Deze opleiding

Medische psychologie is het werkveld waarin de relatie tussen psychologisch welbevinden en fysieke gezondheid van mensen centraal staat. In het tweede jaar is een klinische stage opgenomen.

Medische psychologie is het werkveld waarin de relatie tussen psychologisch welbevinden en fysieke gezondheid van mensen centraal staat. Er wordt dieper ingegaan op de verschillende subdisciplines binnen de psychologie: klinische psychologie, ontwikkelingspsychologie, functieleer en sociale psychologie. De opleiding kenmerkt zich door een integrale benadering van de patiënt vanuit de gedachte dat somatische, psychologische en contextuele aspecten bij elke aandoening een rol spelen. Tijdens de opleiding leer je om je vaardigheden en kennis op het gebied van diagnostiek en therapie in dienst te stellen van de optimalisering van de behandeling van somatisch zieke patiënten. Je expertise komt tot uiting in direct contact met de patiënten als ook in bijdragen aan multidisciplinair overleg met andere professionals. Met je wetenschappelijke vaardigheden kun je bijdragen aan beter inzicht in de psychologische aspecten van lichamelijke ziekten. De master Medische Psychologie bevat naast psychologische ook medische curriculumonderdelen, wat de opleiding uniek maakt. In het tweede jaar is een uitgebreide klinische stage opgenomen.
open_in_newwebsite

printprint

locatieTilburg
diplomaMSc Medische Psychologie
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66581
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma
Campus Life - Tilburg University

Waarom aan de Tilburg University?

De Nederlandse master Medische Psychologie bevat naast psychologische ook medische curriculumonderdelen, wat de opleiding uniek maakt. In het tweede jaar is een uitgebreide klinische stage opgenomen.

De master Medische Psychologie werkt samen met het onderzoeks- instituut CoRPS. Kijk op de website van CoRPS voor voorbeelden van onderzoek die terugkomen binnen de Master Medische Psychologie.
https://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/corps/education/

Open dagen en meeloopdagen

Master Open dag Tilburg University Tilburg
Tilburg University biedt ruim 80 masterprogramma's (opleidingen + tracks). Ontdek welke van deze programma's het best aansluit bij jouw ambities! Tijdens de Master Open dag bieden we informatiesessies per opleiding/track en kun je je vragen stellen aan studenten, docenten en studieadviseurs.
Master Open dag Tilburg University Tilburg
Tilburg University biedt ruim 80 masterprogramma's (opleidingen + tracks). Ontdek welke van deze programma's het best aansluit bij jouw ambities! Tijdens de Master Open dag bieden we informatiesessies per opleiding/track en kun je je vragen stellen aan studenten, docenten en studieadviseurs.
Master Open dag Tilburg University Tilburg
Tilburg University biedt ruim 80 masterprogramma's (opleidingen + tracks). Ontdek welke van deze programma's het best aansluit bij jouw ambities! Tijdens de Master Open dag bieden we informatiesessies per opleiding/track en kun je je vragen stellen aan studenten, docenten en studieadviseurs.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwBelangrijk zijn de vakken ziekteleer, psychodiagnostiek, klinische neuropsychologie, pediatrische psychologie, behandelmethoden en advanced scientific skills. Bijzonder aan deze opleiding is het volle jaar klinische stage bij ziekenhuizen in Nederland.

Voor meer informatie verwijzen wij naar: https://mystudy.uvt.nl/it10.rselecttab?pfac=FSW&taal=n&soort=ma&actief=2
1e jaar In de master Medische Psychologie staat de relatie tussen psychologisch welbevinden en fysieke gezondheid van mensen (kinderen en volwassenen) centraal.

Studenten worden getraind in het kritisch beoordelen van wetenschappelijke literatuur en het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. In het eerste jaar wordt binnen de opleiding nauw samen gewerkt met artsen uit het St. Elisabeth Ziekenhuis en het TweeSteden Ziekenhuis uit Tilburg en het Amphia Ziekenhuis uit Breda.
periode
Diagnostiek medische psychologie
Psychofarmacologie Medische Psychologie
Medical Psychology-1: Theory and Research
Medische psychologie-2: ziekteleer
Pediatrie en Pediatrische psychologie
Medical Psychology-3: Advanced Scientific Skills for the Medical Psychologist
Behandelingsmethoden en klinische vaardigheden
Klinische neuropsychologie
Ziekteleer
Psychosomatic Models of Explanation
2e jaar In het gehele tweede jaar volgen studenten een jaar een klinische stage. Meestal op een afdeling medische psychologie van een ziekenhuis. Studenten die de track biological psychology volgen richten zich een jaar lang op het doen van onderzoek.

In het tweede jaar bieden tal van ziekenhuizen binnen en buiten de regio én over de landsgrenzen heen, stageplaatsen aan.

specialisaties

 1. Biological psychology

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
25% theorie
55% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsdiscussie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie
onderwijsvormen
Onderwijsvormen en opdrachten: hoorcolleges, werkgroepen, presentaties, in werkgroepen, online WIKI en subsidie aanvraag maken.
doelstelling
 • Unieke tweejarige Nederlandse masteropleiding in Nederland/Europa;
 • Naast psychologische ook medische curriculumonderdelen
 • Een klinische stage van 1 jaar
 • Studenten worden opgeleid tot scientist-practitioner (kunnen zowel wetenschappelijk onderzoek doen alsook klinische taken verrichten)
docenten
Zoek Experts en Expertise! https://www.tilburguniversity.edu/nl/webwijs/
studeren in het buitenland
In het tweede jaar bieden tal van ziekenhuizen binnen en buiten de regio én over de landsgrenzen heen, stageplaatsen aan.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 14500
niet-EU/EER studenten : € 14500
1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Studenten die aan de ingangseisen voldoen dan wel aannemelijk maken dat zij voor de aanvang van het collegejaar 2016-2017 aan de ingangseisen zullen voldoen, nemen deel aan de selectieprocedure en worden uitgenodigd om een mondelinge toelichting te geven op hun sollicitatie aan de sollicitatiecommissie.

instaptoets
In het kader van de selectie wordt tijdens het sollicitatiegesprek getoetst of en in welke mate de student voldoet aan:

 • Motivatie/Capaciteit van de student om zich naast psychologische kennis en inzichten ook inzichten uit de medische wetenschap eigen te maken.
 • Motivatie en het vermogen om klinisch wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.
 • Een attitude en communicatieve vaardigheden om te kunnen functioneren in een medische setting.
 • Motivatie en vermogen om als psycholoog, onder supervisie, diagnostiek en behandeling te verrichten bij patiënten in een medische setting.
 • Extra curriculaire activiteiten op het gebied van de (medische) psychologie (zoals: meewerken aan medisch psychologisch wetenschappelijk onderzoek, stage in een ziekenhuis, met kinderen gewerkt hebben).
 • Voldoende beheersing van de Engelse taal.

cijfergemiddelde
Een gemiddeld gewogen cijfer van 7.0 of hoger op de cijferlijst behorende bij het bachelordiploma op grond waarvan de student toelaatbaar wordt geacht (gewogen gemiddelde = cijfers gewogen naar studiepunten volgens het European Credit Transfer system; ECTS).

vooropleiding
De student is in het bezit van een bachelordiploma Psychologie behaald aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University met als differentiatie Psychologie en Gezondheid.

of

De student is in het bezit van een bachelordiploma Psychologie behaald aan een andere Nederlandse universiteit met een voor de opleiding relevant vakkenpakket.

of

De student is in het bezit van een in Nederland of in het buitenland behaald academisch bachelordiploma dat naar het oordeel van de toelatingscommissie gelijkwaardig is aan het diploma van de eerder genoemde opleidingen. De student dient een voor de opleiding relevant vakkenpakket te hebben gevolgd.

motivatiebrief
Studenten die met ingang van het collegejaar 2016-2017 in aanmerking willen komen voor een opleidingsplaats binnen de master Medische Psychologie dienen hiernaar schriftelijk te solliciteren voor 1 maart 2016. Het ontvangst van de sollicitatiebrief wordt schriftelijk bevestigd door de toelatingscommissie. Studenten die aan de ingangseisen voldoen dan wel aannemelijk maken dat zij voor de aanvang van het collegejaar 2016-2017 aan de ingangseisen zullen voldoen, nemen deel aan de selectieprocedure en worden uitgenodigd om een mondelinge toelichting te geven op hun sollicitatie aan de sollicitatiecommissie. Studenten die niet tijdig aan de ingangseisen kunnen voldoen zullen niet worden uitgenodigd om een mondelinge toelichting te geven op hun sollicitatie. Zij ontvangen een afwijzingsbrief.

studie kosten
bron: Tilburg University
bedrag kostenpost
€ 550levensonderhoud
€ 600studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

111 studenten volgen deze opleiding
94% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
13038 studenten aan de Tilburg University
48% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Complex

Psychologie

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.54.3
inhoud4.34.0
docenten4.03.9
studiefaciliteiten3.43.4
studielast3.53.2
studiebegeleiding3.53.5

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Medische Psychologie aan de Tilburg University is beoordeeld door 54 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.5 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Studenten die de opleiding afronden verwerven de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) en voldoen aan de vooropleidingseisen van de vervolgopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.

De afgestudeerden zijn meestal werkzaam in een medische setting, een GZ-instelling of als promovendus/onderzoeker.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De masteropleiding Medische Psychologie leidt studenten op tot scientist-practitioners (kunnen zowel wetenschappelijk onderzoek doen alsook klinische taken verrichten).

Studenten die de opleiding afronden verwerven de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) en voldoen aan de vooropleidingseisen van de vervolgopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.

Afgestudeerde medisch psychologen vinden relatief snel een baan.
huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UvHZorgethiek en Beleid+ aanvullende vakeisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • medisch psycholoog
  De afgestudeerden zijn meestal werkzaam in een medische setting, een GZ-instelling of als promovendus/onderzoeker.
bron: StudieData

Contact

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite