Deze opleiding

Bij Manufacturing Systems Engineering leer je meer over de technologie van machines en de complexe omgeving waarin deze machines werken. Een combinatie van machine technologie en bedrijfsprocessen.

Door de digitalisering en automatisering bevindt de industrie zich momenteel in een stroomversnelling. De hele keten van producten, machines, fabrieken, distributiecentra en klanten, ofwel the Internet of Things, kunnen informatie delen en uitwisselen. Om dit netwerk van informatie optimaal te benutten voor een effectieve en efficiënte productie moet de manufacturing systems engineer van de toekomst kennis hebben van de hele keten: vanaf de techniek in de machine tot aan het niveau van supply chains. De masteropleiding Manufacturing Systems Engineering biedt deze combinatie van technische kennis over high-tech productiesystemen en kennis over productieprocessen en distributienetwerken, en leert hoe deze kennis effectief kan worden toegepast op zowel systeem als netwerk niveau. Met andere woorden: een uitstekende basis voor een sturende rol in de high-tech manufacturing industrie!
printprint

diplomaMSc Operations Management and Logistics
typeregulier, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur0 dagen voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66430
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de TUe?

Manufacturing Systems Engineering is een voor Nederland unieke opleiding op het snijvlak van machine technologie en bedrijfsprocessen. De opleiding voorziet in de behoefte van de industrie naar “brede ingenieurs” die begrip hebben van zowel de technologie van machines als de complexe omgeving waarin deze machines werken.

Open dagen en meeloopdagen

Graduate School Event Eindhoven
-

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
Voor meer informatie zie www.tue.nl/mse

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsdiscussie, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, project

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2019
aanmelding deadline : 1 februari 2019
collegegeld nog niet bekend
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 september 2019
collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in onder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

379 studenten volgen deze opleiding
25% daarvan is vrouw
10 eerstejaars gestart in 2017
30% daarvan is vrouw
11372 studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven
25% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 TUe
Manufacturing Systems Engineering (special Master's track)
gemiddelde kamerhuur
10 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 TUe
Operations Management & Logistics
€ 280 gemiddelde kamerhuur
10 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.3
inhoud4.14.2
docenten3.94.0
studiefaciliteiten3.63.5
studielast3.83.7
studiebegeleiding3.63.7

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Manufacturing Systems Engineering (special Master's track) aan de Technische Universiteit Eindhoven is beoordeeld door 116 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UvALerarenopleiding Wiskunde educational+ 12 EC pre-master
TUeLeraar VHO O&O educational
TU DelftLeraar VHO O&O educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • beleidsmedewerker infrastructuur
 • docent logistiek
 • docent verkeers- en vervoerskunde
 • hoogleraar civiele techniek
 • hoogleraar verkeers- en vervoerskunde
 • inspecteur vervoer
 • manager expeditiebedrijf
 • manager logistiek
 • manager transport-, expeditie-, opslagbedrijf
 • universitair (hoofd)docent civiele techniek
 • universitair (hoofd)docent verkeers- en vervoerskunde
 • wetenschappelijk onderzoeker civiele techniek
 • wetenschappelijk onderzoeker verkeers- en vervoerskunde
bron: UWV

Contact

Studie Informatielijn
E: studeren@tue.nl
T: 040 247 4747
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.