Ontwikkelingspsychologie

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Ben jij geïnteresseerd in toepassing van ontwikkelingspsychologie in de hulpverlening aan kinderen of aan jongeren? In het begeleiden van ouders, leerkrachten en kinderen in het onderwijs?

Het programma Ontwikkelingspsychologie richt zich op deze onderwerpen en op de studie van de ontwikkelingsprocessen en de toepassing ervan over de gehele levensloop. Je kunt een specialisatietraject kiezen of zelf je programma binnen ontwikkelingspsychologie samenstellen.

Hierin is aandacht voor:

 • het brede gebied van de praktijk van opvoeding en onderwijs
 • de begeleiding van normale en problematische ontwikkelingsprocessen binnen gezin, school en maatschappij
 • de diagnostiek van normale en problematische ontwikkelingsprocessen in diverse praktijkcontexten
Je maakt kennis met de procesbenadering en met de visie van ontwikkeling als complex dynamisch systeem. Het spectrum van normale via problematische ontwikkeling naar ontwikkelingspsychopathologie wordt bestudeerd vanuit dit perspectief.
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaMSc Psychologie
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60260
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

Internationaal georiënteerd programma met sterke nadruk op integratie van onderzoeksuitkomsten binnen het onderwijs.

Open dagen en meeloopdagen

Masterweek Groningen
Van 20 t/m 24 november organiseren de faculteiten op verschillende dagen een mastervoorlichting op locatie. Aanmelden kan vanaf eind oktober 2017.
Masterweek Groningen
Van 19 t/m 23 maart 2018 organiseren de faculteiten op verschillende dagen een mastervoorlichting op locatie. Aanmelden kan vanaf eind februari 2018.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Variant Onderwijspsychologie/Educational psychology

Ben je een psychologiestudent en geïnteresseerd in onderwijs? Dan is de variant onderwijspsychologie mogelijk iets voor jou.

Dit traject biedt een goede basis voor een loopbaan als psycholoog in het onderwijs, of je nu kiest voor individuele leerlingenzorg of voor de begeleiding van scholen en vragen over de inrichting van het onderwijs. Ontwikkelingspsychologen in de individuele leerlingenzorg bieden hulp aan leerlingen en hun ouders en aan leerkrachten en docenten, met het doel om kinderen een zo optimaal mogelijke schoolloopbaan te bieden, ongeacht of ze laag of juist heel hoog begaafd zijn, gedragsproblemen hebben of handicaps. Begeleiding aan scholen betekent dat je antwoorden zoekt op vragen als “Hoe kunnen we achterstandsleerlingen vooruit helpen?”, ”Hoe kunnen bolleboosjes hun talenten optimaal ontwikkelen?” “Hoe kunnen kinderen met PDDnos het beste onderwijs krijgen?”Al in het derde jaar worden vakken aangeboden die hierbij aansluiten. In de master kan je je pakket samenstellen in overleg met de mastercoördinator.
Veel afgestudeerden zijn verbonden aan een school of aan een onderwijsbegeleidingsinstelling van waaruit ze hulp bieden aan scholen in de regio. Ook in beleidsfuncties werken onderwijspsychologen: bij (semi) overheden waar onderwijsbeleid en nieuwe onderwijsmethoden ontwikkeld worden.

specialisatie Specialisatietraject diagnostiek en interventie in de jeugdhulpverlening

Ben jij geïnteresseerd in de psychologische hulpverlening aan kinderen of aan jongeren? In het begeleiden van ouders, leerkrachten en kinderen zodat de kinderen de beste ontwikkelingskansen krijgen?

In creëren van kansen voor kansarme kinderen? In het begeleiden van jongeren die buiten de boot dreigen te vallen? Dan past het specialisatietraject “Diagnostiek en interventie in de jeugdhulpverlening” mogelijk bij jou. Het biedt een breed pakket van vakken die vooral gericht zijn op diagnostiek, het achterhalen van welke problemen er precies spelen, en interventie, het bijdragen aan de oplossing van die problemen. Veel van de vakken in het pakket richten zich op baby's, peuters, schoolkinderen en op jongeren, maar in een aantal vakken en vooral ook in je stage en je masterthese kan je je specialiseren in een van deze doelgroepen of je breed oriënteren op de hele leeftijdsrange. Al in het derde jaar worden vakken aangeboden die hierbij goed aansluiten, zoals diagnostiek in de ontwikkelingspsychologische praktijk. In de master kan je je pakket samenstellen in overleg met de master coördinator.

Veel afgestudeerden in deze richting zijn verbonden aan een GGZ of andere instelling voor geestelijke gezondheidszorg, in (ambulante of residentiële) centra voor kinderen met specifieke problemen en handicaps, of in individuele psychologenpraktijken.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
onderzoeksproject, hoorcollege
docenten
Kijk in de studiegids (http://www.rug.nl/gmw/studiegidsen) voor spreekuurtijden en contactinformatie.
studiebegeleiding
Bij de opleiding Psychologie is veel aandacht voor studiebegeleiding. Er zijn binnen de opleiding Psychologie studieadviseurs voor zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige opleiding.
De studieadviseurs houden elke ochtend een open spreekuur en zijn daarnaast op afspraak te bereiken.
Ook zijn de studieadviseurs bereikbaar via de veelgestelde vragen: kijk of de voor jou relevante vraag in de lijst staat. Zo niet, stel dan je aanvullende vraag: www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2018
aanmelding deadline : 1 december 2017
collegegeld nog niet bekend
1 september 2017
aanmelding deadline : 1 mei 2017
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
collegegeld nog niet bekend
De toelatingseisen hangen af van de vooropleiding.

Uitgebreide informatie vind je op de pagina's Aanmelden en Toelating van de Masteropleiding Psychologie.
Studenten die de bacheloropleiding Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen volgen of gevolgd hebben kunnen zich aanmelden tot 1 september/1 februari.

**NB** In verband met de masterweek is de deadline voor de instroom in februari 2018 voor EU/EEA studenten verlengd tot 1 decemer 2017.
toelatingseisen

vooropleiding
De toelatingseisen hangen af van de vooropleiding. Voor een volledige beschrijving van de Toelatingseisen, en ook de wijze van Aanmelden en de Toelatingsprocedure, zie: http://www.rug.nl/gmw/psychology/education/switch-modules/

studie kosten
bron: Rijksuniversiteit Groningen
bedrag kostenpost
€ 500levensonderhoud
€ 325studiematerialenper jaar
€ 600visa/permitvoor de gehele opleiding
inbegrepen in collegegeld
examination
visa/permit

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

VIP
De studievereniging van Psychologie is de VIP. Met ruim 2300 leden en ruim 160 actieve leden zijn zij de grootste en misschien wel de gezelligste studievereniging van Groningen.
De VIP organiseert het hele studiejaar diverse activiteiten gerelateerd aan je studie. Zo zijn er lezingen, workshops, een uitwisselingsweek en congressen. Ook kun je je studieboeken met korting bestellen bij de VIP. Daarnaast is er natuurlijk ook volop aandacht voor de sociale kant met borrels en grote feesten.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/23 Rijksuniversiteit
Ontwikkelingspsychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/23 Rijksuniversiteit
Psychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
3/23 Rijksuniversiteit
Clinical Forensic Psychology and Victimology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/23 Rijksuniversiteit
Clinical Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/23 Rijksuniversiteit
Klinische Neuropsychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
6/23 Rijksuniversiteit
Reflecting on Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/23 Rijksuniversiteit
Klinische Psychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
8/23 Rijksuniversiteit
Environmental Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/23 Rijksuniversiteit
Cognitieve Psychologie en Psychofysiologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
10/23 Rijksuniversiteit
Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
11/23 Rijksuniversiteit
Psychology (EN)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/23 Rijksuniversiteit
Toegepaste Sociale Psychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
13/23 Rijksuniversiteit
Talent Development and Creativity
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/23 Rijksuniversiteit
Traffic Psychology and Sustained Mobility
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/23 Radboud Universiteit
Psychologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/23 Radboud Universiteit
Arbeid, Organisatie & Gezondheid
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/23 Radboud Universiteit
Gedragsverandering
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/23 Radboud Universiteit
Gezondheidszorgpsychologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/23 Amsterdam VU
Klinische ontwikkelingspsychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
20/23 Amsterdam VU
Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
21/23 Amsterdam VU
Klinische psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
22/23 Amsterdam VU
Arbeids- en organisatiepsychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
23/23 Amsterdam VU
Klinische neuropsychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
40% Nederlandstalig
60% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.84.0
inhoud3.63.8
docenten3.63.8
studiefaciliteiten3.63.2
studielast3.33.4
studiebegeleiding3.13.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 129 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De praktijk in, bijvoorbeeld:

 • het onderwijs,
 • jeugdzorg,
 • gezondheidszorg,
 • ziekenhuizen,
 • residentiële instellingen

Met specialisatietraject Onderwijspsychologie:

Werken bij:
 • een school, en begeleiden leerlingen en leerkrachten,
 • een onderwijsbegeleidingsinstelling: hulp bieden aan scholen in de regio.
 • (semi)overheden: ontwikkelen van onderwijsbeleid en nieuwe onderwijsmethoden
Met specialisatietraject Diagnostiek en interventie in de jeugdhulpverlening:

Werken in de:
 • hulpverlening aan kinderen en jeugdigen; o.a. jeugdafdelingen in de ambulante zorg of residentiële zorg waar kinderen dag en nacht verblijven. Bijvoorbeeld instellingen voor kinderen en jeugdigen met psychische, lichamelijke, sociale of mentale problemen, of met een combinatie hiervan.
 • ouderenzorg.

Ontwikkelingspsychologen houden zich in al deze instellingen bezig met diagnostiek, behandeling van kinderen, maar vooral ook met het begeleiden van ouders en groepsleiding bij hun dagelijkse omgang met het kind.

Andere mogelijkheden:

 • Vervolgopleiding: Gezondheidszorgpsycholoog (2 jaar) en daarna eventueel als Klinisch Psycholoog (3 jaar).
 • Postacademische opleiding onderwijspsychologie
 • Het onderzoek in Opleiding tot onderzoeker: AIO worden en promoveren.

Meer informatie over postacademische opleidingen: http://www.rug.nl/gmw/psychology/education/postmaster

huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RijksuniversiteitCultural Geography+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educational+ 59 EC pre-master
RijksuniversiteitTourism Geography and Planning+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • arbeids- en organisatiepsycholoog
 • docent psychologie
 • eerstelijnspsycholoog
 • gezondheidszorgpsycholoog
 • hoogleraar arbeidswetenschappen
 • hoogleraar psychologie
 • kinder- en jeugdpsycholoog
 • klinisch psycholoog
 • neuropsycholoog
 • psychotherapeut
 • seksuoloog
 • universitair (hoofd)docent arbeidswetenschappen
 • universitair (hoofd)docent psychologie
 • wetenschappelijk onderzoeker arbeidswetenschappen
 • wetenschappelijk onderzoeker psychologie
bron: UWV

Contact

Onderwijsvoorlichting
E: studiekiezers@rug.nl
T: 050-3639011
Studieadviseur Psychologie
E: studieadvies.psy@rug.nl
T: +31 (0)50 3636301
Admission Office
Saskia Kunnen

Mastercoördinator masterprogramma Ontwikkelingspsychologie

E: e.s.kunnen@rug.nl
T: 050 363 6330
Faq

Staf Ontwikkelingspsychologie

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite