Communicatie- en Informatiewetenschappen

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De master biedt 5 tracks: Bedrijfscommunicatie en Digitale Media; Cognitive Science and Artificial Intelligence, Communicatie-design; Data Science: Business and Governance; New Media Design

Binnen de master Communicatie- en Informatiewetenschappen aan Tilburg University wordt bestudeerd hoe mensen informatie verwerken en overdragen en hoe nieuwe communicatiemiddelen en innovatieve informatietechnologieën hierop van invloed zijn. De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van communicatie worden vanuit diverse wetenschappelijke invalshoeken benaderd. Studenten krijgen bijvoorbeeld colleges van communicatiewetenschappers, taalkundigen, cognitieve en sociale wetenschappers, en marketingsdeskundigen. Binnen de opleiding doen zij gedegen onderzoeksvaardigheden op die hen in staat stellen complexe vragen te analyseren en creatieve oplossingen te vinden voor de meest uiteenlopende uitdagingen op het gebied van communicatie en informatie.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieTilburg
diplomaMSc Communicatie- & Informatiewetenschappen
typeregulier, 60 EC
start1 augustus, 1 januari
taalvolledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66826
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Tilburg University?

Tilburg University combineert aandacht voor de meer traditionele aspecten van communicatie met aandacht voor de technologische aspecten van communicatie. Het matrixcurriculum biedt studenten de flexibiliteit om zich te specialiseren in een bepaalde richting, of een eigen programma samen te stellen. Ook binnen de specialisatietracks hebben studenten keuze uit een ruim aanbod aan vakken. Studenten krijgen de kans om ervaring op te doen met een keur aan onderzoeksmethoden.

Open dagen en meeloopdagen

meeloopdag Communicatie-en Informatiewetenschappen Tilburg
Tijdens een meeloopdag volg je samen met andere studiekiezers een aantal colleges op één dag, zodat je een idee krijgt van de thema's die binnen de opleiding aan bod komen. Je maakt actief kennis met onze studenten en docenten. Zo kun je bepalen of de opleiding voldoet aan je verwachtingen.
meeloopdag Bestuurskunde Tilburg
Tijdens een meeloopdag volg je samen met andere studiekiezers een aantal colleges op één dag, zodat je een idee krijgt van de thema's die binnen de opleiding aan bod komen. Je maakt actief kennis met onze studenten en docenten. Zo kun je bepalen of de opleiding voldoet aan je verwachtingen.
meeloopdag Fiscaal Recht Tilburg
Tijdens een meeloopdag volg je samen met andere studiekiezers een aantal colleges op één dag, zodat je een idee krijgt van de thema's die binnen de opleiding aan bod komen. Je maakt actief kennis met onze studenten en docenten. Zo kun je bepalen of de opleiding voldoet aan je verwachtingen.
meeloopdag Rechtsgeleerdheid Tilburg
Tijdens een meeloopdag volg je samen met andere studiekiezers een aantal colleges op één dag, zodat je een idee krijgt van de thema's die binnen de opleiding aan bod komen. Je maakt actief kennis met onze studenten en docenten. Zo kun je bepalen of de opleiding voldoet aan je verwachtingen.
meeloopdag Liberal Arts and Sciences Tilburg
Tijdens een meeloopdag volg je samen met andere studiekiezers een aantal colleges op één dag, zodat je een idee krijgt van de thema's die binnen de opleiding aan bod komen. Je maakt actief kennis met onze studenten en docenten. Zo kun je bepalen of de opleiding voldoet aan je verwachtingen.
meeloopdag Organisatiewetenschappen Tilburg
Tijdens een meeloopdag volg je samen met andere studiekiezers een aantal colleges op één dag, zodat je een idee krijgt van de thema's die binnen de opleiding aan bod komen. Je maakt actief kennis met onze studenten en docenten. Zo kun je bepalen of de opleiding voldoet aan je verwachtingen.
meeloopdag Psychologie Tilburg
Tijdens een meeloopdag volg je samen met andere studiekiezers een aantal colleges op één dag, zodat je een idee krijgt van de thema's die binnen de opleiding aan bod komen. Je maakt actief kennis met onze studenten en docenten. Zo kun je bepalen of de opleiding voldoet aan je verwachtingen.
meeloopdag Cognitive Science and Artificial Intelligence (Kunstmatige Intelligentie) Tilburg
Tijdens een meeloopdag volg je samen met andere studiekiezers een aantal colleges op één dag, zodat je een idee krijgt van de thema's die binnen de opleiding aan bod komen. Je maakt actief kennis met onze studenten en docenten. Zo kun je bepalen of de opleiding voldoet aan je verwachtingen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet programma van de master Communicatie- en Informatiewetenschappen bestaat uit 60 ECTS en is als volgt opgebouwd:
 • 6 keuzevakken van ieder 6 ECTS
 • 2 Research Skills modules van ieder 3 ECTS
 • een masterscriptie (18 ECTS)

Om met een bepaalde specialisatie af te studeren, moet de student ten minste 4 vakken binnen één track afronden. Studenten hebben daarbij keuze uit een ruim aanbod aan vakken. Voor Data Science: Business & Governance en New Media Design geldt een meer vastomlijnd programma
1e jaar Het jaar bestaat uit vier blokken van acht weken. Binnen alle vier de blokken worden zowel inhoudelijke keuzevakken aangeboden als Research Skills modules gericht op het ontwikkelen en verdiepen van specifieke onderzoeksvaardigheden. In het derde en vierde blok werken studenten aan hun scriptie.
periode
Social Signal Processing
3e jaar
periode
Research Skills: Data Processing
6e jaar
periode
Machine Learning
Multimodality & Communication keuzevak
Cognition and Process keuzevak
keuzevak
Interactive Storytelling keuzevak

tracks

track Bedrijfscommunicatie en Digitale Media

Binnen de mastertrack Bedrijfscommunicatie- en Informatiewetenschappen ligt de focus op communicatievraagstukken binnen het bedrijfsleven.

Binnen de mastertrack Bedrijfscommunicatie- en Informatiewetenschappen ligt de focus op communicatievraagstukken binnen het bedrijfsleven. Studenten leren bijvoorbeeld over de valkuilen en denkfouten die kunnen ontstaan als mensen (digitaal) informatie met elkaar uitwisselen. Ook leren zij meer over bijvoorbeeld onderhandelen en conflictmanagement en verdiepen zij zich in de grondslagen van online marketingcommunicatie. Daarnaast bestuderen zij wat de consequenties zijn van het gebruik van digitale (en met name social) media voor een effectieve communicatieoverdracht. Niet alleen leren studenten om processen te analyseren, ook leren zij hoe zij deze kunnen optimaliseren of tot geheel nieuwe oplossingen kunnen komen.

Voorbeelden van aan de track gerelateerde vakken: Multimodality & Communication; Social Media at Work; Social Media Marketing; Negotiation Strategies; Online Public Relations; Corporate Social Responsibility Communication

track Communicatie Design

Binnen de mastertrack Communicatie Design ligt de nadruk op de factoren die tekst tot een effectief communicatiemiddel maken.

Mensen dragen informatie aan elkaar over via geschreven en gesproken taal. Een essentiële manier waarop informatie wordt overgedragen is via tekst. Binnen de mastertrack Communicatie Design ligt de nadruk op de factoren die taal tot een effectief communicatiemiddel maken. Daarbij wordt gekeken naar kenmerken van de tekst zelf, zoals stijl en structuur, maar ook naar non-verbale aspecten (bv. beeld, intonatie en gebaren), de gebruikssituatie, eigenschappen van het gebruikte medium en de manier waarop lezers informatie verwerken. De kennis en vaardigheden die studenten opdoen stellen hen in staat om de effectiviteit van tekst te analyseren en te verbeteren.

Voorbeelden van aan de track gerelateerde vakken: Cognition and Process; Visual Communication; Multimodality & Communication; Data Driven Design; Interactive Storytelling; Miscommunication & Emotion

track New Media Design

New Media Design richt zich op actuele trends op het gebied van communicatie, informatie en het actuele medialandschap die de verschuivingen binnen de huidige mediaconsumptie en -productie verklaren.

Het media-aanbod van nu stelt individuen steeds meer in staat zelf te beslissen over de content die zij consumeren, maar ook over de content die ze produceren of willen delen met anderen. Kranten en magazines moeten het, zeker bij jongeren, afleggen tegen bloggers, vloggers en Instagrammers, die soms miljoenen volgers hebben. In de mastertrack New Media Design verwerven studenten inzichten in actuele trends op het gebied van communicatie, informatie en het actuele medialandschap die de verschuivingen binnen de huidige mediaconsumptie en -productie verklaren. Ook onderzoeken zij wat de effecten zijn van deze ontwikkelingen op individuen, organisaties, beleid en maatschappij.

Voorbeelden van aan de track gerelateerde vakken: Human Media Interaction Theory; Interactive Storytelling; User Experience Design; Creativity and Innovation; Rapid Prototyping; Usability and User Experience Design

track Cognitive Science and Artificial Intelligence

Met de mastertrack Cognitive Science and Artificial Intelligence ontwikkelen studenten zich tot experts als het gaat om de relatie tussen het menselijk brein, communicatie en technologie.

Onderzoek op het gebied van cognitie & artificial intelligence neemt sterk toe. Deze groei is enerzijds een uitvloeisel van de toenemende dataficatie van allerlei aspecten binnen ons dagelijks leven. Anderzijds is zij het gevolg van het gebruik van op artificial intelligence gebaseerde oplossingen in de context van online en social media, bedrijfscommunicatie en communicatie design. De CSAI track biedt de kennis en vaardigheden om bij te kunnen dragen aan vooruitgang op dit gebied.

Voorbeelden van aan de track gerelateerde vakken: Social Signal Processing; Virtual and Augmented Reality; Human-Robot Interaction; Machine Learning; Attention, Perception & Memory; Cognitive Models of Language Learning

track Data Science: Business and Governance

De MSc track Data Science: Business and Governance leidt op om te kunnen adviseren over het verzamelen, beheren, analyseren, interpreteren en optimaal benutten van grote hoeveelheden data.

De hedendaagse maatschappij profiteert steeds meer van kansen om met enorme hoeveelheden data op innovatieve wijze nieuwe producten en diensten aan te bieden. Hoe gaat de maatschappij om met deze data? Welke technieken kunnen optimaal benut worden? Hoe zit het met privacy en eigendom van data? En wat is het economisch belang van Big Data? De interdisciplinaire mastertrack Data Science: Business and Governance leidt studenten op om met diepgaande, state-of-the-art kennis antwoord te geven op deze vragen. De opleiding biedt een uitstekende basis om binnen bedrijven en organisaties - als 'linking pin' tussen programmeurs en het hogere management - te kunnen adviseren over het verzamelen, beheren, analyseren, interpreteren en optimaal benutten van grote hoeveelheden data.

Voorbeelden van vakken die onderdeel uitmaken van het programma: Data Mining for Business and Governance; Data Processing; Programming with R; Data Science Regulation & Law; Analytics for Business and Government

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
50% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, colloquium, computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, laboratoriumwerk, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, practicum, seminar, werkcollege, werkgroep, workshop, zelfstudie
onderwijsvormen
De studenten hebben de mogelijkheid om uit een matrixcurriculum van circa 50 vakken, 6 vakken van 6 ECTS te kiezen + 2 Research Skills modules van 3 ECTS. Deze keuzevrijheid biedt studenten de mogelijkheid om hun eigen opleiding vorm te geven. Willen zij zich specialiseren in een bepaalde richting, dan bieden de tracks daartoe houvast.
docenten
Bij Tilburg University, School of Humanities worden door taalkundigen, sociale wetenschappers of marketingdeskundigen colleges gegeven. Lijst van deze docenten en hun expertise is te vinden op: http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/ticc/meet-our-staff/
studeren in het buitenland
Een periode in het buitenland studeren als toevoeging op het curriculum is mogelijk, maar betekent dat de student de opleiding niet binnen het jaar kan afronden.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 augustus 2018
aanmelding deadline : 1 juli 2018
wettelijk tarief : € 2060
1 augustus 2019
aanmelding deadline : 1 juli 2019
collegegeld nog niet bekend
1 januari 2018
aanmelding deadline : 1 december 2017
wettelijk tarief : € 2060
1 januari 2019
aanmelding deadline : 1 december 2018
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

vooropleiding
Tot de master Communicatie- en Informatiewetenschappen word je in ieder geval toegelaten op grond van een met goed gevolg afgeronde:
bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen aan Tilburg University;
premaster Communication and Information Sciences aan Tilburg University.

studie kosten
bron: Tilburg University
bedrag kostenpost
€ 800levensonderhoud
€ 400studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
13038 studenten aan de Tilburg University
48% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

FLoW

Studievereniging voor de opleidingen Communicatie- en Informatiewetenschappen.

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/14 Tilburg University
Communicatie- en Informatiewetenschappen
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/14 Rijksuniversiteit
Communicatie en educatie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
3/14 Rijksuniversiteit
Informatiekunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/14 Rijksuniversiteit
Communicatie- en informatiewetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
5/14 Rijksuniversiteit
Computercommunicatie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
6/14 Rijksuniversiteit
Digital Humanities
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/14 Rijksuniversiteit
Communicatiekunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
8/14 Radboud Universiteit
Communicatie- en Informatiewetenschappen (brede master)
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
9/14 Radboud Universiteit
International Business Communication
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/14 Radboud Universiteit
Communicatie en Beïnvloeding
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/14 Amsterdam VU
Journalistiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/14 Amsterdam VU
Schrijven en vertalen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/14 Amsterdam VU
Multimodal communication
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/14 Amsterdam VU
Taal en communicatie in organisaties
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Afgestudeerden die in het onderwijs willen werken, kunnen eventueel een eerstegraads lesbevoegdheid behalen via de post-master Universitaire Lerarenopleiding Nederlands of Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen aan Tilburg University.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De master Communicatie- en informatiewetenschappen biedt een breed scala aan beroepsmogelijkheden, zowel binnen het bedrijfsleven, bij overheden en non-profitinstellingen, en bij onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Social Media Manager, Digital Service Manager, Community Manager, CRM Specialist, Search Specialist, (web)redacteur, manager interne communicatie en beleidsmedewerker marketing en communicatie zijn slechts enkele voorbeelden van mogelijke posities.
huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar gemiddeld
kans op een vaste baan goed
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands full-time,part-time,dual educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar in VHO in Nederlands (Educatieve postmaster) educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in maatschappijleer en maatschappijwetenschappen dual educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityResearch Master Language and Communication researchgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • adviseur social media
 • communicatieadviseur
 • community manager
 • content manager
 • creative content designer
 • data analist
 • intelligent software developer
 • interaction designer
 • medewerker marketing en communicatie
 • online marketeer
 • pr adviseur
 • search engine specialist
 • social media entrepreneur
 • tekstredacteur
 • tekstschrijver
 • web data entrepreneur
 • webredacteur
bron: StudieData

Contact

Laura van Bochove

Contactperson International Students

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite