Kunst- en Cultuurwetenschappen

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De master Kunst- en Cultuurwetenschappen speelt met drie verschillende tracks in op culturele en maatschappelijke veranderingen als gevolg van globalisering en digitalisering.

De tracks waaruit kan worden gekozen:
 • Jeugdliteratuur
 • Management of Cultural Diversity
 • Online Culture (met drie majors: Art, Media and Society; Global Communication; Ritual in Society)
open_in_newwebsite

printprint

locatieTilburg
diplomaMA Kunst- & cultuurwetenschappen
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
volledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60087
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Tilburg University?

Erkenningen
awardElsevier beste opleiding
2018
 • Studenten doen met inzet van het digitale platform Diggit Magazine ruime ervaring op in het op toegankelijke wijze presenteren van wetenschappelijke kennis en analyses.
 • Studenten krijgen de gelegenheid om theorie te koppelen aan praktijk door stage te lopen of door voor hun thesis samen te werken met een bedrijf of organisatie.
 • De opleiding biedt studenten veel vrijheid om aan te sluiten bij hun persoonlijke interesses en ambities.

Open dagen en meeloopdagen

Trial Lectures Master's programs Tilburg
Do you want to experience what it's like to follow a program at Tilburg University? Then follow a trial lecture of the Master's program of your choice! You can follow a trial lecture from November 1st until December 15st 2018.
De Nederlandse Carrièredagen
Meet Tilburg University during the Dutch Career Days at the 23th and 24th of November in Utrecht!
Trial Lectures Master's programs Tilburg
Do you want to experience what it's like to follow a Master program at Tilburg University? Then follow a trial lecture of the Master's program of your choice! You can follow a trial lecture from February 2019 until June 2019.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
Het curriculum verschilt per track en is te raadplegen op de website.

tracks

track Jeugdliteratuur

Bestudeer kinderen, jongeren en hun boeken in relatie tot de wereld om hen heen aan de hand van theorieën en methoden uit tal van vakgebieden.

Jeugdliteratuur, een track van de master Kunst- en Cultuurwetenschappen, richt zich op een specifiek cultureel systeem dat geconfronteerd wordt met ingrijpende maatschappelijke veranderingen zoals mediatisering en globalisering. Deze ontwikkelingen beïnvloeden de productie, distributie en receptie van jeugdliteratuur.

In de track wordt vanuit relevante theoretische concepten zoals 'kindbeeld' en 'adaptatie' en met oog voor historische ontwikkelingslijnen gereflecteerd op actuele debatten in de (internationale) jeugdliteratuur, bijvoorbeeld die over de grenzen tussen jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur.

major Art, Media and Society

Bestudeer de invloed van digitalisering en globalisering op het publieke debat en op kunst- en cultuuruitingen binnen de publieke ruimte.

Binnen deze masterspecialisatie (Major binnen de track Online Culture) analyseer je hoe kunst- en cultuuruitingen maatschappelijke vraagstukken reflecteren en bekritiseren en bestudeer je wat hiervan de sociale, politieke en ethische implicaties zijn. Daarnaast bekijk je welke veranderingen kunst- en cultuuruitingen ondergaan als gevolg van digitalisering en globalisering.

track Management of Cultural Diversity

Word expert in het managen van diversiteit op de werkvloer en in het maken van beleid voor maatschappelijke uitdagingen zoals gelijke kansen op de arbeidsmarkt en participatie van vluchtelingen.

Globalisering betekent mobiliteit. Als gevolg hiervan komen individuen in toenemende mate in contact met ideeën en invloeden van over de hele wereld, zowel online als in real life. Dit brengt binnen allerlei sectoren - van gezondheidszorg, tot onderwijs, tot arbeidsmarkt - zowel kansen als risico's met zich mee. De toenemende culturele diversiteit is ook van grote invloed op bedrijven. Zij bedienen steeds vaker een zeer diverse groep klanten en hebben in toenemende mate te maken met personeelsleden met zeer uiteenlopende levensstijlen, identiteiten, oriëntaties en wereldbeelden.

Binnen Management of Cultural Diversity, een track van de master Kunst- en Cultuurwetenschappen, analyseer je culturele diversiteit in organisaties en bedrijven en op maatschappelijke terreinen zoals het onderwijs, de gezondheidszorg, de arbeidsmarkt en de kunst- en cultuursector. Op basis van deze analyses formuleer je oplossingen en beleid gericht op het neutraliseren van risico's en het optimaal benutten van kansen.

major Ritual in Society

Reflecteer op de veranderingen die rituelen en tradities (hebben) ondergaan als gevolg van globalisering en digitalisering.

Rituelen zijn onmisbaar. Ze markeren cruciale momenten in de levens van individuen, zoals geboorte en dood, evenals belangrijke gebeurtenissen binnen samenlevingen, zoals oorlog en vrede. Rituelen zijn dynamisch en vloeibaar en kunnen worden gezien als graadmeter van culturele diversiteit en maatschappelijke ontwikkelingen. Door rituelen te duiden, kunnen we een samenleving leren begrijpen.

Binnen de masterspecialisatie Ritual in Society (Major binnen de track Online Culture) word je opgeleid om kritisch te reflecteren op rituelen. Je bestudeert hun oorsprong, hun functie, hun uitwerking. Je analyseert situaties waarin rituelen van verschillende sociale groepen met elkaar conflicteren en situaties waarin ze juist zonder frictie naast elkaar kunnen bestaan. En je staat bijvoorbeeld stil bij de vraag hoe rituelen mensen enerzijds helpen de wereld beter te begrijpen en anderzijds hun begrip juist kunnen beperken.

major Global Communication

Onderzoek wat de uitwerking van globalisering en digitalisering is op ons taalgebruik, hoe we met elkaar communiceren en samenwerken, en op hoe individuen en groepen uiting geven aan hun identiteit.

Tussen wieg en graf komen we in duizenden sociale en professionele situaties terecht waarin we moeten communiceren met mensen die een andere achtergrond hebben dan wijzelf. We zijn mobieler, blijven minder op dezelfde plek en zijn vrijwel allemaal in meerdere verschillende sociale groepen verweven. Daarnaast geeft internet ons onbeperkt toegang tot mensen en informatie. We kunnen communiceren zonder de beperking van tijd en plaats. Deze aspecten van globalisering hebben onze samenleving 'superdivers' gemaakt.

Met de masterspecialisatie Global Communication (Major binnen de track Online Culture) vergaar je de kennis om de communicatieve uitdagingen van globalisering en de daarmee gepaard gaande superdiversiteit te kunnen begrijpen en het contact en de samenwerking tussen verschillende (sub)culturen in positieve zin te kunnen beïnvloeden.

track Online Culture

Verdiep je in de invloed van verregaande digitalisering op hoe mensen zich gedragen, met elkaar communiceren en de wereld ervaren.

Binnen Online Culture, een track van de master Kunst- en Cultuurwetenschappen, bestudeer je kunst-, cultuur-, communicatie- en rituele uitingen in de samenleving van vandaag de dag: een samenleving die sterk gevormd wordt door digitalisering, globalisering en mediatisering.

Dat mensen continu 'online' zijn beïnvloedt hun ervaringen en hun perceptie van de wereld, evenals de wijze waarop zij kennis vormen en communiceren. Voor een dieper begrip hiervan zet je 'online' culture af tegen 'offline' culture, tradities en historische ontwikkelingen.

Je specialiseert je door te kiezen voor een van de volgende Majors:
Art, Media and Society: bestudeer wat de invloed van digitalisering en globalisering is op het publieke debat en op kunst- en cultuuruitingen binnen de publieke ruimte.
Global Communication: onderzoek de uitwerking van globalisering en digitalisering op ons taalgebruik, de manier waarop we met elkaar communiceren en samenwerken, en op hoe individuen en groepen uiting geven aan hun identiteit.
Ritual in Society: reflecteer op de veranderingen die rituelen en tradities (hebben) ondergaan als gevolg van globalisering en digitalisering.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
100% en
onderwijsopzet55% zelfstudie
30% theorie
15% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Een periode in het buitenland studeren als toevoeging op het curriculum is mogelijk, maar betekent dat de student de opleiding niet binnen het jaar kan afronden.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 juli 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 11000
niet-EU/EER studenten : € 11000
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 juli 2019
wettelijk tarief : € 2092
instellingstarief : € 11100
niet-EU/EER studenten : € 11100
Bekijk de informatie over toelating en aanmelden op de website
studie kosten
bron: Tilburg University
bedrag kostenpost
€ 800levensonderhoud
€ 600studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

104 studenten volgen deze opleiding
91% daarvan is vrouw
54 eerstejaars gestart in 2017
91% daarvan is vrouw
13038 studenten aan de Tilburg University
48% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Animo

Studievereniging Algemene Cultuurwetenschappen

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/47 Tilburg University
Kunst- en Cultuurwetenschappen
star Elsevier
€ 253 gemiddelde kamerhuur
54 eerstejaars
90% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
2/47 Tilburg University
Jeugdliteratuur
star Elsevier
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/47 Tilburg University
Online Culture
star Elsevier
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/47 Tilburg University
Ritual in Society
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/47 Tilburg University
Art, Media and Society
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/47 Tilburg University
Management of Cultural Diversity
star Elsevier
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/47 Tilburg University
Global Communication
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/47 Erasmus
Arts and Culture Studies
€ 342 gemiddelde kamerhuur
39 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/47 Universiteit Leiden
Art, Architecture and Interior before 1800
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
85% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/47 Universiteit Leiden
Museums and Collections
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
85% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/47 Universiteit Leiden
Contemporary Art in a Global Perspective
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
85% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/47 Universiteit Leiden
Arts and Culture
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
85% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/47 Rijksuniversiteit
Conservatoren-opleiding Kunstgeschiedenis
€ 303 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/47 Rijksuniversiteit
Arts, Policy and Cultural Entrepreneurship
€ 303 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/47 Rijksuniversiteit
Film and Contemporary Audiovisual Media
€ 303 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/47 Rijksuniversiteit
History of Architecture and Town planning
€ 303 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/47 Rijksuniversiteit
Kunstgeschiedenis
€ 303 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/47 Rijksuniversiteit
Kunst- en cultuurwetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/47 Rijksuniversiteit
Landschapsgeschiedenis
€ 303 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
20/47 Rijksuniversiteit
Arts, Cognition and Criticism
€ 303 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
21/47 Rijksuniversiteit
Music, Theatre and Performance Studies
€ 303 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
22/47 Radboud Universiteit
Kunstbeleid en Kunstbedrijf
€ 315 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
23/47 Radboud Universiteit
Kunst- en Cultuurwetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
24/47 Radboud Universiteit
Creative Industries
€ 315 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
25/47 Radboud Universiteit
Kunstgeschiedenis
€ 315 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
26/47 Radboud Universiteit
Tourism and Culture
€ 315 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
27/47 Maastricht University
)
€ 308 gemiddelde kamerhuur
15 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
28/47 Maastricht University
Kunst- & Cultuurwetenschappen)
€ 308 gemiddelde kamerhuur
57 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
29/47 Maastricht University
)
€ 308 gemiddelde kamerhuur
15 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
30/47 Utrecht
Contemporary Theatre, Dance and Dramaturgy
€ 336 gemiddelde kamerhuur
37 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
31/47 Utrecht
Kunstgeschiedenis
€ 336 gemiddelde kamerhuur
37 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
32/47 Utrecht
Applied Musicology
€ 336 gemiddelde kamerhuur
37 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
33/47 Utrecht
Arts and Society
€ 336 gemiddelde kamerhuur
37 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
34/47 Utrecht
Gender Studies
€ 336 gemiddelde kamerhuur
37 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
35/47 UvA
Theatre Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
31 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
36/47 UvA
Music Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
31 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
37/47 UvA
Boekwetenschap
€ 424 gemiddelde kamerhuur
31 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
38/47 UvA
Kunst, cultuur en politiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
31 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
39/47 UvA
Kunstgeschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
31 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
40/47 UvA
Comparative Cultural Analysis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
31 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
41/47 Amsterdam VU
Kunst, Markt en Connaisseurschap
€ 424 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
42/47 Amsterdam VU
Contemporary Art History
€ 424 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
43/47 Amsterdam VU
Comparative Arts & Media Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
44/47 Amsterdam VU
Design Cultures
€ 424 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
45/47 Amsterdam VU
Contemporary Art History
gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
46/47 Amsterdam VU
Kunst, Markt en Connaisseurschap
gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
47/47 Amsterdam VU
Architectuurgeschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.33.8
inhoud3.93.7
docenten4.23.8
studiefaciliteiten3.83.1
studielast3.13.3
studiebegeleiding3.93.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Tilburg University is beoordeeld door 43 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Afgestudeerden hebben onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om een 1e graads lesbevoegdheid te behalen via een schakelprogramma gevolgd door de post-master Universitaire Lerarenopleiding Maatschappijleer & Maatschappijwetenschappen aan Tilburg University.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Deels afhankelijk van de track die je kiest en de accenten die je daarbinnen vervolgens zelf legt, bereidt de master Kunst- en Cultuurwetenschappen je voor op functies binnen de media, de culturele sector, het bedrijfsleven, het onderwijs, de overheid, of de politiek.
huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Utrechteducatie en communicatie educationalgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityLeraar in VHO in Nederlands (Educatieve postmaster) educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Kunstgeschiedenis en culturele en kunstzinnige vorming/kunst algemeen part-time educationalgeen aanvullende eisen
UvALerarenopleiding Kunstgeschiedenis en Culturele en kunstzinnige vorming educationalgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • adviseur (online) marketing en communicatie
 • beleidsmedewerker/-adviseur
 • communicatieadviseur
 • communicatiemedewerker
 • community manager
 • cultureel ondernemer
 • docent
 • educator
 • journalist
 • onderzoeker
 • programmeur van film, theater of debat
 • projectleider
 • redacteur
 • schrijver / columnist
 • social media adviseur
 • trainer
bron: StudieData

Contact

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite