Integrated Product Design

Technische Universiteit Delft

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Integrated Product Design is een tweejarige opleiding, waarin je je op hoog niveau in productontwerp kunt specialiseren.

Je kunt direct instromen met de bachelor Industrieel Ontwerpen. Afhankelijk van je vakkenpakket kun je ook instromen vanuit een aantal andere bachelors aan de TU Delft zoals Bouwkunde, Civiele Techniek, Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, Maritieme Techniek en Werktuigbouwkunde.

Het vakgebied richt zich op het ontwerp van producten, met aandacht voor de fysieke, culturele, technologische en maatschappelijke context daarvan. Het bouwt daarmee voort op industrieel ontwerpen in het algemeen en ergonomie en esthetiek in het bijzonder. Je kunt je ook specialiseren in medisch ontwerp.

Studenten die zich in het onderzoek naar productontwerp willen bekwamen, kunnen daarop in deze opleiding het accent leggen.
open_in_newwebsite

printprint

locatieDelft
diplomaMSc Integrated Product Design
typeregulier, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60354
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
ontraden vak stage

specialisaties

specialisatie MedisignThe Medisign specialisation is aimed at students who wish to design products for health care applications. Medisign focuses on medical-technological projects in a professional setting, including designs for diagnosis, treatment, surgery, and institutional or home care. Medisign projects have applications in medications, preventive medicine and products for disabled people. The objective is to train individuals to balance industrial design and health care perspectives as they design solutions for the health care industry.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
honours-/excellence programToelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2019
aanmelding deadline : 1 oktober 2018
collegegeld nog niet bekend
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 april 2019
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

vooropleiding
BSc graad (of zijn equivalent) van een hoge kwaliteit en niveau. Het hoofdonderwerp van desbetreffende Bachelor moet overeenkomen met het beoogde Integrated Product Design MSc-programma.

werkervaring
Relevante werkervaring kan soms het gebrek aan opleidingsachtergrond compenseren.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
312kamerhuur in Delftrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1180totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

326 studenten volgen deze opleiding
34% daarvan is vrouw
26 eerstejaars gestart in 2017
42% daarvan is vrouw
23325 studenten aan de Technische Universiteit Delft
27% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Delft

23597studenten studerend
12824studenten woonachtig   
€ 312gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.0
inhoud3.83.8
docenten3.53.4
studiefaciliteiten3.53.4
studielast3.13.1
studiebegeleiding3.63.5

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Integrated Product Design aan de Technische Universiteit Delft is beoordeeld door 123 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TUeLeraar VHO O&O educational
TU DelftLeraar VHO O&O educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • industrieel ontwerper (technisch)
bron: UWV

Contact

Contact
E: info@tudelft.nl
T: +31 (0)15 27 891
Studieadviseur Bouwkunde

Study Advisor

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite