instellingTheologische Universiteit Kampen
locatieKampen

diplomaTheologie Algemeen
titel/graad
type opleidingregulier

vormvoltijd
opleidingsduur maanden
# credits60 EC

numerus fixusn.v.t.
crohocode66117

Gericht op de samenhang tussen godsdienst, cultuur en samenleving.

Het accent ligt op het bestuderen van godsdienst(en) vanuit een historische, sociologische, antropologische, psychologische, multireligieuze, multiculturele of wijsgerige invalshoek. Afgestudeerden komen vaak terecht in uiteenlopende functies bij universiteiten, onderzoeksinstituten, de (theologische)journalistiek, in de gezondheidszorg, bij de krijgsmacht, het gevangeniswezen, musea, documentatiecentra en adviesorganen. Belangrijke programmaonderdelen: antropologie, islam, godsdienstgeschiedenis, iconografie, systematische godsdienstwetenschap, godsdienstsociologie en psychologie en filosofie.
bron: UWV

contact


secretariaat@tukampen.nl
038-4471710
, Kampen

unieke kenmerkenStudieprogrammastudentaantallen

geen cijfers bekend

op kamers in Kampen

 
0studenten studerend
1314studenten woonachtig   
€ 266gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid

bron: NSE 2013


Toelating en kostenInschatting maandelijkse studiekosten

Hieronder staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student ze heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting wat kost studeren?.

266 kamerhuurincl. servicekosten (kamerprijzen in Kampenzijn gemiddeld binnen Nederland)
22 internet+tv
152 boodschappen/kostgeld
32 telefoon
117 verzekeringen
158 collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80 studieboeken en -spullen
29 drinken/snoep/snacks
77 uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30 contributies/abonnementen
132 vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42 vervoernaast de OV-kaart
45 overig

€ 1239 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1264

bron: Nibud (2013), Nationale Studenten Enquete (2013), opleiding (2014)


Cijfers en oordelen


NVAO geaccrediteerd

De kwaliteit van deze opleiding wordt getoets door: NVAO (nl)

Deze opleiding werd als volgt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeeld:

gerealiseerd niveau
samenhang programma
studielast
kwaliteit personeel
kwantiteit personeel
materiële voorzieningen
studiebegeleiding

> bekijk alle 21 oordelen..
bron: NVAO


> Vergelijk Theologie Algemeen opleidingen

Studenttevredenheid

aan de Theologische Universiteit Kampen is beoordeeld door 6 respondenten.
Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.

bron: NSE

Nationale Studenten Enquete

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.


In 2013 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.


De resultaten hiernaast zijn afkomstig van:
- 6 respondenten van deze opleiding
- 26 landelijke respondenten.


Na de studiedrempelloos aansluitende masters

Op onderstaande masters kan ingestroomd zonder dat je extra vakken hoeft te halen of een pre-master hoeft te doen. Wil je een master volgen die niet in deze lijst staat? Check dan de pagina bachelor naar master .
> meer aansluitende masters

beroepsperspectievenenkele mogelijke beroepen na behalen van een vervolgmaster:


bron: UWV