Fiscaal Recht

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De Tilburgse master Fiscaal Recht combineert juridische kennis op het gebied van fiscaliteit met economie, wetgeving en politieke ontwikkelingen.

open_in_newwebsite

locatieTilburg
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66827
numerus fixusnee
honoursnee
De combinatie van recht, economie en politiek leidt je op tot een belastingspecialist die de fiscale wetgeving overziet, en weet welke invloed een arrest of wetswijziging op de beroepspraktijk heeft. Een specialist die dwarsverbanden legt met andere rechtsgebieden en ook economisch goed is onderlegd. Na jouw afstuderen help je bedrijven om vandaag te anticiperen op de belastingontwikkelingen van morgen.

De specialisten van het Fiscaal Instituut Tilburg (FIT), het grootste Fiscaal Instituut in Europa, waarvan veel docenten tevens werkzaam zijn in de beroepspraktijk, verzorgen het onderwijs. Hierdoor maak je als masterstudent kennis met relevante concepten, theorieën en inzichten uit recente wetenschappelijke literatuur én de praktijk. Door het uitgebreide palet aan specialismen van de docenten biedt Tilburg een ruim aanbod aan fiscale keuzevakken binnen de master. Het curriculum biedt jou de mogelijkheid om door middel van de keuzevakken te specialiseren op jouw interessegebied. Daarnaast biedt de master twee bijzondere accenten: Tax Assurance en het accent Indirecte Belastingen.

Waarom aan de Tilburg University?

+ Bijzondere accenten/profielen:
  1. Tax Assurance: Het accent Tax Assurance is uniek in Nederland en bestaat uit de vakken Tax Assurance 1 en Tax Assurance 2. De masterthesis moet ook op het gebied van Tax Assurance worden geschreven.
  2. Tax and Technology: het profiel bestaat uit een tweetal vakken (Tax & Technology VU en TiU). Daarnaast dient in de master thesis aan Tax & Technology aandacht te worden besteed (Data collectie, data uitwisseling, data en privacy, rol van data bij belastingheffin
+ Juridische én economische uitgangspunten gecombineerd in één opleiding.
+ Sterke link tussen theorie en praktijk; groot docentencorps met expertise op alle fiscale specialismen die veelal werkzaam in de beroepspraktijk.
+ Verschillende afstudeertrajecten; Masterthesis, Eucotax Wintercourse, Onderzoeksstage op eigen initiatief, verblijf aan buitenlandse universiteit, Antwerpen-project
+ Het FIT (vakgroep die het onderwijs in de master Fiscaal Recht geeft) maakt als enige Nederlandse universiteit deel uit van Eucotax (www.eucotax.nl); een internationaal samenwerkingsverband van 13 universiteiten die samen onderzoeksprogramma's uitvoeren. Jaarlijks is er een bijeenkomst, buitenlandse wetenschappers geven gastcolleges en studenten krijgen de mogelijkheid om college in het buitenland te lopen of hun thesis met een internationaal onderwerp in te vullen. Het netwerk voert bovendien gezamenlijke internationale onderzoeksprogramma's uit en maakt een reeks van gastcolleges door buitenlandse fiscale wetenschappers aan Tilburg University mogelijk.
+ Deze master geeft je in combinatie met een universitaire bachelor of premaster toegang tot de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
De student kan kiezen uit het reguliere programma met keuzevakken, voor het accent Indirecte belastingen, het accent Tax Assurance of het accent Tax & Technology. Voor een overzicht van de vakken zie de studiegids: www.tilburguniversity.edu/studiegids
Het reguliere masterprogramma Fiscaal Recht LLM bestaat uit in totaal 60 ECTS, waarvan:
  • 5 verplichte vakken (30 ECTS)
  • 2 keuzevakken (12 ECTS)
  • Een masterthesis (18 ECTS)

Bekijk de website voor meer informatie over de vakken en het programma:
www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/fiscaal-recht/programma/

Accent Tax Assurance: Indien je in de master kiest voor beide keuzevakken Tax Assurance I en II én je scriptie schrijft op het gebied van Tax Assurance, krijg je een aantekening op het diploma dat je je hebt gespecialiseerd in het profiel Tax.

Accent Tax & Technology: het profiel bestaat uit een tweetal vakken (Tax & Technology VU en TiU). Daarnaast dient in de master thesis aan Tax & Technology aandacht te worden besteed (Data collectie, data uitwisseling, data en privacy, rol van data bij belastingheffing)

Accent Indirecte Belastingen: Deze track is een samenwerking tussen Tilburg University, de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit Amsterdam. Je vindt er meer informatie over op www.indirecttax.nl.

De vakken zijn zo verdeeld dat in ieder semester zowel verplichte vakken als keuzevakken worden aangeboden. Hierdoor ben je in beide semesters bezig met het uitbreiden van noodzakelijke kennis én specialiseren!

Kijk in de studiegids van Tilburg University voor meer informatie over de vakken:
www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/fiscaal-recht/programma
periode
1234
Capita selecta belastingheffing particulieren
6 EC
Methodologie van het belastingrecht
6 EC
Successiewet en WBR
6 EC
Masterscriptie afstuderen
18 EC
Comprehensive Case Studies European & International Tax Law keuzevak
6 EC
Fiscaal strafrecht keuzevak
6 EC
Geschiedenis van het belastingrecht keuzevak
6 EC
Tax and Technology keuzevak
6 EC
Tax Assurance 1 keuzevak
6 EC
Transfer Pricing keuzevak
6 EC
Masterkeuzevakken keuzevak
6 EC
Capita Selecta Europees en Internationaal Belastingrecht
6 EC
Capita Selecta Vennootschapsbelasting
6 EC
Capita selecta omzetbelasting keuzevak
6 EC
Fiscale aspecten van vererving keuzevak
6 EC
Fiscale en civielrechtelijke aspecten van toekomstvoorzieningen keuzevak
6 EC
Tax and Technology keuzevak
6 EC
Tax Assurance 2 keuzevak
6 EC
Bedrijfsopvolging van familiebedrijven

specialisaties

specialisatie Indirecte belastingen

Binnen de master Fiscaal Recht kan de student kiezen voor het accent Indirecte Belastingen.

Het accent Indirecte Belastingen richt zich op een verdieping en verbreding van kennis over indirecte belastingen en is een samenwerking tussen Tilburg University, de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit Amsterdam: www.indirecttax.nl

specialisatie Tax Assurance

Indien je kiest voor de keuzevakken Tax Assurance I & II én je scriptie schrijft op het gebied van Tax Assurance, krijg je een aantekening op het diploma dat je bent gespecialiseerd in Tax Assurance.

specialisatie Tax and Technology

Het profiel bestaat uit een tweetal vakken (Tax & Technology VU en TiU). Daarnaast dient in de master thesis aan Tax & Technology aandacht te worden besteed.

(Data collectie, data uitwisseling, data en privacy, rol van data bij belastingheffing)

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet70% zelfstudie
30% theorie
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, workshop, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project, seminar
studeren in het buitenland
Na goekeuring van de Examencommissie mogen 12 ECTS van de masterkeuzevakken vervangen worden door vakken gevolgd en afgerond (met een voldoende) in het buitenland.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2020

aanmelding deadline : 1 januari 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 augustus 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 14600

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 augustus 2020
collegegeld nog niet bekend

Stap 1: Meld je aan in Studielink
Stap 2: Lever de vereiste documenten aan (indien noodzakelijk)
Stap 3: Je ontvangt bericht van de Toelatingscommissie
Stap 4: Rond je inschrijving bij Tilburg University af
Bekijk de volledige toelatingsprocedure op: www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/fiscaal-recht/toelating-aanmelden/


toelatingseisen

vooropleiding
Bekijk de vereisten op: www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/toelating-aanmelden/law/bamatrix/

studie kosten
bron: Tilburg University
bedrag kostenpost
€ 9600levensonderhoudper jaar
€ 350
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

199 studenten volgen deze opleiding
46% daarvan is vrouw
66 eerstejaars gestart in 2017
50% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

De Smeetskring

Studievereniging voor fiscaal juristen en economen aan de UvT

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Pepijn Melse
'De docenten van de master Fiscaal Recht hebben zeer goede contacten met de praktijk. Via één van mijn docenten start ik in februari 2017 met stage lopen bij een fiscaal strafrecht advocatenkantoor.'

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/10 Tilburg University
Fiscaal Recht
€ 253 gemiddelde kamerhuur
66 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/10 Erasmus
Fiscaal Recht Indirecte Belastingen
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/10 Erasmus
Fiscaal Recht Directe Belastingen
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/10 Erasmus
Fiscaal Recht
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/10 Universiteit Leiden
Fiscaal recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/10 Radboud Universiteit
Fiscaal recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/10 Maastricht University
Fiscaal Recht
€ 308 gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
8/10 Amsterdam UVA
Nederlands belastingrecht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/10 Amsterdam UVA
Internationaal en Europees belastingrecht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/10 Amsterdam VU
Fiscaal Recht
star Keuzegids topopleiding 2018
Keuzegids topopleiding 2017
Keuzegids topopleiding 2019  75
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.1
inhoud4
docenten4
studiefaciliteiten3.5
studielast3.5
studiebegeleiding3.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2013 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Fiscaal Recht aan de Tilburg University is beoordeeld door 43 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Tilburg University blijft hofleverancier voor de arbeidsmarkt. Als je bij een belastingadvieskantoor dat is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) gaat werken, heb je tevens toegang tot de Beroepsopleiding Belastingadviseurs van de NOB.
Naast functies op academisch niveau bij potentiële werkgevers, als belastingadvieskantoren, accountantskantoren, de belastingdienst of andere bedrijven in de financiële sector, bestaat er ook een groeiende behoefte aan fiscaal juristen in sectoren als de rechterlijke macht (veelal wel aanvullende juridische vaardigheden vereist) en (decentrale) overheden. Bovendien levert de master en de voorgaande bachelor Fiscaal Recht met een aantal extra vakken jou civiel effect op. Dat houdt in dat je met je diploma ook toegang hebt tot de togaberoepen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Tilburg University helpt je graag verder bij je stap naar de arbeidsmarkt.
Met een CV-check, workshops, trainingen of individuele begeleiding.

Meer informatie: Student Career Center
www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/arbeidsmarkt/careercenter/

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Maastricht UniversityInternational and European Tax Lawgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

belastingadviseur
belastingsadviseur in het bedrijfsleven en de financiële sector.
de rechterlijke macht
toegang tot de beroepsopleiding van belastingadviseur van de nob
bron: StudieData

Contact

Pauline Snoep

studieadviseur

Mr. Yuksel Darbas

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite