Leraar VHO Management en Organisatie

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Deze educatieve post-master is bestemd voor degene die een eerstegraads lesbevoegdheid Management en Organisatie (Bedrijfseconomie) wil behalen.

open_in_newwebsite

locatieTilburg
diplomaMSc
typeeducational, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code68518
numerus fixusnee
honoursnee
De universitaire educatieve post-master Management en Organisatie kun je volgen na een Bachelor Bedrijfseconomie, aangevuld met een bedrijfseconomische master (Accountancy, Finance, Information Management, International Management, Marketing, Strategic Management, Supply Chain Management).

De master leidt op tot eerstegraads docent M&O waarmee je bevoegd bent om in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs les te geven in het vak Management & Organisatie (Bedrijfseconomie).

De opleiding duurt 1 jaar (in voltijd) en bestaat uit twee fases. In de eerste fase worden vakdidactiek, algemene didactiek en stage afgewisseld. In de tweede fase ligt de nadruk op de stage en het uitvoeren van een lesontwerponderzoek en een leeronderzoek.

Waarom aan de Tilburg University?

De lerarenopleiding werkt vanaf het begin samen met Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Het voordeel daarvan is dat er voldoende goede opleidingsplaatsen beschikbaar zijn, op door de NVAO geaccrediteerde scholen voor voortgezet onderwijs (Academische Opleidings Scholen).

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe opleiding is onderverdeeld in twee fases: in de eerste fase worden vakdidactiek en algemene didactiek afgewisseld met een stage, waarvan de inhoud iedere week is verweven rondom een thema (masterclasses). Er vindt een nauwe samenwerking plaats tussen de universitaire docenten algemene didactiek en vakdidactiek en de opleidingsdocenten van het voortgezet onderwijs.

In de tweede fase van de opleiding wordt tijdens een verdiepingsstage een lesontwerponderzoek en leeronderzoek uitgevoerd.
periode
1234
Algemene Didactiek
6 EC
Didactische Oriëntatiestage stage
12 EC
Masterclasses en Opleiden in de school
6 EC
Vakdidactiek Algemene Economie en Bedrijfseconomie
6 EC
Didactisch Leeronderzoek onderzoek
6 EC
Didactisch Lesontwerponderzoek onderzoek
6 EC
Didactische Verdiepingsstage stage
18 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
20% theorie
60% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
stage, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, portfolio, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, integratie module

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 juni 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 14600

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 juni 2020
collegegeld nog niet bekend

Er dient een toelatingsverzoek te worden ingediend via de website: http://mystudy.uvt.nl/it10.Appl_LO
toelaatbare profielen
toelatingseisen

vooropleiding
Bedrijfseconomische universitaire bachelor + bedrijfseconomische universitaire master. Alle andere vooropleidingen worden individueel beoordeeld. Er wordt mogelijk een individueel deficientieprogramma van maximaal 30 ECTS vastgesteld dat voorafgaand aan de lerarenopleiding voldaan moet zijn.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

7 studenten volgen deze opleiding
29% daarvan is vrouw
4 eerstejaars gestart in 2017
50% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Tilburg University
Leraar VHO Management en Organisatie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Amsterdam UVA
Lerarenopleiding Management en organisatie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.8
inhoud3.7
docenten4
studiefaciliteiten4
studielast3.2
studiebegeleiding3.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Leraar VHO Management en Organisatie aan de Tilburg University is beoordeeld door 27 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Docenten Economie en M&O (Bedrijfseconomie) komen doorgaans snel aan passend werk. Er is een tekort aan leraren door de vergrijzing en de verscherpte eisen aan het leraarschap. Natuurlijk wordt het vak M&O (Bedrijfseconomie) alleen in de bovenbouw gegeven in bepaalde profielen, waardoor het aantal benodigde leraren kleiner is dan voor Economie dat op alle scholen in meerdere jaarlagen wordt gegeven.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Wanneer de lerarenopleiding behaald is, biedt dat extra beroepsmogelijkheden. Ten eerste kun je aan de slag als leraar. Wanneer je al als leraar werkt, verbeter je je carrièreperspectieven omdat je beschikt over een eerstegraads lesbevoegdheid. Ten tweede kun je uiteraard nog steeds aan de slag in het vakgebied van je oorspronkelijke studie. En ten derde zijn er beroepsmogelijkheden in de brede educatieve sector.

Potentiële beroepen

auteur bij uitgevers van lesmethoden
beleidsmedewerker op een onderwijsafdeling van een overheidsinstelling
educatieve afdeling van een culturele instelling
eerstegraads docent management en organisatie
medewerker bij de redactie van onderwijsbladen
medewerker bij het cito (toetsinstituut)
stafmedewerker bij een onderwijsbegeleidingsdienst
trainer voor bedrijven op het eigen vakgebied
trainer voor bedrijven op het gebied van bijvoorbeeld presentatietechnieken, conflicthantering, samenwerking
bron: StudieData

Contact

Saskia Blijlevens

Opleidingscoördinator

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite