instellingRijksuniversiteit Groningen
faculteitFaculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
locatieGroningen
diplomaOnderwijskunde
titel/graadMSc
type opleidingregulier onderwijs
vormvoltijd
opleidingsduur12 maanden
# credits60 EC
numerus fixusgeen
crohocode66613


Onderwijskunde

Bijna een kwart van de Nederlandse bevolking volgt onderwijs. Wil je leerlingen ondersteunen of advies geven aan hun ouders, hun leraren of aan de beleidsmakers, kies dan deze master.

De master Onderwijskunde duurt één jaar. Je wordt opgeleid om ondersteuning te bieden bij leerproblemen, organisatorische problemen of bij het invoeren van onderwijsvernieuwingen. Ook leer je onderwijsvormen te ontwikkelen en nieuwe methoden te bedenken.

In de masterfase kies je voor één van de vier differentiaties:
 • Leeromgeving, instructie en leren
 • Onderwijs- en leerlingbegeleiding
 • Onderwijsbeleid en onderwijsorganisatie
 • Onderwijsverbetering en innovatie (m.i.v. september 2016 vervalt instroom in deze specialisatie)

Leeromgeving, instructie en leren: Deze specialisatie is gericht op de leerprocessen in het onderwijs. Onderwijs- en leerlingbegeleiding: Hier zoek je naar verklaringsmodellen en begeleidingsstrategieën voor leerproblemen. Daarnaast richt je je op de dienstverlening door instellingen voor onderwijsbegeleiding. In de differentiatie Onderwijsbeleid en onderwijsorganisatiehoud je je bezig met modellen van beleidsvoering, onderwijsinnovatietheorieën en veranderingsprojecten op scholen. En de specialisatie Onderwijsverbetering en innovatie bereidt studenten voor op het verbeteren van met name het basisonderwijs. Deze laatste specialisatie sluit nauw aan bij de AOLB.  

Ook is er een onderzoeksvariant: de tweejarige research master Behavioural and Social Sciences.

contactoud-studenten aan het woord


Emma Nitert over Onderwijskunde
alumnus

Al van kinds af aan heeft het onderwijs mij erg getrokken. Op de basisschool gaf ik zelfs al aan dat ik graag juf wilde worden! Later ben ik me meer gaan interesseren in het gedrag van mensen en het opvoeden van kinderen en jongeren. Ook ging mijn interesse uit naar hoe mensen leren en welke problemen hierbij kunnen ontstaan.


> lees het hele verhaal van Emma Nitert
Ginette Perdok over Onderwijskunde
alumnus

Nadat ik de pabo had voltooid, heb ik vier jaar voor de klas gestaan. Ik wilde meer uitdaging en ben daarom weer gaan studeren. Eerst heb ik bij de Stichting Pedagogisch Onderwijs Groningen (SPO) het schakelprogramma gevolgd en daarna ben ik begonnen met de master Onderwijskunde.


> lees het hele verhaal van Ginette Perdok


Studenten & Studentenleven


op kamers in Groningen

53637studenten studerend
30472studenten woonachtig   
€ 335gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid

bron: NSE 2014

studentaantallen

99 studenten volgen deze opleiding
77% daarvan is vrouw
42 eerstejaars gestart in 2013
71% daarvan is vrouw
27169 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
52% daarvan is vrouw
bron: StudieData

op kamers in Groningen

53637studenten studerend
30472studenten woonachtig   
€ 335gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid

bron: NSE 2014

studievereniging Odiom

ODIOM is dè studievereniging van de opleiding Pedagogische Wetenschappen & Onderwijskunde, Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs en de schakelopleiding van Pedagogiek (SPO).

studievereniging

Studievereniging Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde

Studieprogramma

onderwijs

taal van onderwijs30% en
70% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
40% theorie
10% praktijk
onderwijsvormenliteratuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, poster presentatie, individuele opdracht, zelfstudie
# contacturen10 uur per week

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

doelstelling

De master Onderwijskunde leidt op voor beleids- en advies functies (2e lijn functies) waarin de afgestudeerde advies en ondersteuning biedt aan leerlingen, docenten, schoolteams en beleidsmakers bij leer- of organisatorische problemen of bij het invoeren van onderwijsvernieuwingen. Ook is een onderzoeksvariant op het gebied van Onderwijskunde mogelijk binnen de 2-jarige research master Behavioural and Social Sciences.

onderwijsvormen

De éénjarige master bestaat uit 60 ECTS:

 • Theoretische verdieping (25 ECTS)
 • Methodische verdieping (5 ECTS)
 • Stage (5 ECTS)
 • Tutorgroep (5 ECTS)
 • Onderzoeksproject (20 ECTS)

De student werkt onder begeleiding aan het onderzoeksproject (masterthesis). Een forum is de afronding van dit onderdeel. De student houdt hierin een mondelinge presentatie met debat over het onderzoeksproject.

studiebegeleiding

Tutor: Iedere masterstudent heeft een tutor (staflid) die het studieplan beoordeelt en de student begeleidt bij de uitvoering daarvan. De tutor bewaakt de programmatische samenhang van de vakken die de student kiest. Op gezette tijden komen studenten bijeen in een tutorgroep. Onder begeleiding van een onderzoeksprojectbegeleider (staflid van een onderzoeksgroep) wordt gewerkt aan de 'masterthesis', het afstudeerproject.


Studieadviseur: Met vragen of problemen van meer persoonlijke aard die van invloed zijn op de studie kan de student terecht bij de studieadviseur van de master Onderwijskunde. In het kader van een tijdige signalering van studieproblemen of studievertraging biedt de masteropleiding een actieve voortgangsbegeleiding aan, met aan het begin van het masterjaar een planningsgesprek met de studieadviseur, gevolgd door een voortgangsgesprek aan het eind van het 1e semester.

curriculum

Het eerste semester is grotendeels gereserveerd voor methodische en theoretische verdieping. In de tweede helft van het eerste semester is daarnaast een stage of beroepsoriëntatie opgenomen, waarin de student zich aan de hand van een concrete vraagstelling oriënteert op het latere beroepsveld.

Het tweede semester staat, naast het volgen van enkele vakken, grotendeels in het teken van het werken aan de masterthesis, onder begeleiding van een onderzoeksprojectbegeleider.

studieadvies

Masterstudenten Onderwijskunde krijgen actieve voortgangsbegeleiding. Er wordt gestart met een studieplanningsgesprek met de studieadviseur, gevolgd door een tweede gesprek einde 1e semester voor bespreking van het verloop van de studieplanning.

studeren in het buitenland

De Rijksuniversiteit Groningen is een internationale instelling met partnerships over de hele wereld en een groot aantal buitenlandse studenten. Ook voor Nederlandse studenten is het mogelijk gedurende een periode van drie tot twaalf maanden in het buitenland te studeren. Dit kan in het kader van de bestaande samenwerkingsovereenkomsten, maar ook als 'freemover'.

Voor meer informatie over Studie en Stage in het Buitenland, klik links op de menuknop "RUG-students who want to study abroad".

bron: Rijksuniversiteit Groningen

specialisaties


1
specialisatie

Onderwijs- en leerlingbegeleiding


In deze differentiatie staat de begeleiding en zorg van leerlingen met leerproblemen centraal, de leer- en gedragsproblemen die zich in het onderwijsleerproces in de school kunnen voordoen.

Gezocht wordt naar verklaringsmodellen voor onderwijsleerproblemen, begeleidings strategieën ten behoeve van leerlingen met leerstoornissen en de educatieve dienstverlening door instellingen voor onderwijsbegeleiding.


2
specialisatie

Onderwijsbeleid en onderwijsorganisatie


In deze differentiatie houdt de student zich bezig met modellen van beleidsvoering, onderwijsinnovatietheorieën en veranderings projecten op scholen.

Centraal staan decentralisatie van beleid,autonomie en rekenschap, leiderschap in onderwijsorganisaties, onderwijskundige modellen en de organisatiestructuur van scholen.


3
specialisatie

Onderwijsverbetering en innovatie


Deze differentiatie is gericht op onderwijsverbetering en innovatie, met name in het basisonderwijs.

De specialisatie is met name bedoeld voor diegenen die zelf in het onderwijs (als leraar) werken of willen gaan werken en geeft een inhoudelijke verdieping vanuit met name het bedienen van alle leerlingen (adaptief onderwijs).


4
specialisatie

Leeromgeving, instructie en leren


Deze differentiatie richt zich op het onderwijsleerproces, het ontwerpen en ontwikkelen van onderwijsleersituaties.

Belangrijke onderwerpen zijn: vormingsidealen, ontwikkeling en implementatie van het leerplan, leerarrangementen en ICT in het onderwijs, effectief onderwijs en professionalisering van leerkrachten en leerkrachtgedrag.

bron: Rijksuniversiteit Groningen

vakkenrooster

periode
Theoretische vakken
Stage / beroepsorientatie
Methodische vakken
Afstudeeropdracht (tutorgroep + thesis)
Masterjaar:

1e Semester: Met name methodische en theoretische verdieping en stage/beroepsorientatie.

2e Semester: Werken aan de masterthesis, onder begeleiding van een onderzoeksprojectbegeleider.
bron: Rijksuniversiteit Groningen

Toelating en kosten

Startmomenten

1 februari 2016deadline aanmelding : 1 januari 2016 (EU)
1 september 2016deadline aanmelding : 1 augustus 2016 (EU)


toelatingseisen

vooropleiding
 • Bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen (richting Onderwijskunde)
 • Verwant HBO-diploma met een afgerond schakelprogramma Onderwijskunde. Informatie over schakelprogramma: www.spo-groningen.nl
 • Verwante HBO-opleidingen zijn: ALO, PABO (of PA), HBO-pedagogiek, HKP, HPO, HSAO, vierjarige tweedegraads lerarenopleidingen en HBO-psychologie. Informatie over schakelprogramma: www.spo-groningen.nl
 • Bij niet verwant HBO of universitair diploma dient een toelatingsverzoek (met CV en gewaarmerkte kopie van diploma en cijferlijsten) te worden ingediend bij: toelatingscommissie.pedok@rug.nl
 • Bij een bachelor diploma Pedagogische Wetenschappen of Onderwijskunde behaald aan een andere universiteit dan de RuG dient een toelatingsverzoek (met CV en gewaarmerkte kopie van diploma en cijferlijsten) te worden ingediend bij: toelatingscommissie.pedok@rug.nl


bron: Rijksuniversiteit Groningen

welk collegegeldtarief moet ik betalen?

Meestal betaal je het "wettelijk tarief".
Vereenvoudigd geldt:

 • wettelijk tarief is het reguliere tarief voor studenten van binnen de EU/EER.
 • instellingstarief is voor studenten die al in het bezit zijn van een bachelor- of masterdiploma en een tweede studie willen beginnen waarmee ze dezelfde of een lagere graad behalen. Het instellingstarief geldt niet voor studenten die zich voor de eerste keer inschrijven voor een opleiding in de gezondheidszorg of het onderwijs.
 • niet-EU/EER tarief is voor studenten van buiten de EU/EER.

Ten slotte:
Het collegegeld is sterk afhankelijk van je studie-geschiedenis en studiekeuze. Controleer het dus altijd in de collegegeld-wizard van de instelling!

collegegeld

2015/16voltijd   wettelijk tarief € 1951
voltijd   instellingstarief € 1951
voltijd   niet-EU/EER studenten € 13600
2016/17voltijd   wettelijk tarief € 1984
voltijd   instellingstarief € 1984
voltijd   niet-EU/EER studenten € 13900


bron: Rijksuniversiteit Groningen
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft.Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Inschatting maandelijkse studiekosten

335kamerhuurincl. servicekosten (kamerprijzen in Groningen zijn gemiddeld binnen Nederland)
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1308 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1264

bron: Nibud (2013), Nationale Studenten Enquete (2013), opleiding (2014)


keuzehulp


unieke kenmerken

 • Binnen de master keuze uit 4 differentiaties die aansluiten op de werkvelden waarbinnen onderwijskundigen werkzaam zijn
 • Stage / arbeidsmarktorientatie
 • Intensieve scriptiebegeleiding
 • Tijdens afstudeerproject mogelijkheid tot deelname aan internationale onderzoeksprojecten

Objectieve cijfers en oordelen

Studenttevredenheid

Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 42 respondenten.
Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.

bron: NSE

Nationale Studenten Enquete

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.


In 2014 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.


De resultaten hiernaast zijn afkomstig van:
- 42 respondenten van deze opleiding
- 130 landelijke respondenten.

NVAO geaccrediteerd

De kwaliteit van deze opleiding wordt getoets door: NVAO (nl)

Deze opleiding werd als volgt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeeld:

gerealiseerd niveau
samenhang programma
studielast
kwaliteit personeel
kwantiteit personeel
materiële voorzieningen
studiebegeleiding

> bekijk alle 21 oordelen..
bron: NVAO


> Vergelijk Onderwijskunde opleidingen

Na deze studie
arbeidskansen

Afgestudeerde studenten Onderwijskunde geven een indicatie van de kansen die een Onderwijskunde-diploma geeft op de arbeidsmarkt:

€ 2363gemiddeld bruto maandloon
92%kans op een vaste baan
70%kans op een voltijd baan
59%kans op een baan op niveau
82%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
79%is tevreden over de studiekeuze


bron: arbeidsmonitor 2011

beroepsperspectieven

De master Onderwijskunde bereidt je voor op beleids- en adviesfuncties. Je kunt leerlingen en docenten adviseren, maar ook schoolteams, besturen en beleidsmakers. Je houdt je bezig met leerproblemen en organisatorische problemen, zoals bij het invoeren van onderwijsvernieuwingen. Daarnaast kun je binnen de overheid werken aan onderwijsbeleid en het ontwikkelen van nieuwe onderwijsvormen en -methoden.

Werkterreinen voor onderwijskundigen:
 • Beleidsadviseur, onderwijsontwikkelaar, stafmedewerker, kwaliteitszorgmedewerker, studieadviseur, schooldecaan of beroepskeuzebegeleider bij grote onderwijsinstellingen zoals universiteiten, lerarenopleidingen, MBO/HBO of volwasseneneducatie
 • Beleidsmedewerker onderwijs bij gemeentelijke, provinciale of landelijke overheid (bij OCW als beleidsmedewerker of onderwijsinspecteur)
 • Bij onderwijsbegeleidingsdiensten als school-, docent- of leerlingbegeleider/coach
 • Medewerker bij onderwijsondersteunende diensten zoals de landelijke Pedagogische Centra, Stichting voor Leerplanontwikkeling (SLO), CITO en educatieve uitgeverijen
 • Beleidsmedewerker bij de onderwijskoepels of bonden zoals de Mbo-raad, de Hbo-raad, de VSNU, de AOB
 • Schoolbegeleider / onderwijsmanager / coördinator binnen een onderwijsinstelling
 • (Adjunct-)directeur/management
 • Wetenschappelijk onderzoek: Overheden, bedrijven, onderzoeksbureaus, onderwijsinstellingen, universiteit (promoveren: beurzen voor o.a. de lerende leraar of Research Master (als zij-instromer)) .
 • Docent HBO/MBO
 • De media (radio, televisie, pers) als onderwijsjournalist


Enkele mogelijk beroepen na behalen van deze master:


bron: UWV
Er zijn 3 aansluitende masters bekend.

Klik op een master voor meer informatie.
Educational Science and Technology
aanv. eisenUniversiteit Twente
Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen
59 EC pre-masterTilburg University
aanv. eisenUniversiteit Twente

Meer informatie