Leraar in VHO in Filosofie (Educatieve postmaster)

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Deze educatieve post-master is bestemd voor studenten die na afronding van een universitaire master Filosofie een eerstegraads lesbevoegdheid Filosofie willen behalen.

open_in_newwebsite

locatieTilburg
diplomaMA
typeeducational, post-initieel, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code68505
numerus fixusnee
honoursnee
Als docent Filosofie met een eerstegraads lesbevoegdheid lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van toekomstige generaties leerlingen.

Met de post-master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Filosofie word je dankzij een optimale combinatie van universitaire vakdidactiek en stage in het voortgezet onderwijs, een didactisch expert die academische inzichten succesvol in de onderwijspraktijk kan toepassen. Voorwaarde om met de post-master te kunnen starten, is dat je een universitaire master Filosofie hebt afgerond. Ook in de bachelorfase moeten voldoende Filosofievakken zijn gevolgd. Een toelatingscommissie beoordeelt of de vooropleidingen voldoende basis bieden om te kunnen worden toegelaten. Als er deficiënties zijn, kunnen die soms worden weggewerkt met een schakelprogramma / premaster.

Waarom aan de Tilburg University?

  • De lerarenopleiding werkt vanaf het begin samen met Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Het voordeel daarvan is dat er voldoende goede opleidingsplaatsen beschikbaar zijn, op door de NVAO geaccrediteerde scholen voor voortgezet onderwijs.
  • De opleiding is kleinschalig en heeft een vast docententeam dat samen met jou werkt aan jouw ontwikkeling als docent.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
De opleiding duurt 1 jaar (*) en bestaat uit twee fases. In de eerste fase worden vakdidactiek, algemene didactiek en stage afgewisseld. In de tweede fase ligt de nadruk op de stage en het uitvoeren van lesontwerpopdrachten en leeronderzoeken.

  • In overleg met de studieadviseur kun je de opleiding eventueel ook over twee jaar verspreiden waardoor het te combineren is met bijvoorbeeld een baan.
Centraal in de opzet van de lerarenopleiding staat het woord "Integratie". Integratie tussen theorie en praktijk, en integratie tussen de onderdelen van het programma. Dit bevordert het uitgangspunt dat de opleiding onmiddellijke relevantie heeft voor de beroepspraktijk van de docent in opleiding.

periode
1234
Algemene Didactiek
6 EC
Didactische Oriëntatiestage stage
12 EC
Masterclasses en Opleiden in de School
6 EC
Vakdidactiek Filosofie
6 EC
Didactisch Leeronderzoek onderzoek
6 EC
Didactisch Lesontwerponderzoek onderzoek
6 EC
Didactische Verdiepingsstage stage
18 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
20% theorie
60% praktijk
avondonderwijs10 %
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
stage, onderzoeksproject, hoorcollege, werkgroep, portfolio, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, integratie module
studeren in het buitenland
Niet van toepassing.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 juni 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 11100

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 juni 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
toelatingseisen

vooropleiding
Universitaire master Filosofie en voor minimaal 60 ECTS aan Filosofische vakken binnen je universitaire bacheloropleiding. Deficiënties binnen je bacheloropleiding kunnen mogelijk worden weggewerkt middels een premaster. De Toelatingscommissie beoordeelt je toelaatbaarheid.

inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

7 studenten volgen deze opleiding
71% daarvan is vrouw
3 eerstejaars gestart in 2017
100% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.8
inhoud3.7
docenten4
studiefaciliteiten4
studielast3.2
studiebegeleiding3.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Leraar in VHO in Filosofie (Educatieve postmaster) aan de Tilburg University is beoordeeld door 27 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met een eerstegraads lesbevoegdheid kun je lesgeven in alle onderbouwklassen van het voortgezet onderwijs en in de bovenbouw van het havo en het vwo.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Wanneer de lerarenopleiding behaald is, biedt dat extra beroepsmogelijkheden. Ten eerste kun je aan de slag als leraar. Ten tweede kun je uiteraard nog steeds aan de slag in het vakgebied van je oorspronkelijke studie. En ten derde zijn er beroepsmogelijkheden in de brede educatieve sector, bijvoorbeeld bij uitgeverijen. Wanneer je al als leraar werkt, verbeter je je carrièreperspectieven omdat je beschikt over een eerstegraads lesbevoegdheid.

Potentiële beroepen

eerstegraads docent filosofie
bron: StudieData

Contact

Drs. Cathy de Waele

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite