Deze opleiding

!Deze opleiding communiceert alleen in het Engels.
We tonen daarom de Engelstalige opleidingsinformatie.
This two-year programme is aimed at educating engineers who can contribute to the design and management of infrastructures and related services.

open_in_newstudy website

locatieDelft
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig English
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60358
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
The interdisciplinary MSc programme Complex Systems Engineering and Management (CoSEM) aims at designing innovations in a complex socio-technical environment and tackling large-scale problems in a highly interconnected world. Typical CoSEM problems are the energy transition, smart information society, smart and sustainable cities, intelligent transport systems & logistics, smart regulation & compliance.
The foundations of the programme comprise complex systems engineering, institutional economics, law and managing multi-actor decision making. Modelling and analysis methods allow the students to handle the big, heterogeneous and contested data on which the designs are based, and to take into account deep uncertainty about the development of the socio-technical systems.
By choosing a track
  • Built environment & Spatial development (B&S)
  • Energy (E),
  • Information & Communication (I&C) or
  • Transport & Logistics (T&L)

students become an expert in a specific technical domain, with regard to the engineering, policy and management of related large-scale systems.

Waarom aan de TU Delft?

In the CoSEM Master's programme we explore the innovations in complex socio-technical environments. You learn to think about more than technology alone. After all, when designing technological innovations, you have to deal with matters such as existing regulations, subsidies, distribution channels and infrastructures, as well as interests, cultures and human behaviour. In order to achieve successful innovations, these aspects must be considered and used in your socio-technical design.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwComplex Systems Engineering and Management is a full-time two-year Master's programme in English. The curriculum comprises two years of two semesters each (one semester has two course periods), which adds up to 120 EC.
1e jaar During the first semester, students study the foundations of Complex Systems Engineering and Management in two courses approaching design from a systems engineering perspective and an actor systems perspective, respectively. The second semester includes a course on strategic management of large engineering projects, courses in the four technology domains, and courses dealing with ethical and legal aspects of design.
periode
1234
Introduction to Designing in Complex Systems
2 EC
Designing MAS from an Actor Perspective
8 EC
Designing MAS from Engineering perspective
8 EC
Domain Modules
18 EC
MAS Design: An integrated view
3 EC
CoSEM Design Project
7 EC
Ethical Aspects of Design and Management of Technology
3 EC
Legal Aspects of MAS Design
5 EC
Strategic Management of Large Engineering Projects
6 EC
CoSEM Design Project
7 EC
2e jaar The second year provides opportunities for specialisation, as well as opportunities to follow the TU Delft interfaculty design challenge or work on an external project. Elective courses and external projects can also be done abroad. In the second year, students follow a course on writing a project plan and a scientific paper in preparation for the Master's thesis project. The master thesis itself is often carried out in a company.

Visit the website for the most up to date information.
periode
1234
Domain Specialisation
9 EC
Specialisation
15 EC
CoSEM Thesis Project Definition
6 EC
CoSEM Master Thesis Project
30 EC

specialisaties

specialisatie Transport & LogisticsSPM4610 System Engineering voor Transport & Logistiek - 6 EC
SPM4620 Supply Chain Analysis - 3 EC
SPM4630 Transport Policy - 5 EC
SPM4640 Supply Chain Engineering - 4 EC

specialisatie EnergySPM4440 (R)evolution in ICT-infrastructures - 4 EC
SPM4450 Fundaments Business Intelligence - 5 EC
SPM4510 Design of systems in energy & industry - 6 EC
SPM4520 Elektriciteit en gas: marktinrichting en beleidsvraagstukken - 3 EC
SPM4530 Agent Based Modeling of complex energy and industrial networks - 4 EC
SPM4540 Technologie & Economie van toekomstige energiesystemen - 5 EC

specialisatie Built environment & Spatial developmentSPM4710 Ontwerpen van stedelijke concepten - 4 EC
SPM4720 Ontwerp van woningbouwprogramma's - 5 EC
SPM4730 Strategieën in stedelijke herstructurering - 4 EC
SPM4740 Grondwaarden en grondbeleid - 5 EC

specialisatie Information & CommunicationSPM4340IA Design of Innovative ICT-infrastructures and Services - 6 EC
SPM4430 ICT Infrastructures Architectures - 3 EC
SPM4440 (R)evolution in ICT-infrastructures - 4 EC
SPM4450 Fundaments Business Intelligence - 5 EC

specialisatie Second year specialisations

In the second year of the Master programmes of the Faculty Technology, Policy and Management, students choose a specialisation.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
25% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case study, group discussion, group assignment, lecture, integration module, oral presentation, research, project, internship, tutorial, working group
objectives
You learn to work in a broader field than technology alone. When designing technological innovations, you have to deal with matters such as existing regulations, subsidies, distribution channels and
infrastructures, as well as interests, cultures and human behaviour. Our designs always have an ethical dimension and an international character. The programme therefore spends a great deal on ethical issues and has an international character.
study abroad
During the third semester of the CoSEM programme, students have the opportunity to study abroad or conduct an internship within an international setting. Students may also choose to complete their 6-month Master's thesis abroad; in the past, some have worked in countries as diverse as Egypt, South Africa, Korea, China, and the USA. About 40% of the CoSEM students choose to have a study-abroad experience.
exchange programs
  • Harbin Institute of Technology - China
  • Faculty of Built Environment and Engineering at Queensland University of Technology - Australië
  • Keio University - Japan
bindend studieadvies
  • minimaal 30 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours programme

Master's students with above-average performance are eligible for a place on the honours programme, aimed at developing talent.

Participation in the programme offers: additional teaching, research and projects related to specific themes, in addition to the regular subjects. The Honours Programme for Master's students offered by TU Delft is also a programme that provides plenty of room for choice in terms of the student's personal development.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 juli 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 2083
niet-EU/EER studenten : € 18750

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 juli 2020
collegegeld nog niet bekend

Non-Dutch students who apply for the MSc CoSEM have to follow and complete a linkage programme before they can be admitted to the CoSEM programme.
toelatingseisen

taaltoets

vooropleiding
BSc-graad (of equivalent) van een hogeronderwijs-instelling van goede kwaliteit. Voor niet-TB BSc-studenten: Linkage programma en een 30 ECTS-schakelminor genaamd CoSEM-Linkage programme.

motivatiebrief
Elke student wordt geacht een essay te schrijven van ca 1500 woorden.

inbegrepen in collegegeld
examination

estimated monthly costs

bron: Nibud
bedragkostenpost
312kamerhuur in Delftrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1180totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

194 studenten volgen deze opleiding
21% daarvan is vrouw
11 eerstejaars gestart in 2017
18% daarvan is vrouw
23325 studenten aan de Technische Universiteit Delft
27% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Curius
Curius behartigt de belangen van de studenten en draagt bij academische vorming van de student.
Veel TB-ers doen commissiewerk bij Curius en organiseren o.a. excursies naar bedrijven of sociale activiteiten als borrels en feesten.
Curius werkt ook mee aan het verbeteren van het onderwijs. Ze neemt deel aan de CollegeResponsieGroepen die voorstellen doen om TB-vakken te verbeteren, en aan overleggen met het onderwijsmanagementteam.

Op kamers in Delft

23597studenten studerend
12824studenten woonachtig   
€ 312gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.93.9
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.73.7
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.63.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Complex Systems Engineering & Management aan de Technische Universiteit Delft is beoordeeld door 60 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
CoSEM graduates are equally comfortable speaking to technical experts and to management, and often work in interdisciplinary environments. They have a systematic approach to problem solving, think analytically, discern linkage between technical and social aspects of a situation, and are adept at recognising common patterns linking issues across domain boundaries.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

77% of CoSEM graduates find work within 3 months of graduation and almost all of them within half a year. CoSEM graduates typically accept positions as project managers, policymakers and (strategic) consultants.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU EindhovenLeraar VHO O&O educational+ aanv. eisen
TU DelftLeraar VHO O&O educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bestuurskundige
hoogleraar bestuurskunde
project manager
strategic consultant
universitair (hoofd)docent bestuurskunde
wetenschappelijk onderzoeker bestuurskunde
bron: StudieData

Contact

Marja Brand

Academic Counsellor

Toke Hoek

International Academic Counsellor

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newstudy website