Togamaster

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Weet je vrijwel zeker dat je wilt gaan werken bij een gerecht, advocatenkantoor of bij het Openbaar Ministerie? De Togamaster geeft je de mogelijkheid om hier praktijkervaring op te doen terwijl je nog studeert.

De Togamaster duurt anderhalf jaar. In deze duale master combineer je de master Nederlands recht (specialisatie naar keuze) met een stage van vijf maanden bij de rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie of de advocatuur. Eerst maak je door middel van korte stages kennis met alle drie de beroepen. Daarna maak je je keuze voor je langere stage. Deze unieke mogelijkheid helpt je bij je latere beroepskeuze. Door de combinatie van studeren en stage lopen leer je de spanning tussen theorie en praktijk kennen. Daarnaast kun je in de praktijk je communicatieve en juridische vaardigheden verder ontwikkelen. Je wordt hierbij ondersteunt door het seminaar Rechtspleging. Hier oefen je met een kleine geselecteerde groep medestudenten schriftelijke en mondelinge vaardigheden en word je uitgedaagd na te denken over ethiek en beroepshouding in de togaberoepen.Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaLLM Nederlands Recht
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur18 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66451
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

Deze duale specialisatie, de Togamaster, biedt je de mogelijkheid tot een lange stageperiode van vijf maanden bij een gerecht, advocatenkantoor of bij het Openbaar Ministerie. Theorie wordt zo gecombineerd met praktijkervaring. Vanwege deze insteek zijn juristen uit Groningen zeer gewild bij werkgevers uit de genoemde sectoren.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
Kijk voor het volledige studieprogramma in de online onderwijs catalogus van de RUG - http://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/showpos?opleiding=2557

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet45% zelfstudie
20% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsdiscussie, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, practicum, seminar, stage, zelfstudie
studiebegeleiding
Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je natuurlijk ook een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.
studielast
Deze opleiding kenmerkt zich door drie korte stages van 8 dagen en een lange stage van 5 maanden.
doelstelling
In een duale variant van een opleiding wordt de studie gecombineerd met specifiek ingerichte stages in een bedrijf, organisatie of een instelling. De Togamaster heeft tot doel:
 • Verdieping en specialisatie van de in de bachelorfase verworven kennis, inzichten en samenhang in het recht, in het bijzonder het Nederlands Recht;
 • Verdere ontwikkeling van de in de bachelorfase verworven academische en juridische vaardigheden, met name op het werkgebied van de Togaberoepen;
 • leren toepassen van kennis en inzicht, o.a. in een stage, zodanig dat zelfstandig juridische problemen kunnen worden opgelost en een eigen bijdrage kan worden geleverd aan de rechtsvorming;
 • leren zelfstandig juridisch onderzoek te doen en deel te nemen aan het juridische debat;
 • oriëntatie op een toekomstige loopbaan;
 • verdieping van de juridische kennis door vanuit de praktijk de theorie te bestuderen;
 • ontwikkeling van diverse sociale vaardigheden die voor de juridische praktijk van belang zijn;
 • het verkrijgen van inzicht in de belangrijkste kenmerken en het functioneren van het betreffende Togaberoep.


Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 1517
instellingstarief : € 1517
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 11700
Voor de Togamaster zijn er per studiejaar ongeveer 16 plekken beschikbaar. Voor deze master is dan ook een selectieprocedure van toepassing. In de selectieprocedure wordt gekeken naar het gemiddelde cijfer, de motivatie en er vindt een sollicitatiegesprek plaats. In de periode van 1 t/m 15 mei kun je solliciteren naar een togamasterplek.

Stuur in een e-mail jouw sollicitatiebrief, Curriculum Vitae, ongeschoonde cijferlijst, pasfoto en studieplanning naar M.D.van.der.Kaap-Neef@rug.nl (vermeld als onderwerp 'Togamaster').
Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

458 studenten volgen deze opleiding
66% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

JFV
Juridische faculteitsvereniging

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/18 Rijksuniversiteit
Togamaster
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/18 Rijksuniversiteit
Ondernemingsrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/18 Rijksuniversiteit
Strafrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/18 Rijksuniversiteit
Privaatrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/18 Rijksuniversiteit
Staats- en bestuursrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/18 Rijksuniversiteit
Arbeidsrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/18 Radboud Universiteit
Recht & Management (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/18 Radboud Universiteit
Straf(proces)recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/18 Radboud Universiteit
Staats- en Bestuursrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/18 Radboud Universiteit
Ondernemingsrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/18 Radboud Universiteit
Nederlands Recht
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/18 Radboud Universiteit
Recht & Economie (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/18 Radboud Universiteit
Financieel recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/18 Radboud Universiteit
Burgerlijk recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/18 Maastricht University
Nederlands Recht
€ 308 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
16/18 Utrecht
Strafrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/18 Utrecht
Privaatrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/18 Utrecht
Staats- en bestuursrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.1
inhoud3.93.8
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.63.4
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.12.6

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Togamaster aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 139 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Het overgrote deel van de afgestudeerden vindt een baan in een van de togaberoepen. Ze worden bijvoorbeeld advocaat, parketsecretaris of gerechtssecretaris. Veel stageplaatsaanbieders vragen studenten na afloop van hun stage om te blijven werken.
huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

 • advocaat
 • gerechtssecretaris
 • parketsecretaris
bron: StudieData

Contact

Evelieke Slob
E: e.e.slob@rug.nl
T: 050-3632061
W: Evelieke Slob
Studieadviseurs Faculteit Rechtsgeleerdheid
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite