Biomedical Engineering

Technische Universiteit Eindhoven

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Moderne technologie is in de huidige geneeskunde en zorg niet meer weg te denken. Naast kennis van het menselijk lichaam wordt er gebruik gemaakt van natuur-& scheikunde, wiskunde en elektrotechniek.

De opleiding wil ingenieurs opleiden die in staat zijn om zowel fundamenteel als toegepast onderzoek te organiseren en te verrichten in het vakgebied van de biomedische technologie. Deze ingenieursdiscipline is gebaseerd op integratie van technische wetenschappen en levenswetenschappen, waarbij je je in verschillende richtingen kunt specialiseren. Het programma is met name gericht op onderzoek, innovatie en ontwikkeling. Minstens de helft van je opleiding bestaat uit het doen van onderzoek, waardoor je een goede academische vorming krijgt. Verder wordt de meester-gezel-relatie belangrijk gevonden tijdens de begeleiding, opleiding en ontwikkeling van de student.

Als biomedisch ingenieur kun je in verschillende vakgebieden aan de slag, bijvoorbeeld als ontwikkelaar of ontwerper van medisch-technische producten en diensten voor de industrie, als consultant in de verkoop van medische apparatuur of als adviseur in een ziekenhuis. Wanneer je nog niet uitgeleerd bent, is het ook mogelijk om na je master te solliciteren voor een PhD-plek. Afhankelijk van je specialisatie kan je ook denken aan een opleiding tot klinisch fysicus of klinisch chemicus.
open_in_newwebsite

printprint

locatieEindhoven
diplomaMSc Biomedical Engineering
typeregulier, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66226
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma
Graduate Program Life Sciences and Engineering

Waarom aan de TUe?

Meester-gezel-relatie
Keuzevrijheid in specialisatie
Werken met top-niveau onderzoekers
Samenwerking met academische ziekenhuizen, andere universiteiten en het bedrijfsleven

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwBinnen de Master kan je kiezen voor het vrije profiel of het onderzoeksprofiel. Het vrije profiel bevat meer ruimte voor keuzevakken, waar deze ruimte in het onderzoeksprofiel gebruikt wordt voor je afstudeeropdracht.
1e jaar Het eerste jaar van de master is opgebouwd uit 25 studiepunten specialisatievakken, 15 studiepunten vrije keuzeruimte en 20 studiepunten externe stage.
periode
Specialisatie-keuzevakken keuzevak
Externe stage stage
Vrije ruimte - Vrije profiel keuzevak
Vrije ruimte - Onderzoeksprofiel keuzevak
2e jaar De opbouw van het tweede jaar is afhankelijk van het profiel.
Onderzoeksprofiel: 60 studiepunten voor het afstudeerproject
Vrije profiel: 45 studiepunten voor het afstudeer project en 15 punten vrije ruimte.
periode
Afstudeeropdracht - Vrije profiel afstuderen
Afstudeeropdracht - Onderzoeksprofiel afstuderen

afstudeerrichtingen

afstudeerrichting Regenerative Medicine and Technology

Combineer het beste van de twee betrokken universiteiten, Utrecht en Eindhoven. Leer alles over de discipline Regeneratieve Geneeskunde, wat een grote impact zal hebben op de huidige gezondheidszorg.

Door vakken als celbiologie, biomaterialen, modelleren en beeldvorming te combineren kun je iets leren van alle vlakken binnen de regeneratieve geneeskunde. Een multidisciplinair veld waar we de komende jaren veel van kunnen verwachten.

afstudeerrichting Master track Medical ImagingIn samenwerking met de Divisie Beeld van het Universitair Medisch Centrum Utrecht bieden we een speciale mastertrack, genaamd Medical Imaging (MIx). Deze speciale mastertrack, gestart in september 2017, heeft als doel de nieuwe generatie wetenschappers en ingenieurs op te leiden in de medische beeldvorming en -verwerking.

 1. Biomechanics and Mechanobiology
 2. Biomedical Imaging and Modelling
 3. Chemical Biology, Materials and Nanomedicine
 4. Regenerative Engineering

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
20% theorie
50% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, laboratoriumwerk, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, poster presentatie, practicum, project, seminar, stage, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
studeren in het buitenland
De meeste studenten die naar het buitenland gaan, doen dit voor hun stage.
exchange programs
 • Universite de Liege Bilaterale overeenkomst - Belgie
 • University of Eastern Finland Bilaterale overeenkomst - Finland
 • Grenoble INP Bilaterale overeenkomst - Frankrijk
 • Ecole des Mines de Saint-Etienne Bilaterale overeenkomst - Frankrijk
 • Reykjavik Universiteit Bilaterale overeenkomst - Ijsland
 • Politecnico di Milano Bilaterale overeenkomst - Italie
 • University of Naples Frederico Bilaterale overeenkomst - Italie
 • Technische Universitat Graz Bilaterale overeenkomst - Oostenrijk
 • Instituto Superior Tecnico Bilaterale overeenkomst - Portugal
 • Universidado do Minho Bilaterale overeenkomst - Portugal
 • Universidad Politecnica de Madrid Bilaterale overeenkomst - Spanje
 • Columbia University Bilaterale overeenkomst - USA
 • Washington University Bilaterale overeenkomst - USA
 • Osaka University Bilaterale overeenkomst - Japan
 • North Eastern University Bilaterale overeenkomst - China
 • Zhejiang University Bilaterale overeenkomst - China
honours-/excellence program Individueel samengesteld

Aanvullend multidisciplinair programma voor excellente studenten met ambitie die een uitdaging zoeken naast hun reguliere Master.

Je kunt kiezen voor een focus op 'excellentie voor wetenschap', 'excellentie voor de samenleving' of 'excellentie voor de industrie'. Binnen deze focus kun je een persoonlijke nadruk leggen, bijvoorbeeld op onderzoek, ontwerp, ondernemerschap, lesgeven, management of een combinatie. Ongeacht de focus en nadruk die je hebt gekozen, geeft dit programma je de mogelijkheid voor het volgende:

-definieer en bereik je eigen uitdagingen (persoonlijk leiderschap)
-bouw je eigen programma dat is afgestemd op je eigen interesse.
-bereid je voor op wetenschappelijk, maatschappelijk en / of industrieel leiderschap.
-geef jezelf een voorsprong voor je toekomstige carrière en kansen op werk

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2019
aanmelding deadline : 1 november 2018
wettelijk tarief : € 2083
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 juni 2018
wettelijk tarief : € 2060
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 juni 2019
wettelijk tarief : € 2083
Voor de masteropleid geldt een plaatsingsprocedure. Deze regeling geldt voor zowel studenten uit de eigen bachelor als voor zij-instroomstudenten en studenten die een schakeljaar volgen.
Met behulp van een formulier geef je aan welke master en specialisatierichting je voorkeur heeft. Daarbij geef je aan welke vakken en projecten je in de Bachelor gevolgd hebt en onderbouw je waarom je in deze richting verder wil.
150 studiepunten van de Bachelor en je de propedeuse zijn vereist.
 • Starten met de master in semester A, dus tussen september en januari; formulier inleveren uiterlijk 1 juni voorafgaand aan dat semester.
 • Starten met de master in semester B, dus tussen februari en augustus; formulier inleveren uiterlijk 1 november voorafgaand aan dat semester.

De facultaire toelatingscommissie zal op basis van de ingeleverde formulieren bepalen welke studenten direct geplaatst worden en welke studenten worden uitgenodigd voor een interview.
 • Heb je je aangemeld voor een groep waar voldoende ruimte is, dan word je direct geplaatst.
 • Heb je je aangemeld voor een groep waar veel studenten zich voor hebben gemeld en is je motivatie overtuigend, kan de commissie besluiten je rechtstreeks in de groep te plaatsen.
 • Heb je je aangemeld voor een groep, maar is de motivatie voor deze keuze niet overtuigend, kan de commissie besluiten je uit te nodigen voor een interview. Het kan zijn dat op basis van dit interview wordt geadviseerd tot plaatsing, maar ook tot plaatsing in de groep van tweede, of derde keuze.toelatingseisen

toelatingsgesprek
Een gesprek met de coördinator om te bepalen of de vooropleiding afdoende is voor toelating tot de Master en over een mogelijk schakelprogramma.

studie kosten
bron: Technische Universiteit Eindhoven
bedrag kostenpost
€ 10000levensonderhoudper jaar
€ 400studiematerialenper jaar
€ 600visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
certificate
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
280kamerhuur in Eindhovenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1148totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

218 studenten volgen deze opleiding
45% daarvan is vrouw
7 eerstejaars gestart in 2017
43% daarvan is vrouw
10764 studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven
24% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Protagoras
Protagoras is de studievereniging voor de bacheloropleiding Biomedische Technologie aan de TU/e. De studievereniging is voor studenten van beide majors, Biomedische Technologie en Medische Wetenschappen en Technologie.
De studievereniging is er ten eerste om de studenten te vertegenwoordigen bij het onderwijsinstituut en te zorgen voor studiematerialen, zoals boeken en tentamenbundels. Verder organiseert de studievereniging lezingen, symposia en excursies.

Daarnaast is de vereniging er niet alleen voor de studie, maar ook voor de gezelligheid. Zo kan er bijvoorbeeld in de verenigingsruimte, het Prothok, gezamelijk worden bijgepraat of geluncht. Elke donderdag wordt in de ontmoetingsruimte 'In Vivo' geborreld. Al deze activiteiten zijn voor en door studenten.

Op kamers in Eindhoven

31781studenten studerend
12020studenten woonachtig   
€ 280gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

onderzoeker

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 TUe
Biomedical Engineering
€ 280 gemiddelde kamerhuur
83 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/4 Rijksuniversiteit
Biomedical Engineering
€ 303 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
3/4 TU Delft
Biomedical Engineering
€ 312 gemiddelde kamerhuur
35 eerstejaars
51% vrouw
? uur contacttijd/week
4/4 Universiteit Twente
Biomedical Engineering
€ 250 gemiddelde kamerhuur
36 eerstejaars
55% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.0
inhoud4.13.8
docenten4.03.8
studiefaciliteiten3.53.8
studielast3.73.5
studiebegeleiding3.83.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Biomedical Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven is beoordeeld door 71 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het afstuderen kiest een groot deel van de studenten ervoor een PhD te gaan doen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als biomedisch ingenieur kun je binnen het vakgebied van de biomedische technologie in verschillende richtingen aan de slag, bijvoorbeeld als ontwikkelaar, ontwerper of sales engineer van medisch-technische producten en diensten voor de handel en de industrie. Wanneer je nog niet uitgeleerd bent, is het ook mogelijk om na je master te solliciteren voor een PDEng- of PhD-plek. Afhankelijk van je specialisatie kan je ook denken aan een opleiding tot klinisch fysicus of klinisch chemicus.
huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UtrechtLeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in natuurkunde educational+ aanv. eisen
UtrechtLeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
UtrechtLeraar VHO scheikunde full-time,part-time educational+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitLeraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie part-time educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Biologie part-time educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Natuurkunde educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Scheikunde educational+ 21 EC pre-master
TUeLeraar VHO Natuurkunde educational
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educational
TUeLeraar VHO Scheikunde educational
TU DelftLeraar VHO Scheikunde educational+ 27 EC pre-master
TUeLeraar VHO Wiskunde educational
TU DelftLeraar VHO Wiskunde educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • biomedisch product specialist
 • consultant (bio)medical products
 • consultant biomedische producten
 • onderzoeker/promovendus (phd)
bron: StudieData

Contact

Studie Informatielijn
E: studeren@tue.nl
T: 040 247 4747
Jacqueline Hartholt

International Office BME

Graduate Program Coordinator

Coördinator

Lieke van Gorp

Studievoorlichting/communicatie BMT

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite