Leraar VHO in Nederlandse Taal en Cultuur (educatieve post-master)

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Deze educatieve post-master is bestemd voor studenten die na afronding van een universitaire master een eerstegraads lesbevoegdheid Nederlands willen behalen.

Als docent Nederlands met een eerstegraads lesbevoegdheid lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van toekomstige generaties leerlingen.

Met de post-master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlandse Taal en Cultuur word je dankzij een optimale combinatie van universitaire vakdidactiek en stage in het voortgezet onderwijs, een didactisch expert die academische inzichten succesvol in de onderwijspraktijk kan toepassen. Voorwaarde om met de post-master te kunnen starten, is dat je een universitaire master hebt afgerond die aansluit bij het schoolvak Nederlands. Ook in de bachelorfase moeten voldoende vakken zijn gevolgd die aansluiten bij het schoolvak Nederlands. Een toelatingscommissie beoordeelt of de vooropleidingen voldoende basis bieden om te kunnen worden toegelaten. Als er deficiënties zijn, kunnen die soms worden weggewerkt met een schakelprogramma / premaster.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieTilburg
diplomaMA Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlands
typeeducational, post-initieel, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden duaal
accreditatiesNVAO
croho-code68512
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Tilburg University?

  • De lerarenopleiding werkt vanaf het begin samen met Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Het voordeel daarvan is dat er voldoende goede opleidingsplaatsen beschikbaar zijn, op door de NVAO geaccrediteerde scholen voor voortgezet onderwijs.
  • De opleiding is kleinschalig en heeft een vast docententeam dat samen met jou werkt aan jouw ontwikkeling als docent.

Open dagen en meeloopdagen

Trial Lectures Master's programs Tilburg
Do you want to experience what it's like to follow a Master program at Tilburg University? Then follow a trial lecture of the Master's program of your choice! You can follow a trial lecture from February 2019 until June 2019.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
12
Algemene Didactiek
6 EC
Didactische Oriëntatiestage stage
12 EC
Masterclasses en Opleiden in de School
6 EC
Vakdidactiek Nederlands
6 EC
Didactisch Leeronderzoek onderzoek
6 EC
Didactisch Lesontwerponderzoek onderzoek
6 EC
Didactische Verdiepingsstage stage
18 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
20% theorie
60% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
hoorcollege, individuele opdracht, integratie module, mondelinge presentatie, onderzoeksproject, portfolio, stage, werkcollege, zelf-evaluatie, zelfstudie

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 1 juni 2019
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 11100
1 september 2020
aanmelding deadline : 1 juni 2020
collegegeld nog niet bekend
Raadpleeg de informatie over toelating en aanmelden op de website van de opleiding.
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

18 studenten volgen deze opleiding
83% daarvan is vrouw
14 eerstejaars gestart in 2017
79% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2013
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel2.3
inhoud3.2
docenten3.1
studiefaciliteiten3.3
studielast2.3
studiebegeleiding2.9

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2013 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Leraar VHO in Nederlandse Taal en Cultuur (educatieve post-master) aan de Tilburg University is beoordeeld door 3 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met een eerstegraads lesbevoegdheid kun je lesgeven in alle onderbouwklassen van het voortgezet onderwijs en in de bovenbouw van het havo en het vwo.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Veel middelbare scholen willen het aandeel academisch geschoolde eerstegraadsleraren vergroten. In de bovenbouw van het vwo wordt immers de basis gelegd voor de wetenschappelijke attitude die nodig is voor een succesvolle universitaire studie. En dit vergt leraren die zelf een academische basis hebben en hun leerlingen bij hun intellectuele vorming kunnen begeleiden.

Hoewel de cijfers per regio verschillen, is er over het algemeen een tekort aan eerstegraads opgeleide docenten.
Via de website van VOION (Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voortgezet onderwijs) zijn de meest recente onderzoeken naar het arbeidsmarktperspectief voor leraren in te zien.

huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUNederlandse letterkunde en het literaire veld+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • beleidsadviseur onderwijs
  • educatief medewerker
  • eerstegraads docent nederlands
  • trainer van diverse vaardigheden voor het bedrijfsleven
bron: StudieData

Contact

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite