Deze opleiding

!Deze opleiding communiceert alleen in het Engels.
We tonen daarom de Engelstalige opleidingsinformatie.
Ontwikkel je tot juridisch expert op het gebied van het arbeidsrecht in relatie tot aanpalende vakgebieden als arbeidsverhoudingen, personeelsbeleid en arbeidsmarktdynamiek.

open_in_newstudy website

locatieTilburg
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig English
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60070
numerus fixusnee
honoursnee
Ontwikkel je tot juridisch expert op het gebied van het arbeidsrecht in relatie tot aanpalende vakgebieden als arbeidsverhoudingen, personeelsbeleid en arbeidsmarktdynamiek, bekeken vanuit een vergelijkend, Europeesrechtelijk en internationaal perspectief. Je ontwikkelt je tot een juridisch adviseur die over meerdere specialismen en landsgrenzen heen kijkt en transnationale arbeidsvraagstukken vanuit verschillende perspectieven weet te beantwoorden. Na afronding van de master kun je aan de slag bij multinationale bedrijven waar je vanuit het arbeidsrecht en HRM bijdraagt aan het optimaal benutten en inzetten van internationaal opererende werknemers. Door de internationalisering van de arbeidsmarkt krijgt bijna iedere arbeidsrechtjurist, HRM-manager en -beleidsmedewerker te maken met transnationale arbeidsrechtelijke en arbeidsvraagstukken. Naast multinationale ondernemingen zijn er ook steeds meer 'multinationale' werknemers. Zij 'jobhoppen' van arbeidsmarkt naar arbeidsmarkt, worden gedetacheerd of werken zelfs op meerdere arbeidsmarkten tegelijk. Dit levert gecompliceerde rechtsverhoudingen op.

Waarom aan de Tilburg University?

Het programma biedt een interdisciplinaire aanpak waarbij je over meerdere specialismen en landsgrenzen heen kijkt: je combineert vakken vanuit het internationale arbeidsrecht met vakken vanuit Human Resources Studies en vakken die de dynamische internationale arbeidsmarkt exploreren. Daarnaast maakt een stage een vast deel uit van het curriculum; hierdoor pas je de theorie al tijdens de studie toe in het bedrijfsleven en start je met het opbouwen van een netwerk voor de toekomst.
Je leert de dynamische relaties tussen werknemers en internationaal opererende bedrijven begrijpen en analyseren. En je ontwikkelt een goed begrip van de individuele en collectieve rechtssystemen die de verschillende markten reguleren. Bijvoorbeeld als het gaat om de 'battle' tussen landen als attractieve vestigingsplaats voor bedrijven.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Het eenjarige programma van de LLM Labour Law and Employment Relations bestaat uit 60 ECTS waarvan:
1. Vakken (39 ECTS)
-Minimaal 3 juridische vakken
-Minimaal 12 ECTS aan niet-juridische vakken (HRM/Social Sciences)
-Overige 12 ECTS worden gekozen uit de voorgaande twee sets
2. Een stage (3 ECTS)
3. Een masterthesis (18 ECTS)
Meer informatie over de cursussen en het programma: www.tilburguniversity.edu/studiegids
Naar gelang vooropleiding en deels afhankelijk van specifieke vakkenkeuze kunnen de extra cursussen verplicht gesteld worden in het eerste semester:
- Introduction Law (3 ECTS)
- Introduction Research Methodologies (3 ECTS)

Het eenjarige programma van de LLM Labour Law and Employment Relations bestaat uit 60 ECTS waarvan:
  1. Vakken (39 ECTS):

  • Minimaal 3 juridische vakken
  • Minimaal 12 ECTS aan HRM/Social Sciences vakken
  • Overige 12 ECTS worden gekozen uit de voorgaande twee sets

2. Een (optionele) stage (3 ECTS)
3. Een masterthesis (18 ECTS)

Meer informatie over de cursussen en het definitieve programma: www.tilburguniversity.edu/studiegids
periode
1234
International Human Resource Management
3 EC
Cultural Diversity Management keuzevak
6 EC
Geneva Seminar keuzevak
2 EC
Introduction to Social Sciences and Research Methods aangeraden vak
Introduction Law aangeraden vak
Comparative European Industrial Relations keuzevak
4 EC
Social Policy and Social Risks keuzevak
6 EC
European Labour Law & Social Policy keuzevak
6 EC
Compensation & Benefits keuzevak
3 EC
Comparative Labour Law keuzevak
6 EC
Internship stage
3 EC
Masterthesis afstuderen
18 EC
International Labour Law and Globalisation keuzevak
6 EC
Organizational Change keuzevak
6 EC
Transnational Labour Law keuzevak
6 EC
Labor Market Institutions and Dynamics keuzevak
6 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
excursion, group discussion, group assignment, lecture, individual assignment, literature study, oral presentation, research, research project, seminar, internship, workshop
objectives
Bekijk het programma: www.tilburguniversity.edu/education/masters-programmes/labour-law-and-employment-relations/program/

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2020

aanmelding deadline : 1 januari 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 augustus 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 14600
niet-EU/EER studenten : € 14600

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 augustus 2020
collegegeld nog niet bekend

Stap 1: Meld je aan in Studielink
Stap 2: Lever de vereiste documenten aan
Stap 3: Je ontvangt bericht van de Toelatingscommissie
Stap 4: Rond je inschrijving bij Tilburg University af
Bekijk de toelatings- en aanmeldprocedure: www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/labour-law-and-employment-relations/toelating-aanmelden/


toelatingseisen

vooropleiding
Bekijk de Bamatrix voor de exacte mogelijkheden: www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/toelating-aanmelden/bamatrix-tls

studie kosten
bron: Tilburg University
bedrag kostenpost
€ 9600levensonderhoudper jaar
€ 350visa/permitper jaar
€ 350
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

estimated monthly costs

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

38 studenten volgen deze opleiding
84% daarvan is vrouw
10 eerstejaars gestart in 2017
80% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Magister JFT

Studievereniging voor alle rechten studenten

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.73.7
docenten3.93.9
studiefaciliteiten3.43.4
studielast3.13.1
studiebegeleiding3.63.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Master of Labour Law and Employment Relations aan de Tilburg University is beoordeeld door 8 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Internationale en interdisciplinaire kennis en vaardigheden zijn onmisbaar in de internationaliserende arbeidsmarkten van nu. Na afronding van deze master, bezit jij deze vaardigheden en kan je bij internationale bedrijven of organisaties aan het werk op een HR-afdeling of een juridische afdeling. Daarnaast kun je terecht in de (semi-)publieke sector, bij vakbonden en werkgeversorganisaties, uitzendorganisaties, de overheid of in de academische wereld.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerden kunnen bij internationale bedrijven of organisaties aan het werk op een HR-afdeling of een juridische afdeling. Daarnaast kun je terecht in sociaal-beleidsmatige en (arbeids)juridische functies in de (semi-)publieke sector, bij vakbonden en werkgeversorganisaties, uitzendorganisaties, de overheid of in het hoger beroepsonderwijs en de academische wereld (onderwijs en/of onderzoek).

Potentiële beroepen

adviseur
arbeidsmarkt jurist
hr specialist
onderzoeker
bron: StudieData

Contact

Mijke Houwerzijl

Master Coordinator

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newstudy website