Onderwijswetenschappen

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bijna een kwart van de Nederlandse bevolking volgt onderwijs. Wil je leerlingen ondersteunen of advies geven aan hun ouders, hun leraren of aan de beleidsmakers? Kies dan deze master.

In deze éénjarige master word je opgeleid om ondersteuning te bieden bij leerproblemen, organisatorische problemen of bij het invoeren van onderwijsvernieuwingen. Ook leer je onderwijsvormen te ontwikkelen en nieuwe methoden te bedenken. In de masterfase kies je voor één van de drie differentiaties:

 • Leeromgeving, instructie en leren:
  je richt je op de leerprocessen in het onderwijs.
 • Onderwijs- en leerlingbegeleiding:
  je zoekt naar verklaringsmodellen en begeleidingsstrategieën voor leerproblemen. Daarnaast richt je je op de dienstverlening door instellingen voor onderwijsbegeleiding
 • Onderwijsbeleid en onderwijsorganisatie:
  je houdt je bezig met modellen van beleidsvoering, onderwijsinnovatietheorieën en veranderingsprojecten op scholen.

Ook bieden wij een onderzoeksvariant: de tweejarige research master Behavioural and Social Sciences aan.

open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaMSc Onderwijswetenschappen
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taaldeels Engels
vooral Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60099
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

Onze uitgangspunten:
a) onderzoek centraal staat in het onderwijs,
b) ons onderwijs vindt plaats binnen een inspirerende, academische gemeenschap, en
c) onderwijs en onderzoek staan midden in de maatschappij.
Daarom heeft/biedt onze master:
 • een sterk empirisch-analytische benadering, waarbij we een evidence-based werkwijze hanteren en gebruik maken van inzichten uit onderwijssociologie, onderwijseconomie, beleidswetenschappen en onderwijsrecht
 • keuze uit differentiaties die aansluiten op de werkvelden waarbinnen onderwijskundigen werkzaam zijn
 • intensieve scriptiebegeleiding
 • de mogelijkheid om deel te nemen aan internationale onderzoeksprojecten (afstudeerproject)


Open dagen en meeloopdagen

Masterdag Groningen
Op 29 maart organiseren de faculteiten hun mastervoorlichting op locatie. Ontmoet de docenten en studenten van de Groningse masteropleidingen. En proef de sfeer in de facultaire gebouwen, collegezalen en laboratoria en natuurlijk in de stad Groningen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Kijk voor volledig overzicht met uitgebreide informatie alle vakken in onze Online Onderwijscatalogus. Klik op de naam van het vak voor o.m. de leerdoelen, omschrijving, onderwijs- en toetsvorm en verplichte literatuur van het vak.
De éénjarige master bestaat uit 60 ECTS:
 • Theoretische verdieping (25 ECTS)
 • Methodische verdieping (5 ECTS)
 • Stage (5 ECTS)
 • Tutorgroep (5 ECTS)
 • Onderzoeksproject (20 ECTS)


Het eerste semester is grotendeels gereserveerd voor methodologische en theoretische verdieping. In de tweede helft van het eerste semester is daarnaast een stage of beroepsoriëntatie opgenomen, waarin de student zich aan de hand van een concrete vraagstelling oriënteert op het latere beroepsveld.
periode
1234
Methods and techniques for evaluation-research
5 EC
5 EC
Afstudeeropdracht (tutorgroep + thesis) afstuderen
25 EC
Stage / beroepsoriëntatie
5 EC
Onderwijsbeleid -keuzevak- keuzevak
25 EC
Theory of Learning and Instruction keuzevak
5 EC
Learning problems and Learning Disablities -keuzevak- keuzevak
5 EC
5 EC
Curriculumtheorie -keuzevak- keuzevak
5 EC
Digitale Leeromgevingen -keuzevak- keuzevak
5 EC
Onderwijsorganisatie en Management -keuzevak- keuzevak
5 EC
Professionalisering en Onderwijsbehoeften -keuzevak- keuzevak
5 EC

specialisaties

specialisatie Leeromgeving, instructie en leren

Het onderwijsleerproces, het ontwerpen en ontwikkelen van onderwijsleersituaties, daar gaat het over in deze differentiatie

Belangrijke onderwerpen zijn: vormingsidealen, ontwikkeling en implementatie van het leerplan, leerarrangementen en ICT in het onderwijs, effectief onderwijs en professionalisering van leerkrachten en leerkrachtgedrag.

specialisatie Onderwijs- en leerlingbegeleiding

De begeleiding van en zorg voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen welke zich in het onderwijsleerproces kunnen voordoen staan hier centraal.

Je zoekt verklaringsmodellen voor onderwijsleerproblemen, begeleidings-strategieën ten behoeve van leerlingen met leerstoornissen en je richt je op de educatieve dienstverlening door onderwijsbegeleidingsinstellingen.

specialisatie Onderwijsbeleid en onderwijsorganisatie

In deze differentiatie houdt de student zich bezig met modellen van beleidsvoering, onderwijsinnovatietheorieën en veranderingsprojecten op scholen.

Centraal staan decentralisatie van beleid,autonomie en rekenschap, leiderschap in onderwijsorganisaties, onderwijskundige modellen en de organisatiestructuur van scholen.

Onderwijs

taal van onderwijs30% en
70% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
40% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, poster presentatie, individuele opdracht, zelfstudie
onderwijsvormen
De éénjarige master bestaat uit 60 ECTS:

 • Theoretische verdieping (25 ECTS)
 • Methodische verdieping (5 ECTS)
 • Stage (5 ECTS)
 • Tutorgroep (5 ECTS)
 • Onderzoeksproject (20 ECTS)

De student werkt onder begeleiding aan het onderzoeksproject (masterthesis). Een forum is de afronding van dit onderdeel. De student houdt hierin een mondelinge presentatie met debat over het onderzoeksproject.
doelstelling
De master Onderwijskunde leidt op voor beleids- en advies functies (2e lijn functies) waarin de afgestudeerde advies en ondersteuning biedt aan leerlingen, docenten, schoolteams en beleidsmakers bij leer- of organisatorische problemen of bij het invoeren van onderwijsvernieuwingen. Ook is een onderzoeksvariant op het gebied van Onderwijskunde mogelijk binnen de 2-jarige research master Behavioural and Social Sciences.
studiebegeleiding
Tutor: Iedere masterstudent heeft een tutor (staflid) die het studieplan beoordeelt en de student begeleidt bij de uitvoering daarvan. De tutor bewaakt de programmatische samenhang van de vakken die de student kiest. Op gezette tijden komen studenten bijeen in een tutorgroep. Onder begeleiding van een onderzoeksprojectbegeleider (staflid van een onderzoeksgroep) wordt gewerkt aan de 'masterthesis', het afstudeerproject.
Studieadviseur: Met vragen of problemen van meer persoonlijke aard die van invloed zijn op de studie kan de student terecht bij de studieadviseur van de master Onderwijskunde. In het kader van een tijdige signalering van studieproblemen of studievertraging biedt de masteropleiding een actieve voortgangsbegeleiding aan, met aan het begin van het masterjaar een planningsgesprek met de studieadviseur, gevolgd door een voortgangsgesprek aan het eind van het 1e semester.

studeren in het buitenland
De Rijksuniversiteit Groningen is een internationale instelling met partnerships over de hele wereld en een groot aantal buitenlandse studenten. Ook voor Nederlandse studenten is het mogelijk gedurende een periode van drie tot twaalf maanden in het buitenland te studeren. Dit kan in het kader van de bestaande samenwerkingsovereenkomsten, maar ook als 'freemover'.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2019
aanmelding deadline : 1 december 2018
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 11700
niet-EU/EER studenten : € 12500
1 februari 2020
aanmelding deadline : 1 december 2019
collegegeld nog niet bekend
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 juni 2019
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 11700
niet-EU/EER studenten : € 12500
1 september 2020
aanmelding deadline : 1 juni 2020
collegegeld nog niet bekend

Zie https://www.rug.nl/education/nederlandse-studenten/inschrijven/master (kies in Studielink voor Onderwijswetenschappen (croho 60099))

Voor inlichtingen over de inhoud van de master kun je contact opnemen met de studieadviseur via: studieadvies.pedok@rug.nl
toelatingseisen

vooropleiding
Toelichting op de tabel "Doorstroommogelijkheden":
Informatie over schakelprogramma: http://www.spo-groningen.nl.
Verwante HBO-opleidingen zijn: ALO, PABO (of PA), HBO-pedagogiek, HKP, HPO, HSAO, vierjarige tweedegraads lerarenopleidingen en HBO-psychologie.

motivatiebrief
Studenten met een

 • bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen (richting Onderwijskunde)
 • verwant HBO-diploma met een afgerond schakelprogramma Onderwijskunde.
 • niet verwant hbo- of universitair diploma
 • bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen richting Orthopedagogiek behaald aan de Rijksuniversiteit Groningen
 • bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen of Onderwijskunde behaald aan een andere universiteit dan de RUG

dienen een toelatingsverzoek (met CV en kopie van diploma en cijferlijsten) in te dienen via https://www.rug.nl/gmw/pedagogy-and-educational-sciences/education/master/aanvraag-toelating-master-pedok

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

ODIOM
ODIOM is de studievereniging van de opleiding Pedagogische Wetenschappen & Onderwijskunde, Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs en de schakelopleiding van Pedagogiek (SPO).
ODIOM heeft ruim 700 leden. De commissies van ODIOM organiseren onder meer: gastcolleges, excursies naar (ortho-)pedagogische instellingen, buitenlandse reizen, het introductiekamp voor eerstejaars, sportieve en sociale activiteiten en borrels en feesten. Leden ontvangen het ODIOM-magazine en boekenkorting op alle boeken.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

student Kirsten Bieleveld
Je wordt echt gemotiveerd om na te denken over wat je wilt, te snuffelen aan het werkveld, je krijgt heel veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.

Ik heb als bachelor de academische pabo (AOLB) gedaan. Daarna wilde ik heel graag nog een master doen en Onderwijskunde sprak me het meeste aan. Je kunt daarin verschillende specialisaties volgen en vooral de richting 'Beleid, Organisatie en Management' trok me. Deze specialisatie volg ik nu.

Je wordt in feite opgeleid om na te denken over vraagstukken op het macroniveau van het onderwijs...
Dat vind ik heel interessant.
Dat andere perspectief betekende wel dat ik moest omschakelen, ook omdat ik in de eerste periode veel theorie kreeg, terwijl ik gewend was om ook met de praktijk bezig te zijn. Gelukkig vond ik de stof enorm interessant, vooral bij het vak Onderwijsbeleid. Veel facetten van onderwijsbeleid kwamen erin aan bod en je werd als student echt aan het denken gezet.Wat ik ook heel waardevol vond, was dat de actualiteit bij de theorie werd betrokken. Aan het begin van ieder college kregen we als studenten de mogelijkheid om iets in te brengen dat we in het nieuws hadden gelezen, en dat op de één of andere manier met educatie te maken had. Daar hadden we het dan over met z'n allen. Het zorgde ervoor dat ik merkte dat onderwijs echt een hot item is.Officieel moet je voor Onderwijskunde veertien dagen stage lopen, verspreid over ongeveer zeven weken. Ik heb mijn stage iets anders aangepakt. Ik wilde graag aan de slag bij de PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, maar dat kon alleen als ik langere tijd beschikbaar was. Toen ik dat voorlegde op de opleiding, kreeg ik de ruimte om de stage zo in te richten als ik het wilde. Ik vind dat ze dat hier sowieso echt goed doen: je wordt echt gemotiveerd om na te denken over wat je wilt, te snuffelen aan het werkveld, je krijgt heel veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.Door mijn stage probeer ik erachter te komen of onderwijsbeleid iets voor me is. Misschien wil ik na mijn studie ook wel voor de klas. Het liefste zou ik een soort combinatiebaan willen. Een hybride leraar zijn, als het ware: een paar dagen voor de klas en daarnaast bijvoorbeeld een onderzoeks- of beleidsfunctie.


lees verder ...
alumnus Ginette Perdok
afgestudeerd in 2013
Grijp alle kansen die je krijgt aangereikt, je weet nooit waartoe het kan leiden!

Nadat ik de pabo had voltooid, heb ik vier jaar voor de klas gestaan. Ik wilde meer uitdaging en ben daarom weer gaan studeren. Eerst heb ik bij de Stichting Pedagogisch Onderwijs Groningen (SPO) het schakelprogramma gevolgd en daarna ben ik begonnen met de master Onderwijskunde.

Naast het volgen van het schakelprogramma stond ik ook twee dagen voor de klas. Die combinatie vond ik wel zwaar. De uiteenlopende vakken van de master Onderwijskunde maken deze studie tot een uitdaging...
Lastig vond ik de piekbelasting. Op een gegeven moment volgde ik een aantal vakken en een tutorgroep en was ik ook al druk bezig met mijn afstudeeronderzoek. Ik had toen minder tijd voor leuke dingen en was vaak tot 's avonds laat bezig.Na mijn studie zou ik graag bij een uitgever aan het werk willen om mee te schrijven aan methodes. Daarnaast zou ik graag een aantal dagen voor de klas blijven staan.Groningen is een fijne stad om te studeren. Je vindt er alles wat je nodig hebt om het studentenleven aangenaam te maken, maar het is toch lekker kleinschalig.Ik ben erg blij met de ontwikkeling die ik heb doorgemaakt, zowel op professioneel als op persoonlijk gebied. Tegen aankomende studenten zou ik willen zeggen: grijp alle kansen die je krijgt aangereikt, je weet nooit waartoe het kan leiden!


lees verder ...
alumnus Jasper 't Hart
Adviseur kwaliteit en onderwijs / projectleider digitale geletterdheid bij 02G2

Na de pabo te hebben gedaan, ben ik in het basisonderwijs gaan werken. Al snel dacht ik: daar moet méér uit te halen zijn.

Ik zag veel dingen die beter en scherper zouden kunnen. Een klein voorbeeldje: in het basisonderwijs wordt eigenlijk alleen met post-toetsen gewerkt. Dat vond ik raar, want als je een kind verder wilt helpen, moet je eigenlijk ook de beginsituatie meten. Dus vaak deed ik de rekentoetsen voor het eind van de periode aan het begin, om te kijken wat m’n klas wel en niet kon en daar het lesprogramma op aan te passen...
Eerst Pedagogiek en daarna een master Onderwijskunde, richting Onderwijs en Beleid. Ik wilde graag meer weten van onderwijs en leren, er gefundeerd iets van vinden. Ik heb veel geleerd tijdens mijn opleiding, én dankzij mijn diploma kon ik op de plek terechtkomen waar ik nu zit.Die plek is bij de Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). De afgelopen tweeënhalf jaar was ik daar adviseur onderwijs en kwaliteit. Samen met collega’s geven we advies in het primair en voortgezet onderwijs op onderwijskundig gebied. In elk schoolplan staat ‘wij faciliteren het ontwikkelingsproces van de leerling’, maar dat kun je natuurlijk niet waar maken door gewoon een methode uit een boek te volgen. Zorgen dat de mooie plannen werkelijkheid worden, dat was mijn werk. Daarbij heb ik veel gehad aan de leertheoretische visies die tijdens mijn studie aan bod zijn gekomen.Op dit moment ben ik tevens projectleider digitale geletterdheid. We zijn in samenwerking met de SLO en kennisnet bezig om digitale geletterdheid in het onderwijs een plek te geven. We ontwikkelen een leerlijn waarin digitale geletterdheid door middel van vakintegratie een plek krijgt in het curriculum. Wanneer leerlingen bezig zijn met opdrachten waarin digitale geletterdheid een onderdeel is , en ik vraag ze: ‘wat vinden jullie nou van deze les’, dan zeggen ze: ‘ja, eindelijk een school die snapt dat boeken op de I-pad zetten geen digitale geletterdheid is, wij zetten vaardigheden en kennis in om te leren.’ Voor de leerlingen van nu is het de normale werkelijkheid dat ze andere opdrachten krijgen, dat ze worden uitgedaagd – dat zijn ze gewend! Ik krijg er echt energie van om op een vernieuwende manier met onderwijs bezig te zijn.


lees verder ...
alumnus Emma Nitert
afgestudeerd in 2014
De sfeer in de stad Groningen gaf voor mij de doorslag!

Al van kinds af aan heeft het onderwijs mij erg getrokken. Op de basisschool gaf ik zelfs al aan dat ik graag juf wilde worden! Later ben ik me meer gaan interesseren in het gedrag van mensen en het opvoeden van kinderen en jongeren. Ook ging mijn interesse uit naar hoe mensen leren en welke problemen hierbij kunnen ontstaan.

Na het vwo besloot ik dat ik naar de universiteit wilde en de studie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde sloot erg goed aan bij mijn interesses...
Daarvoor moest ik net wat meer doen dan voor de pedagogiek- en onderwijskundevakken. Toch heb ik tijdens mijn masteronderzoek gemerkt dat deze vakken essentieel zijn om onderzoek te kunnen doen.
Ik vond het best een uitdaging om zelf een onderzoek op te zetten in mijn masterjaar. Met hulp van mijn begeleiders is het me gelukt om een goed onderzoek op te zetten en uit te voeren. Ik heb dit als zeer leerzaam ervaren.Om rond te kunnen komen heb ik naast mijn studie een bijbaantje gehad. Ik heb bijles gegeven aan verschillende kinderen. In mijn vrije tijd was ik actief in verschillende commissies en korfbalde ik drie keer per week. Tijdens mijn master heb ik een korte stage gelopen bij de Pedagogisch Technische Hogeschool Windesheim. Ik hield me onder andere bezig met het ontwikkelen van een curriculum van een lesmodule 'Coaching', heb workshops van cursisten van een didactische opleiding mogen beoordelen en een les voor het vak Onderwijssociologie ontworpen en gegeven aan cursisten. Ik vond mijn stage erg leuk en leerzaam. Mede hierdoor weet ik nu welk beroep ik graag zou willen uitoefenen: ik zou graag aan het werk willen als docent op een hogeschool. Het liefst zou ik het vak Pedagogiek of Onderwijskunde willen geven en studenten begeleiden. Ik raad aankomende studenten aan om op tijd te beginnen met leren voor de tentamens en hierbij een planning te maken. Dat werkte voor mij heel goed. Ook bleef bij mij de stof beter hangen als ik naar een college was geweest. Verder is het heel leuk en leerzaam om naast je studie ook wat commissie- of bestuurservaring op te doen en het staat goed op je cv!


lees verder ...
alumnus Judith Volker
werkzaam als Onderwijskundig adviseur bij Hanze Hogeschool Groningen
Oriëntatie op het werkveld om eigen ambities en wensen duidelijk te krijgen.

Oriëntatie op het werkveld om eigen ambities en wensen duidelijk te krijgen.
alumnus Sylvia Berk
afgestudeerd in 2008 werkzaam als Schoolleider bij Cals College
"Blijf kritische vragen stellen......... praat veel"

alumnus Stefan Gijsbertsen
Na een tijdje besloot ik te solliciteren bij een basisschool en ben daar directeur geworden, dat vond ik fantastisch.

Ik heb eerst de pabo gedaan. Toen ik daarop zat leek het me fantastisch om daar zelf les te geven. Na de pabo heb ik eerst een tijdje lesgegeven in het speciaal onderwijs, maar omdat ik graag op de pabo les wilde geven besloot ik de Master Onderwijskunde te gaan doen. Ik moest eerst de premaster doen en heb daarna in één jaar de master gehaald.

Ik werkte tijdens de master fulltime als ambulant begeleider in het voortgezet onderwijs. Ik begeleide leerkrachten in het omgaan met kinderen met gedragsproblemen. Het was wel zwaar om dat te combineren, maar het is me door keihard te werken gelukt...
Het was een stuk moeilijker en ik werd voor het eerst echt uitgedaagd, wat ik heel leuk vond.Toen ik klaar was met de master ben ik meteen op de pabo gaan werken. Uiteindelijk viel me dit een beetje tegen. Na een tijdje besloot ik te solliciteren bij een basisschool en ben daar directeur geworden, dat vond ik fantastisch.Ik heb nog elke dag heel veel aan mijn master, vooral aan de methode en technieken die ik daar geleerd heb. Het is heel handig om te weten hoe wetenschappelijk onderzoek in elkaar zit. Het stimuleert je onderzoekende houding. Ik bepaal daardoor vanuit onderzoek mijn onderwijs en niet vanuit emotie. Een objectieve blik is namelijk wel nodig in het onderwijs, dat vaak juist een emotionele cultuur heeft. Als iemand tegen me zegt; 'de kinderen zijn vandaag druk want het stormt buiten', dan zal ik eerst vragen waar dat dan staat.Op dit moment werk ik als beleidsmedewerker op een scholengemeenschap met negen basisscholen. Ik richt me op de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van de scholen. Ik heb vooral contact met directeuren van scholen. Ik ga met hen in gesprek over de kwaliteit van het onderwijs en help ze daarmee. Ik vind het heel leuk om me bezig te houden met de vraag hoe een basisschool nou eigenlijk moet functioneren en ervoor te zorgen dat de kwaliteit beter wordt.Ik kan studenten Onderwijskunde het advies geven zelf ook les te gaan geven. Dat helpt je om je in te leven in de situatie van docenten.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Rijksuniversiteit
Onderwijswetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/3 Rijksuniversiteit
Learning in Interaction
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/3 Radboud Universiteit
Onderwijswetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De master Onderwijskunde bereidt je voor op beleids- en adviesfuncties. Je kunt leerlingen en docenten adviseren, maar ook schoolteams, besturen en beleidsmakers. Je houdt je bezig met leerproblemen en organisatorische problemen, zoals bij het invoeren van onderwijsvernieuwingen. Daarnaast kun je binnen de overheid werken aan onderwijsbeleid en het ontwikkelen van nieuwe onderwijsvormen en -methoden.

Werkterreinen voor onderwijskundigen:

 • Beleidsadviseur, onderwijsontwikkelaar, stafmedewerker, kwaliteitszorgmedewerker, studieadviseur, schooldecaan of beroepskeuzebegeleider bij grote onderwijsinstellingen zoals universiteiten, lerarenopleidingen, MBO/HBO of volwasseneneducatie
 • Beleidsmedewerker onderwijs bij gemeentelijke, provinciale of landelijke overheid (bij OCW als beleidsmedewerker of onderwijsinspecteur)
 • Bij onderwijsbegeleidingsdiensten als school-, docent- of leerlingbegeleider/coach
 • Medewerker bij onderwijsondersteunende diensten zoals de landelijke Pedagogische Centra, Stichting voor Leerplanontwikkeling (SLO), CITO en educatieve uitgeverijen
 • Beleidsmedewerker bij de onderwijskoepels of bonden zoals de Mbo-raad, de Hbo-raad, de VSNU, de AOB
 • Schoolbegeleider / onderwijsmanager / coördinator binnen een onderwijsinstelling
 • (Adjunct-)directeur/management
 • Wetenschappelijk onderzoek: Overheden, bedrijven, onderzoeksbureaus, onderwijsinstellingen, universiteit (promoveren: beurzen voor o.a. de lerende leraar of Research Master (als zij-instromer))
 • Docent HBO/MBO
 • De media (radio, televisie, pers) als onderwijsjournalist


huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

 • (adjunct-)directeur / manager
 • beleidsadviseur, onderwijsontwikkelaar, stafmedewerker, studieadviseur, schooldecaan, beroepskeuzebegeleider
  bij universiteiten, lerarenopleidingen, MBO/HBO of volwasseneneducatie
 • beleidsmedewerker
 • docent
 • medewerker onderwijsondersteunende diensten
 • onderwijsinspecteur
 • onderwijsjournalist
  bij radio, televisie, pers
 • promovendus
 • school-, docent- of leerlingbegeleider/coach
 • schoolbegeleider, onderwijsmanager of coördinator
  bij een onderwijsinstelling
 • wetenschappelijk onderzoeker
bron: StudieData

Contact

Admission Office
E: admission@rug.nl
T: +31-(0)50 363 8976
Secretariaat Gion
T: +(0)50 363 9159
W: Secretariaat Gion
Coby Evers

studieadviseur

E: studieadvies.pedok@rug.nl
T: +31 (0)50 363 6480
W: Coby Evers
Gmw Studiegidsen
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite