Theologie & Religiewetenschappen

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Over religie heeft iedereen een mening, maar weinig mensen kunnen dit complexe fenomeen goed duiden. In deze master word je specialist op het gebied van religie en cultuur.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60824
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

De eenjarige master Theologie en Religiewetenschappen richt zich op de verhouding tussen religie, cultuur en samenleving. Je leert de dynamiek hiervan te begrijpen en te analyseren.

Je kunt kiezen uit vier programma's:

 • Religion, Conflict and Globalization
  Je verwerft inzicht in het verband tussen religie, conflict en vredesopbouw;
 • Religion and Cultural Heritage
  Je specialiseert je in materieel en immaterieel erfgoed;
 • Religion and Pluralism, Ancient & Modern
  Over de relaties tussen joden, christenen en moslims in de oudheid en hoe deze relaties onze moderne samenleving hebben gevormd;
 • Religion, Health and Wellbeing
  In deze master onderzoek je de betekenis van religie bij hoe mensen gezondheidsproblemen ervaren en daarmee omgaan.


De eerste drie programma's worden in het Engels onderwezen. De tweede variant heeft een Engelstalige en een Nederlandstalige track. De master sluit je af met een scriptie.

Waarom aan de RUG?

 • Beste master in Theologie en Religiewetenschappen van Nederland
 • Internationaal unieke programma's
 • Je werkt met jouw docent in kleine groepen
 • Onderwijs en onderzoek zijn nauw met elkaar verbonden
 • Gedoceerd door toonaangevende deskundigen met een uitmuntende reputatie
 • Uitermate stimulerende leeromgeving
 • Je kunt je eigen onderzoeksinteressen volgen
 • Expertise op het gebied van diverse religies aan openbare universiteit

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

tracks

track Religion, Conflict and GlobalisationHow are religion, conflict and peace related? How does globalization affect local religious traditions? How do religious and secular actors interact in local and global debates on migration and gender?.Within the modern world, it is clear that religion has a major role in many conflicts occurring at multiple levels and locations. Religion has also become one of the main ways in which people connect with each other around the globe. However, the role of religion in contemporary societies is not well understood in academic research, nor in the work of those responsible for policy and action. NGO’s, governments and journalists alike have misguided understandings of religion’s role in the modern world and the meaning that it holds for various peoples.The Religion, Conflict and Globalization Master’s track aims to address the pivotal place of religion within the dynamics of a globalized world, and how this relates to conflicts that shape modern societies. The course is interdisciplinary, wide-ranging, and broad; including political, social, psychological, cultural and legal dimensions.

track Religion, Health and Wellbeing

Welke rol speelt religie en spiritualiteit in onze beleving van gezondheid en welzijn? Welk effect heeft de huidige biomedische focus van de gezondheidszorg op ons?

Deze interdisciplinaire opleiding onderzoekt wat het betekent om ziek danwel gezond te zijn in pluralistische, geïndividualiseerde en technologische samenlevingen vanuit psychologische, culturele, ethische en politieke perspectieven. Niet alleen beïnvloedt religieuze, culturele, politieke, fysieke en technologische diversiteit hoe wij herstellen van een ziekte of hoe wij gezond blijven. Deze uitgangspunten beïnvloeden ook wat wij denken wat 'gezondheid' überhaupt inhoudt.Deze track in de master Theologie en Religiewetenschappen heeft twee specialisaties: 'Geestelijke Verzorging' en 'Ethiek en Diversiteit'.› In de specialisatie Geestelijke Verzorging ontwikkel je academische onderzoeks- en praktijkvaardigheden gericht op de psychologische, ethische en spirituele dimensies van gezondheid en welzijn. De specialisatie leidt op tot geregistreerd Geestelijk Verzorger en wordt grotendeels in het Nederlands aangeboden. Deze specialisatie kan ook in deeltijd gevolgd worden.› In de specialisatie Ethiek en Diversiteit leer je de antropologische, sociologische en ethische dimensies van gezondheid en welzijn te onderzoeken. Deze specialisatie wordt in het Engels aangeboden.

track Religion and Pluralism, Ancient & ModernHow did the Romans view religious-political differences? How did ancient Jewish, Christian, and Muslim authorities use authoritative texts? What potential for pluralism exists in modern monotheisms and secularisms?.Tension between group solidarity and productive relations with ' others' has been part of human history for as long as evidence exists. In Europe it has played out most enduringly in relations among the monotheistic religions: Judaism, Christianity, and Islam. Today, in the face of mass migration from Muslim regions, questions of political identity and belonging remain bound up with religious affiliation. This one-year degree programme focuses on relations between Jews, Christians and Muslims in the antique world and how these relations have formed our modern society. We will explore concepts as religious pluralism, politics, and their many interfaces globally in particular.

track Religion and Cultural HeritageHow and why do we creatively make use of the past to forge new identities in the present? How do we negotiate the tension between heritage preservation and engaged ownership? What is at stake in the "musealization" of religion?.The track Religion and Cultural Heritage in the MA programme in Theology and Religious Studies is a unique one-year interdisciplinary programme focusing on a major trend at the interface of religion, identity, politics, and material culture: heritage studies. It also addresses a gap in critical heritage studies, studying the shifting place of religion in heritage debates. The programme challenges you to analyse, and to contribute your own voice to these debates.Drawing on the strengths of an international interdisciplinary faculty, and the Centre for Religion and Heritage with its strong ties to local, national, and international heritage institutions and networks, we are looking for students who are passionate about learning how heritage is being used to forge new identities in present.In our programme, we give you the tools to:* undertake work in the heritage sector and in education,* master and apply the latest theories of material and intangible heritage as these intersect with religion,* give voice to religious perspectives in heritage tourism, politics, museums and heritage institutions* pursue heritage as a topic and a method of research within academic disciplines.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet70% zelfstudie
20% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, werkcollege, hoorcollege, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie, seminar
doelstelling
studeren in het buitenland
We have various exchange contracts with universities both inside and outside Europe, enabling students to follow part of their degree programme at a foreign university. Another option is to take an internship or to do part of the research work abroad. For an overview of our exchange partners, see: http://www.rug.nl/ggw/education/prosstud/exchangeprogrammes/partneruniversities
studiebegeleiding
Als masterstudent wordt een grote mate van zelfstandigheid van je verwacht. Indien nodig kun je gebruikmaken van verschillende vormen van studiebegeleiding en studieondersteuning. Zo kun je een beroep doen op een mentor of op de studieadviseur. Tijdens het schrijven van je scriptie krijg je persoonlijke begeleiding van een van de docenten.
Studenten die hun bacheloropleiding aan een andere faculteit of universiteit hebben gevolgd en de internationale studenten krijgen direct na binnenkomst een mentor toegewezen die hen wegwijs kan maken in de faculteit. Bij de studieadviseur kun je terecht als je twijfelt over je eigen kunnen of als je om wat voor reden dan ook studievertraging dreigt op te lopen of hebt opgelopen. Tijdens het schrijven van je scriptie word je intensief begeleid. Zo volg je binnen je masterprogramma een scriptieseminar, waarin alle aandacht uitgaat naar de vraag hoe je het schrijven van een masterscriptie moet aanpakken en waar de voortgang van het proces zoveel mogelijk wordt bewaakt. Daarnaast krijg je structurele begeleiding van de docent die inhoudelijk deskundig is op het terrein van je scriptie.

exchange programs
 • Aarhus Universitet (Denemarken) Erasmus Uitwisselingsprogramma - Denemarken
  Uitwisselingsverband
 • Universität Bremen (Duitsland) Erasmus Uitwisselingsprogramma - Duitsland
  Uitwisselingsverband
 • Ruhr Universität Bremen (Duitsland) Erasmus Uitwisselingsprogramma - Duitsland
  Uitwisselingsverband
 • Universität Erfurt (Duitsland) Erasmus Uitwisselingsprogramma - Duitsland
  Uitwisselingsverband
 • Philipps-Universität Marburg (Duitsland) Erasmus Uitwisselingsprogramma - Duitsland
  Uitwisselingsverband
 • Universität Münster (Duitsland) Erasmus Uitwisselingsprogramma - Duitsland
  Uitwisselingsverband
 • University of Oslo (Noorwegen) Erasmus Uitwisselingsprogramma - Noorwegen
  Uitwisselingsverband
 • Göttingen (Duitsland) Erasmus Uitwisselingsverband - Duitsland
  Uitwisselingsverband
 • ITU - Istanbul (Turkije) Erasmus Uitwisselingsverband - Turkije
  Uitwisselingsverband
 • Princeton Theological Seminary PhD Uitwisselingsprogramma - USA
  Uitwisselingsverband PhD
honours-/excellence program Master's Honours Programme:

Honours programme of the University (15 EC).

For students who have a Bachelor Honours degree and who have attended a University College or were actively involved in (student)organizations besides the regular master programme.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 11700
niet-EU/EER studenten : € 12500

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

cijferlijst
Een overzicht van behaalde resultaten in de gevolgde bacheloropleiding met een toelichting op de gevolgde vakken

taaltoets
Een (Engelse) taaltoets is alleen van belang indien je geen VWO-diploma hebt. Als minimumeisen gelden TOEFL 580 paper/237 computer/92 internet of IELTS: 6.5 (6.0 on each part)

vooropleiding
WO-bachelor Theologie, Religiestudies, Letteren, Wijsbegeerte of Sociale Wetenschappen geeft toegang tot dit masterprogramma. Afhankelijk van de gevolgde opleiding en vakken wordt een leeslijst verstrekt ter bestudering. Deze kennis wordt voorondersteld bij de vakken.

Andere bacheloropleidingen geven toegang via een schakelprogramma.

motivatiebrief
Een brief met motivatie voor toelating tot dit programma, evenals een overzicht van behaalde resultaten in de bacheloropleiding, een curriculum vitae en een paper op academisch niveau maken deel uit van de toelatingsprocedure.

studie kosten
bron: Rijksuniversiteit Groningen
bedrag kostenpost
€ 12000levensonderhoudper jaar
€ 740studiematerialenper jaar
€ 400visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

51 studenten volgen deze opleiding
71% daarvan is vrouw
4 eerstejaars gestart in 2017
75% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Gerardus van der Leeuw
Gerardus van der Leeuw is de faculteitsgemeenschap van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen.
De gemeenschap bestaat sinds april 2003 en is vernoemd naar de gelijknamige Groningse theoloog. We doen ons best zoveel mogelijk enthousiasme en betrokkenheid uit te stralen en over te brengen op de studenten. Dit doen we door zelf ontspannende activiteiten te organiseren, maar ook door verdiepende en verbredende lezingen te verzorgen.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/24 RUG
Theologie & Religiewetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/24 RUG
Religion, Health and Wellbeing
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
100% Engelstalig
3/24 RUG
Religion, Conflict and Globalization
€ 303 gemiddelde kamerhuur
18 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/24 RUG
Geestelijke verzorging
€ 303 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
5/24 RUG
Religion and Pluralism, Ancient & Modern
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/24 RUG
Religion and Cultural Heritage
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/24 Universiteit Leiden
Religious Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/24 Radboud Universiteit
Religiewetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/24 Radboud Universiteit
Religie en beleid
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/24 Radboud Universiteit
Theology
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/24 Radboud Universiteit
Religiestudies
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/24 Radboud Universiteit
Geestelijke verzorging
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/24 Radboud Universiteit
Islamstudies
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/24 Amsterdam UVA
Western Esotericism
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/24 Amsterdam UVA
Islam in the Modern World
€ 424 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
28% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/24 Amsterdam UVA
Religious Diversity in Europe
€ 424 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
28% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/24 Tilburg University
Christianity and Society (Master Theologie & Religiewetenschappen)
€ 253 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/24 Amsterdam VU
Peace, Trauma and Religion
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
36% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
19/24 Amsterdam VU
Media
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
36% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
20/24 Amsterdam VU
Exploring a Discipline
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
36% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
21/24 Amsterdam VU
Spiritual Care
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
36% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
22/24 Amsterdam VU
Building Interreligious Relations
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
36% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
23/24 Amsterdam VU
Leadership
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
36% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
24/24 Amsterdam VU
Peace, Trauma and Religion
gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
36% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.0
inhoud4.13.9
docenten4.34.1
studiefaciliteiten4.13.8
studielast3.63.5
studiebegeleiding3.93.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Theologie & Religiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 28 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na het behalen van een master Theologie en Religiewetenschappen kun je terecht in advies- en beleidsfuncties. Afgestudeerden werken daarnaast bij de media en in de journalistiek. Het is ook mogelijk het onderwijs in te gaan of verder te gaan met onderzoek aan een universiteit. Als geestelijk verzorger kun je aan het werk in zorginstellingen.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Godsdienst en levensbeschouwing part-time educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

Student Ambassadors

Our master's student ambassadors are happy to tell you more about the programme.

Kees van den Ende

studieadviseur

Drs. Thea de Boer

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite