Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Deze educatieve post-master is bestemd voor studenten die na afronding van een universitaire master een eerstegraads lesbevoegdheid Maatschappijler en Maatschappijwetenschappen willen behalen.

Als docent Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen met een eerstegraads lesbevoegdheid lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van toekomstige generaties leerlingen.

Met de post-master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen word je dankzij een optimale combinatie van universitaire vakdidactiek en stage in het voortgezet onderwijs, een didactisch expert die academische inzichten succesvol in de onderwijspraktijk kan toepassen. Voorwaarde om met de post-master te kunnen starten, is dat je een universitaire master hebt afgerond in een relevant vakgebied. Een toelatingscommissie beoordeelt of jouw vooropleidingen (bachelor + master) voldoende basis bieden om te kunnen worden toegelaten. Als er deficiënties zijn, kunnen die soms worden weggewerkt met een schakelprogramma / premaster.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieTilburg
diplomaMA Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen
typeeducational, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code68509
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Tilburg University?

  • De lerarenopleiding werkt vanaf het begin samen met Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Het voordeel daarvan is dat er voldoende goede opleidingsplaatsen beschikbaar zijn, op door de NVAO geaccrediteerde scholen voor voortgezet onderwijs.
  • De opleiding is kleinschalig en heeft een vast docententeam dat samen met jou werkt aan jouw ontwikkeling als docent.

Open dagen en meeloopdagen

Trial Lectures Master's programs Tilburg
Do you want to experience what it's like to follow a Master program at Tilburg University? Then follow a trial lecture of the Master's program of your choice! You can follow a trial lecture from February 2019 until June 2019.
Master Open dag Tilburg University Tilburg
Tilburg University biedt ruim 80 masterprogramma's (opleidingen + tracks). Ontdek welke van deze programma's het best aansluit bij jouw ambities! Tijdens de Master Open dag bieden we informatiesessies per opleiding/track en kun je je vragen stellen aan studenten, docenten en studieadviseurs.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe opleiding is onderverdeeld in twee fases: in de eerste fase worden vakdidactiek en algemene didactiek afgewisseld met een stage, waarvan de inhoud iedere week is verweven rondom een thema. Er vindt een nauwe samenwerking plaats tussen de universitaire docenten algemene didactiek en vakdidactiek en de opleidingsdocenten van het voortgezet onderwijs.

In de tweede fase van de opleiding zal de nadruk liggen op de stage en het uitvoeren van lesontwerpopdrachten en leeronderzoeken.

  • In overleg m
periode
1234
Algemene Didactiek
6 EC
Masterclasses en Opleiden in de School
6 EC
Didactische Oriëntatiestage stage
12 EC
Vakdidactiek Maatschappijleer
6 EC
Didactisch leeronderzoek onderzoek
6 EC
Didactisch lesontwerponderzoek onderzoek
6 EC
Didactische Verdiepingsstage stage
18 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
20% theorie
60% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
stage, onderzoeksproject, hoorcollege, werkgroep, portfolio, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, integratie module

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 1 juni 2019
wettelijk tarief : € 2083
1 september 2020
aanmelding deadline : 1 juni 2020
collegegeld nog niet bekend
Raadpleeg de informatie over toelating en aanmelden op de website van de opleiding.
toelaatbare profielen
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

10 studenten volgen deze opleiding
70% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.82.7
inhoud3.73.1
docenten43.6
studiefaciliteiten43.4
studielast3.22.7
studiebegeleiding3.73.3

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen aan de Tilburg University is beoordeeld door 27 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Wanneer de lerarenopleiding behaald is, biedt dat extra beroepsmogelijkheden. Ten eerste kun je aan de slag als leraar. Uiteraard kun je ook nog steeds aan de slag in het vakgebied van je oorspronkelijke studie. Daarnaast zijn er beroepsmogelijkheden in de brede educatieve sector.

Wanneer je al als leraar werkt, verbeter je je carrièreperspectieven. Met een eerstegraads lesbevoegdheid kun je lesgeven in alle onderbouwklassen van het voortgezet onderwijs en in de bovenbouw van het havo en vwo.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Veel middelbare scholen willen het aandeel academisch geschoolde eerstegraadsleraren vergroten. In de bovenbouw van het vwo wordt immers de basis gelegd voor de wetenschappelijke attitude die nodig is voor een succesvolle universitaire studie. En dit vergt leraren die zelf een academische basis hebben en hun leerlingen bij hun intellectuele vorming kunnen begeleiden.

Hoewel de cijfers per regio verschillen, is er over het algemeen een tekort aan eerstegraads opgeleide docenten.
Via de website van VOION (Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voortgezet onderwijs) zijn de meest recente onderzoeken naar het arbeidsmarktperspectief voor leraren in te zien.

huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

  • eerstegraads docent maatschappijleer en maatschappijwetenschappen
bron: StudieData

Contact

Yvonne Alofs

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite