Deze opleidingIn samenwerking met de Divisie Beeld van het Universitair Medisch Centrum Utrecht bieden we een speciale mastertrack, genaamd Medical Imaging (MIx). Deze speciale mastertrack, gestart in september 2017, heeft als doel de nieuwe generatie wetenschappers en ingenieurs op te leiden in de medische beeldvorming en -verwerking.
Dit multidisciplinaire vakgebied, dat een steeds belangrijkere rol speelt binnen de geneeskunde, heeft een significante impact op de huidige en toekomstige gezondheidszorg. De opleiding combineert elementen uit de natuurkunde, wiskunde, informatica, biomedische wetenschappen en biologie. Deze track biedt studenten optimale mogelijkheden door gebruik te maken van de expertise en de aanwezige apparatuur van beide instituten (het Center for Image Sciences in Utrecht en de faculteit Biomedische Technologie in Eindhoven). Studenten hebben toegang tot de state-of-the-art faciliteiten bij beide locaties. Het programma bestaat uit een mix van vakken, onderzoek gedreven stages, (internationale) externe stages en een diepgaand onderzoeksproject. Studenten kunnen zich specialiseren in o.a. beeldacquisitie, beeldanalyse, computer-aided diagnose en beeldgeleide behandelingen.
printprint

locatieEindhoven
diplomaMSc Medical Engineering
typeregulier, 0 EC
start1 februari, 1 september
taaldeels Nederlands
vooral Engels
opleidingsduur0 dagen voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60344
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
Binnen BME: Het eerste jaar bestaat uit specialisatiekeuze vakken (25 EC), externe stage (20 EC) en vrije ruimte (15 EC).
Binnen ME: Het eerste jaar bestaat uit de klinische modules (15 EC), specialisatie-keuzevakken (25 EC) en externe stage (20 EC).

Onderwijs

taal van onderwijs30% nl
70% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
20% theorie
50% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
De meeste studenten die naar het buitenland gaan, doen dit voor hun stage.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2019
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
collegegeld nog niet bekend
1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

toelatingsgesprek

motivatiebrief
Via formulier

studie kosten
bron: Technische Universiteit Eindhoven
bedrag kostenpost
€ 10000levensonderhoudper jaar
€ 600visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
certificate
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
280kamerhuur in Eindhovenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1148totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

81 studenten volgen deze opleiding
67% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
10764 studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven
24% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Eindhoven

31781studenten studerend
12020studenten woonachtig   
€ 280gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 TUe
Medical Imaging
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 TUe
Medical Engineering
€ 280 gemiddelde kamerhuur
40 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.5
inhoud4.34.4
docenten4.24.2
studiefaciliteiten3.83.9
studielast3.63.7
studiebegeleiding3.93.9

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Medical Imaging aan de Technische Universiteit Eindhoven is beoordeeld door 41 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in natuurkunde educational+ aanv. eisen
UtrechtLeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
UvALerarenopleiding Natuurkunde educational+ aanv. eisen
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educational
TUeLeraar VHO Natuurkunde educational
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • directeur onderzoeksinstelling cybernetica, (bio)medisch onderzoek
  • ingenieur gezondheidstechniek
  • wetenschappelijk onderzoeker cybernetica
bron: CBS

Contact

Studie Informatielijn
E: studeren@tue.nl
T: 040 247 4747
Graduate Program Coordinator
Jacqueline Hartholt

International office BME

Lieke van Gorp

Voorlichting/Communicatie BMT

Paul Andrei

Studievoorlichter BMT/MWT

E: p.a.andrei@tue.nl
T: 040-2472890
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.