Systems and Control

Technische Universiteit Eindhoven

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De masteropleiding Systems and Control leidt je op tot ingenieur met een grote professionele deskundigheid op het gebied van dynamica en regeltechniek voor complexe industriële systemen.

De masteropleiding Systems and Control is breed opgezet. Systems and Control is een dynamisch onderzoeksgebied waarin Nederlandse onderzoekers wereldwijd een toonaangevende rol spelen. Het is in veel technische disciplines van grote betekenis. Het onderzoek aan de TU/e richt zich voornamelijk op positioneersystemen, dynamica van machines, biomedische signalen en instrumenten (bijvoorbeeld biorobotica), geïntegreerde dynamische systemen, akoestiek en regeling, grootschalige procesregelingen en automobieltoepassingen. Binnen elk van deze toepassingsvelden is ruim aandacht voor fysisch en experimenteel modelleren, signaalanalyse en -bewerking, modelmatig regelaarontwerp en hardware- en softwaresystemen. Binnen de opleiding wordt een formele wiskundige basiskennis gecombineerd met aansprekende realistische toepassingen. Tijdens het eerste jaar volg je kern-, keuze- en onderzoeksvakken. Deze geven je de kans je kennis te verdiepen of te verbreden. Het tweede jaar staat in het teken van de stage en het afstudeerproject. Afgestudeerden zijn gewild en breed inzetbaar: ze zijn werkzaam bij hightech bedrijven, onderzoeksinstellingen, ingenieursbureaus of in de softwarebranche.
open_in_newwebsite

printprint

locatieEindhoven
diplomaMSc Systems and Control
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60359
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma
Systems & Control at TU Eindhoven
Systems & Control TU/e
Systems & Control TU/e
Systems & Control TU/e

Open dagen en meeloopdagen

TU/e Event: master-, PDEng- en PhD-opleidingen Eindhoven
Bezoek het TU/e Graduate School Event!

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar
periode
Kernvakken
Specialisatievakken
Vrije keuze
2e jaar
periode
Stage stage
Afstudeerproject afstuderen

specialisaties

 1. Control Systems Technology
 2. Dynamics and Control
 3. Electromechanics and Power Electronics
 4. Control Systems

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
25% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
colloquium, computer opdrachten, ontwerpproject, groepsopdracht, individuele opdracht, stage, hoorcollege, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, mondelinge presentatie, poster presentatie, practicum, project, zelfstudie, werkcollege, traineeship

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

cijferlijst

studie kosten
bron: Technische Universiteit Eindhoven
bedrag kostenpost
€ 10000levensonderhoudper jaar
€ 600visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
280kamerhuur in Eindhovenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1148totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
10764 studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven
24% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Eindhoven

31781studenten studerend
12020studenten woonachtig   
€ 280gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 TUe
Systems and Control
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 TU Delft
Systems & Control
€ 312 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 Universiteit Twente
Systems and Control
€ 250 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
28% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.1
inhoud4.14.1
docenten44.0
studiefaciliteiten3.83.9
studielast2.93.2
studiebegeleiding3.83.7

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Systems and Control aan de Technische Universiteit Eindhoven is beoordeeld door 32 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer goed
salaris na 1,5 jaar zeer goed
kans op een vaste baan zeer goed
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TUeBroadband Telecommunication Technologiesgeen aanvullende eisen
TUeLeraar VHO Informatica educational
TU DelftLeraar VHO Informatica educational
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educational
TUeLeraar VHO Natuurkunde educational
TU DelftLeraar VHO O&O educational+ aanv. eisen
TUeLeraar VHO O&O educational+ aanv. eisen
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • adviseur meet- en calibratietechniek
 • bedrijfshoofd elektrotechnisch bedrijf (management, wetenschappelijk)
 • bedrijfshoofd elektrotechnisch bedrijf (meewerkend <50%)
 • directeur onderzoeksinstelling elektrotechniek
 • hardware engineer computertechniek (wetenschappelijk)
 • hoofdontwerper telematica, elektronica, elektrotechnische installaties (wetenschappelijk)
 • luitenant-ter-zee elektrotechnische dienst
 • manager energiebedrijf (groot bedrijf)
 • ontwerper telematica, elektronica, elektrotechnische installaties (wetenschappelijk)
 • wetenschappelijk onderzoeker elektrotechniek
bron: CBS

Contact

Studie Informatielijn
E: studeren@tue.nl
T: 040 247 4747
Onderwijsbureau Systems and Control
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite