Pedagogische wetenschappen

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleidingPedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde kennen verschillende masteropleidingen:

Pedagogische Wetenschappen

Nederlandstalig:

Engelstalig:


Onderwijskunde:

Nederlandstalig:

Engelstalig:

open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaMSc Pedagogische Wetenschappen
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66607
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

Open dagen en meeloopdagen

Masterdag Groningen
Op 29 maart organiseren de faculteiten hun mastervoorlichting op locatie. Ontmoet de docenten en studenten van de Groningse masteropleidingen. En proef de sfeer in de facultaire gebouwen, collegezalen en laboratoria en natuurlijk in de stad Groningen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwEen uitgebreide omschrijving van de inhoud van de vakken is te vinden in de studiegids: http://www.rug.nl/gmw/studiegidsen
periode
Afstudeerproject/Masterproject (inclusief stage)
Methodische vakken
Theoretische vakken

tracks

track Orthopedagogiek

Heb jij interesse in ernstige problemen die zich tijdens de ontwikkeling van kinderen en volwassenen voordoen? En wil jij praktijkervaring opdoen? Kies dan voor onze master Orthopedagogiek.

Als orthopedagoog werk je in de praktijk samen met jeugdigen, ouders, leerkrachten of hulpverleners die de rol van de opvoeders (deels) hebben overgenomen om de problemen te verminderen. Vaak kijk je naar interacties tussen individuen, zoals jongeren en ouders, vanuit verschillende invalshoeken. Daarbij maak je gebruik van wetenschappelijke kennis over zowel het verklaren als oplossen van problemen. In wetenschappelijk onderzoek richt je je als orthopedagoog vaak op het ontrafelen van opvoedings- en onderwijsleerproblemen en op interventies voor deze problemen.Tijdens de master Orthopedagogiek in Groningen word je opgeleid voor zowel de praktijk als wetenschappelijk onderzoek. Je kunt je specialiseren in:* gedrags- en opvoedingsproblemen in de jeugdzorg* opvoeding en ondersteuning van personen met beperkingen* problemen in het onderwijs.Het doel van de Mastertrack Orthopedagogiek is dat je na afronding ervan zowel wetenschappelijke als praktijkkennis en vaardigheden hebt waarmee je zelfstandig het beroep als orthopedagoog kan uitoefenen.Zie voor een uitgebreide beschrijving van de doelen van de opleiding de Notitie Eindkwalificaties Orthopedagogiek.

track Youth 0-21, Society & PolicyDo you want to...* Explore how interventions can improve the well-being of young people, their families, schools, and communities?* Learn how to successfully implement interventions in child and youth care and education?* Discuss the role of scientific research in improving interventions and youth policy?Then this Master's program might be just ideal for you! Completing this program equips you with* State-of-the-art knowledge of youth research, practices, and policy, how they are linked and how they can improve each other* The skills to design, carry out, and evaluate youth policy and interventions using interdisciplinary and international insights* A reflexive, critical attitude towards youth policies, practices and innovations

 1. Ethics of Education: philosophy, history and law
 2. Communication and Deafblindness

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
50% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, onderzoeksproject, traineeship, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, groepsdiscussie, poster presentatie, individuele opdracht, zelfstudie, seminar
onderwijsvormen
Master Orthopedagogiek:
De master start in het eerste semester met de praktijkstage (25 ecs) en 1 theoretisch vak (5 ecs). Het tweede semester is bestemd voor de thesis (20 ecs) en 2 theoretische vakken (10 ecs).
doelstelling
studiebegeleiding
Tutor: Iedere masterstudent heeft een tutor en/of stagebegeleider(stafleden). Op gezette tijden komen studenten bijeen in een tutorgroep c.q. stageterugkomdag. Thesis: Onder begeleiding van een onderzoeksprojectbegeleider (staflid van een onderzoeksgroep)wordt gewerkt aan de 'masterthesis'.
Studieadviseur: Met vragen of problemen van meer persoonlijke aard die van invloed zijn op de studie kan de student terecht bij de studieadviseur van de master Pedagogiek of de master Orthopedagogiek. In het kader van een tijdige signalering van studieproblemen of studievertraging bieden de masteropleidingen een actieve voortgangsbegeleiding aan, met aan het begin van het masterjaar een planningsgesprek met de studieadviseur, gevolgd door een voortgangsgesprek aan het eind van het 1e semester.

studeren in het buitenland
De Rijksuniversiteit Groningen is een internationale instelling met partnerships over de hele wereld en een groot aantal buitenlandse studenten. Ook voor Nederlandse studenten is het mogelijk gedurende een periode van drie tot twaalf maanden in het buitenland te studeren. Dit kan in het kader van de bestaande samenwerkingsovereenkomsten, maar ook als 'freemover'.
Voor meer informatie over Studie en Stage in het Buitenland, klik links op de menuknop "RUG-students who want to study abroad".

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2019
aanmelding deadline : 1 december 2018
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 14650
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 juni 2019
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 14650

Kijk voor specifieke toelatingseisen en de toelatings- en aanmeldingsprocedure op de pagina van de betreffende track:
* MSc Communication and Deafblindness: http://www.rug.nl/masters/communication-and-deafblindness//admission-and-application
* MSc Ethics of Education: Philosophy, History and Law: http://www.rug.nl/masters/ethics-of-education-philosophy-history-and-law//admission-and-application
* MSc Pedagogiek: http://www.rug.nl/masters/orthopedagogiek/admission-and-application
* MSc Youth 0-21, Society and Policy: http://www.rug.nl/masters/youth-0-21-society-and-policy//admission-and-application
studie kosten
bron: Rijksuniversiteit Groningen
bedrag kostenpost
€ 700studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
visa/permit

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

216 studenten volgen deze opleiding
90% daarvan is vrouw
8 eerstejaars gestart in 2017
63% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

ODIOM
ODIOM is de studievereniging van de opleiding Pedagogische Wetenschappen & Onderwijskunde, Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs en de schakelopleiding van Pedagogiek (SPO).
ODIOM heeft ruim 700 leden. De commissies van ODIOM organiseren onder meer: gastcolleges, excursies naar (ortho-)pedagogische instellingen, buitenlandse reizen, het introductiekamp voor eerstejaars, sportieve en sociale activiteiten en borrels en feesten. Leden ontvangen het ODIOM-magazine en boekenkorting op alle boeken.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

student Anne Kievitsbosch
Wetenschappelijk onderzoek is mijn passie

Ik heb altijd al interesse gehad in kinderen, jongeren en opvoeding. Toen ik hoorde dat je in Groningen Algemeen Pedagogische Wetenschappen kon studeren, was mijn keuze snel gemaakt. Het leek mij toen al interessant om juist de opvoedingssituatie in het algemeen te bestuderen, met daarin de variëteit in landen en culturen en in heden en verleden.

Bij Algemeen Pedagogische Wetenschappen heb je een grote vrijheid in het bedenken van onderwerpen voor papers...
Vooral als je in de werkcolleges daadwerkelijk met de stof aan de slag gaat, leer je statistiek goed toe te passen.
In de master heb ik de afstudeerrichting 'Jeugd' gekozen. Mijn Bachelorscriptie heb ik over jonge kinderen geschreven. 
Ik heb tijdens mijn master verschillende studentassistentschappen gedaan. Ik heb bijvoorbeeld een groep studenten begeleid bij het schrijven van hun Bachelorscriptie. Daarnaast heb ik verschillende onderzoekstaken gedaan. Ook had ik nog tijd over om te sporten en vrijwilligerswerk te doen en kon ik regelmatig met vrienden en vriendinnen afspreken.
Wetenschappelijk onderzoek is mijn passie. Het lijkt me erg leuk om daarvan in de toekomst mijn werk te maken.
Ik zou aankomende studenten aanraden om een dagje mee te lopen als je een bepaalde opleiding op het oog hebt. Je ziet dan hoe het er in het echt aan toe gaat en dit kan helpen om een goede studiekeuze te maken.


lees verder ...
alumnus Elbrich Jorritsma
afgestudeerd in 2013
Goede docenten, ruimte voor eigen inbreng en voldoende begeleiding vind ik sterke kanten van de opleiding Pedagogische Wetenschappen

Ik ben in oktober 2013 afgestudeerd, en een maand voordat ik afstudeerde kreeg ik een baan als docent Nederlands en Engels bij het Noorderpoort College. Daarnaast geef ik les in Begeleidingsvaardigheden en Begeleidingskunde.Voordat ik aan de RUG ging studeren heb ik de pabo gedaan. Samen met de opleiding Algemeen Pedagogische Wetenschappen is dit een mooie basis om les te geven.

De opleiding Algemeen Pedagogische Wetenschappen heeft goede docenten en er is ruimte voor eigen inbreng en voldoende begeleiding...
Ik vond het erg zinvol dat ik tijdens mijn studie veel moest schrijven, bijvoorbeeld essays of literatuurstudies. Kennisinhoud en het ontwikkelen van mijn schrijfvaardigheden werden zo gecombineerd. 
Ik heb tijdens mijn studie als student-assistent gewerkt: ik gaf het Interviewpracticum aan eerstejaars studenten Pedagogische Wetenschappen. Dit vond ik erg leerzaam. In de laatste fase van mijn opleiding ben ik daarnaast als vrijwilliger bij Humanitas aan de slag gegaan. Ik was daar taalcoach.
Op mijn studententijd kijk ik met een goed gevoel terug. Groningen is een leuke, gezellige studentenstad. Het masterjaar was druk, maar ook erg interessant. Je kunt zelf je richting en vakken kiezen, zodat je studie goed aansluit bij je interesses en ambities. 

Mijn tip voor nieuwe studenten: bedenk goed waar je
interesses liggen en wat je ambities zijn en gebruik dit binnen je studie. Er is genoeg ruimte om vakken te kiezen die je aanspreken, ook buiten je eigen opleiding. Bij het schrijven van je masterthese kun je je verdiepen in een onderwerp dat je interessant vindt en waarvan je meer wilt weten.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/24 Rijksuniversiteit
Pedagogische wetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/24 Rijksuniversiteit
Communication and Deafblindness
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/24 Rijksuniversiteit
Youth 0-21 Society and Policy
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/24 Rijksuniversiteit
philosophy, history and law
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/24 Rijksuniversiteit
Orthopedagogiek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/24 Radboud Universiteit
Gifted Education
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/24 Radboud Universiteit
Diversities in Youth Care
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/24 Radboud Universiteit
Forensische pedagogiek
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/24 Radboud Universiteit
Pedagogical Sciences
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/24 Radboud Universiteit
Speciale leerbehoeften
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/24 Radboud Universiteit
Risicogedrag
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/24 Radboud Universiteit
Pedagogische wetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/24 Radboud Universiteit
Angst- en stemmingsstoornissen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/24 Radboud Universiteit
Beperkingen en handicaps
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/24 Radboud Universiteit
Pedagogische ethiek
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/24 Utrecht
Youth, Education and Society
€ 336 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/24 Utrecht
Clinical Child, Family and Education Studies
€ 336 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/24 UvA
Orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
66 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/24 UvA
Preventieve jeugdhulp en opvoeding MSc
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
20/24 UvA
Forensische orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
21/24 UvA
Youth at Risk
gemiddelde kamerhuur
19 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
22/24 Amsterdam VU
Onderwijs en Innovatie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
23/24 Amsterdam VU
Orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
24/24 Amsterdam VU
Pedagogische wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.9
inhoud3.73.6
docenten3.73.6
studiefaciliteiten3.73.5
studielast3.43.1
studiebegeleiding3.43.2

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Pedagogische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 92 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

(Ortho)pedagogen vervullen begeleidende, leidinggevende en coördinerende functies in instellingen voor (probleem)kinderen.
Beroepsperspectieven master Orthopedagogiek:
 • Opvoedkundigmedewerker in jeugdzorginstellingen of justitiële inrichtingen
 • Behandelcoördinator in instellingen voor jeugdzorg
 • Orthopedagoog in het speciale onderwijs, schoolbegeleidingsdiensten of pedagogische centra
 • Orthopedagoog in de gehandicaptenzorg (revalidatiecentra of thuishulporganisaties)
 • Beleidsmedewerker/adviseur in de jeugdhulpverlening.


huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RijksuniversiteitLearning in Interactiongeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educational+ 59 EC pre-master
RijksuniversiteitOnderwijswetenschappengeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • hoogleraar pedagogiek
 • onderwijsinspecteur
 • onderwijskundige
 • pedagogisch adviseur
 • pedagoog
 • schoolbegeleider
 • universitair (hoofd)docent pedagogiek
bron: UWV

Contact

Coby Evers

Studieadviseur masters Pedagogische Wetenschappen

E: studieadvies.pedok@rug.nl
T: +31 (0)50 363 6480
W: Coby Evers
Gmw Studiegidsen
Gmw Vraag En Antwoord
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite