Recht en ICT

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

IT-advocaat worden? Vraagstukken van de moderne informatiesamenleving over privacy, downloaden, e-commerce of cybercrime oplossen? Betere kansen op de arbeidsmarkt? Dan is deze master de juiste keuze!

Als je belangstelling hebt voor het recht en beseft dat informatietechnologie de wereld en ons dagelijks leven compleet heeft veranderd dan is de master Recht en ICT iets voor jou. Het is geen technische maar een juridische studie waar een zeer goede arbeidsmarkt voor is. Deze master heeft 'civiel effect', waardoor de klassieke togaberoepen (advocaat, rechter, officier van justitie) toegankelijk zijn.

IT-recht is een modern rechtsgebied dat raakvlakken heeft met alle hoofdgebieden van het recht. Privaatrechtelijke aspecten zijn bijv. e-commerce, IT-contracten en digitale bewijsvoering. Bij het bestuursrecht zijn er vragen rond privacybescherming, vrijheid van meningsuiting, en openbaarmakings- en informatieverplichtingen van de overheid. Het strafrecht komt aan de orde bij de behandeling van computercriminaliteit. Binnen het bedrijfsrecht zijn het auteursrecht, telewerken en virtueel ondernemen belangrijke onderwerpen. Hierbij speelt het internationale karakter van het IT-recht steeds een grote rol.

De master Recht en ICT is de enige Nederlandstalige opleiding op dit terrein. De opleiding biedt door haar relatieve kleinschaligheid ruimte voor individuele aandacht aan de studenten.


Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaLLM Recht en ICT
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60620
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

De opleiding recht en ict is een multidisciplinaire opleiding op het snijvlak van het recht en technologie en is uniek in Nederland. De master is kleinschalig van aard met veel aandacht voor de individuele student. Omdat je vakken volgt in alle rechtsgebieden, word je opgeleid tot allround jurist en staan togaberoepen voor je open. Recht en ICT-juristen zijn gewild bij zowel de overheid, in de advocatuur als in het bedrijfsleven.

Open dagen en meeloopdagen

Masterweek Groningen
Van 19 t/m 23 maart 2018 organiseren de faculteiten op verschillende dagen een mastervoorlichting op locatie. Aanmelden kan vanaf eind februari 2018.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwKijk voor het volledige studieprogramma in de online onderwijs catalogus van de RUG - http://www.rug.nl/ocasys
periode
Bedrijfsrecht & ICT
Informatiegrondrechten
Intellectuele Eigendom
Internationaal Privaatrecht
IT-recht C.S.
Keuzeruimte
Multidisciplinair Seminaar
Scriptie

specialisaties

specialisatie Informaticarecht

Aspecten van het informaticarecht zijn terug te vinden in alle kerngebieden van het recht.

Privaatrechtelijke aspecten betreffen bijvoorbeeld elektronische overeenkomsten, automatiseringscontracten en digitale bewijsvoering. Binnen het bedrijfsrecht zijn de auteursrechtelijke bescherming van informatie, telewerken en virtueel ondernemen belangrijke onderwerpen. Op het gebied van het bestuursrecht spelen er vragen rond privacybescherming, vrijheid van meningsuiting, en openbaarmakings- en informatieverplichtingen van de overheid. Computercriminaliteit en opsporingsvraagstukken komen aan de orde bij de behandeling van de strafrechtelijke aspecten van computergebruik. Tenslotte worden de fiscaalrechtelijke aspecten van (grensoverschrijdende) internetdiensten behandeld. Binnen al deze rechtsgebieden speelt het internationaal-rechtelijke karakter van het informaticarecht een grote rol.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
45% theorie
5% praktijk
avondonderwijs50 %
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, colloquium, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, hoorcollege, werkgroep, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie, seminar
studiebegeleiding
Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.
studeren in het buitenland
De faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.
exchange programs
  • Uitwisseling met ruim 50 universiteiten wereldwijd - Europa
    Kijk voor meer informatie op: http://www.rug.nl/rechten/education/law-exchange-programme/

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2018
wettelijk tarief : € 1517
instellingstarief : € 1517
1 februari 2019
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
wettelijk tarief : € 1517
instellingstarief : € 1517
1 september 2019
collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

LISA
LISA, wat staat voor Law & ICT Students' Association, is een studievereniging opgericht door studenten Recht & ICT van de Rijksuniversiteit Groningen.
Het doel van de vereniging is om de verdere ontplooiing en verdieping van de leden in het vakgebied van Recht & ICT te stimuleren en bij anderen meer inzicht in het vakgebied van Recht & ICT mogelijk te maken.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.54.5
inhoud44.0
docenten3.93.9
studiefaciliteiten3.73.7
studielast3.53.5
studiebegeleiding0.0

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Recht en ICT aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 10 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.5 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als jurist IT-recht kan je werken in het bedrijfsleven, maar ook in de advocatuur, bij rechtbanken of het Openbaar Ministerie. Je krijgt bijvoorbeeld te maken met automatiseringscontracten, of privaat- en handelsrechtelijke aspecten van electronic commerce.
huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanslecht
salaris na 1,5 jaar goed
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RijksuniversiteitGovernance and Law in Digital Society+ 40 EC pre-master
RijksuniversiteitRecht en bestuur+ 40 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • functie bij de overheid
  • functie in het bedrijfsleven
  • togaberoepen
bron: StudieData

Contact

Mr. Aline Klingenberg

Coordinator Recht en ICT

E: a.m.klingenberg@rug.nl
T: 050-3636893
Studieadviseurs Faculteit Rechtsgeleerdheid
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite