Deze opleiding

Sociologie gaat over de wisselwerking tussen het individu en de sociale omgeving. Als socioloog begrijp je hoe complex samenleven kan zijn en zoek je naar oplossingen.

De master Sociologie is met name gericht op beleidsontwikkeling en beleidsonderzoek. De verschillende specialisaties bieden een verdieping in de vaardigheden en kennis die je in de bachelor hebt opgedaan.

Masterstudenten Sociologie kunnen in Groningen kiezen voor één van vijf specialisaties:

  • Sociologie van Criminaliteit & Veiligheid
  • Sociologie van Gezondheid, Welzijn & Zorg
  • Sociologie van Arbeidsrelaties en Levensloop
  • Politiek, Maatschappij & Beleid
  • Social Networks in a Sustainable Society (English track)

In alle specialisaties van deze master ontwikkel je een algemeen theoretisch denkkader dat toepasbaar is op allerlei maatschappelijke onderwerpen. Naast de verplichte vakken binnen je specialisatie, volg je ook keuzevakken.

Uiteindelijk sluit je je studie af met een stage en een scriptie.

Daarnaast wordt de Educatieve Master Maatschappijleer aangeboden.

open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaMSc Sociologie
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66601
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

De master Sociologie in Groningen is gecentreerd rondom de beleidscyclus. Studenten volgen een vaste kern van 15EC aan beleidsvakken. Daarnaast is er ruimte voor 10EC specialisatie. De helft van het programma bestaat uit het afstudeertraject waarin studenten stage lopen (10EC) en een scriptie schrijven (20EC). Het afstudeertraject is een individueel traject met individuele begeleiding.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwAlle vakken zijn in het eerste semester geprogrammeerd. Het masterprogramma bestaat uit een verplichte kern van drie beleidsvakken (Beleidsontwikkeling en -evaluatie en Prosociaal Gedrag). Naast de verplichte beleidskern kiest elke student een inhoudelijke route met daarin twee routevakken (2x 5 EC). Het vak Onderzoeksforum (5 EC) bereidt studenten zowel inhoudelijk als praktisch voor op het afstudeertraject.

In het tweede semester werken studenten individueel aan hun afstudeertraject dat bes
Het masterprogramma bestaat uit een verplichte kern van beleidsvakken. Deze kern bestaat uit 3 vakken. In het afstudeertraject lopen studenten stage (10 EC) en schrijven zij een scriptie (20 EC). In het onderzoeksforum (5 EC) worden studenten op dit traject voorbereid. De afstudeerroutes bestaan uit 2 vakken (10 EC).
periode
P, M&B: Klassieke Werken
P, M&B: Toekomst van de Partijendemocratie
Pro-sociaal gedrag
Beleidsevaluatie
Beleidsontwerp
Onderzoeksforum
Scriptie afstuderen
Stage afstuderen
A&L: Arbeid en levensloop (facultatief) keuzevak
A&L: Arbeid en Arbeidsverhoudingen (facultatief) keuzevak
C&V: Beleid en interventies keuzevak
C&V: Theorieën keuzevak
GWZ: Medicalisering keuzevak
GWZ: Sociale determinanten van gezondheid keuzevak

tracks

specialisatie Sociologie van Criminaliteit & Veiligheid

Wil je weten hoe terrorisme werkt en radicalisering tot stand komt? Ben je geïnteresseerd in criminaliteit maar wil je ook bijdragen aan veiligheid? Kies dan deze specialisatie.

In deze eenjarige specialisatie bestudeer je theorieën die kunnen bijdragen aan een beter begrip van criminaliteit en veiligheid. Ook leer je hoe beleidsmakers met criminaliteitsvraagstukken om kunnen gaan. Bestaande beleidsmaatregelen en beleidsinterventies houd je kritisch tegen het licht. Daarnaast besteed je aandacht aan terrorisme en radicalisering. Je verdiept je in de sociologische en sociaalpsychologische processen die hieraan ten grondslag liggen.
Als onderdeel van de specialisatie doe je een onderzoeks- of beleidsstage. Door middel van het schrijven van een scriptie rond je je studie af.

Voor de specialisatie gelden geen specifieke toegangseisen, maar het is raadzaam het vak Sociologie van Criminaliteit en Veiligheid in de bachelor of het schakelprogramma te hebben gevolgd.

specialisatie Sociologie van Gezondheid, Welzijn & Zorg

Waarom beginnen jongeren met drugs en is gezondheid afhankelijk van je sociale status? In deze specialisatie leer je wat de maatschappelijke invloeden zijn op gezondheid, welzijn en zorg.

In deze opleiding leer je hoe je gezondheidsgedrag kunt beïnvloeden en wat de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg zijn.
Je houdt je bezig met de volgende thema's:
o Maatschappelijke invloeden op gezondheid, welzijn en zorg;
o Theorievorming over gedrag dat samenhangt met gezondheid en welzijn en dat de vraag naar zorg beïnvloedt;
o Levensloopaspecten van gezondheid, welzijn en zorg.
In deze specialisatie staan drie delen van de levensloop centraal: jongeren, volwassenen en ouderen. Van elk deel bestudeer je hoe gezondheid en welzijn zich verhouden tot sociale en maatschappelijke invloeden en ontwikkelingen. Er is speciale aandacht voor ouderen en medicalisering.
Voor de specialisatie gelden geen specifieke toegangseisen, maar het is raadzaam het vak medische sociologie in de bachelor of het schakelprogramma te hebben gevolgd.

specialisatie Politiek, Maatschappij & Beleid

Deze route is geschikt voor jou als je na je master de één jarige lerarenopleiding wil gaan doen.

Je volgt in deze master twee inhoudelijke cursussen voor het schoolvak Maatschappijleer te weten Klassieke Werken en Toekomst van de partijendemocratie.

Net als bij de andere routes volg je ook in de route Politiek, Maatschappij & Beleid de verplichte beleidskern die bestaat uit drie vakken: Pro-sociaal gedrag, Beleidsontwerp en Beleidsevaluatie. De vakken zijn gebaseerd op verschillende momenten in de beleidscyclus, waarbij zowel het doel als de uitgangssituatie verschillen. Je loop stage en sluit je master af met een scriptie.

specialisatie Sociologie van Arbeidsrelaties en Levensloop

In deze route bestudeer je de toenemende flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Welke voordelen heeft het burgers en het bedrijfsleven gebracht en hoe richt je deze transitionele arbeidsmarkt in?

De route bereidt je voor op beleids- en onderzoeksfuncties. De route bestaat uit twee cursussen: Arbeid en levensloop, en Arbeid en Arbeidsverhoudingen.

Daarnaast volg je de verplichte beleidskern die bestaat uit drie vakken: Pro-sociaal gedrag, Beleidsontwerp, Beleidsevaluatie. De vakken zijn gebaseerd op verschillende momenten in de beleidscyclus, waarbij zowel het doel als de uitgangssituatie verschillen.

Je volgt een stage en sluit je studie af met een scriptie.

specialisatie Educatieve Master Maatschappijleer

Ben je geïnteresseerd in de maatschappij en wil je lesgeven? In de lerarenopleiding Maatschappijleer verdiep je je kennis en leer je deze over te brengen aan middelbare scholieren.

Deze tweejarige educatieve master leidt je op tot eerstegraadsdocent Maatschappijleer. De opleiding bestaat uit een didactisch en een vakinhoudelijk deel.

Het vakinhoudelijke programma is een combinatie van politicologische en sociologische vakken. Deze volg je bij Sociologie en Rechtsgeleerdheid. Daarnaast schrijf je een scriptie (zie Route: Politiek, Maatschappij en Beleid). In het didactische programma word je opgeleid tot eerstegraadsdocent. Daarbij leer je onze samenleving inzichtelijk te maken voor middelbare scholieren. Ook laat je ze nadenken over verschillende visies op de maatschappij.
In het eerste jaar ben je vooral bezig met het vakinhoudelijke programma en verdiep je je kennis. Daarnaast doe je een korte stage op een middelbare school. In het tweede jaar staat het didactische programma centraal en doe je een uitgebreide stage in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Je bent één dag in de week vrij geroosterd voor colleges, mentorbijeenkomsten en groepsopdrachten.

Na het afronden van deze tweejarige master heb je een universitaire graad en een eerstegraadsonderwijsbevoegdheid.

track Social Networks in a Sustainable SocietyNetworks can be key to holding together communities, organisations and political entities, but they can also be a major source of conflict, ineffectiveness, and decay.

This unique program teaches and applies state-of-the-art theories and methods to enable you to better understand how the content, structure and dynamics of social networks affect society across a wide range of domains. The areas addressed reflect the staff's main areas of research expertise: collaboration in the care sector, joint production in firms, integration of ethnic minorities, transition to renewable sources of energy, bullying among adolescents, and healthy ageing. You will learn to apply theories relating to institutions and human behaviour to social networks, you will use cutting-edge tools and methods to gather and analyze quantitative and qualitative network data, and you will then apply this knowledge so you can analyse and improve policies and interventions.

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
onderwijsopzet33% zelfstudie
33% theorie
34% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, stage, onderzoek, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, groepsdiscussie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie
docenten
Vanwege de kleinschaligheid van de opleiding, is het contact met docenten zeer laagdrempelig.
studiebegeleiding
De opleiding Sociologie besteedt veel aandacht aan studiebegeleiding door onder meer de studieadviseur. Studenten kunnen een afspraak maken of langskomen op de inloopspreekuren. De studieadviseur is ook bereikbaar via email.
studielast
De Masteropleiding kent alleen geprogrammeerde contacturen in het eerste semester. Het tweede semester werkt je individueel, maar wel onder begeleiding, aan je afstudeertraject.
studeren in het buitenland
Het afstudeertraject kan in het buitenland worden gedaan. Dit dient wel te worden geïnitieerd door de student waarbij de opleiding ondersteuning kan bieden.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2017
aanmelding deadline : 1 januari 2017
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 2006
niet-EU/EER studenten : € 14200
1 februari 2018
aanmelding deadline : 1 januari 2018
collegegeld nog niet bekend
1 september 2017
aanmelding deadline : 1 mei 2017
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 2006
niet-EU/EER studenten : € 14200
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

vooropleiding
Bachelor Sociologie of een afgeronde pre-master Sociologie in Groningen.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
27868 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

Sociëtas
Sociëtas is de studievereniging van de opleiding Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft ruim 300 leden.
Sociëtas organiseert regelmatig activiteiten voor alle sociologiestudenten. Zoals lezingen, excursies, een buitenlandse reis, het introductieweekend, een liftwedstrijd, deelname aan de Batavierenrace, borrels en de Nacht van de Sociologie. Ook organiseert de vereniging een boekenverkoop aan sociologiestudenten.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Reinder van Zaane
Het vak 'Sociale determinanten van gezondheid' sprak me heel erg aan.

Vóór mijn master heb ik Fysiotherapie gedaan aan de Hanzehogeschool. Dat vond ik wel leuk, maar ik kwam er gaandeweg achter dat ik geen behandelaar wilde worden. Ik miste de wetenschap en de verdieping.Daarom volg ik nu de master Gezondheid, Welzijn & Zorg, de medische specialisatie van de master Sociologie. Dat past bij mijn interesse in de gezondheidszorg, maar is wel anders dan mijn vooropleiding. 'Sociale determinanten van gezondheid' is bijvoorbeeld zo'n vak. Dat maakte indruk..

...
Nu in de master merk ik juist dat er verdiepende vakken op de voorgrond staan, dat spreekt me erg aan. Dat gaat erover hoe sociale en maatschappelijke factoren invloed hebben op je gezondheid. Het effect daarvan kan net zo sterk zijn als dat van roken. Op zo'n manier had ik nog nooit naar gezondheid gekeken! Naast de colleges die we volgden, gingen we voor dit vak langs bij de gemeente en bij een sociaal wijkteam. We zagen dus echt mensen in de praktijk bezig.

Ook met de 'gewone' colleges heb ik hele goeie ervaringen. Een vak dat me bijzonder is bijgebleven is 'Beleidsontwerp'. De docent gebruikte geen sheets in zijn colleges, hij vertelde alleen maar. Aan het begin dacht ik: oei, hoe ga ik dit allemaal onthouden? Maar hij wist ieder college weer in twee uur tijd een prachtig verhaal neer te zetten, waarbij je precies snapte hoe dingen werkten. En je onthoudt het, ook nadat je je tentamen al gehaald hebt.

Na mijn studie zou ik heel graag beleidswerk willen doen, bij de gemeente of de GGD bijvoorbeeld. Of iets doen bij sociale wijkteams. Het lijkt me in elk geval heel erg leuk om me bezig te houden met manieren om de gezondheidszorg nog beter in te richten.


lees verder ...
Josien Schaafsma
De vakken zijn interessant en de docenten heel boeiend om naar te luisteren.

Eerlijk gezegd wist ik niet zo goed wat ik wilde, toen ik m'n master moest kiezen. Veel studenten kiezen na de sociologiebachelor voor de richting Criminaliteit & Veiligheid, maar mij trok dat eigenlijk niet.Gezondheidszorg heeft me wél altijd geboeid. In het tweede jaar van de bachelor hadden we al een vak in de medische richting gehad. Omdat ik dat toen heel interessant vond, besloot ik ook een master in die richting te gaan doen.'Medicalisering' vond ik een leuk vak.

...
Je merkt dat ze echt passie hebben voor wat ze vertellen, dat maakt het ook heel boeiend om naar te luisteren. Steeds meer dingen worden gezien als een medisch probleem. Drukke kinderen krijgen bijvoorbeeld direct een ADHD-stempeltje. Of, nog een leuk voorbeeld: kaalheid wordt gezien als een probleem, waar je iets tegen moet doen. Terwijl je ook zou kunnen zeggen dat het gewoon bij het leven hoort. Bij Medicalisering verdiep je je in dat proces. Is het goed, is het slecht, wat doet het met mensen en met de maatschappij?

Je leert heel veel zelfstandigheid in deze master. Dat was wel even wennen aan het begin, echt álles zelf regelen voor je scriptie en je stage. Gelukkig kun je altijd hulp vragen als je ergens echt niet uitkomt. Zelf ga ik stage lopen in de Wetenschapswinkel van het UMCG. Daar mag ik ook mijn scriptieonderzoek doen. Ik ga een onderzoeksproject doen naar de veenkoloniën in Groningen en Drenthe, waar het slecht gesteld is met de gezondheid van de mensen. Ik wil kijken wat daaraan kan worden gedaan.

Of ik wil blijven werken in een ziekenhuisomgeving, weet ik nog niet zeker. Je kan als socioloog ook op allerlei andere plekken terechtkomen: een onderzoeksbureau, of de overheid. Het voordeel van een stage is dat je erachter kan komen of bepaald werk bij je past, dus ik ben benieuwd hoe ik het vind!.


lees verder ...
Danique Hoftijzer
We bestuderen theorieën en mechanismen achter criminaliteit.

Via m'n middelbare school kreeg ik een voorlichting over de studie Sociologie. Wat ik daar hoorde, sprak me ontzettend aan: dat je menselijk gedrag bestudeert, en leert wat daar allemaal achter zit. Ik heb daarna op verschillende universiteiten voorlichtingsdagen bezocht, en op de RUG een meeloopdag gedaan.Die meeloopdag heeft me echt over de streep getrokken. We kregen colleges en rondleidingen door de faculteit en door de stad. Het leek me heel interessant om criminaliteit te bestuderen.

...
Ik heb er mijn keuzevakken en minor op toegespitst en ik heb gekozen voor de masterspecialisatie Criminaliteit en Veiligheid. Waarom gaan mensen de fout in, waarom de één wel en de ander niet, en hoe kunnen we dat op groepsniveau verklaren?

Tot nu toe vind ik de master erg leuk, vooral de specialisatievakken. Daarin doen we precies waar ik op hoopte: we bestuderen de theorieën en mechanismen die achter criminaliteit zitten. En uiteraard ook beleid om criminaliteit tegen te gaan.

De master Sociologie is relatief klein. In totaal zijn we met ongeveer vijftig mensen, bij mijn specialisatie zitten er een stuk of vijftien. We doen vaak groepsopdrachten en hebben dus veel onderling contact, wat ik erg leuk vind. Ook met de docenten is het contact heel goed.

Een groot voordeel van deze master vind ik dat je veel vrijheid krijgt om je eigen stage en scriptie in te richten. Voor mijn stage ga ik meewerken aan een onderzoek dat hier op de universiteit gedaan wordt voor FC Groningen. Het gaat over sociale veiligheid en sociaal-emotionele ontwikkeling bij de jeugdteams.

Dat is dus niet zozeer gericht op crimineel gedrag, maar ik heb gekozen voor deze stage omdat ik heel graag iets met jongeren wilde doen. Bovendien verwacht ik dat ik er veel van kan leren. Straks zit ik tussen allemaal ervaren onderzoekers, een ideale manier om te zien hoe onderzoek in z'n werk gaat en of het misschien iets voor mij is!.


lees verder ...
Siebren Huitema
Bij het vak Arbeid en Levensloop bestuderen we de positie van social groepen op de arbeidsmarkt.

Sociologie gaat precies over wat ik interessant vind. Je houdt je bezig met hoe groepen mensen zich gedragen, waarom mensen eigenlijk doen wat ze doen. Behalve het vakgebied zelf spreekt ook de kleinschaligheid van de faculteit en de opleiding me aan. Als je een beetje je best doet, ken je iedereen, de docenten kennen je bij naam en je stapt makkelijk op ze af.Ik heb mijn bachelor ook in Groningen gedaan. Ik doe de specialisatie Arbeidsrelaties en Levensloop. Ik heb er veel van geleerd..

...
Daarbij houd je je bezig met economie, maar dan gefocust op mensen in plaats van cijfertjes. We hebben het bijvoorbeeld over de positie van bepaalde sociale groepen – jongeren, ouderen, vrouwen – op de arbeidsmarkt, hoe die positie de afgelopen jaren is veranderd en hoe beleid er invloed op kan hebben.

Het leuke van de master is dat je veel verder op de inhoud in kunt gaan dan in de bachelor. Dat merkte ik bijvoorbeeld heel erg bij het vak Arbeid en Levensloop. Iedere week moeten we stof voorbereiden en tijdens de colleges gingen we dan echt de diepte in.

Voor je afstuderen moet je drie maanden stage lopen, en daarna drie maanden een scriptie schrijven. Maar daar zijn ze heel flexibel in: ik mag zes maanden stage lopen, en in die tijd ook mijn scriptie schrijven. Ik ga bij de provincie Groningen een onderzoek doen naar de krimp in de provincie. Een mooie kans om alvast ervaring op te doen voor na mijn studie, want het lijkt me het leukst om iets in de publieke sector te gaan doen.


lees verder ...
Hinke van der Werf
Bij mij waren de statistiekvakken juist favoriet!

Ik heb eerst de opleiding hbo-v gevolgd en daarna gekozen voor het schakelprogramma en de master Sociologie van Gezondheid, Zorg & Welzijn. Ik wilde me graag in deze richting specialiseren, omdat dit het beste bij mijn verpleegkundige achtergrond aansloot.

In tegenstelling tot vele anderen, waren de statistiekvakken bij mij juist favoriet, omdat ik het erg nuttig vind om kwantitatieve resultaten op de juiste manier te kunnen weergeven...
Hieraan wordt gelukkig binnen de opleiding Sociologie veel aandacht besteed. Dat was erg nuttig bij het schrijven van mijn scriptie, voor mij de grootste uitdaging: je moet daarin bewijzen dat je onderzoek kan doen en op de juiste manier verwoorden hoe je dit onderzoek hebt gedaan. De stage vond ik het allerleukste aan mijn studie. Ik werd namelijk gevraagd door de Technische Universiteit in Delft om in Delhi (India) onderzoek te doen naar sociaaleconomische voorwaarden voor het ontwerpen van een water-gerelateerde gezondheidsinterventie. Ik mocht hiervoor drie maanden onderzoek doen in arbeiderswijken in Delhi.
Naast mijn studie heb ik als verpleegkundige gewerkt. Ook sportte ik een aantal keer per week en had ik tijd over om mijn sociale contacten te onderhouden.
Het liefst zou ik een baan willen hebben waarbij ik praktijk en onderzoek kan combineren, bijvoorbeeld als docent of onderzoeker waarbij veldwerk mogelijk is. Graag zou ik daarin een brug willen slaan tussen praktijk en wetenschap. Naar mijn idee kan er meer samengewerkt worden, vooral op medisch gebied.
Mijn tip voor aankomende studenten: verdiep je in het toekomstige werkveld. Wat lijkt je leuk, waar zou je stage willen lopen? Ga tijdig op zoek naar een leuke stageplaats en schroom daarbij niet om buiten het 'Sociologieboekje' te gaan zoeken.


lees verder ...
Erik Geerlink
Onderzoeker bij het marktonderzoeksbureau InSites Consulting in Rotterdam

Voordat ik aan master Sociologie begon heb ik de HBO bachelor Management Economie en Recht gedaan. Ik wilde daarna verder studeren en sociologie sprak me aan omdat het echt op de mens gericht was en niet alleen op cijfers en economie. Ik moest eerst de pre-master doen, wat vrij zwaar was met veel statistiek, maar ook erg interessant. Dat kon en tijdens de gehele master heb ik dat twee dagen per week gedaan. Ik mocht vanaf het begin al meehelpen met onderzoek doen..

...
Het CAB is een onderzoeks- en adviesbureau dat vooral voor lagere overheden onderzoek doet naar sociaal welzijn en sociale zekerheid, bijvoorbeeld naar mensen in de bijstand. Ik las bijvoorbeeld beleidsteksten van gemeentes en nam interviews af. Dat was heel leuk en leerzaam omdat ik hetgeen ik leerde tijdens mijn studie direct kon toepassen in de praktijk.

Na mijn afstuderen mocht ik bij het CAB blijven werken. Na een tijdje ben ik geswitcht van baan omdat ik ook graag eens op een ander gebied onderzoek wilde doen. Nu werk ik als onderzoeker bij het marktonderzoeksbureau InSites Consulting in Rotterdam.

Dit bureau doet marktonderzoek voor grote, internationale bedrijven. Wij onderzoeken voor bedrijven wat consumenten vinden, voelen, denken en doen; hoe consumenten tegen hun bedrijf aankijken. We geven de bedrijven advies hoe ze dit beeld kunnen verbeteren. Het is heel leuk als je dit advies dan na een tijdje terugziet in bijvoorbeeld een reclamecampagne of een nieuw product.

Het onderwerp dat ik onderzoek is veranderd, maar de onderzoekstechnieken zijn eigenlijk hetzelfde: Interviews afnemen, resultaten analyseren, rapporten schrijven. Bedrijven willen snel resultaat hebben, dat maakt het werk uitdagend. Ik vind mijn baan heel erg leuk, we zijn eigenlijk de schakel tussen de consument en het bedrijf. Het is leuk om hen dichter bij elkaar te brengen.

De vaardigheden die ik tijdens mijn studie heb geleerd pas ik nog steeds dagelijks toe. Vooral natuurlijk de onderzoeksvaardigheden, maar ook het kritisch nadenken. Ik kan iedere student adviseren om tijdens je studie stage te gaan lopen. Je leert er heel veel van en het vergemakkelijkt je entree op de arbeidsmarkt enorm.


lees verder ...
Klazien Offringa
afgestudeerd in 2013 werkzaam als Trainee sociaal domein bij een management- en adviesbureau bij BMC
Leerzaam om deze operatie van dichtbij mee te maken

Gevolgde opleiding: Masterroute Gezondheid, zorg en welzijn.Al in de bachelor vond ik medische sociologie erg interessant. Neem een verschijnsel als medicalisering. Hoe kan het dat ADHD tegenwoordig zo veel voorkomt? Wanneer noemen we iets 'een ziekte'? En hoe gaan mensen zich gedragen als ze officieel 'ziek' zijn?

Tijdens de masterroute Gezondheid, zorg en welzijn heb ik stage gelopen bij Verslavingszorg Noord-Nederland...
Maar al vrij snel kwam ik bij BMC uit. BMC is een adviesbureau dat overheden en organisaties in de publieke sector ondersteunt bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van beleid.

Als trainee maatschappelijke ontwikkeling heb ik een contract voor veertig uur per week. Daarvan word ik voor 36 uur gedetacheerd bij een opdrachtgever, in mijn geval op dit moment bij een gemeente. Daarnaast krijg ik vier uur per week trainingen. Over vaardigheden zoals schriftelijke en professionele communicatie bijvoorbeeld, maar ook over inhoudelijke kwesties zoals de decentralisaties die op dit moment in volle gang zijn. Ik ben dus én aan het werk én in opleiding. Doordat je in een groep start met andere pas-afgestudeerden voel je je snel thuis in de organisatie.

Ik hou mij bezig met ontwikkelingen in het sociaal domein. Door drie omvangrijke decentralisaties hebben gemeenten sinds 1 januari 2015 veel verantwoordelijkheid op het gebied van zorg en maatschappelijke ondersteuning. Als projectondersteuner help ik bij het vormgeven van nieuw beleid. Ik ben bij vergaderingen, help met verslaglegging en schrijf nota's en collegevoorstellen. Er moet veel besloten en geregeld worden. Gaat de gemeente met een sociaal wijkteam werken? En hoe moeten we mantelzorgers gaan waarderen?

Het is spannend en leerzaam om deze operatie van dichtbij mee te maken. Je wordt echt in het diepe gegooid. In principe ben ik voor een bepaalde periode gedetacheerd. Daarna begin je aan een nieuwe klus. Die afwisseling spreekt me erg aan. Het lijkt me ook leerzaam; geen gemeente is hetzelfde.

Ik heb tijdens mijn opleiding onderzoek gedaan naar de leefbaarheid en sociale cohesie in wijken. Hele actuele onderwerpen, nu gemeenten de zelfredzaamheid van burgers wil vergroten door meer van hun netwerk te vragen. Daarnaast leer je tijdens de opleiding dat problemen meestal niet op zichzelf staan. Dit is precies waar gemeenten momenteel op anticiperen. In plaats van allerlei hulpverleners die allemaal een ander probleem proberen op te lossen, is er een verschuiving gaande naar het idee van 'één gezin, één plan, één regisseur'.

In mijn werk heb ik er ook profijt van dat er tijdens de opleiding sociologie veel aandacht wordt besteed aan schrijf- en presentatievaardigheden. Wel had ik achteraf wat meer beleidsvakken willen volgen, iets wat masterstudenten nu gelukkig verplicht doen. Want ik zie: beleid is bijna overal.'

Wil je Klazien iets vragen over de masterroute Gezondheid, zorg en welzijn of over haar werk als trainee-beleidsadviseur? Neem dan contact met haar op.


lees verder ...
Loes van Rijsewijk
afgestudeerd in 2013 werkzaam als AIO (Sociologisch onderzoeker) bij Rijksuniversiteit Groningen
'Opeens werd ik als collega beschouwd'

Gevolgde opleiding: Research Master.'Ik ging sociologie studeren om leraar te worden. Tijdens het schrijven van mijn bachelorscriptie leerde ik echter wat onderzoek doen écht inhoudt. Ik ging aan de slag met een persoonlijke begeleider en een eigen onderwerp: de invloed van schoolprestaties op probleemgedrag. Zo ervoer ik hoe interessant wetenschappelijk onderzoek is als je een onderwerp hebt waar je alles over wilt weten.

Daarop besloot ik de research master te gaan volgen...
Dat heeft mijn horizon enorm verbreed. Er is in het programma ook veel ruimte om nieuwe dingen te leren. Pas tijdens de research master kreeg ik het idee: nu weet ik wat ik kan met statistiek.

Nog belangrijker was dat ik leerde hoe ik mijn eigen onderzoek en dat van anderen moest interpreteren en kritisch kon beschouwen. In de onderzoeksgroep waar ik als student deel van uitmaakte werd ik door ervaren onderzoekers opeens als een collega beschouwd die waardevolle input leverde.

In de research master leer je bovendien te zoeken naar een wetenschappelijke niche: iets waar nog niet veel over bekend is. Zo kwam ik erachter dat we veel weten over probleemgedrag onder jongeren, maar weinig over hun positieve gedrag. Van mijn afstudeerscriptie over hulpgedrag onder jongeren heb ik een onderzoeksvoorstel gemaakt. Daarvoor heb ik een landelijke onderzoekstalent-beurs gekregen. Daardoor kan ik nu vier jaar onderzoek doen.

Aan de hand van netwerkgegevens van jongeren op een grote middelbare school onderzoek ik wie door wie wordt geholpen. Wie helpt je met je huiswerk, wie met het plakken van je band, wie als je het even niet meer ziet zitten? Uit mijn eerste resultaten blijkt dat gelijkgezinden elkaar helpen. Jongeren met veel emotionele problemen helpen bijvoorbeeld andere jongeren met emotionele problemen. Misschien begrijpen ze elkaar goed. Maar het kan ook een risico zijn als ze elkaar de put in praten.

Het werk als onderzoeker is vrij en afwisselend. Ik bestudeer artikelen, ontwikkel vragenlijsten, verzamel gegevens en analyseer data. Over mijn bevindingen schrijf ik wetenschappelijke artikelen die ik op conferenties presenteer aan vakgenoten uit het buitenland. Zo hoop ik bij te dragen aan de kennis over jongeren. Het gaat traag, maar het gaat wel vooruit. Inmiddels begeleid ik ook eerstejaars studenten in een project. Zo geef ik toch nog les.'

Wil je Loes iets vragen over de research master of over haar werk als wetenschappelijk onderzoeker? Neem dan contact met haar op.


lees verder ...
Ralph Mennes
afgestudeerd in 2012 werkzaam als Onderzoeker bij Onderzoeksbureau Intraval
'Wij gaan op zoek naar de verborgen populatie'

'Tijdens mijn master raakte ik geïnteresseerd in de relatie tussen antisociaal gedrag van jongeren en populariteit. Toen ik voor mijn afstudeerscriptie een sociale netwerkanalyse maakte van leerlingen op een middelbare school, merkte ik dat ik onderzoek doen boeiend vond. Als student-assistent zette ik mijn onderzoek daarom nog een paar maanden voort.

Na mijn afstuderen heb ik meerdere onderzoeksbureaus aangeschreven, maar het was door de economische crisis een lastige tijd om werk te vinden...
Vooral ministeries en gemeenten, maar ook organisaties in de zorg- en veiligheidssector. Het onderzoek en advies concentreert zich voornamelijk rond vier thema's: leefbaarheid, welzijn, jeugd en verslaving. We vormen een schakel tussen wetenschap en beleid door onze conclusies te baseren op gedegen onderzoek. Daarbij proberen we kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden te combineren. In een onderzoek kunnen dus zowel diepte-interviews als statistische analyses worden gebruikt.

Een belangrijke expertise is ons vermogen om de zogeheten hidden population, de “verborgen doelgroep”, te bereiken. Deze doelgroep bevindt zich meestal aan de randen van de samenleving. Daarbij kun je denken aan daklozen, verslaafden en prostituees. Om na te gaan hoe het zit gaan we naar de doelgroep toe. Zo ondervragen we bijvoorbeeld coffeeshopbezoekers in de coffeeshop. Ik zit dus niet alleen op kantoor en dat maakt mijn werk afwisselend.

Vaak werk ik aan meerdere projecten tegelijk. Soms twee, soms vijf. Het eerste onderzoek waarbij ik betrokken ben geweest was een studie naar de onveiligheidsbeleving in Tilburg. De lokale overheid maakte al jaren beleid, maar het lukte niet om de onveiligheidsgevoelens terug te dringen. Wij hebben op basis van enquêtes en interviews onderzocht hoe dat kwam. Heerlijk dat ik me mocht uitleven op zo'n grote dataverzameling.

In ons rapport concluderen we dat de onveiligheidsgevoelens worden gevoed door een diepgeworteld wantrouwen tegenover instanties, zoals de politie en de gemeente. Daardoor ontstaat ook wantrouwen naar andere buurtbewoners. We doen in het rapport een aantal aanbevelingen waardoor de gemeente het vertrouwen weer terug kan winnen. De onveiligheidsbeleving blijkt  hier een complex sociaal verschijnsel, dat niet zomaar is op te lossen door het plaatsen van een enkele lantaarnpaal waardoor de straat beter verlicht is.  Als onderzoeker ontrafel je dagelijks zulke sociologische vraagstukken.'

Wil je Ralph iets vragen over de masterroute Criminaliteit en Veiligheid of over zijn werk als onderzoeker? Neem dan contact met hem op.


lees verder ...
Tom Drukker
afgestudeerd in 2010 werkzaam als Docent Maatschappijleer bij Zernike College (middelbare school), Haren
'Ik wil mijn leerlingen leren een beargumenteerd standpunt in te nemen'

Gevolgde opleiding: Educatieve master.'Ik heb lang getwijfeld toen ik een master moest kiezen. Uiteindelijk heeft het onderwijs als sector de doorslag gegeven, vooral vanwege de ideële overtuiging dat goed onderwijs ertoe doet.

Onderwijs zie ik als een essentiële schakel tussen persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Voor de klas staan trok me toen nog niet eens zozeer...
Als ze straks mogen stemmen, hoop ik dat ze een weloverwogen keuze maken. Of dat nu een stem op een linkse of op een rechtse partij is doet er niet toe. Ik hoop alleen niet dat ze zomaar wat roepen.

De educatieve master heeft twee componenten: de vakinhoud – wat leer je ze? – en vakdidactiek – hoe doe je dat? In maatschappijleer staan de thema's politiek, recht, de verzorgingsstaat en de pluriforme samenleving centraal. Sociologische concepten als sociale cohesie en sociale ongelijkheid komen binnen die onderwerpen wel aan bod, maar van mij zou het nog wel wat sociologischer mogen.

In het nieuwe examenprogramma voor het verdiepende keuzevak maatschappijwetenschappen zie ik wel meer sociologie. Het gaat over begrippen als binding, verhouding, vorming en verandering. Daar herken ik de hoofdvragen van de sociologie in: sociale cohesie, sociale ongelijkheid, identiteit en rationalisering. Voor een Havo 4-klas is dat wat abstract. Aan de hand van thema's als onderwijs en massamedia probeer ik die concepten concreet te maken.

Didactiek – hoe leren leerlingen en hoe kun je daar als docent aan bijdragen? – is te leren. Ik maak nog steeds gebruik van de lesopzet die ik tijdens de educatieve master heb ontwikkeld. Maar als docent heb je ook een bepaalde persoonlijkheid nodig. Er zijn permanent 25 paar ogen op je gericht. Als je dat moeilijk vindt, sta je al met 1-0 achter. Het leraarschap is niet voor iedereen weggelegd, denk ik. Tijdens je stage kom je er gauw genoeg achter of het iets voor je is.

De eerste jaren kostte het lesgeven me veel energie. Maar het gaat me steeds beter af. Ik heb mijn bakens ook wat verzet. Eerst had ik hoge verwachtingen over wat ik leerlingen kon leren, maar nu haal ik vooral voldoening uit persoonlijk contact.

Naast mijn werk als docent maak ik op school onderdeel uit van de beleidsgroep en de onderzoeksgroep. In de beleidsgroep bespreken we onder andere het nieuwe schoolplan, waarin bijvoorbeeld wordt vastgelegd hoe we als school willen omgaan met sociale media. In de onderzoeksgroep volgen we de implementatie van onderwijsinnovaties, zoals digitaal toetsen. Het aantrekkelijke van het onderwijs is dat je in deeltijd kunt werken. Naast het lesgeven ben ik nu ook begonnen met het opzetten van een bureautje voor sociaalwetenschappelijk onderzoek.'

Wil je Tom iets vragen over de educatieve master of over zijn werk als docent maatschappijleer? Neem dan contact met hem op.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/14 Rijksuniversiteit
Sociologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
2/14 Rijksuniversiteit
Social Networks in a Sustainable Society
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/14 Erasmus
Sociology
€ 342 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/14 Erasmus
Sociologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/14 Radboud Universiteit
Sociologie
star Keuzegids topopleiding 2015
Elsevier
Keuzegids topopleiding 2017
Keuzegids beste opleiding 2017  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/14 Utrecht
Contemporary Social Problems
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/14 UvA
Urban Sociology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
49 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/14 UvA
Sociology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
49 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/14 UvA
Migration and Ethnic Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
49 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/14 UvA
Cultural Sociology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
49 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/14 UvA
Gender, Sexuality and Society
€ 424 gemiddelde kamerhuur
49 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/14 UvA
Algemene sociologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
49 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
13/14 UvA
Social Problems and Social Policy
€ 424 gemiddelde kamerhuur
49 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/14 UvA
Comparative Organisation and Labour Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
49 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel43.9
inhoud3.83.7
docenten3.83.8
studiefaciliteiten43.2
studielast3.43.3
studiebegeleiding3.23.6

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 32 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Sociologie is een veelzijdige studie. Sociologen komen na hun opleiding terecht in zeer uiteenlopende functies. Ze worden onderzoeker aan de universiteit of bij een gespecialiseerd onderzoeksbureau, beleidsmedewerker bij een gemeente of een ministerie, consultant bij een adviesbureau, docent of journalist. Ze beoefenen deze beroepen in verschillende domeinen, zoals de zorg, het onderwijs en het veiligheidswezen. Meestal in de publieke sector, maar ook in het bedrijfsleven.
Onderaan deze pagina vertellen vijf Groningse sociologen van verschillende afstudeerrichtingen waar ze terecht zijn gekomen en wat hun werk inhoudt.

huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar slecht
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • beleidsadviseur
  • beleidsonderzoeker
  • journalist
  • sociaalwetenschappelijk onderzoeker
bron: StudieData

Contact

Vraag en antwoord bij de faculteit GMW
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite