Leraar in VHO in Nederlands (Educatieve postmaster)

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De Universitaire Lerarenopleiding Nederlands is bestemd voor degene die een eerstegraads lesbevoegdheid Nederlands wenst te behalen en is te volgen in twee varianten.

De Universitaire Lerarenopleiding Nederlands wordt aangeboden in twee varianten:

Eenjarige post-master (*):
Wordt gevolgd na afronding van een inhoudelijke master Nederlands. Met een deficiëntieprogramma kun je deze opleiding ook volgen na een inhoudelijke master Kunst- en Cultuurwetenschappen (KCW) of Communicatie en Informatiewetenschappen (CIW). De post-master bestaat uit twee fases. In de eerste fase worden vakdidactiek, algemene didactiek en een orëntatie stage afgewisseld. In de tweede fase ligt de nadruk op de verdiepende stage en het uitvoeren van lesontwerpopdrachten en leeronderzoeken.

  • in overleg met de studieadviseur is het mogelijk om het programma te spreiden over 2 jaar waardoor het te combineren is met een baan.

Tweejarige master:
De tweejarige master is een integratie van de éénjarige lerarenopleiding, KCW en CIW. Je loopt twee volledige jaren (opbouwend) stage (oriëntatie en verdieping) en volgt daarnaast inhoudelijke vakken, waardoor theorie en praktijk optimaal geïntegreerd kunnen worden.
Bekijk op de website de vakkenpakketten van beide varianten: http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/lerarenopleiding/
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieTilburg
diplomaMA Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlands
typeeducational, post-initieel, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code68512
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Tilburg University?

De lerarenopleiding werkt vanaf het begin samen met Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Het voordeel daarvan is dat er voldoende goede opleidingsplaatsen beschikbaar zijn, op door de NVAO geaccrediteerde scholen voor voortgezet onderwijs.

Open dagen en meeloopdagen

Trial Lectures Master's programs Tilburg
Do you want to experience what it's like to follow a program at Tilburg University? Then follow a trial lecture of the Master's program of your choice! You can follow a trial lecture from November 1st until December 15st 2018.
Trial Lectures Master's programs Tilburg
Do you want to experience what it's like to follow a Master program at Tilburg University? Then follow a trial lecture of the Master's program of your choice! You can follow a trial lecture from February 2019 until June 2019.
Master Open dag Tilburg University Tilburg
Tilburg University biedt ruim 80 masterprogramma's (opleidingen + tracks). Ontdek welke van deze programma's het best aansluit bij jouw ambities! Tijdens de Master Open dag bieden we informatiesessies per opleiding/track en kun je je vragen stellen aan studenten, docenten en studieadviseurs.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
20% theorie
60% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
stage, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, portfolio, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, integratie module

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 1 juni 2019
wettelijk tarief : € 2092
instellingstarief : € 11100
toelaatbare profielen
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

16 studenten volgen deze opleiding
81% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
13038 studenten aan de Tilburg University
48% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.82.3
inhoud3.73.2
docenten43.1
studiefaciliteiten43.3
studielast3.22.3
studiebegeleiding3.72.9

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Leraar in VHO in Nederlands (Educatieve postmaster) aan de Tilburg University is beoordeeld door 27 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Wanneer de lerarenopleiding behaald is, biedt dat extra beroepsmogelijkheden. Ten eerste kun je aan de slag als leraar. Wanneer je al als leraar werkt, verbeter je je carrièreperspectieven omdat je beschikt over een eerstegraads lesbevoegdheid. Ten tweede kun je uiteraard nog steeds aan de slag in het vakgebied van je oorspronkelijke studie. En ten derde zijn er beroepsmogelijkheden in de brede educatieve sector.
huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUNederlandse letterkunde en het literaire veld+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • eerstegraads docent nederlands
bron: StudieData

Contact

Drs. Cathy de Waele

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite