Religion, Health and Wellbeing

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Welke rol speelt religie en spiritualiteit in onze beleving van gezondheid en welzijn? Welk effect heeft de huidige biomedische focus van de gezondheidszorg op ons?

Deze interdisciplinaire opleiding onderzoekt wat het betekent om ziek danwel gezond te zijn in pluralistische, geïndividualiseerde en technologische samenlevingen vanuit psychologische, culturele, ethische en politieke perspectieven. Niet alleen beïnvloedt religieuze, culturele, politieke, fysieke en technologische diversiteit hoe wij herstellen van een ziekte of hoe wij gezond blijven. Deze uitgangspunten beïnvloeden ook wat wij denken wat 'gezondheid' überhaupt inhoudt.

Deze track in de master Theologie en Religiewetenschappen heeft twee specialisaties: 'Geestelijke Verzorging' en 'Ethiek en Diversiteit'.

› In de specialisatie Geestelijke Verzorging ontwikkel je academische onderzoeks- en praktijkvaardigheden gericht op de psychologische, ethische en spirituele dimensies van gezondheid en welzijn. De specialisatie leidt op tot geregistreerd Geestelijk Verzorger en wordt grotendeels in het Nederlands aangeboden. Deze specialisatie kan ook in deeltijd gevolgd worden.

› In de specialisatie Ethiek en Diversiteit leer je de antropologische, sociologische en ethische dimensies van gezondheid en welzijn te onderzoeken. Deze specialisatie wordt in het Engels aangeboden.

open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaMA Theologie & Religiewetenschappen
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Engels
voornamelijk Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60824
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

 • unieke combinatie van klinische, empirische, conceptuele en historische benadering
 • de specialisatie in Geestelijke Verzorging is geaccrediteerd door het SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorging)
 • we verbinden onderzoek en theorie aan actuele ontwikkelingen in het veld
 • gegeven door internationaal erkende experts aan een niet-confessionele universiteit.

Open dagen en meeloopdagen

Masterweek Groningen
Van 19 t/m 23 maart 2018 organiseren de faculteiten op verschillende dagen een mastervoorlichting op locatie. Aanmelden kan vanaf eind februari 2018.
Master's Information Event Theology and Religious Studies Groningen
During this event, you can learn more about our MA-programmes in Theology and Religious Studies, meet future lecturers and fellow-students

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
De Mastertrack Religion, Health and Wellbeing bestaat uit:
 • Een introductie vak (5 ECTS)
 • Het vak Ethics and Healthcare (5 ECTS)
 • Het vak Onderzoeksmethodologie (5 ECTS)
 • Twee of drie andere vakken, afhankelijk van je specialisatie (15 ECTS).

De drie overkoepelende vakken zijn in het Engels. Bij het vak onderzoeksmethodologie zijn de werkcolleges voor studenten in de specialisatie Geestelijke Verzorging in het Nederlands.
periode
1234
Introduction to studies in RHW
5 EC
Ethics and Healthcare
5 EC
Geestelijke Verzorging (Geestelijke Verzorging) keuzevak
5 EC
Religion, Gender, and the Body (Ethics and Diversity) keuzevak
5 EC
Research Methods
5 EC
Psychopathology and Religion (beide specialisaties) keuzevak
5 EC
Healing, Possession and Illness in Religion and Spirituality (Ethics and Diversity) keuzevak
5 EC
The End of Life (Ethics and Diversity) keuzevak
5 EC
Stage (Geestelijke Verzorging) stage
15 EC
Stage (Ethics and Diversity) stage
10 EC
Afstudeerscriptie afstuderen
20 EC

specialisaties

specialisatie Ethics and Diversity

Naast de verplichte vakken van de track, volg je drie aanvullende vakken.

Deze vakken zijn:

 • Religion, Gender, and the Body;
 • The End of Life (historical and ethical issues);
 • Healing, Possession and Illness in Religion and Spirituality, of Psychopathology and Religion

specialisatie Geestelijke Verzorging

Naast de verplichte vakken van de track, volg je de vakken Geestelijke Verzorging, en Psychopathologie en Religie en doe je een uitgebreide stage.

Hoe ervaren mensen zin in hun leven en hoe geven zij betekenis aan ingrijpende gebeurtenissen? Iedereen wordt voor keuzes gesteld op het terrein van gezondheid en ziekte, leven en dood. Als student Geestelijke Verzorging leer je mensen bij te staan in crisissituaties door ze te begeleiden op het gebied van zingeving en spiritualiteit.

Je krijgt les in godsdienstpsychologie, psychopathologie, ethiek en filosofie. Je gaat je verdiepen in geestelijke en spirituele zorg in de hedendaagse samenleving en in het functioneren van een geestelijk verzorger in de eerste lijn of binnen een instelling. Als je geen theologische of religiewetenschappelijke vooropleiding hebt, volg je eerst een schakelprogramma.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
80% nl
onderwijsopzet70% zelfstudie
20% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksvoorstel, seminar, stage, werkcollege, zelfstudie
studiebegeleiding
Als masterstudent wordt een grote mate van zelfstandigheid van je verwacht. Indien nodig kun je gebruikmaken van verschillende vormen van studiebegeleiding en studieondersteuning. Zo kun je een beroep doen op de studieadviseur. Tijdens het schrijven van je scriptie krijg je persoonlijke begeleiding van een van de docenten.
Bij de studieadviseur kun je terecht als je twijfelt over je eigen kunnen of als je om wat voor reden dan ook studievertraging dreigt op te lopen of hebt opgelopen. Tijdens het schrijven van je scriptie word je intensief begeleid. Zo volg je binnen je masterprogramma een scriptieseminar, waarin alle aandacht uitgaat naar de vraag hoe je het schrijven van een masterscriptie moet aanpakken en waar de voortgang van het proces zoveel mogelijk wordt bewaakt. Daarnaast krijg je structurele begeleiding van de docent die inhoudelijk deskundig is op het terrein van je scriptie.

studeren in het buitenland
De master heeft verscheidene uitwisselingscontracten met andere universiteiten binnen en buiten Europa afgesloten om een deel van de studie aan deze universiteiten te volgen. Ook is het mogelijk een stage of afstudeeronderzoek in het buitenland te doen. Voor onze exchange partners, zie: http://www.rug.nl/ggw/education/prosstud/exchangeprogrammes/partneruniversities
honours-/excellence program Master's Honours Programme

The Master's Honours Programme was developed especially for students who want to get more from their studies. The programme of 15 ECTS is followed in addition to your regular Master's programme.

It is a one-year interdisciplinary programme that is designed to introduce students to various aspects of leadership.The theme of leadership is explored from various angles in the Masterclasses. Leadership skills are the focus in the Leadership Labs and Workshops. The Master's Honours Programme concludes with a Master Work – a project of your choosing that you design and implement.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
collegegeld nog niet bekend
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

taaltoets
TOEFL: 580 paper/237 computer/92 internet; IELTS: 6.5 (6.0 on each part) (not for native speakers)

vooropleiding
Bachelor's degree in Theology, Religious Studies, Arts, Philosophy or Social Science (e.g. Anthropology, Psychology, Sociology). Depending on your former study and courses a reading package will be provided. We assume that you are aware of the concepts and theoretical discussions outlined in this literature.

Students with another bachelor's degree can be permitted via a bridging programme.

motivatiebrief
A letter of motivation to the admissions committee explaining the choice for this study programme (max. 1 page) is required, just like an overview of your bachelor's programme, a Curriculum Vitae and a writing sample of an academic paper in OAS (Online Application System).

studie kosten
bron: Rijksuniversiteit Groningen
bedrag kostenpost
€ 12000levensonderhoudper jaar
€ 740studiematerialenper jaar
€ 400visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

Gerardus van der Leeuw
De faculteitsvereniging van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap (GGW) van de RUG. De vereniging Gerardus van der Leeuw bestaat sinds april 2003 en is vernoemd naar de gelijknamige Groningse theoloog.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/23 Rijksuniversiteit
Religion, Health and Wellbeing
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
100% Engelstalig
2/23 Rijksuniversiteit
Geestelijke verzorging
€ 303 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
3/23 Rijksuniversiteit
Religion and Cultural Heritage
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/23 Rijksuniversiteit
Theologie & Religiewetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/23 Rijksuniversiteit
Religion and Pluralism, Ancient & Modern
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/23 Rijksuniversiteit
Religion, Conflict and Globalization
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/23 Universiteit Leiden
Theology and Religious Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/23 Radboud Universiteit
Islamstudies
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/23 Radboud Universiteit
Religiewetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/23 Radboud Universiteit
Religiestudies
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/23 Radboud Universiteit
Religie en beleid
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/23 Radboud Universiteit
Geestelijke verzorging
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/23 UvA
Islam in de moderne wereld
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/23 UvA
Religious Diversity in Europe
€ 424 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
37% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/23 UvA
Western Esotericism
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/23 Tilburg University
Christianity and Society (Master Theologie & Religiewetenschappen)
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/23 Amsterdam VU
Leadership
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/23 Amsterdam VU
Peace, Trauma and Religion
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
19/23 Amsterdam VU
Spiritual Care
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
20/23 Amsterdam VU
Peace, Trauma and Religion
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
21/23 Amsterdam VU
Media
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
22/23 Amsterdam VU
Exploring a Discipline
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
23/23 Amsterdam VU
Building Interreligious Relations
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel43.7
inhoud4.13.7
docenten4.13.8
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.23.2
studiebegeleiding3.82.7

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Religion, Health and Wellbeing aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 21 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als je eerstegraads docent Godsdienst en Levensbeschouwing wilt worden, kun je aansluitend de Educatieve Master doen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met dit masterdiploma kun je aan het werk in zorginstellingen zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, bijvoorbeeld als geestelijk verzorger. Je kunt aan de slag als beleidsmedewerker bij de overheid. Het is ook mogelijk te werken als adviseur in een medisch-ethische commissie. Tegenwoordig beginnen steeds meer geestelijk verzorgers een eigen bedrijf.
huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in godsdienst en levensbeschouwing full-time,part-time,dual educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • beleidsmedewerker gezondheidszorg
  Aan de hand van cases en de zorgpraktijk vergaar je kennis over en inzicht in ethische kwesties, diversiteit en gezondheid. Je kunt aan de slag als beleidsmedewerker bij de overheid, een patiëntenorganisatie of een zorginstelling. Denk ook aan adviserende functies, bijvoorbeeld in een medisch-ethische commissie.
 • docent godsdienst en levensbeschouwing
 • geestelijk verzorger
 • wetenschappelijk onderzoeker
bron: StudieData

Contact

Student Ambassadors

Our Student Ambassadors are happy to tell you more about the MA programme

Drs. Thea de Boer

Student Advisor

E: t.m.l.de.boer@rug.nl
T: 363 5581
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite