Deze opleiding

Ben je geïnteresseerd in de maatschappij en wil je lesgeven? In de lerarenopleiding Maatschappijleer verdiep je je kennis en leer je deze over te brengen aan middelbare scholieren.

Deze tweejarige educatieve master leidt je op tot eerstegraadsdocent Maatschappijleer. De opleiding bestaat uit een didactisch en een vakinhoudelijk deel.

Het vakinhoudelijke programma is een combinatie van politicologische en sociologische vakken. Deze volg je bij Sociologie en Rechtsgeleerdheid. Daarnaast schrijf je een scriptie. In het didactische programma word je opgeleid tot eerstegraadsdocent. Daarbij leer onze samenleving inzichtelijk te maken voor middelbare scholieren. Ook laat je ze nadenken over verschillende visies op de maatschappij.

In het eerste jaar ben je vooral bezig met het vakinhoudelijke programma en verdiep je je kennis. Daarnaast doe je een korte stage op een middelbare school. In het tweede jaar staat het didactische programma centraal en doe je een uitgebreide stage in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Tijdens deze stage geef je 15 tot 20 lessen, waarvan minimaal 6 lessen zelfstandig. Deze stage kan een betaalde aanstelling zijn. Je bent één dag in de week vrij geroosterd voor colleges, mentorbijeenkomsten en groepsopdrachten.

Na het afronden van deze tweejarige master heb je een universitaire graad en een eerstegraadsonderwijsbevoegdheid.

open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaMA Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Maatschappijleer
typeeducational, 120 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar voltijd, deeltijd, duaal
accreditatiesNVAO
croho-code60243
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet eerste jaar bestaat voornamelijk uit inhoudelijke cursussen sociologie en politicologie en schrijf je een masterscriptie sociologie. In het 2e semester maak je middels een stage kennis met de onderwijspraktijk.

Het 2e jaar bestaat voor een groot deel uit stage waarin je een eigen klas krijgt. Daarnaast volg je een aantal vakken die betrekking hebben op lesgeven in het voortgezet onderwijs en het ontwerpen van lesmateriaal.
periode
1234
Beleidsontwerp
5 EC
Onderzoeksforum
5 EC
Politicologie
5 EC
Parlementaire geschiedenis
5 EC
Pro-sociaal gedrag
5 EC
Beleidsevaluatie
5 EC
Basiscursus onderwijs
5 EC
Masterstage I
5 EC
Scriptie Sociologie
20 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
30% theorie
50% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, portfolio, individuele opdracht, zelfstudie

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 augustus 2017
wettelijk tarief : € 1478
instellingstarief : € 7600
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 augustus 2018
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

instaptoets
Studenten met een universitaire Ba bestuurskunde dienen een verzoek tot toelating in bij de toelatingscommissie van Sociologie. Dit kan per email aan de toelatingscommissie.soc@rug.nl.

vooropleiding
Bachelor Sociologie of Politicologie geven direct toegang na een formele goedkeuring door de toelatingscommissie.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
27868 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel
inhoud
docenten
studiefaciliteiten
studielast
studiebegeleiding

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Maatschappijleer aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 1 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als afgestudeerde heb je een eerstegraadsbevoegdheid in het onderwijs. Daarnaast ben je een sociaal wetenschapper. Met je onderwijsbevoegdheid kun je lesgeven op alle niveaus in het middelbare onderwijs en kun je terecht in onderwijsfuncties bij HBO instellingen. Als sociaal wetenschapper met een achtergrond in de Sociologie en Politicologie, heb je ook prima mogelijkheden buiten het onderwijs. Je kunt aan de slag bij de overheid en in het bedrijfsleven in allerlei beleids- en bestuursfuncties.
huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar slecht
kans op een vaste baan zeer goed
bron: Elsevier beste banen

Potentiële beroepen

  • docent psychologie, antropologie, pedagogiek, maatschappijvakken, journalistiek, communicatie (1e graads)
  • hoogleraar demografie, psychologie, antropologie, pedagogiek, sociale wetenschappen, journalistiek, communicatie
  • universitair (hoofd)docent demografie, psychologie, antropologie, pedagogiek, sociale wetenschappen, journalistiek, communicatie
bron: CBS

Contact

Admission Office
Hilde Steenbergen

studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite