Geoscience & Remote Sensing

Technische Universiteit Delft

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

!Deze opleiding is een specialisatie van meerdere masters. Afhandelijk van je achtergrond en de interesses kies je de richting waarin je afstudeert. Afhankelijk van die keuze haal je één van onderstaande diploma's:
 • Civil Engineering
 • Applied Earth Sciences
 • Geosciences and Remote Sensing focuses on technology for the observation and understanding of our environment.

  Students learn how to monitor civil infrastructures and buildings. They also learn how satellite, airborne and ground-based observation methods can be applied to monitor processes on Earth.Specialisations include Geophysics, Geodesy and Remote Sensing, and Atmosperic and Climate Studies.
  open_in_newwebsite

  printprint

  locatieDelft
  diplomaMSc Civil Engineering
  typeregulier, 120 EC
  start1 september
  taalvolledig Engels
  opleidingsduur2 jaar voltijd
  accreditatiesNVAO
  croho-code60352
  heeft geen numerus fixus
  geen honoursprogramma

  Studieprogramma

  Unsplashed background img 2

  Onderwijs

  taal van onderwijs100% en
  avondonderwijsn.v.t.
  afstandsonderwijsn.v.t.
  onderwijsvormen
  colloquium, computer opdrachten, onderzoeksproject, hoorcollege, groepsopdracht, individuele opdracht, zelfstudie, project

  Toelating en studiekosten

  Unsplashed background img 2

  startmomenten

  1 september 2019
  collegegeld nog niet bekend

  Inschatting maandelijkse studiekosten

  bron: Nibud
  bedragkostenpost
  312kamerhuur in Delftrond het landelijk gemiddelde
  22internet+tv
  152boodschappen/kostgeld
  32telefoon
  117verzekeringen
  158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
  80studieboeken en -spullen
  29drinken/snoep/snacks
  77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
  30contributies/abonnementen
  132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
  42vervoernaast de OV-kaart
  45overig

  € 1180totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
  Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

  Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

  Studenten en studentenleven

  studentaantallen

  1259 studenten volgen deze opleiding
  27% daarvan is vrouw
  146 eerstejaars gestart in 2017
  38% daarvan is vrouw
  23325 studenten aan de Technische Universiteit Delft
  27% daarvan is vrouw
  bron: StudieData

  Op kamers in Delft

  23597studenten studerend
  12824studenten woonachtig   
  € 312gemiddelde kamerprijs
  kamer betaalbaarheid
  21 m2gemiddelde kameroppervlak
  kamer beschikbaarheid
  bron: Nationale Studenten Enquête

  Keuzehulp

  Unsplashed background img 2

  Studievergelijker

  1/2 TU Delft
  Geoscience & Remote Sensing
  € 312 gemiddelde kamerhuur
  146 eerstejaars
  38% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  2/2 TU Delft
  Civil Engineering
  € 312 gemiddelde kamerhuur
  146 eerstejaars
  38% vrouw
  ? uur contacttijd/week
  disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

  Feiten en / studie in cijfers

  bron: Nationale Studenten Enquete 2017
  deze
  opleiding
  landelijk
  algemeen oordeel4.24.1
  inhoud4.03.9
  docenten3.93.9
  studiefaciliteiten3.43.4
  studielast3.33.2
  studiebegeleiding3.53.6

  Studentoordelen

  De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
  In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

  Geoscience & Remote Sensing aan de Technische Universiteit Delft is beoordeeld door 346 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

  Na de studie

  Unsplashed background img 2

  Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

  There is a high demand for GRS-professionals. In industry you find graduates with a background in geoscience and remote sensing in companies such as Shell, NAM, Nuon, Arcadis. Governmental organisations include Rijkswaterstaat, Watermanagement Boards, provinces, ministries an government-related institutions as KNMI, TNO, Deltares or ECN. Our close link with the space technology enables future carees with the ESA and NASA.
  huidige arbeidsmarkt

  aansluitende masteropleidingen

  instellingopleidinginstroomeisen
  TUeLeraar VHO O&O educational
  TU DelftLeraar VHO O&O educational+ aanv. eisen
  bron: doorstroommatrix.nl

  Potentiële beroepen

  • adviseur civiele techniek
  • adviseur riolering
  • asfalttechnoloog
  • beheerder riolering
  • beleidsmedewerker infrastructuur
  • betontechnoloog
  • contractmanager railinfra
  • dijkgraaf
  • directeur waterleidingbedrijf
  • hoofd afdeling openbare werken
  • hoofduitvoerder railinfra
  • hoogleraar civiele techniek
  • hoogleraar verkeers- en vervoerskunde
  • rig designer
  • universitair (hoofd)docent civiele techniek
  • universitair (hoofd)docent verkeers- en vervoerskunde
  • wetenschappelijk onderzoeker civiele techniek
  • wetenschappelijk onderzoeker verkeers- en vervoerskunde
  bron: UWV

  Contact

  Contact
  E: info@tudelft.nl
  T: +31 (0)15 27 891
  Meer informatie?
  Bezoek de website van deze opleiding.

  open_in_newwebsite