Leraar VHO Algemene Economie

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De Universitaire Lerarenopleiding Tilburg Algemene Economie is bestemd voor degene die een eerstegraads lesbevoegdheid Algemene Economie wenst te behalen.

De universitaire educatieve postmaster Algemene Economie kun je volgen na een Bachelor Economie en Bedrijfseconomie of Bachelor Economics, aangevuld met een master Economics.

De master leidt op tot eerstegraads docent Algemene Economie waarmee je bevoegd bent om in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs les te geven.

De opleiding duurt 1 jaar (in voltijd) en bestaat uit twee fases. In de eerste fase worden vakdidactiek, algemene didactiek en stage afgewisseld. In de tweede fase ligt de nadruk op de stage en het uitvoeren van een lesontwerponderzoek en een leeronderzoek.

Centraal in de opzet van de lerarenopleiding staat het woord "Integratie". Integratie tussen theorie en praktijk, en integratie tussen de onderdelen van het programma. Dit bevordert het uitgangspunt dat de opleiding onmiddellijke relevantie heeft voor de beroepspraktijk van de docent in opleiding.
open_in_newwebsite

printprint

locatieTilburg
diplomaMSc Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Algemene Economie
typeeducational, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code68501
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Tilburg University?

De lerarenopleiding werkt vanaf het begin samen met Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Het voordeel daarvan is dat er voldoende goede opleidingsplaatsen beschikbaar zijn, op door de NVAO geaccrediteerde scholen voor voortgezet onderwijs (Academische Opleidings Scholen).

Open dagen en meeloopdagen

Mastervoorlichtingsdag Tilburg University Tilburg
Tilburg University biedt ruim 60 masterprogramma's. Wist je dat Tilburg University in de Elsevier ranking al jaren op rij de beste specialistische universiteit van Nederland is? Daarnaast komt onze universiteit in de Keuzegids Masters 2016 als beste algemene universiteit uit de bus.
Mastervoorlichting Tilburg University Tilburg
Tilburg University biedt ruim 60 masterprogramma's. Wist je dat Tilburg University in de Elsevier ranking al jaren op rij de beste specialistische universiteit van Nederland is? Daarnaast komt onze universiteit in de Keuzegids Masters 2016 als beste algemene universiteit uit de bus.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe opleiding is onderverdeeld in twee fases: in de eerste fase worden vakdidactiek en algemene didactiek afgewisseld met een stage, waarvan de inhoud iedere week is verweven rondom een thema (masterclasses). Er vindt een nauwe samenwerking plaats tussen de universitaire docenten algemene didactiek en vakdidactiek en de opleidingsdocenten van het voortgezet onderwijs.

In de tweede fase van de opleiding wordt tijdens een verdiepingsstage een lesontwerponderzoek en leeronderzoek uitgevoerd.
periode
1234
Algemene Didactiek
Masterclasses en Opleiden in de School
Didactische oriëntatiestage stage
Vakdidactiek Economie
Didactisch Leeronderzoek onderzoek
Didactisch Lesontwerponderzoek onderzoek
Didactische Verdiepingsstage

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
20% theorie
60% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
stage, onderzoeksproject, hoorcollege, werkgroep, portfolio, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, integratie module

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 juni 2017
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 14500
Er dient een toelatingsverzoek te worden ingediend via de website: http://mystudy.uvt.nl/it10.Appl_LO
toelaatbare profielen
toelatingseisen

vooropleiding
Economische universitaire bachelor (Economics, EBE) + Economische universitaire master. Alle andere vooropleidingen worden individueel beoordeeld. Er wordt mogelijk een individueel deficientieprogramma van maximaal 30ECTS vastgesteld dat voorafgaand aan de lerarenopleiding voldaan moet zijn.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

10 studenten volgen deze opleiding
40% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2015
?% daarvan is vrouw
12433 studenten aan de Tilburg University
48% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 Tilburg University
Leraar VHO Algemene Economie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/4 Radboud Universiteit
Leraar Algemene Economie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/4 UvA
Lerarenopleiding Algemene economie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
4/4 Amsterdam VU
Leraar voorbereidend hoger onderwijs Algemene Economie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.82.7
inhoud3.73.1
docenten43.1
studiefaciliteiten43.3
studielast3.22.3
studiebegeleiding3.72.8

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Leraar VHO Algemene Economie aan de Tilburg University is beoordeeld door 27 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Wanneer de lerarenopleiding behaald is, biedt dat extra beroepsmogelijkheden. Ten eerste kun je uiteraard nog steeds aan de slag in het vakgebied van je oorspronkelijke studie. Ten tweede kun je aan de slag als leraar. Wanneer je al als leraar werkt, verbeter je je carrièreperspectieven omdat je beschikt over een eerstegraads lesbevoegdheid. En ten derde zijn er beroepsmogelijkheden in de educatieve sector.
huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar slecht
kans op een vaste baan zeer goed
bron: Elsevier beste banen

Potentiële beroepen

  • auteur bij uitgevers van lesmethoden
  • beleidsmedewerker op een onderwijsafdeling van een overheidsinstelling
  • consultant / trainer voor bedrijven op het gebied van bijvoorbeeld presentatietechnieken, conflicthantering, samenwerking of het eigen vakgebied
  • educatieve afdeling van een culturele instelling
  • eerstegraads docent economie
  • medewerker bij de redactie van onderwijsbladen
  • medewerker bij het cito (toetsinstituut)
  • stafmedewerker bij een onderwijsbegeleidingsdienst
bron: StudieData

Contact

Saskia Blijlevens

Opleidingscoördinator

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite