Deze opleiding

!Deze opleiding communiceert alleen in het Engels.
We tonen daarom de Engelstalige opleidingsinformatie.
De master Labour Law and Employment Relations combineert het internationale arbeidsrecht met gerelateerde gebieden als arbeidsverhoudingen, sociaal beleid en arbeidsmarktdynamiek.

Na afronding van de master kun je aan de slag bij multinationale bedrijven waar je vanuit het arbeidsrecht en HRM bijdraagt aan het optimaal benutten en inzetten van internationaal opererende werknemers. Door de internationalisering en Europeanisering van de arbeidsmarkt krijgt bijna iedere arbeidsrechtjurist, HRM-manager en -beleidsmedewerker te maken met transnationale arbeidsrechtelijke en arbeidsvraagstukken. Naast multinationale ondernemingen zijn er ook steeds meer 'multinationale' werknemers. Zij 'jobhoppen' van arbeidsmarkt naar arbeidsmarkt, worden gedetacheerd of werken zelfs op meerdere arbeidsmarkten tegelijk. Dit levert gecompliceerde rechtsverhoudingen op, waarbij kennis van het Europese en internationale sociaal recht en een elementaire kennis van andere rechtsstelsels onontbeerlijk is.
open_in_newstudy website

printprint

locatieTilburg
diplomaLLM Sociaal Recht en Sociale Politiek
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig English
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60070
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Tilburg University?

Het programma biedt een interdisciplinaire aanpak waarbij je over meerdere specialismen en landsgrenzen heen kijkt: je combineert vakken vanuit het internationale arbeidsrecht met vakken vanuit Human Resources Studies en vakken die de dynamische internationale arbeidsmarkt exploreren. Daarnaast maakt een stage een vast deel uit van het curriculum; hierdoor pas je de theorie al tijdens de studie toe in het bedrijfsleven en start je met het opbouwen van een netwerk voor de toekomst.

Open dagen en meeloopdagen

Master Open dag Tilburg University Tilburg
Tilburg University biedt ruim 80 masterprogramma's (opleidingen + tracks). Ontdek welke van deze programma's het best aansluit bij jouw ambities! Tijdens de Master Open dag bieden we informatiesessies per opleiding/track en kun je je vragen stellen aan studenten, docenten en studieadviseurs.
Master Open dag Tilburg University Tilburg
Tilburg University biedt ruim 80 masterprogramma's (opleidingen + tracks). Ontdek welke van deze programma's het best aansluit bij jouw ambities! Tijdens de Master Open dag bieden we informatiesessies per opleiding/track en kun je je vragen stellen aan studenten, docenten en studieadviseurs.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Het eenjarige programma van de LLM Labour Law and Employment Relations bestaat uit 60 ECTS waarvan:
1. Vakken (39 ECTS)
-Minimaal 3 juridische vakken
-Minimaal 12 ECTS aan niet-juridische vakken (HRM/Social Sciences)
-Overige 12 ECTS worden gekozen uit de voorgaande twee sets
2. Een stage (3 ECTS)
3. Een masterthesis (18 ECTS)
Meer informatie over de cursussen en het programma: www.tilburguniversity.edu/studiegids
Naar gelang vooropleiding en deels afhankelijk van specifieke vakkenkeuze kunnen de extra cursussen verplicht gesteld worden in het eerste semester:
- Introduction Law (3 ECTS)
- Introduction Research Methodologies (3 ECTS)

Het eenjarige programma van de LLM Labour Law and Employment Relations bestaat uit 60 ECTS waarvan:
  1. Vakken (39 ECTS):

  • Minimaal 3 juridische vakken
  • Minimaal 12 ECTS aan HRM/Social Sciences vakken
  • Overige 12 ECTS worden gekozen uit de voorgaande twee sets

2. Een (optionele) stage (3 ECTS)
3. Een masterthesis (18 ECTS)

Meer informatie over de cursussen en het definitieve programma: www.tilburguniversity.edu/studiegids
periode
1234
International Human Resource Management
3 EC
Cultural Diversity Management keuzevak
6 EC
Geneva Seminar keuzevak
2 EC
Introduction to Social Sciences and Research Methods aangeraden vak
Introduction Law aangeraden vak
Comparative European Industrial Relations keuzevak
4 EC
Social Policy and Social Risks keuzevak
6 EC
European Labour Law & Social Policy keuzevak
6 EC
Compensation & Benefits keuzevak
3 EC
Comparative Labour Law keuzevak
6 EC
Internship stage
3 EC
Masterthesis afstuderen
18 EC
International Labour Law and Globalisation keuzevak
6 EC
Organizational Change keuzevak
6 EC
Transnational Labour Law keuzevak
6 EC
Labor Market Institutions and Dynamics keuzevak
6 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Bekijk het programma: https://www.tilburguniversity.edu/education/masters-programmes/labour-law-and-employment-relations/program/

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 augustus 2018
wettelijk tarief : € 2060
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 augustus 2019
collegegeld nog niet bekend
Stap 1: Meld je aan bij Studielink
Stap 2: Je ontvangt een bericht van de Toelatingscommissie
Stap 3: Rond je inschrijving bij Tilburg University af
Bekijk de toelatings- en aanmeldprocedure: www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/labour-law-and-employment-relations/toelating-aanmelden/


toelatingseisen

vooropleiding
Bachelor in Law (direct toegang)
Bachelor Global Law (direct toegang)
Bachelor in Liberal Arts and Sciences met een major in Law (direct toegang)
Bachelor in Social Sciences (zoals Sociology, Organization studies, Personeelwetenschappen) (aanvullend vak Introduction to Law)
Bachelor in Economics (aanvullend vak Introduction to Law)

studie kosten
bron: Tilburg University
bedrag kostenpost
€ 9600levensonderhoudper jaar
€ 350visa/permitper jaar
€ 350
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

estimated monthly costs

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
13038 studenten aan de Tilburg University
48% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

Magister JFT

Studievereniging voor alle rechten studenten

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2013
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel
inhoud
docenten
studiefaciliteiten
studielast
studiebegeleiding

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2013 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Master of Labour Law and Employment Relations aan de Tilburg University is beoordeeld door 6 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Internationale en interdisciplinaire kennis en vaardigheden zijn onmisbaar in de internationaliserende arbeidsmarkten van nu. Na afronding van deze master, bezit jij deze vaardigheden en kan je bij internationale bedrijven of organisaties aan het werk op een HR-afdeling of een juridische afdeling. Daarnaast kun je terecht in de (semi-)publieke sector, bij vakbonden en werkgeversorganisaties, uitzendorganisaties, de overheid of in de academische wereld.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerden kunnen bij internationale bedrijven of organisaties aan het werk op een HR-afdeling of een juridische afdeling. Daarnaast kun je terecht in sociaal-beleidsmatige en (arbeids)juridische functies in de (semi-)publieke sector, bij vakbonden en werkgeversorganisaties, uitzendorganisaties, de overheid of in het hoger beroepsonderwijs en de academische wereld (onderwijs en/of onderzoek).
current job market

Potentiële beroepen

  • adviseur
  • arbeidsmarkt jurist
  • hr specialist
  • onderzoeker
bron: StudieData

Contact

Mijke Houwerzijl

Master Coordinator

Yvette Dortu MA

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newstudy website