Psychologie

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Psychologie is de sleutel voor het begrijpen en veranderen van menselijk gedrag en de ontwikkeling ervan. De master is uitzonderlijk omdat de vele betrokken gebieden alle aan bod komen.

In een samenleving onderhevig aan grote veranderingen qua demografie, milieu, en technologie en aan een steeds groeiende diversiteit, is diepgaande wetenschappelijke kennis van menselijk gedrag nodig voor de oplossing van veel praktische en fundamentele problemen. Tevens leidt de toenemende invloed van deze kennis bij de aanpak van maatschappelijke problemen tot nieuwe vragen, die wetenschappelijke en ethische reflectie nodig maken.

In de master kun je, in verband met therapieën of klinisch onderzoek, worden opgeleid in de klinische -, klinische neuro-, en forensische psychologie. Andere tracks richten zich op gezondheid en ouder worden buiten een klinische context, en ook op opvoeding, training en talentontwikkeling, creativiteit, werk, milieuvriendelijk gedrag, en verkeer en mobiliteit. Bovendien bieden sommige tracks de mogelijkheid voor fundamentele studies van biologische, cognitieve, en sociale gedragsdeterminanten. Alle tracks kunnen worden gecombineerd met een aandachtspunt voor statistische kennis en vaardigheden. Verder is er een track over reflectie op psychologie, een uniek onderdeel in het licht van de toenemende invloed van wetenschappelijke kennis op de samenleving.

Zie 'Programma' voor alle Psychologie master tracks, of bekijk alle GMW masteropleidingen


Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaMSc Psychologie
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taaldeels Engels
vooral Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60260
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

Internationaal georiënteerd programma met sterke nadruk op integratie van onderzoeksuitkomsten binnen het onderwijs.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

tracks

track Klinische Neuropsychologie

In de klinische neuropsychologie gaat het om stoornissen in hersenfuncties als gevolg van aangeboren of opgelopen neurologische en neuropsychiatrische aandoeningen bij kinderen,volwassenen en ouderen.

Bijvoorbeeld aandoeningen als: 

 • ADHD, autisme, leerproblemen
 • CVA, hersentumor, traumatisch hersenletsel
 • Neurodegeneratieve aandoeningen, bv. ziekte van Alzheimer, ziekte van Parkinson
 • Schizofrenie, bipolaire stoornis,depressie

Neuropsychologen houden zich bezig met diagnostiek en behandeling van dergelijke stoornissen in de klinische praktijk, maar ook met wetenschappelijk onderzoek bij patiënten.  

Gebruikte methoden zijn bijvoorbeeld neuropsychologische tests, neuroimaging methoden en electrofysiologische technieken.   Een neuropsycholoog wordt beschouwd als een scientist-practitioner, iemand die beschikt over relevante theoretische kennis en inzichten, methodologische en statistische vaardigheden alsmede klinische ervaring.
De aandacht voor neuropsychologische problematiek neemt toe en daarmee de vraag naar goede klinisch en wetenschappelijk opgeleide neuropsychologen.

track Toegepaste Sociale Psychologie

Hoe kan de sociale psychologie bijdragen aan het analyseren en oplossen van conflicten tussen groepen? Of aan het voorkomen van ongezond gedrag en aan een beter milieu?

In ons masterprogramma leggen wij de focus op sociaalpsychologische factoren die menselijk gedrag beïnvloeden, en hoe deze factoren veranderd kunnen worden. Gebaseerd op sociaalpsychologische theorieën tonen wij aan hoe deze factoren onderzocht kunnen worden en hoe deze kennis gebruikt kan worden bij het oplossen van problemen.

Sociaalpsychologisch onderzoek leidt tot kennis om sociale en milieu-gerelateerde vraagstukken te analyseren en advies te formuleren. Wij onderzoeken onderwerpen zoals:

 • criminaliteit
 • discriminatie
 • sociale protesten
 • gezondheidsgedrag
 • economisch gedrag
 • gedrag binnen sociale groepen
 • ontwikkeling en verandering van socialen normen

track Cognitieve Psychologie en Psychofysiologie

Cognitieve Psychologie en Psychofysiologie (CPP) gaat over het cognitief functioneren (geheugen, waarnemen, emotie, etc.) van gezonde mensen.

Hoe sla je informatie op in je werkgeheugen? Wat verandert er in dat proces als we ouder worden? Wat is de invloed van stemming op waarneming? Welke hersengebieden zijn daar bij betrokken? En hoe beïnvloedt al die mentale activiteit het functioneren van je lichaam?

Binnen de masterroute Cognitieve Psychologie en Psychofysiologie bestudeer je onder andere deze vragen. Je leert over de nieuwste theorieën en inzichten in het vakgebied en je leert enkele veelgebruikte onderzoeksmethoden zelf gebruiken, zoals EEG en TMS; deze pas je vervolgens toe in je masterthese-onderzoek. Binnen de opleiding leggen we een speciale nadruk op praktische toepasbaarheid van alle theoretische kennis die je opdoet. Steeds zullen we de vraag stellen “wat heb je er nou aan”?

track Ontwikkelingspsychologie

Ben jij geïnteresseerd in toepassing van ontwikkelingspsychologie in de hulpverlening aan kinderen of aan jongeren? In het begeleiden van ouders, leerkrachten en kinderen in het onderwijs?

Het programma Ontwikkelingspsychologie richt zich op deze onderwerpen en op de studie van de ontwikkelingsprocessen en de toepassing ervan over de gehele levensloop. Je kunt een specialisatietraject kiezen of zelf je programma binnen ontwikkelingspsychologie samenstellen.

Hierin is aandacht voor:

 • het brede gebied van de praktijk van opvoeding en onderwijs
 • de begeleiding van normale en problematische ontwikkelingsprocessen binnen gezin, school en maatschappij
 • de diagnostiek van normale en problematische ontwikkelingsprocessen in diverse praktijkcontexten

Je maakt kennis met de procesbenadering en met de visie van ontwikkeling als complex dynamisch systeem. Het spectrum van normale via problematische ontwikkeling naar ontwikkelingspsychopathologie wordt bestudeerd vanuit dit perspectief.

track Klinische Psychologie

Theorie, diagnostiek en interventie.

In het onderwijsprogramma van Klinische Psychologie leer je over drie belangrijke onderwerpen:

 • Beter begrijpen van psychopathologie (theorie)
 • Vaststellen wat er aan de hand is (diagnostiek)
 • Teweeg brengen van verandering (interventie)

In het programma wordt een evidence-based benadering gehanteerd, waarbij het onderwijs over deze drie onderwerpen gebaseerd is op bevindingen uit (experimenteel) empirisch onderzoek.

Het onderzoek dat aan de basis ligt van het onderwijs in de masterroute Klinische Psychologie richt zich op een grote verscheidenheid aan onderwerpen, bijvoorbeeld:

 • cognitieve vertekening
 • sociale cognitie bij psychotische stoornissen
 • diagnostiek en behandeling van angststoornissen en obsessief/compulsieve stoornis
 • trauma, geheugen en dissociatie
 • eetstoornissen en onbegrepen lichamelijke klachten

Onderzoeks/ en praktijkstages kunnen zowel binnen de onderzoeksgroep Experimental Psychotherapy and Psychopathology als extern bij diverse instellingen op het gebied van de gezondheidszorg worden uitgevoerd.

track Clinical Forensic Psychology and VictimologyAnd which variables might increase the chance of (re)victimization? How can interventions help to prevent crime? How can victims of violence and crime overcome their victimization?

If you are intrigued by questions about the psychology of violence and crime, and you are not satisfied with easy answers, consider entering the Master's degree programme 'Clinical Forensic Psychology and Victimology'. In this programme we aim to understand acts of violence and crime from both the victims' and the offenders' perspective. You will gain a theoretical insight into the correlates of violence and crime and their consequences. Moreover you will acquire practical skills to enable you to assess and intervene in both offender and victim contexts. Our unique integrative approach aims to highlight the many psychological nuances between the black-and-white of the victim and offender dichotomy.

track Arbeids-, Organisatie en Personeelspsychologie

Ben je geïnteresseerd in leiderschap, hoe je de juiste mensen voor een organisatie selecteert of hoe duurzaam een organisatie is?

De Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie (AOP) houdt zich bezig met deze onderwerpen omdat ze deel uitmaken van het gedrag van mensen in een organisatiecontext. Je kunt een specialisatietraject kiezen of zelf je programma binnen AOP samenstellen.

AOP is een duidelijk toegepaste, veldgeoriënteerde subdiscipline van de psychologie, maar kent tegelijkertijd een sterke focus op onderzoek en de ontwikkeling van theoretische kennis. Het programma richt zich op onderwerpen die belangrijk zijn voor het begrijpen van het gedrag van mensen in organisaties. Hierin spelen intraindividuele, interindividuele en intragroepsprocessen een centrale rol.

track Talent Development and CreativityIn any achievement domain, there is an increasing focus on the development, selection, and promotion of talent and creativity. In this unique, internationally-oriented Master's programme you will develop the expertise to enable you to select, develop, and nurture talent and creativity in individuals and organisations across achievement domains.  You will learn about the theoretical approaches to talent development and creativity, and you will be in contact with different organisations in the worlds of sport, business and education so you can learn about their policies on encouraging talent and creativity. As part of your MSc thesis you will carry out a research project, possibly combined with an internship, to investigate the development of talent and/or creativity in the achievement domain that interests you most.

track Reflecting on PsychologyUsing perspectives from Philosophy of Science, Science and Technology Studies (STS), Sociology, Anthropology and Cultural Studies, this master encourages students to open up the black box of Psychology, and to explore its relations with other parts of science and society. Questions that might be discussed or explored include:

 • How should psychology be positioned between the humanities, life sciences and natural sciences?
 • How do we weigh the evidence coming from such diverse sources as experiments, case histories or introspection?
 • What is the value of MRI-scans in moral and scientific debates?
 • Where should we draw the line between treatment and enhancement when it comes to psychotropic drugs?
 • How do media creations of autism in novels and films influence the clinical reality of autism?

Reflecting on Psychology aims to attract a relatively small number of students who will be supervised individually and encouraged to come up with their own research topics. Students from Reflecting on Psychology will become skilled in writing, qualitative analysis and reflection.

So, do you like reading, thinking and writing? Did you enjoy courses like Theory of Science and Philosophy of Psychology? Then consider signing up for the master Reflecting on Psychology.

track Traffic Psychology and Sustained MobilityThis master programme equips you with the knowledge and skills to study human behaviour in traffic, and to conceive of interventions that keep people mobile.Reduced mobility in old age results in a significant increase in the cost to society, not only because of the need for hired transport but also because of secondary consequences, like less social integration, lower satisfaction with life, and reduced mental agility, which can then lead to tertiary consequences like isolation and depression.

This programme makes you an expert in this field. Different disciplines cover the broad theme of mobility and offer courses that examine social perspectives, that consider how a decline in the ability to process information affects mobility, and that focus on the clinical effects of ageing (e.g. dementia). A practical course element provides hands-on training using state-of-the-art assessment techniques and instruments. This will enable you to acquire the skills you will need in the applied and research field, e.g. for assessment in the field and in advanced driving simulators.

track Environmental Psychology

Climate change has been labelled as the greatest threat to our future and that of generations to come.

In recognition of this threat, almost 200 nations agreed to fight this environmental problem caused by human behaviour. So which factors induce environmentally harmful behaviour and what motivates us to act pro-environmentally? What determines the impact and acceptability of interventions that aim to encourage pro-environmental actions and a sustainable energy transition?.Questions like these are essential for reaching our environmental ambitions and are addressed in the Master's programme 'Environmental psychology'. In this unique programme you will acquire theoretical knowledge and methodological skills that enable you to understand the human dimension of environmental and energy-related problems. The programme focuses on the relationships between humans and the built and natural environment, and the human dimension of environmental and energy problems. After completing the programme, you will be able to develop theory-based strategies to promote environmental quality. You will learn to work in interdisciplinary settings and apply the acquired knowledge in practice. You will be challenged to critically reflect on scientific knowledge and you will be offered possibilities to join ongoing research projects with other universities, governmental organisations, companies, and industry.

The role of social science in understanding and tackling environmental and energy-related problems is key and emphasized in the leading journals Nature, Nature Climate Change and Nature Energy. Governments, industries, and companies want to understand the human dimension of sustainable development. For example, sustainable solutions such as electric cars or wind parks will not be successful if they are not accepted and adopted by the public. As an environmental psychologist, you will develop knowledge about which factors influence people's environmental attitudes and behaviours, as well as public acceptability of energy sources, systems, and policies. This knowledge and expertise will equip you for job opportunities that focus on finding effective and societally acceptable solutions for environmental and energy-related problems.

The Environmental psychology group at the University of Groningen is a world leader in the field. For example, the group organised the 11th International Conference in Environmental Psychology, and coordinates the European Platform for Energy Research in the Socio-Economic Nexus (PERSON). The group is involved in many research projects where we collaborate with other disciplines, practitioners, and experts in various countries. Linda Steg, the head of the group, is selected as a Web of Science Highly Cited Researcher in 2014 and 2016, a list representing world's most influential scientific minds.

Onderwijs

taal van onderwijs30% en
70% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
40% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, stage, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, individuele opdracht, practicum, zelfstudie
onderwijsvormen
Studiegids: http://www.rug.nl/gmw/studiegidsen
doelstelling
De Master opleiding psychologie is een eenjarige opleiding die de student voorbereidt op de beroepsuitoefening als psycholoog of op de functie van onderzoeker. De helft van de opleiding bestaat uit cursussen, de andere helft uit een Master project (in sommige gevallen gekoppeld aan een stage) en het schrijven van een Master these.
studiebegeleiding
Bij de opleiding Psychologie is veel aandacht voor studiebegeleiding. Er zijn binnen de opleiding Psychologie studieadviseurs voor zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige opleiding.
De studieadviseurs houden elke ochtend een open spreekuur en zijn daarnaast op afspraak te bereiken.
Ook zijn de studieadviseurs bereikbaar via de veelgestelde vragen: kijk of de voor jou relevante vraag in de lijst staat. Zo niet, stel dan je aanvullende vraag: www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2018
aanmelding deadline : 15 november 2017
collegegeld nog niet bekend
1 september 2017
aanmelding deadline : 1 mei 2017
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 2006
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
collegegeld nog niet bekend

Uitgebreide informatie over aanmelding (afhankelijk van vooropleiding) vind je op de pagina Toelatingsprocedure. Voor studenten met een RUG Bachelor Psychologie geldt een afwijkende deadline (31 augustus), kijk voor alle details op de  genoemde pagina Toelatingsprocedure. 
toelatingseisen

vooropleiding
Voor de eisen per vooropleiding, zie http://www.rug.nl/gmw/psychology/education/switch-modules/

studie kosten
bron: Rijksuniversiteit Groningen
bedrag kostenpost
€ 500levensonderhoud
€ 325studiematerialenper jaar
€ 600visa/permitvoor de gehele opleiding
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
27868 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

VIP
De studievereniging van Psychologie is de VIP. Met ruim 2300 leden en ruim 160 actieve leden zijn zij de grootste en misschien wel de gezelligste studievereniging van Groningen.
De VIP organiseert het hele studiejaar diverse activiteiten gerelateerd aan je studie. Zo zijn er lezingen, workshops, een uitwisselingsweek en congressen. Ook kun je je studieboeken met korting bestellen bij de VIP. Daarnaast is er natuurlijk ook volop aandacht voor de sociale kant met borrels en grote feesten.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Jet Krijger
"In deze master leer je denken óver psychologie: hoe gedraagt de wetenschap zich, door de jaren heen, in de maatschappij?” Jet Krijger, Master Reflecting on Psychology

Ik was wat aan het rondkijken op de website van GMW toen ik de master Reflecting on Psychology tegenkwam. Wat ik op internet vond, sprak me heel erg aan: een verbredende master in plaats van een verdiepende, dat is aan deze faculteit vrij uniek. De studie raakt ook aan allerlei andere vakgebieden, zoals sociologie, filosofie en antropologie, wat ik heel interessant vond.Eigenlijk twijfelde ik of ik al wel een master wilde doen, of eerst een jaartje iets anders.krijger@student.rug.nl.

Maar Reflecting on Psychology bleef door mijn hoofd spoken...
Omdat Reflecting on Psychology zo breed is, wordt je nog niet echt richting een specifiek beroep geleid. Alles is dus nog open, er ligt nog niks vast.

Dat geldt trouwens ook binnen de studie zelf, omdat ze dit jaar voor het eerst wordt aangeboden. Dat maakt het programma heel flexibel en vrij, we kunnen veel zelf inrichten zoals we willen. En doordat we maar met z'n vieren zijn, is er veel ruimte voor persoonlijke begeleiding door de docenten, dat vind ik ook heel fijn.
Je leert in deze master echt goed schrijven, dat is iets wat ik heel leuk vind en in de bachelor een beetje miste.

En we leren denken óver psychologie: hoe gedraagt de wetenschap zich, door de jaren heen, in de maatschappij? Het is een helikopterstudie, zeg maar: je bekijkt de wetenschap van bovenaf.

Als je een brede interesse hebt en een master wil doen waar je heel veel kan leren en veel persoonlijke begeleiding krijgt, dan is Reflecting on Psychology echt een aanrader!

Contact: j.


lees verder ...
Eva Pama
Ik kwam hier als scholier en ben straks een volwassene met een afgeronde studie en een richting en doel op de arbeidsmarkt

Ik heb eerst de propedeuse van de hbo-opleiding Toegepaste Psychologie gedaan. Tijdens dit jaar merkte ik dat ik meer geïnteresseerd was in het 'waarom', in de achtergrond van de leerstof. Daarom ben ik doorgestroomd naar de opleiding Psychologie aan de RUG.

Ik vind het een veelzijdige studie. Je leert in de bachelor over alle richtingen in de Psychologie. Daardoor kun je een goede keuze voor je masterrichting maken. Ik vind dat er een goed evenwicht is tussen de praktische en theoretische lessen. En met mijn ‘waarom’-vragen kan ik hier altijd naar een docent stappen...
Voor mij betekende dat vakken volgen en goed halen, maar ook lesgeven binnen de universiteit, extra trainingen volgen, als student-assistent voorlichting geven over de opleiding. Ik heb me op deze manier ontwikkeld, niet alleen wat de kennis betreft, maar ook als mens. Ik kwam hier als scholier en ben straks een volwassene met een afgeronde studie en een richting en doel op de arbeidsmarkt. Als je zelf initiatief toont biedt de universiteit veel mogelijkheden.
Ik heb voor de masterrichting Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie gekozen, omdat ik tijdens het lesgeven merkte dat ik het erg leuk vond om voor een groep te staan, iets over te brengen en vooral om te kijken wat de groep nodig had en wat we daarin samen konden doen. Binnen de richting AOP leer je meer over trainen, coachen, organisaties en arbeid.
Na mijn studie wil ik graag aan de slag als zelfstandig trainer/coach en organisatieadviseur. Daarnaast heb ik inmiddels een eigen bedrijf opgericht om hooggevoeligheid gewoon en duidelijker te maken. Dit bedrijf hoop ik straks ook verder uit te bouwen.
Mijn tip voor aankomende studenten: probeer de leerstof niet alleen te lezen, maar er ook over na te denken en je eigen mening erover te vormen. Probeer tijdens je studie te ontdekken wat wel en niet bij je past en neem daarin zelf initiatief!
Eva Pama


lees verder ...
Else de Vries
De universiteit geeft volop mogelijkheden om je maximaal te ontwikkelen

Tijdens mijn studie Sport, Gezondheid en Management aan de Hanzehogeschool Groningen kwam ik erachter dat ik niet alleen zeer geïnteresseerd ben in de lichamelijke gezondheid van mensen maar ook in de mentale gezondheid. Na deze studie ben ik mijn onderneming Gezonde-Toekomst gestart. Mijn werkzaamheden bestaan uit het afnemen van gezondheidstesten, het geven van leefstijladvies en coaching en het organiseren van wandelevenementen. Daarnaast ben ik de master Klinische Psychologie gaan volgen.

Ik ben erg geïnteresseerd in de mens en zijn gedrag en wil een goede psychologe worden...
Deze opleiding helpt mij om mensen nog beter te kunnen begeleiden.
Wat ik fijn vind aan het studeren aan de universiteit is dat ik van begin tot eind leer om zelfstandig onderzoek te doen. Zo leer ik bijvoorbeeld onderzoeken of een bepaalde behandeling wel effectief is. Ik ben erg blij dat de universiteit mij deze wetenschappelijke denkwijze heeft aangeleerd. Het leuke aan een universitaire studie vind ik verder dat er altijd meer te leren is: de universiteit geeft volop mogelijkheden om je maximaal te ontwikkelen. Er worden bijvoorbeeld veel lezingen georganiseerd in Groningen.
Ik vond het wel jammer dat ik niet altijd persoonlijk contact met docenten kon krijgen, omdat psychologie een opleiding is met veel studenten.
Naast mijn studie houd ik genoeg tijd over om me bezig te houden met mijn onderneming, mijn hobby's schaatsen en wielrennen. Ook spreek ik regelmatig af met vrienden en familie.
Aankomende studenten zou ik willen aanraden: trek je eigen plan en wees jezelf! Denk zelf na wat je graag wilt en verzamel zoveel mogelijk mensen om je heen van wie je dingen kunt leren en die je willen helpen om jouw doel te bereiken. Uit eigen ervaring ben ik erachter gekomen dat mensen je graag willen helpen als je met specifieke vragen komt!
 


lees verder ...
Monicque Lorist
onderzoeker
Dynamiek in het Gezonde Brein

Onze hersenen veranderen als we ouder worden. Maar hoe gaat het brein om met deze veranderingen? “Hoe beter we veranderingen in het brein begrijpen, hoe beter we maatregelen kunnen nemen om gezond ouder te worden.

Ouder worden hoeft niet per se te betekenen dat je cognitieve functies, zoals geheugen en aandacht achteruit gaan. Op een MRI-scan van iemands hersenen is te zien dat veroudering  van invloed is op de structuur van de hersenen. Dat zegt alleen niet veel over hoe die hersengebieden samenwerken, maar juist de dynamiek in samenwerking tussen hersengebieden bepaalt ons gedrag...
Hoe beter ons begrip van de dynamiek in het brein en in ons gedrag, hoe beter we maatregelen kunnen nemen om gezond ouder worden te realiseren.


lees verder ...
Brian Ostafin
onderzoeker
Automatisme en verslaving

Mijn onderzoek richt zich op mentale gewoontes (geautomatiseerde processen) en verslaving. Geautomatiseerde aandachts- en gedragsresponsen zijn nodig om gedrag naar natuurlijke beloningen te leiden, zoals goed voedsel en aantrekkelijke partners. Deze responsen kunnen echter sterk verbonden raken met verslavingsprikkels en zo bijdragen tot de vorming van gewoontes die blijven bestaan ondanks een bewuste wens om ze te beperken.

In mijn onderzoek ga ik na welke rol deze geautomatiseerde verlangens spelen in de controle van verslavingsgedrag...


lees verder ...
Tom Postmes
onderzoeker
De wisselwerking tussen individu, groep en samenleving

De mens is van nature een opmerkelijk sociaal en co-operatief wezen. Mensen voelen zich niet alleen prettig in groepen en sociale netwerken, ze construeren met elkaar hele samenlevingen. Die groepsprocessen leveren enorme voordelen op voor ieder individu. Toch ziet de mens zichzelf in toenemende mate als uniek en autonoom. Die wisselwerking tussen individu, groep en samenleving staat centraal in mijn onderzoek.
Foto van de MePA kan gebruikt worden.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/23 Rijksuniversiteit
Psychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/23 Rijksuniversiteit
Toegepaste Sociale Psychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
3/23 Rijksuniversiteit
Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
4/23 Rijksuniversiteit
Talent Development and Creativity
€ 303 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/23 Rijksuniversiteit
Clinical Forensic Psychology and Victimology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/23 Rijksuniversiteit
Traffic Psychology and Sustained Mobility
€ 303 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/23 Rijksuniversiteit
Reflecting on Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/23 Rijksuniversiteit
Cognitieve Psychologie en Psychofysiologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
9/23 Rijksuniversiteit
Klinische Neuropsychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
10/23 Rijksuniversiteit
Klinische Psychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
11/23 Rijksuniversiteit
Psychology (EN)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/23 Rijksuniversiteit
Environmental Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/23 Rijksuniversiteit
Ontwikkelingspsychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/23 Radboud Universiteit
Arbeid, Organisatie & Gezondheid
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/23 Radboud Universiteit
Gezondheidszorgpsychologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/23 Radboud Universiteit
Gedragsverandering
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/23 Radboud Universiteit
Psychologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/23 Amsterdam VU
Klinische psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
19/23 Amsterdam VU
Klinische neuropsychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
40% Nederlandstalig
60% Engelstalig
20/23 Amsterdam VU
Sociale psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
21/23 Amsterdam VU
Arbeids- en organisatiepsychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
22/23 Amsterdam VU
Klinische ontwikkelingspsychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
23/23 Amsterdam VU
Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.84.0
inhoud3.63.8
docenten3.63.8
studiefaciliteiten3.63.2
studielast3.33.4
studiebegeleiding3.13.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 129 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als psycholoog kun je werken in de geestelijke gezondheidszorg. Je houdt je bezig met therapie en hulpverlening. Je vindt psychologen ook in het bedrijfsleven en bij organisaties. Ze helpen bij het werven en selecteren van nieuw personeel en geven trainingen. Ten slotte is het ook mogelijk het onderzoek in te gaan bij een instituut of een universiteit.
huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RijksuniversiteitCultural Geography+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educational+ 59 EC pre-master
RijksuniversiteitTourism Geography and Planning+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • arbeids- en organisatiedeskundige
 • beleidsonderzoeker
 • cognitief ergonoom
 • communicatie-adviseur
 • forensisch psycholoog
 • gezondheidszorgpsycholoog
 • loopbaan- en organisatieadviseur
 • marketingadviseur
 • marktonderzoeker
 • preventiemedewerker
 • psychotherapeut
 • sportpsycholoog
 • studentpsycholoog
 • verkeerspsycholoog
 • voorlichter
bron: StudieData

Contact

Studieadviseur Psychologie

Studieadviseur Psychologie

E: studieadvies.psy@rug.nl
T: +31 (0)50 3636301
Admissions Office
Prof. Dr. Arie Dijkstra

Coördinator master tracks Psychologie

Faq

Algemene vragen over de masteropleiding

T: +31 (0)50 363 6301
W: Faq
Studiegids
Roosters faculteit GMW
Mindwise, Official Blog Of The Psychology Dept. University Of Groningen
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite