Regenerative Medicine and Technology

Technische Universiteit Eindhoven

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Combineer het beste van de twee betrokken universiteiten, Utrecht en Eindhoven. Leer alles over de discipline Regeneratieve Geneeskunde, wat een grote impact zal hebben op de huidige gezondheidszorg.

Door vakken als celbiologie, biomaterialen, modelleren en beeldvorming te combineren kun je iets leren van alle vlakken binnen de regeneratieve geneeskunde. Een multidisciplinair veld waar we de komende jaren veel van kunnen verwachten.
open_in_newwebsite

printprint

locatieEindhoven
diplomaMSc Biomedical Engineering
typeregulier, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66226
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma
Graduate Program Life Sciences and Engineering

Waarom aan de TUe?

De samenwerking tussen een technische universiteit als de TU Eindhoven en een algemene universiteit als Universiteit Utrecht zorgt voor een combinatie van het beste uit twee werelden.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe speciale mastertrack Regenerative Medicine and Technology (RMT) heeft een duur van twee jaar, in totaal 120 European credits (EC, studiepunten).

Het eerste jaar bestaat uit het introductievak (15 EC), specialisatie-keuzevakken (10 EC*), externe stage (20 EC) en vrije ruimte (15 EC).

Het afstudeerproject (60 EC) beslaat het gehele tweede jaar.
  • 5 EC moeten aan de Universiteit van Utrecht gehaald worden.
1e jaar Het eerste jaar bestaat uit het introductievak (15 EC), specialisatie-keuzevakken (10 EC*), externe stage (20 EC) en vrije ruimte (15 EC).
periode
Inleidende cursus
Afstudeerproject onderzoek
Seminars
Externe stage stage
Specialisatievakken
Vrije ruimte
2e jaar Het afstudeerproject (60 EC) beslaat het gehele tweede jaar.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
20% theorie
50% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, laboratoriumwerk, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, ontwerpproject, poster presentatie, practicum, project, seminar, stage, werkcollege, zelf-evaluatie, zelfstudie

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2019
aanmelding deadline : 1 november 2018
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 juni 2018
collegegeld nog niet bekend
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 juni 2019
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

toelatingsgesprek

motivatiebrief

studie kosten
bron: Technische Universiteit Eindhoven
bedrag kostenpost
€ 10000levensonderhoudper jaar
€ 400studiematerialenper jaar
€ 600visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
certificate
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
280kamerhuur in Eindhovenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1148totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

218 studenten volgen deze opleiding
45% daarvan is vrouw
7 eerstejaars gestart in 2017
43% daarvan is vrouw
10764 studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven
24% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Protagoras
Protagoras is de studievereniging voor de bacheloropleiding Biomedische Technologie aan de TU/e. De studievereniging is voor studenten van beide majors, Biomedische Technologie en Medische Wetenschappen en Technologie.
De studievereniging is er ten eerste om de studenten te vertegenwoordigen bij het onderwijsinstituut en te zorgen voor studiematerialen, zoals boeken en tentamenbundels. Verder organiseert de studievereniging lezingen, symposia en excursies.

Daarnaast is de vereniging er niet alleen voor de studie, maar ook voor de gezelligheid. Zo kan er bijvoorbeeld in de verenigingsruimte, het Prothok, gezamelijk worden bijgepraat of geluncht. Elke donderdag wordt in de ontmoetingsruimte 'In Vivo' geborreld. Al deze activiteiten zijn voor en door studenten.

Op kamers in Eindhoven

31781studenten studerend
12020studenten woonachtig   
€ 280gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 TUe
Regenerative Medicine and Technology
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/5 TUe
Biomedical Engineering
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/5 Rijksuniversiteit
Biomedical Engineering
€ 303 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
4/5 TU Delft
Biomedical Engineering
€ 312 gemiddelde kamerhuur
35 eerstejaars
51% vrouw
? uur contacttijd/week
5/5 Universiteit Twente
Biomedical Engineering
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.0
inhoud4.13.8
docenten4.03.8
studiefaciliteiten3.53.8
studielast3.73.5
studiebegeleiding3.83.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Regenerative Medicine and Technology aan de Technische Universiteit Eindhoven is beoordeeld door 71 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UtrechtLeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie part-time + aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in natuurkunde educational+ aanv. eisen
UtrechtLeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
UtrechtLeraar VHO scheikunde full-time,part-time educational+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitLeraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie part-time educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Biologie part-time educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Natuurkunde educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Scheikunde educational+ 21 EC pre-master
TU DelftScience Education and Communication: Leraar VHO Natuurkunde educational
TUeScience Education and Communication: Leraar VHO Natuurkunde educational
TU DelftScience Education and Communication: Leraar VHO Scheikunde educational+ 27 EC pre-master
TUeScience Education and Communication: Leraar VHO Scheikunde educational
TUeScience Education and Communication: Leraar VHO Wiskunde educational
TU DelftScience Education and Communication: Leraar VHO Wiskunde educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • beleidsmedewerker volksgezondheid
  • hoogleraar biologie
  • hoogleraar cybernetica
  • universitair (hoofd)docent biologie
  • universitair (hoofd)docent cybernetica
  • wetenschappelijk onderzoeker biologie
  • wetenschappelijk onderzoeker cybernetica
bron: UWV

Contact

Studie Informatielijn
E: studeren@tue.nl
T: 040 247 4747
Graduate Program Coordinator

Coördinator

Jacqueline Hartholt

International Office BME

Lieke van Gorp

Communicatiemedewerker/ studievoorlichter

Paul Andrei

Studievoorlichter

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite