Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Aardrijkskunde

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Tweejarige opleiding die leidt tot een mastertitel met dubbel effect, zowel vakinhoudelijk als op het gebied van kennisoverdracht.

Essenties en doelen van het schoolvak enerzijds, naast de omgang met leerlingen en de wijze waarop zij leren anderzijds. Studenten werken aan het vergroten van van hun vakkennis en leren op wetenschappelijk verantwoorde wijze hun leerinhouden te kiezen, hun lesmateriaal vorm te geven en dit ontwerp uit te voeren. Door de flexibele opzet biedt deze master voldoende gelegenheid voor educatieve of communicatieve specialisaties. De studieroute geeft recht op een extra jaar studiefinanciering. Een betaalde schoolstage in het laatste masterjaar hoort eveneens tot de mogelijkheden.
Hoewel studie en stage nauw gerelateerd zijn aan het onderwijs (docent VWO en HO), vormen ze ook een basis voor een loopbaan waarin voorlichting en informatieoverdracht in de meest brede zin van belang zijn (professioneel ontwerpen van lesmateriaal, schoolmanagement, journalistiek, etc.).

printprint

locatieGroningen
diplomaMSc
typeeducational, 120 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code68532
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

De Educatieve Master voor aardrijkskunde in Groningen onderscheidt zich door de keuzevrijheid: je kunt zelf bepalen welke van de zes Masteropleidingen van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen voor jou het meest interessant is en wilt volgen in het eerste jaar van de Educatieve Master.
Tijdens het eerste jaar maak je bij de vakken Basiscursus en Masterstage 1 al kennis met het beroep van aardrijkskundedocent. Mocht je na deze kennismaking tot het inzicht zijn gekomen dat je jezelf toch niet voor de klas ziet staan dan kun je na het eerste jaar stoppen en dan heb je gewoon het diploma van de gekozen Masteropleiding op zak.
De Lerarenopleiding regelt de scholen waar je Masterstages 1, 2 en 3 loopt. Masterstage 2 en 3 loop je doorgaans op dezelfde school. Op sommige scholen krijg je een vergoeding als lio voor Masterstages 2 en 3. Het is van belang om voor 15 mei het formulier voor de aanvraag van een stageplaats in te vullen zodat je per 1 september een school hebt om je stage te volgen.

Open dagen en meeloopdagen

Masterweek Groningen
Van 19 t/m 23 november organiseren de faculteiten op verschillende dagen mastervoorlichting op locatie. Ontmoet de docenten en studenten van de Groningse masteropleidingen. En proef de sfeer in de facultaire gebouwen, collegezalen en laboratoria en natuurlijk in de stad Groningen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet is wenselijk om in september te beginnen zodat je de vakken Basiscursus en Masterstage 1 in het 2e deel van je 1e jaar volgt. Ook het verkrijgen van een stageplaats is dan eenvoudiger. Ook als student van de eenjarige Master LVHO dien je de twee fysisch-geografische vakken te volgen in verband met landelijke afspraken over de sociaal- en fysisch-geografische voorkennis. Als je de Educatieve Minor hebt afgerond heb je 10 EC vrije ruimte in plaats van de vakken Basiscursus en Masterstage 1.
1e jaar In het 1e jaar wordt één van de Masteropleidingen van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen gevolgd. Als student van de Educatieve Master dien je deze keuzeruimte in semester 2 in te vullen met Basiscursus en Masterstage 1 aardrijkskunde (samen 10 EC). Overleg zo nodig met je coördinator hoe je dit kunt inpassen. In het 1e jaar van de opleiding schrijf je je in voor 2 opleidingen: voor een Masteropleiding en voor de tweejarige Educatieve Master.
periode
1234
Basiscursus master lerarenopleiding
5 EC
Masterstage 1 leraar aardrijkskunde
5 EC
Verplichte masteronderdelen van: Culturele geografie, Economische geografie, Sociale planologie, Vastgoedkunde, Population Studies of Environmental and Infrastr
2e jaar Je kunt met het 2e jaar beginnen als je je Masterthesis hebt afgerond. Het 2e jaar van de opleiding ben je 3 dagen (dinsdag t/m donderdag) in de week beschikbaar op je stageschool. Op maandag volg je colleges vakdidactiek en onderwijskunde en de vrijdag is beschikbaar voor opdrachten en lesvoorbereidingen. Ook de colleges fysische geografie vinden dan plaats. Als je Landscape and Heritage Identities hebt gevolgd in het 1e jaar dien je een ander keuzevak te volgen, liefst in het 1e jaar.
periode
1234
Geografie van de natuurlijke omgeving
5 EC
Masterstage 2 leraar aardrijkskunde
15 EC
Vakdidactiek 2 aardrijkskunde
5 EC
Landscape and heritage identities
5 EC
Masterstage 3 leraar aardrijkskunde
10 EC
Onderzoek master lerarenopleiding
10 EC
Onderwijskunde VO
5 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet25% zelfstudie
25% theorie
50% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Vanuit de opleiding krijg je een tutor toegewezen die je eerste aanspreekpunt is bij vragen. Daarnaast heeft elk schoolvak tenminste een vakdidacticus die schoolvakspecifieke kennis heeft.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 augustus 2018
wettelijk tarief : € 1517
instellingstarief : € 1517
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 augustus 2019
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Als je een schakelprogramma moet volgen om toegelaten te worden tot een Masteropleiding van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen en daarop aansluitend de Master LVHO wilt volgen is het raadzaam dit te bespreken met de coördinator van de Masteropleiding. In overleg met de coördinator van de lerarenopleiding zal bepaald worden of, en zo ja hoe, je ook toelaatbaar bent tot de lerarenopleiding. Je bent namelijk niet automatisch toelaatbaar tot de Lerarenopleiding als je een Masteropleiding op de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen hebt afgerond.

vooropleiding
Indien je een andere bacheloropleiding gevolgd hebt die grote overlap heeft met Sociale Geografie & Planologie zal individueel beoordeeld worden of je voldoende onderwezen bent in de verschillende facetten van de geografie om toegelaten te worden. Tot de eenjarige Masteropleiding LVHO wordt je toegelaten indien je aantoonbaar voldoende 'vakinhoudelijke bagage' hebt. Dat is het geval indien je zowel een Bachelor- als een Masteropleiding in de richting van aardrijkskunde hebt gevolgd.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

Ibn Battuta
Faculteitsvereniging van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Natuurlijk kun je na deze masteropleiding terecht in het voortgezet onderwijs, met een nadruk op de bovenbouw van havo en vwo. De opleiding is ook relevant voor een loopbaan in het hbo en op de universiteit.

De vaardigheden en kennis die je in deze masteropleiding opdoet vormen echter ook een goede basis voor werk in andere sectoren waar voorlichting en informatieoverdracht in de meest brede zin aan bod komt zoals bij(educatieve) uitgeverijen en in de (educatieve en onderzoek)journalistiek. Het overgrote deel van de recent afgestudeerden die een baan in het onderwijs ambiëren is erin geslaagd om een functie te vinden als aardrijkskundedocent.

Tijdens je studie kan je voor ondersteuning van je carrière voorbereiding terecht bij de Careers Company en RUG Career Services.

Meer informatie over de Careers Company: http://www.rug.nl/frw/career
Meer informatie over de RUG Career Services: http://www.rug.nl/careerservices

Bekijk waar onze alumni terechtkomen in deze graphichuidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

  • eerstegraads docent aardrijkskunde
bron: StudieData

Contact

Drs. Chris Diederiks

Mastercoördinator

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.