational Dynamics
6 EC
Master's seminar Organization Studies
3 EC
Interorganizational Relationships
6 EC
Hybrid Organizations
6 EC
Master's thesis
24 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, poster presentatie, seminar, werkcollege, zelfstudie

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 1 juli 2019
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 14600
niet-EU/EER studenten : € 14600
1 september 2020
aanmelding deadline : 1 juli 2020
collegegeld nog niet bekend
studie kosten
bron: Tilburg University
bedrag kostenpost
€ 350levensonderhoud
€ 75studiematerialenper jaar
€ 192visa/permitper jaar
€ 400
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in onder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

136 studenten volgen deze opleiding
54% daarvan is vrouw
2 eerstejaars gestart in 2017
100% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

POLIS

Organisatiewetenschappen

Op kamers in

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Tilburg University
Organizing for Global Social Challenges (track of Organization Studies)
gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Tilburg University
Organization Studies
star Keuzegids beste opleiding 2017  1e  62
€ 253 gemiddelde kamerhuur
83 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud4.03.9
docenten3.83.9
studiefaciliteiten3.43.8
studielast3.53.7
studiebegeleiding3.73.7

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Organizing for Global Social Challenges (track of Organization Studies) aan de Tilburg University is beoordeeld door 64 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • academic
  • analyst
  • consultant
  • management
  • policy advisor
  • quality project manager
  • researcher
bron: StudieData

Contact

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.