Deze opleiding

MSc Science Education and Communication, track Educatie / Lerarenopleiding

Als leraar speel je een belangrijke rol in de ontwikkeling van jonge mensen. Leraren in de bètavakken informeren, onderwijzen en enthousiasmeren hun leerlingen. De eerstegraadsleraar is goed in het vak dat hij onderwijst. Hij staat boven de stof. De leraar beschikt over een heel repertoire aan vaardigheden om de stof uit te leggen en de leerlingen bij de les te houden.

Voor deze masteropleiding moet je een bachelor hebben gevolgd die dicht bij het schoolvak ligt. Als de aansluiting tussen je bachelor en het schoolvak onvoldoende is, zul je een schakelprogramma moeten volgen.

Natuurlijk kun je ook met een masterdiploma aan de lerarenopleiding beginnen. Dat is dan jouw tweede master. Wij checken of je vakkennis voldoende is of dat je nog deficiënties moet wegwerken.

De toelatingscommissie zal bij een verzoek tot toelating ook relevante ervaringen uit je studie- en arbeidsloopbaan laten meewegen.

Verder is een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift een vereiste. Een proefles, waarin zowel de vaktaal als mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid worden beoordeeld, kan deel uitmaken van de toelatingsprocedure.
open_in_newwebsite

printprint

locatieDelft
diplomaMSc Science Education and Communication
typeeducational, 120 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code68404
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de TU Delft?

Er is heel veel behoefte aan eerstegraadsdocenten in de bèta-vakken, onder andere door de vergrijzing van de huidige leraren. Bovendien streeft de minister ernaar meer academisch opgeleide docenten voor de klas te krijgen. Het gebeurt regelmatig dat studenten al tijdens hun stage een baan krijgen aangeboden. Een eerstegraadsdocent wordt ingeschaald in salarisschaal LD (2400 – 5000 euro).

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar De track educatie van de master Science Education and Communication, ofwel de lerarenopleiding, leidt op tot eerstegraadsleraar in de vakken informatica, natuurkunde, scheikunde, wiskunde en onderzoeken & ontwerpen. De opleiding bestaat uit twee delen van elk één jaar. In het eerste jaar, het vakwetenschappelijke deel, verbreed en verdiep je de kennis van het schoolvak op academisch niveau.
periode
stage stage
2e jaar In het tweede jaar, het beroepsgerichte deel, bereid je je voor op de pedagogische en didactische kant van het leraarsberoep. In het vakwetenschappelijke deel volg je mastervakken en
doe je onderzoek gerelateerd aan het schoolvak waarin je les gaat geven. Je kunt vrijstelling vragen voor dit deel als je al een mastertitel hebt in een richting die nauw verwant is aan het schoolvak.
periode
stage stage

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
30% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
312kamerhuur in Delftrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1180totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
21469 studenten aan de Technische Universiteit Delft
25% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

InterSECtion
InterSECtion, de studievereniging voor de master Science Education & Communication (SEC) (faculteit TNW).

Op kamers in Delft

23597studenten studerend
12824studenten woonachtig   
€ 312gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 TU Delft
Science Education / Lerarenopleiding
€ 312 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/3 TU Delft
Science Communication
€ 312 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/3 TUe
Science Education and Communication (lerarenopleidingen)
€ 280 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
60% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel2.5
inhoud3.83.8
docenten44.0
studiefaciliteiten3.83.7
studielast3.43.4
studiebegeleiding3.92.5

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Science Education / Lerarenopleiding aan de Technische Universiteit Delft is beoordeeld door 16 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar slecht
kans op een vaste baan zeer goed
bron: Elsevier beste banen

Potentiële beroepen

bron: CBS

Contact

Contact
E: info@tudelft.nl
T: +31 (0)15 27 891
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite