Notice: Undefined index: lang_sp in /home/users/studmftp/studieadres.nl/code/studieadres17.1/trait_factsheet.php on line 1744
voltijd master Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Spaanse Taal en Cultuur - Rijksuniversiteit Groningen

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Spaanse Taal en Cultuur

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hou je van de Spaanse taal en cultuur en wil je voor de klas staan? Deze master leidt je op tot leraar Spaanse taal en cultuur.

In de master Leraar eerste graad in de Spaanse Taal en Cultuur word je uitgedaagd om uit te zoeken met welke methoden je de Spaanse taal het beste overbrengt. Deze tweejarige educatieve master leidt je op tot eerstegraadsleraar Spaanse Taal en Cultuur. De opleiding bestaat uit een vakinhoudelijk en een didactisch deel.

Voor het vakinhoudelijke deel volg je vakken van de mastertrack European Linguistics (Taalwetenschappen) en European Literatures and Cultures (Letterkunde). In het didactische deel ontwikkel je je tot eerstegraadsleraar.

In het eerste jaar ben je vooral bezig met het vakinhoudelijke programma en verdiep je je kennis. Daarnaast doe je een korte stage op een middelbare school. In het tweede jaar staat het didactische programma centraal en doe je een uitgebreide stage in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Tijdens deze stage geef je 15 tot 20 lessen, waarvan minimaal 6 lessen zelfstandig. Je bent één dag in de week vrij geroosterd voor colleges, mentorbijeenkomsten en groepsopdrachten. 

Het vakinhoudelijke programma van de educatieve master wordt verzorgd door de Faculteit der Letteren. De lerarenopleiding is onderdeel van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Hier leer je het didactische deel van de educatieve master.

Je kunt dit programma zowel in voltijd als in deeltijd doen. Deeltijd houdt in dat je in overleg met de studieadviseur het programma kunt verspreiden over een langere periode.  

Lees hier meer over het verschil tussen de één- en tweejarige lerarenopleidingen aan de RUG.


open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaMA Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Spaanse Taal en Cultuur
typeeducational, 120 EC
start1 februari, 1 september
taaldeels Nederlands
deels
opleidingsduur2 jaar voltijd, deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60320
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

  • Intensieve begeleiding door ervaren lerarenopleiders en onderwijsonderzoekers
  • Na afronding uitstekende positie op de arbeidsmarkt door de combinatie van master én eerstegraadsbevoegdheid

Open dagen en meeloopdagen

Masterweek Groningen
Van 19 t/m 23 maart 2018 organiseren de faculteiten op verschillende dagen een mastervoorlichting op locatie. Aanmelden kan vanaf eind februari 2018.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw- Literatuur-, cultuur- en/of taalwetenschappelijke vakken op het gebied van Spaanse Taal en Cultuur
  • Begeleide LiO stage
  • Theoretische verbreding en verdieping

Bekijk hier de uitgebreide vakomschrijvingen: https://www.rug.nl/let/vakken-edu-ma-spaans
1e jaar
periode
1234
Onderdelen van het reguliere programma van de masters Taalwetenschappen en Letterkunde
50 EC
Basiscursus Master Lerarenopleiding en Masterstage 1 Leraar
10 EC
2e jaar
periode
1234
Werken-lerentraject stage
50 EC
Onderdelen van het reguliere programma van de masters Taalwetenschappen en Letterkunde
10 EC

Onderwijs

taal van onderwijs50% nl
50% sp
onderwijsopzet30% zelfstudie
20% theorie
50% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Elke masteropleiding heeft een studieadviseur waar je terecht kunt als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexere zaken, bijvoorbeeld studievertraging, functiebeperking of langdurig ziek zijn, kun je terecht bij een studentendecaan.
Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren, zoals studiestress en presenteren. Deze kun je volgen bij de afdeling Studieondersteuning van het Studenten Service Centrum (SSC).

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2018
aanmelding deadline : 15 januari 2018
wettelijk tarief : € 1517
instellingstarief : € 1517
niet-EU/EER studenten : € 6150
1 februari 2019
aanmelding deadline : 15 januari 2019
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
aanmelding deadline : 15 augustus 2018
wettelijk tarief : € 1517
instellingstarief : € 1517
niet-EU/EER studenten : € 6150
1 september 2019
aanmelding deadline : 15 augustus 2019
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

vooropleiding

  • Bachelordiploma Romaanse Talen en Culturen (Spaans)
  • Bachelordiploma Spaanse Taal en Cultuur
  • Bachelordiploma Europese talen en culturen (Spaans en met profiel Cultuur en Literatuur of Taal en Maatschappij)

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Bovenbouwleerlingen Vwo
Bovenbouwleerlingen VWO over de vraag wat een goede docent is

Student Amarinske Verkerk
Student Amarinske Verkerk over de Educatieve Master

Gea Hoornsman
Schoolopleider Gea Hoornsman over docent zijn

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel
inhoud
docenten
studiefaciliteiten
studielast
studiebegeleiding

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Spaanse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 2 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met je eerstegraads lesbevoegdheid kun je Spaans geven op alle niveaus van het voortgezet onderwijs. Met je masterdiploma Taalwetenschappen of Letterkunde kun je ook terecht bij uitgeverijen of vertaalbureaus. Je kunt daarnaast onderzoek doen aan een universiteit of een onderzoeksinstituut.
huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar slecht
kans op een vaste baan zeer goed
bron: Elsevier beste banen

Potentiële beroepen

  • docent spaans
bron: StudieData

Contact

Dr. Hanneke Boode

studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite