Deze opleiding

Tijdens de master specialiseer je je in een aantal theologische vakgebieden en bereid je voor op een beroep in het pastoraat, de geestelijke verzorging of de wetenschap.

locatieTilburg, Utrecht
diplomaMA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60257
numerus fixusnee
honoursnee
Wil jij graag een rol van betekenis spelen voor mensen die behoefte hebben aan geestelijke ondersteuning? Wil je na je opleiding werken als geestelijk verzorger binnen een zorginstelling, het leger of het gevangeniswezen? Of wil je aan het werk als pastoraal werker of priester binnen een parochie? Kies dan voor de driejarige beroepsgerichte master Theologie aan Tilburg University.

In de master verdiep je je in verschillende theologische- en aanverwante disciplines zoals filosofie en sociale wetenschappen. Daarnaast kies je voor één van de twee uitstroomprofielen:

  • Parochiepastortaat, gericht op een functie binnen een parochie.
  • Categoriaal pastoraat, gericht op een functie als geestelijk verzorger.

Binnen je uitstroomprofiel volg je beroepsgerichte vakken en loop je stage. Je sluit je master Theologie af met het schrijven van een masterthesis.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Tilburg University?

De master Theologie van Tilburg University duurt drie jaar voltijd. Er bestaat tevens de mogelijkheid de master in deeltijd te volgen.
De master onderscheidt zich van andere theologie masters door een combinatie van zeer beroepsgerichte educatie, die in de twee uitstroomprofielen en stage naar voren komt, en een een zeer uitdagende wetenschappelijke diepgang. De master bereidt daarom voor op zowel de beroepspraktijk, als op een eventuele wetenschappelijke carrière.
Tilburg School of Catholic Theology heeft twee onderwijslocaties: Tilburg en Utrecht. In het eerste en derde jaar van de master Theologie volg je colleges op de onderwijslocatie in Utrecht. Het tweede jaar van de opleiding vindt plaats in Tilburg. Het tweede jaar is een stagejaar, dus het aantal colleges dat je in Tilburg volgt is beperkt.

Voor de masteropleiding Theologie is het instellingstarief gelijk gesteld aan de hoogte van het wettelijk tarief. Dat betekent dat wanneer je al in het bezit bent van een masterdiploma, de opleiding Theologie goedkoper is dan de meeste andere masteropleidingen. Het collegegeld voor het collegejaar 2015-2016 bedraagt €1951.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Het curriculum van de master Theologie bestaat uit een programma van 180 ECTS en kent een structuur van:
10 theoretische basiscursussen (6 ECTS per vak).
5 cursussen Theologische verdieping (6 ECTS per vak)
Uitstroomprofiel: 5 cursussen (6 ECTS per vak) en een stage (30 ECTS)
Masterthesis (30 ECTS)
Theoretische basiscursussen: Je volgt tijdens je master 10 cursussen die een theologisch karakter hebben en multidisciplinair zijn opgezet.

De Theologische verdieping tijdens de master Theologie is bedoeld om diepgaande kennis van een theologische discipline op te doen in de richting die jij zelf interessant vindt.
Tijdens de Theologische verdieping volg je vijf cursussen van 6 ECTS. De eerste cursus, Methoden en modellen van onderzoek, is voor iedereen verplicht en volg je tijdens je eerste jaar. De overige vier cursussen kies je uit een roulerend aanbod van theologische disciplines en zitten in je eerste en tweede studiejaar. Eventueel kun je twee cursussen kiezen buiten dit aanbod.

In je uitstroomprofiel heb je de keuze uit twee richtingen:
Parochiepastoraat: In dit uitstroomprofiel word je opgeleid voor een functie binnen de parochie (bijvoorbeeld pastoraal werker, priester, diaken).

Categoriaal pastoraat: In dit uitstroomprofiel word je opgeleid voor een functie als geestelijk verzorger in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis, bij justitie (gevangenispastor) of defensie (aalmoezenier).

periode
Theologische basisvakken
Theologische verdieping
Uitstroomprofiel
Stage
Masterthesis

specialisaties

specialisatie Categoriaal pastoraat

Beroepsprofielen; pastoraal werk(st)er of rooms-katholiek geestelijk verzorger in o.a. oecumene, toerisme, kerkellijk vredeswerk); beleidsfuncties in de betreffende sectoren..

zorginstellingen, justitiële instellingen, bij de krijgsmacht, voor bepaalde doelgroepen, (jongeren, senioren, vrouwen, migranten, daklozen) of met het oog op bepaalde omstandigheden (bijv.

specialisatie Parochiepastoraat

Beroepsprofielen: priester, diaken, pastoraal werk(st)er in de R.K. Kerk; beleidsfuncties op dekenaal, diocesaan of kerkprovinciaal niveau of t.b.v. religieuzen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 augustus 2019
wettelijk tarief : € 2092 (€1046 in het eerste jaar)

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 augustus 2020
collegegeld nog niet bekend

studie kosten
bron: Tilburg University
bedrag kostenpost
€ 200studiematerialenper jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

14 studenten volgen deze opleiding
57% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Tilburg University
Theologie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/3 Radboud Universiteit
Theologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/3 Theologische Universitei
Theologie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel
inhoud
docenten
studiefaciliteiten
studielast
studiebegeleiding
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Theologie aan de Tilburg University is beoordeeld door 4 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Afhankelijk van je afstudeerrichting kom je als theoloog te werken op pastoraal terrein, als pastoraal werker, priester of diaken. Of je gaat aan het werk binnen de geestelijke verzorging, als (rooms-katholiek) geestelijk verzorger binnen een zorginstelling zoals een ziekenhuis, in een gevangenis of in het leger (leger aalmoezenier).
Theologie is een brede academische opleiding, je kunt dus ook voor een heel ander werkveld kiezen. Als afgestudeerd theoloog kun je ook aan het werk in de journalistiek, de politiek, het welzijnswerk, of als beleidsmedewerker binnen een (overheids)instelling.

Wanneer je graag een aanstelling wilt als pastorale beroepskracht in de geestelijke verzorging of in het parochiepastoraat met een kerkelijke zending van een bisschop, dan moet je bij een aantal bisdommen een eigen diocesaan toeleidingsprogramma volgen. Dit programma wordt parallel aan de masteropleiding gevolgd en is vaak verspreid over drie jaar.

De master Theologie biedt naast het beroepsgerichte onderdeel tevens een stevige wetenschappelijke basis, wat jou de mogelijkheid biedt om je verder te ontwikkelen binnen de wetenschap. Solliciteer naar een functie als promovendus binnen of buiten Tilburg School of Catholic Theology en wie weet wordt jij straks wetenschappelijk onderzoeker binnen de theologie.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met deze driejarige opleiding heb je volop mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Veel afgestudeerde theologen komen terecht in pastorale functies, bijvoorbeeld in een parochie, ziekenhuis of leger. Anderen worden wetenschappelijk medewerker aan een universiteit. Daarnaast kom je theologen tegen in de politiek, bij de media, in het welzijnswerk en in het bedrijfsleven.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Godsdienst en levensbeschouwing part-time educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker bij de overheid of een sociale instelling
geestelijk verzorger in een zorginstelling, een gevangenis of het leger
journalist
onderzoeker bij de universiteit of een wetenschappelijk instituut
pastoraal werker of priester binnen een parochie
bron: StudieData

Contact

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.