Communicatie- en Informatiewetenschappen

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Ontwikkel je tot een allround communicatie-expert of specialiseer je in Bedrijfscommunicatie en Digitale Media, Communicatie en Cognitie, New Media Design, Cognitive Science and Artificial Intelligence of Data Science: Business and Governance.

Binnen de master Communicatie- en Informatiewetenschappen aan Tilburg University bestudeer je hoe mensen informatie verwerken en overdragen en hoe nieuwe communicatiemiddelen en innovatieve informatietechnologieën hierop van invloed zijn.

De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van communicatie worden vanuit diverse wetenschappelijke invalshoeken benaderd. Je krijgt bijvoorbeeld colleges van communicatiewetenschappers, taalkundigen, cognitieve en sociale wetenschappers, en marketingsdeskundigen.

Binnen de opleiding doe je gedegen onderzoeksvaardigheden op die je in staat stellen complexe vragen te analyseren en creatieve oplossingen te vinden voor de meest uiteenlopende uitdagingen op het gebied van communicatie en informatie.

Je hebt de mogelijkheid om je te specialiseren door te kiezen voor een van de vijf tracks: Bedrijfscommunicatie en Digitale Media, Communicatie en Cognitie, New Media Design, Cognitive Science and Artificial Intelligence of Data Science: Business and Governance.
open_in_newwebsite

printprint

locatieTilburg
diplomaMSc Communicatie- & Informatiewetenschappen
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
zeer weinig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66826
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Tilburg University?

Tilburg University combineert aandacht voor de meer traditionele aspecten van communicatie met aandacht voor de technologische aspecten van communicatie. Als student heb je de mogelijkheid om je te specialiseren door het volgen van een van vijf tracks. Daarnaast is er de mogelijkheid om zelf een programma samen te stellen uit het totale aanbod van keuzevakken. Studenten krijgen de kans om ervaring op te doen met een keur aan onderzoeksmethoden.

Open dagen en meeloopdagen

Trial Lectures Master's programs Tilburg
Do you want to experience what it's like to follow a program at Tilburg University? Then follow a trial lecture of the Master's program of your choice! You can follow a trial lecture from November 1st until December 15st 2018.
Master Open dag Tilburg University Tilburg
Tilburg University biedt ruim 80 masterprogramma's (opleidingen + tracks). Ontdek welke van deze programma's het best aansluit bij jouw ambities! Tijdens de Master Open dag bieden we informatiesessies per opleiding/track en kun je je vragen stellen aan studenten, docenten en studieadviseurs.
Master Open dag Tilburg University Tilburg
Tilburg University biedt ruim 80 masterprogramma's (opleidingen + tracks). Ontdek welke van deze programma's het best aansluit bij jouw ambities! Tijdens de Master Open dag bieden we informatiesessies per opleiding/track en kun je je vragen stellen aan studenten, docenten en studieadviseurs.
De Nederlandse Carrièredagen
Meet Tilburg University during the Dutch Career Days at the 23th and 24th of November in Utrecht!
Trial Lectures Master's programs Tilburg
Do you want to experience what it's like to follow a Master program at Tilburg University? Then follow a trial lecture of the Master's program of your choice! You can follow a trial lecture from February 2019 until June 2019.
Master Open dag Tilburg University Tilburg
Tilburg University biedt ruim 80 masterprogramma's (opleidingen + tracks). Ontdek welke van deze programma's het best aansluit bij jouw ambities! Tijdens de Master Open dag bieden we informatiesessies per opleiding/track en kun je je vragen stellen aan studenten, docenten en studieadviseurs.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet programma van de master Communicatie- en Informatiewetenschappen bestaat uit 60 ECTS en is als volgt opgebouwd:
 • 6 keuzevakken van ieder 6 ECTS
 • 2 Research Skills modules van ieder 3 ECTS
 • een masterscriptie (18 ECTS)

Om met een bepaalde specialisatie af te studeren, moet de student ten minste 4 vakken binnen één track afronden. Studenten hebben daarbij keuze uit een ruim aanbod aan vakken. Voor Cognitive Science and Artificial Intelligence, Data Science: Business & Governance en New Me
1e jaar Het jaar bestaat uit vier blokken van acht weken. Binnen alle vier de blokken worden zowel inhoudelijke keuzevakken aangeboden als Research Skills modules gericht op het ontwikkelen en verdiepen van specifieke onderzoeksvaardigheden. In het derde en vierde blok werken studenten aan hun scriptie.
6e jaar
periode
keuzevak

tracks

track Bedrijfscommunicatie en Digitale Media

.

Bestudeer hoe digitale media de communicatie tussen bedrijven en hun klanten en andere stakeholders beïnvloeden en verdiep je in de mogelijkheden die deze middelen bieden voor de interne communicatie.Binnen Bedrijfscommunicatie- en Informatiewetenschappen ligt de focus op communicatievraagstukken binnen het bedrijfsleven. Je verdiept je in de impact van online communicatietrends en snel veranderende mediatechnologieën op de interne en externe communicatie van bedrijven en organisaties. Daarnaast analyseer je het effect van de inzet van nieuwe communicatiemiddelen en leer je hoe je bevindingen om kunt zetten in adviezen voor het optimaal gebruiken ervan.

Voorbeelden van aan de track gerelateerde vakken: Multimodality & Communication; Social Media at Work; Social Media Marketing; Negotiation Strategies; Online Public Relations; Corporate Social Responsibility Communication

track Communicatie en Cognitie

Combineer kennis over vorm, proces en psychologische aspecten van communicatie om een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van communicatie-uitingen; zowel online als offline.

Binnen deze track van de master Communicatie- en Informatiewetenschappen leer je aan de hand van inzichten op het gebied van cognitie, taal, en communicatie welke factoren bepalen of een boodschap effectief wordt overgebracht en haar doel bereikt.

Je bestudeert hoe communicatieprocessen verlopen en hoe digitale communicatie verschilt van offline en face-to-face communicatie. Daarnaast leer je hoe mensen tekstuele, visuele, verbale en non-verbale informatie verwerken en hoe je die kennis kunt vertalen in do's en don'ts voor effectieve communicatievormen.

De theorieën en methoden die aan bod komen, pas je toe op een variatie aan vraagstukken, bijvoorbeeld hoe maatwerk kan worden geleverd in digitale communicatie richting patiënten, of hoe stellingen in stemwijzers moeten worden geformuleerd om een betrouwbaar advies te kunnen uitbrengen.

Voorbeelden van aan de track gerelateerde vakken: Cognition and Process; Visual Communication; Non-verbal Communication; Multimodality & Communication; Interactive Storytelling; Miscommunication & Emotion

track New Media Design

Verdiep je in interactieve technologie, ontwerpprocessen, creativiteit en hoe mensen nieuwe media gebruiken.

Binnen de mastertrack New Media Design staan het ontwerp, het gebruik en de effecten van nieuwe media centraal. De aandacht gaat daarbij zowel uit naar content als interactie tussen medium en gebruiker.

Nieuwe media kunnen een positieve impact hebben binnen allerlei domeinen van ons leven. Hoe impactvol nieuwe media zijn, hangt sterk af van de kwaliteit van het ontwerp in relatie tot de (beoogde) gebruikers.

Als student New Media Design ontwikkel je een kritische academische blik op ontwerpprocessen van nieuwe media. Verder leer je methoden om te onderzoeken welke factoren de impact van nieuwe media vergroten. Daarnaast leer je hoe je gebruikersbehoeften kunt vertalen naar doelmatige ontwerpen die aansluiten bij hoe mensen waarnemen, beslissen en zich gedragen.

Voorbeelden van aan de track gerelateerde vakken: Human Media Interaction Theory; Interactive Storytelling; User Experience Design; Rapid Prototyping; Usability and User Experience Evaluation; Creativity and Innovation; Mobile Media & Society

track Cognitive Science and Artificial Intelligence

Combineer kennis van menselijke cognitie en kunstmatige intelligentie met technieken als Deep Learning en cognitief modelleren voor optimalisatie van systemen en ontwikkeling van nieuwe toepassingen.

Binnen dit programma leer je aan de hand van theoretisch inzicht en programmeervaardigheden om artificial intelligence te begrijpen, lerende systemen te optimaliseren en nieuwe intelligente toepassingen te ontwikkelen.

Je bestudeert hoe menselijke cognitie en kunstmatige intelligentie zich tot elkaar verhouden en verdiept je daarvoor in processen die betrokken zijn bij aandacht, visuele en auditieve perceptie, geheugen, taalgebruik en besluitvorming. Daarnaast onderzoek je hoe intelligente systemen personen, bedrijven en organisaties beter van dienst te kunnen zijn.

Verder verdiep je je in machine learning en deep learning, en ontwikkel je vaardigheden op het gebied van data mining, text mining, online data collection, data processing en programmeren.

Voorbeelden van aan de track gerelateerde vakken: Cognitive Models of Language Learning; Deep Learning; Virtual and Augmented Reality; Computer Games; Human-Robot Interaction; Text Mining

track Data Science: Business and Governance

Leer met een combinatie van bedrijfseconomische, juridische en methodologische perspectieven organisaties en overheden adviseren over het optimaal benutten van grote hoeveelheden data.

De hedendaagse maatschappij profiteert steeds meer van kansen om met enorme hoeveelheden data op innovatieve wijze nieuwe producten en diensten aan te bieden. Hoe gaat de maatschappij om met deze data? Welke technieken kunnen optimaal benut worden? Hoe zit het met privacy en eigendom van data? En wat is het economisch belang van Big Data? De interdisciplinaire mastertrack Data Science: Business and Governance leidt studenten op om met diepgaande, state-of-the-art kennis antwoord te geven op deze vragen. De opleiding biedt een uitstekende basis om binnen bedrijven en organisaties - als 'linking pin' tussen programmeurs en het hogere management - te kunnen adviseren over het verzamelen, beheren, analyseren, interpreteren en optimaal benutten van grote hoeveelheden data.

Voorbeelden van vakken die onderdeel uitmaken van het programma: Data Mining for Business and Governance; Data Processing; Programming with R; Data Science Regulation & Law; Analytics for Business and Government

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
5% nl
onderwijsopzet60% zelfstudie
30% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, laboratoriumwerk, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, practicum, seminar, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
docenten
Bij Tilburg University, School of Humanities worden door taalkundigen, sociale wetenschappers of marketingdeskundigen colleges gegeven. Lijst van deze docenten en hun expertise is te vinden op: http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/ticc/meet-our-staff/
studeren in het buitenland
Een periode in het buitenland studeren als toevoeging op het curriculum is mogelijk, maar betekent dat de student de opleiding niet binnen het jaar kan afronden.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2019
aanmelding deadline : 1 december 2018
wettelijk tarief : € 2092
instellingstarief : € 11100
niet-EU/EER studenten : € 11100
1 september 2018
collegegeld nog niet bekend
1 september 2019
wettelijk tarief : € 2092
instellingstarief : € 11100
niet-EU/EER studenten : € 11100
Bekijk de informatie over toelating en aanmelden op de website
studie kosten
bron: Tilburg University
bedrag kostenpost
€ 800levensonderhoud
€ 600studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

375 studenten volgen deze opleiding
61% daarvan is vrouw
30 eerstejaars gestart in 2017
67% daarvan is vrouw
13038 studenten aan de Tilburg University
48% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

FLoW

Studievereniging voor de opleidingen Communicatie- en Informatiewetenschappen.

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/19 Tilburg University
Communicatie- en Informatiewetenschappen
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
5% Nederlandstalig
100% Engelstalig
2/19 Tilburg University
New Media Design
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/19 Tilburg University
Cognitive Science and Artificial Intelligence
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/19 Tilburg University
Bedrijfscommunicatie en Digitale Media
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
5% Nederlandstalig
100% Engelstalig
5/19 Tilburg University
Business and Governance
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/19 Tilburg University
Communicatie en Cognitie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
5% Nederlandstalig
100% Engelstalig
7/19 Rijksuniversiteit
Communicatie- en informatiewetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
8/19 Rijksuniversiteit
Communicatie en educatie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
9/19 Rijksuniversiteit
Computercommunicatie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
10/19 Rijksuniversiteit
Informatiekunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/19 Rijksuniversiteit
Digital Humanities
€ 303 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/19 Rijksuniversiteit
Communicatiekunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
13/19 Radboud Universiteit
Communicatie en Beïnvloeding
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/19 Radboud Universiteit
International Business Communication
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/19 Radboud Universiteit
Communicatie- en Informatiewetenschappen (brede master)
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
16/19 Amsterdam VU
Taal en communicatie in organisaties
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/19 Amsterdam VU
Journalistiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/19 Amsterdam VU
Multimodal communication
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
19/19 Amsterdam VU
Schrijven en vertalen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Afgestudeerden die in het onderwijs willen werken, kunnen eventueel een eerstegraads lesbevoegdheid behalen via de post-master Universitaire Lerarenopleiding Nederlands of Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen aan Tilburg University.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De master Communicatie- en informatiewetenschappen biedt een breed scala aan beroepsmogelijkheden, zowel binnen het bedrijfsleven, bij overheden en non-profitinstellingen, en bij onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Social Media Manager, Digital Service Manager, Community Manager, CRM Specialist, Search Specialist, (web)redacteur, manager interne communicatie en beleidsmedewerker marketing en communicatie zijn slechts enkele voorbeelden van mogelijke posities.
huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityLeraar in VHO in Nederlands (Educatieve postmaster) educational+ 66 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ aanv. eisen
UtrechtLeraar VHO Nederlands full-time,part-time educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Nederlands educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityResearch Master Language and Communication research+ cijfergemiddelde
+ motivatiebrief
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • adviseur social media
 • communicatieadviseur
 • community manager
 • content manager
 • creative content designer
 • data analist
 • intelligent software developer
 • interaction designer
 • medewerker marketing en communicatie
 • online marketeer
 • pr adviseur
 • search engine specialist
 • social media entrepreneur
 • tekstredacteur
 • tekstschrijver
 • web data entrepreneur
 • webredacteur
bron: StudieData

Contact

Laura van Bochove

Contactperson International Students

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite