Leraar VHO Algemene Economie

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De Universitaire Lerarenopleiding Tilburg Algemene Economie is bestemd voor de universitair opgeleide econoom die een eerstegraads lesbevoegdheid Algemene Economie wenst te behalen.

De universitaire educatieve postmaster Algemene Economie kun je volgen na een Bachelor Economics of Bachelor Economie en Bedrijfseconomie, aangevuld met een master Economics.

De master leidt op tot eerstegraads docent Algemene Economie waarmee je bevoegd bent om in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs les te geven in het vak Economie.

De opleiding duurt 1 jaar (*) en bestaat uit twee fases. In de eerste fase worden vakdidactiek, algemene didactiek, masterclasses en stage afgewisseld. In de tweede fase ligt de nadruk op de stage en het uitvoeren van een lesontwerponderzoek en een leeronderzoek.
open_in_newwebsite

printprint

locatieTilburg
diplomaMSc Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Algemene Economie
typeeducational, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code68501
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Tilburg University?

De lerarenopleiding werkt vanaf het begin samen met Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Het voordeel daarvan is dat er voldoende goede opleidingsplaatsen beschikbaar zijn, op door de NVAO geaccrediteerde scholen voor voortgezet onderwijs (Academische Opleidings Scholen).

Open dagen en meeloopdagen

Trial Lectures Master's programs Tilburg
Do you want to experience what it's like to follow a program at Tilburg University? Then follow a trial lecture of the Master's program of your choice! You can follow a trial lecture from November 1st until December 15st 2018.
De Nederlandse Carrièredagen
Meet Tilburg University during the Dutch Career Days at the 23th and 24th of November in Utrecht!
Trial Lectures Master's programs Tilburg
Do you want to experience what it's like to follow a Master program at Tilburg University? Then follow a trial lecture of the Master's program of your choice! You can follow a trial lecture from February 2019 until June 2019.
Master Open dag Tilburg University Tilburg
Tilburg University biedt ruim 80 masterprogramma's (opleidingen + tracks). Ontdek welke van deze programma's het best aansluit bij jouw ambities! Tijdens de Master Open dag bieden we informatiesessies per opleiding/track en kun je je vragen stellen aan studenten, docenten en studieadviseurs.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe opleiding is onderverdeeld in twee fases: in de eerste fase worden vakdidactiek en algemene didactiek afgewisseld met een stage, waarvan de inhoud iedere week is verweven rondom een thema (masterclasses). Er vindt een nauwe samenwerking plaats tussen de universitaire docenten algemene didactiek en vakdidactiek en de opleidingsdocenten van het voortgezet onderwijs.

In de tweede fase van de opleiding wordt tijdens een verdiepingsstage een lesontwerponderzoek en leeronderzoek uitgevoerd.
periode
1234
Algemene Didactiek
6 EC
Masterclasses en Opleiden in de School
6 EC
Didactische oriëntatiestage stage
12 EC
Vakdidactiek Algemene Economie en Bedrijfseconomie.
6 EC
Didactisch Leeronderzoek onderzoek
6 EC
Didactisch Lesontwerponderzoek Algemene Economie onderzoek
6 EC
Didactische Verdiepingsstage
18 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
20% theorie
60% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
stage, onderzoeksproject, hoorcollege, werkgroep, portfolio, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, integratie module

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 juni 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 14500
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 juni 2019
wettelijk tarief : € 2092
instellingstarief : € 14600
Er dient een toelatingsverzoek te worden ingediend via de website: http://mystudy.uvt.nl/it10.Appl_LO
toelaatbare profielen
toelatingseisen

vooropleiding
Economische universitaire bachelor (Economics, EBE) + Economische universitaire master. Alle andere vooropleidingen worden individueel beoordeeld. Er wordt mogelijk een individueel deficientieprogramma van maximaal 30ECTS vastgesteld dat voorafgaand aan de lerarenopleiding voldaan moet zijn.

inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

7 studenten volgen deze opleiding
43% daarvan is vrouw
5 eerstejaars gestart in 2017
40% daarvan is vrouw
13038 studenten aan de Tilburg University
48% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.82.7
inhoud3.73.1
docenten43.1
studiefaciliteiten43.3
studielast3.22.3
studiebegeleiding3.72.8

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Leraar VHO Algemene Economie aan de Tilburg University is beoordeeld door 27 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Docenten Economie en M&O (Bedrijfseconomie) komen doorgaans snel aan passend werk. Er is een tekort aan leraren door de vergrijzing en de verscherpte eisen aan het leraarschap. Natuurlijk wordt het vak M&O (Bedrijfseconomie) alleen in de bovenbouw gegeven in bepaalde profielen, waardoor het aantal benodigde leraren kleiner is dan voor Economie dat op alle scholen in meerdere jaarlagen wordt gegeven.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Wanneer de lerarenopleiding behaald is, biedt dat extra beroepsmogelijkheden. Ten eerste kun je aan de slag als leraar. Wanneer je al als leraar werkt, verbeter je je carrièreperspectieven omdat je beschikt over een eerstegraads lesbevoegdheid. Ten tweede kun je uiteraard nog steeds aan de slag in het vakgebied van je oorspronkelijke studie Economie. En ten derde zijn er beroepsmogelijkheden in de brede educatieve sector.
huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

  • auteur bij uitgevers van lesmethoden
  • beleidsmedewerker op een onderwijsafdeling van een overheidsinstelling
  • consultant / trainer voor bedrijven op het gebied van bijvoorbeeld presentatietechnieken, conflicthantering, samenwerking of het eigen vakgebied
  • docent op het hbo
  • educatieve afdeling van een culturele instelling
  • eerstegraads docent economie
  • medewerker bij de redactie van onderwijsbladen
  • stafmedewerker bij een onderwijsbegeleidingsdienst
  • toetsspecialist bij het cito (toetsinstituut)
bron: StudieData

Contact

Saskia Blijlevens

Opleidingscoördinator

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite