Offshore Engineering

Technische Universiteit Delft

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

!Deze opleiding communiceert alleen in het Engels.
We tonen daarom de Engelstalige opleidingsinformatie.
Offshore & Dredging Engineering is multidisciplinary and is a cooperation between Civil Engineering, Mechanical Engineering and Marine Technology.

open_in_newstudy website

locatieDelft
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig English
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60178
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Offshore & Dredging Engineers make structures such as fixed and floating platforms for the oil and gas industry. They also design subsea pipelines and other subsea equipment for this sector. An important feature is the design of dredging equipment for land reclamation, maintenance and the recovery of embedded minerals in deep-sea locations. Another application of offshore engineering is the design of offshore wind farms. Offshore & Dredging Engineers are the people who design facilities for the 70% of the earth's surface area that is not land.

The offshore & dredging industry is a relatively young, international industry, which has expanded globally in the last fifty years. Almost all new offshore & dredging engineers work in the private sector. The offshore & dredging industry's relative 'youth' means that problems often arise that have never been encountered before. This means that offshore & dredging workers (and students of offshore & dredging engineering) must possess a great deal of ingenuity and demonstrate initiative in addressing and resolving problems.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet20% zelfstudie
40% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
exchange programs
  • - Nederland
honours-/excellence program Honours Track

Honours Track for cum laude graduated BSc's

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 april 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 2083
niet-EU/EER studenten : € 18750

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 april 2020
collegegeld nog niet bekend

estimated monthly costs

bron: Nibud
bedragkostenpost
312kamerhuur in Delftrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1180totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

245 studenten volgen deze opleiding
13% daarvan is vrouw
17 eerstejaars gestart in 2017
18% daarvan is vrouw
23325 studenten aan de Technische Universiteit Delft
27% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Delft

23597studenten studerend
12824studenten woonachtig   
€ 312gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.83.8
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.53.5
studielast3.33.3
studiebegeleiding3.33.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Offshore Engineering aan de Technische Universiteit Delft is beoordeeld door 69 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU EindhovenLeraar VHO O&O educational+ aanv. eisen
TU DelftLeraar VHO O&O educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bedrijfshoofd industrieel ontwerpbureau, ingenieursbureau gasopsporing (management)
company man on- en offshore
hoofd onderzoek olie- en gaswinning
industrieel ontwerper (technisch, wetenschappelijk)
manager industriële vormgeving (meewerkend <50%)
manager ingenieursbureau gasopsporing (meewerkend <50%)
manager verpakkingsindustrie, oliemaatschappij, ingenieursbureau gasopsporing, industrieel ontwerpbureau (groot bedrijf)
mijnmeter (wetenschappelijk)
onderzoeker delfstoffenwinning (wetenschappelijk)
technisch ontwerper
wetenschappelijk onderzoeker delfstoffenwinning, industriële vormgeving
wireline engineer (wetenschappelijk)
bron: CBS

Contact

Contact
E: info@tudelft.nl
T: +31 (0)15 27 891
Dr. Ir. Sape Miedema

Director of Studies

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newstudy website