Science and Technology of Nuclear Fusion

Technische Universiteit Eindhoven

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De master Fusie aan de Technische Universiteit Eindhoven is de enige in de Benelux.

Om de droom van kernfusie als schone en veilige energiebron te realiseren moet de wetenschap van extreme condities – extreme hitte (honderden miljoenen graden Celsius), extreme magneetvelden, extreme complexiteit – worden vertaald naar technologische oplossingen. Dit biedt zowel uitdagingen als carrièremogelijkheden voor master-studenten. Om deze uitdagende en multidisciplinaire problemen het hoofd te kunnen bieden, moeten nieuw type onderzoekers opgeleid en getraind worden. Deze unieke masteropleiding biedt studenten een bijzonder opleidingsprogramma en heeft zich als doel gesteld hooggekwalificeerde ingenieurs af te leveren.
Het curriculum is dusdanig samengesteld dat de ingenieurs zowel goed zijn voorbereid op een carrière binnen het Fusie-onderzoek, als voor werk binnen het brede gebied van de innovatieve en hightech industrie. Fusie-onderzoek is zeer internationaal georiënteerd en de TU/e fusie-studenten volgen stages in topinstituten in alle delen van de wereld. De TU/e heeft regelmatig studenten in Australië, Z-Korea, China, Japan, de VS, en vele Europese landen.
open_in_newwebsite

printprint

locatieEindhoven
diplomaMSc Science and Technology of Nuclear Fusion
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66904
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de TUe?

De TU/e biedt een uniek tweejarig curriculum dat bestaat uit gespecialiseerde colleges over kernfusie-onderwerpen, hands-on experimenten in het PlasmaLab@TU/e, excursies naar fusie laboratoria en een externe stage van drie maanden. Ten slotte werken onze studenten in de voorhoede van kernfusieonderzoek gedurende het afstudeerproject van negen maanden. Daarmee is 'Science and Technology of Nuclear Fusion' de enige master kernfusie in Europa met een tweejarig, interdisciplinair en samenhangend pro

Open dagen en meeloopdagen

Graduate School Event Eindhoven
-

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe masteropleiding kernfusie heeft de volgende structuur:
 • Verplicht programma met kernvakken van fusie (25 ECTS)
 • Programma met fusie specialisatievakken, geselecteerd uit een aanbod van verscheidene onderwerpen (15 ECTS)
 • Drie masterclasses van ieder één week, die meer diepgang bieden voor een specifiek onderwerp binnen kernfusie (5 ECTS)
 • Vrije keuzedeel (15 ECTS)
 • Stage (15 ECTS)
 • Afstudeerproject (45 ECTS)

Tenminste 15 ECTS van de stage of het afstudeerproject moet in het buitenland
1e jaar - 20 ECTS aan verplichte kernvakken
 • 10 ECTS aan fusie specialisatievakken, geselecteerd uit een breed aanbod
 • Drie masterclasses van ieder één week, die meer diepgang bieden voor een specifiek onderwerp binnen kernfusie (5 ECTS)
 • 10 ECTS aan vrijekeuzevakken
 • De 15 ECTS stage
periode
Core Compulsory courses
Free Electives
Internship & graduation stage
Specialisation courses keuzevak
2e jaar - Een 5 ECTS generiek vak, gericht op algemene vaardigheden van een moderne fusie ingenieur
 • Een 5 ECTS fusie specialisatievak, geselecteerd uit een breed aanbod
 • Een 5 ECTS vrijekeuzevak
 • Het 45 ECTS afstudeerproject

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
25% theorie
45% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Het doel van het MSc programma is dan ook het leveren van hoog gekwalificeerde wetenschappers/ingenieurs voor de ontwikkeling van kernfusie. Het curriculum is dusdanig samengesteld dat de ingenieurs zowel goed zijn voorbereid op een carrière binnen het Fusie-onderzoek, als voor werk binnen het brede gebied van de innovatieve en hightech industrie.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
wettelijk tarief : € 2083
toelatingseisen

cijferlijst

vooropleiding

studie kosten
bron: Technische Universiteit Eindhoven
bedrag kostenpost
€ 10000levensonderhoudper jaar
€ 600visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
280kamerhuur in Eindhovenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1148totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

31 studenten volgen deze opleiding
0% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2017
0% daarvan is vrouw
10764 studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven
24% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

J.D. van der Waals


Op kamers in Eindhoven

31781studenten studerend
12020studenten woonachtig   
€ 280gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Bram Wolf
Jelco Loenen

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.2
inhoud3.9
docenten4.2
studiefaciliteiten4.2
studielast3.5
studiebegeleiding4.0

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Science and Technology of Nuclear Fusion aan de Technische Universiteit Eindhoven is beoordeeld door 23 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Het doel van het MSc programma is het leveren van ingenieurs die thuis zijn in een internationale, multidisciplinaire omgeving, getraind zijn om te werken in doelgerichte projecten en die een goed begrip hebben van de sociaal-economische aspecten van hun werk. Met deze eigenschappen zijn onze 'fusiemeesters' gekwalificeerd voor een carrière in het brede gebied van hightech industrie, waaronder natuurlijk het specialisme van kernfusie-energie.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt voor fusie master studenten bestaat uit het vakgebied van kernfusie-onderzoek, high-tech industrie in het algemeen en de academische wereld. Voor het onderzoek is de markt gericht op heel Europa, binnen industriële arbeidsmarkt liggen de kansen met name in Nederland.
Aan de hand van de nauwgezette organisatie van het Europese fusie-onderzoek en regelmatige enquêtes onder Europese werknemers is bekend wat de vraag is naar nieuwe fusie engineers in Europa zal zijn, zowel qua hoev
huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TUeElectrical Engineeringgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in natuurkunde educational+ aanv. eisen
UtrechtLeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
UvALerarenopleiding Natuurkunde educational+ aanv. eisen
TUeLeraar VHO Natuurkunde educational
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educational
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • academisch werk, onderzoeker, docent
 • consultant in relevante werkgebieden
 • ingenieur in high-tech en innovatieve bedrijven
 • projectleider
 • r & d wetenschapper
bron: StudieData

Contact

Studie Informatielijn
E: studeren@tue.nl
T: 040 247 4747
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite