Onderwijskunde

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bijna een kwart van de Nederlandse bevolking volgt onderwijs. Wil je leerlingen ondersteunen of advies geven aan hun ouders, hun leraren of aan de beleidsmakers, kies dan deze master.

De master Onderwijskunde duurt één jaar. Je wordt opgeleid om ondersteuning te bieden bij leerproblemen, organisatorische problemen of bij het invoeren van onderwijsvernieuwingen. Ook leer je onderwijsvormen te ontwikkelen en nieuwe methoden te bedenken.

In de masterfase kies je voor één van de drie differentiaties:

 • Leeromgeving, instructie en leren
 • Onderwijs- en leerlingbegeleiding
 • Onderwijsbeleid en onderwijsorganisatie

Leeromgeving, instructie en leren: Deze specialisatie is gericht op de leerprocessen in het onderwijs. Onderwijs- en leerlingbegeleiding: Hier zoek je naar verklaringsmodellen en begeleidingsstrategieën voor leerproblemen. Daarnaast richt je je op de dienstverlening door instellingen voor onderwijsbegeleiding. In de differentiatie Onderwijsbeleid en onderwijsorganisatiehoud je je bezig met modellen van beleidsvoering, onderwijsinnovatietheorieën en veranderingsprojecten op scholen.

Er wordt ook een Engelse track aangeboden: Evidence-Based Education
En de onderzoeksvariant: de tweejarige research master Behavioural and Social Sciences.

open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaMSc Onderwijskunde
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taaldeels Engels
vooral Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66613
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

 • Binnen de master keuze uit 4 differentiaties die aansluiten op de werkvelden waarbinnen onderwijskundigen werkzaam zijn
 • Stage / arbeidsmarktoriëntatie
 • Intensieve scriptiebegeleiding
 • Tijdens afstudeerproject mogelijkheid tot deelname aan internationale onderzoeksprojecten

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet eerste semester is grotendeels gereserveerd voor methodische en theoretische verdieping. In de tweede helft van het eerste semester is daarnaast een stage of beroepsoriëntatie opgenomen, waarin de student zich aan de hand van een concrete vraagstelling oriënteert op het latere beroepsveld.

Het tweede semester staat, naast het volgen van enkele vakken, grotendeels in het teken van het werken aan de masterthesis, onder begeleiding van een onderzoeksprojectbegeleider.
1e Semester: Met name methodische en theoretische verdieping en stage/beroepsoriëntatie.

2e Semester: Werken aan de masterthesis, onder begeleiding van een onderzoeksprojectbegeleider.
periode
Afstudeeropdracht (tutorgroep + thesis) afstuderen
Methodische vakken
Stage / beroepsoriëntatie
Theoretische vakken

specialisaties

specialisatie Onderwijs- en leerlingbegeleiding

In deze differentiatie staat de begeleiding en zorg van leerlingen met leerproblemen centraal, de leer- en gedragsproblemen die zich in het onderwijsleerproces in de school kunnen voordoen.

Gezocht wordt naar verklaringsmodellen voor onderwijsleerproblemen, begeleidings-strategieën ten behoeve van leerlingen met leerstoornissen en de educatieve dienstverlening door instellingen voor onderwijsbegeleiding.

specialisatie Onderwijsbeleid en onderwijsorganisatie

In deze differentiatie houdt de student zich bezig met modellen van beleidsvoering, onderwijsinnovatietheorieën en veranderingsprojecten op scholen.

Centraal staan decentralisatie van beleid,autonomie en rekenschap, leiderschap in onderwijsorganisaties, onderwijskundige modellen en de organisatiestructuur van scholen.

specialisatie Leeromgeving, instructie en leren

Deze differentiatie richt zich op het onderwijsleerproces, het ontwerpen en ontwikkelen van onderwijsleersituaties.

Belangrijke onderwerpen zijn: vormingsidealen, ontwikkeling en implementatie van het leerplan, leerarrangementen en ICT in het onderwijs, effectief onderwijs en professionalisering van leerkrachten en leerkrachtgedrag.

Onderwijs

taal van onderwijs30% en
70% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
40% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, poster presentatie, individuele opdracht, zelfstudie
onderwijsvormen
De éénjarige master bestaat uit 60 ECTS:

 • Theoretische verdieping (25 ECTS)
 • Methodische verdieping (5 ECTS)
 • Stage (5 ECTS)
 • Tutorgroep (5 ECTS)
 • Onderzoeksproject (20 ECTS)

De student werkt onder begeleiding aan het onderzoeksproject (masterthesis). Een forum is de afronding van dit onderdeel. De student houdt hierin een mondelinge presentatie met debat over het onderzoeksproject.
doelstelling
De master Onderwijskunde leidt op voor beleids- en advies functies (2e lijn functies) waarin de afgestudeerde advies en ondersteuning biedt aan leerlingen, docenten, schoolteams en beleidsmakers bij leer- of organisatorische problemen of bij het invoeren van onderwijsvernieuwingen. Ook is een onderzoeksvariant op het gebied van Onderwijskunde mogelijk binnen de 2-jarige research master Behavioural and Social Sciences.
studiebegeleiding
Tutor: Iedere masterstudent heeft een tutor (staflid) die het studieplan beoordeelt en de student begeleidt bij de uitvoering daarvan. De tutor bewaakt de programmatische samenhang van de vakken die de student kiest. Op gezette tijden komen studenten bijeen in een tutorgroep. Onder begeleiding van een onderzoeksprojectbegeleider (staflid van een onderzoeksgroep) wordt gewerkt aan de 'masterthesis', het afstudeerproject.
Studieadviseur: Met vragen of problemen van meer persoonlijke aard die van invloed zijn op de studie kan de student terecht bij de studieadviseur van de master Onderwijskunde. In het kader van een tijdige signalering van studieproblemen of studievertraging biedt de masteropleiding een actieve voortgangsbegeleiding aan, met aan het begin van het masterjaar een planningsgesprek met de studieadviseur, gevolgd door een voortgangsgesprek aan het eind van het 1e semester.

studeren in het buitenland
De Rijksuniversiteit Groningen is een internationale instelling met partnerships over de hele wereld en een groot aantal buitenlandse studenten. Ook voor Nederlandse studenten is het mogelijk gedurende een periode van drie tot twaalf maanden in het buitenland te studeren. Dit kan in het kader van de bestaande samenwerkingsovereenkomsten, maar ook als 'freemover'.

Voor meer informatie over Studie en Stage in het Buitenland, klik links op de menuknop "RUG-students who want to study abroad".

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2017
aanmelding deadline : 1 december 2016
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 2006
1 februari 2018
aanmelding deadline : 1 december 2017
collegegeld nog niet bekend
1 september 2017
aanmelding deadline : 1 juli 2017
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 2006
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 juli 2018
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

vooropleiding

 • Bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen (richting Onderwijskunde)
 • Verwant HBO-diploma met een afgerond schakelprogramma Onderwijskunde. Informatie over schakelprogramma: http://www.spo-groningen.nl
 • Verwante HBO-opleidingen zijn: ALO, PABO (of PA), HBO-pedagogiek, HKP, HPO, HSAO, vierjarige tweedegraads lerarenopleidingen en HBO-psychologie. Informatie over schakelprogramma: http://www.spo-groningen.nl
 • Bij niet verwant HBO- of universitair diploma dient een toelatingsverzoek (met CV en gewaarmerkte kopie van diploma en cijferlijsten) te worden ingediend bij: toelatingscommissie.pedok@rug.nl
 • Bij een bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen of Onderwijskunde behaald aan een andere universiteit dan de RUG dient een toelatingsverzoek (met CV en gewaarmerkte kopie van diploma en cijferlijsten) te worden ingediend bij: toelatingscommissie.pedok@rug.nl

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
27868 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

ODIOM
ODIOM is dè studievereniging van de opleiding Pedagogische Wetenschappen & Onderwijskunde, Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs en de schakelopleiding van Pedagogiek (SPO).
ODIOM heeft ruim 700 leden. De commissies van ODIOM organiseren onder meer: gastcolleges, excursies naar (ortho-)pedagogische instellingen, buitenlandse reizen, het introductiekamp voor eerstejaars, sportieve en sociale activiteiten en borrels en feesten. Leden ontvangen het ODIOM-magazine en boekenkorting op alle boeken.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Kirsten Bieleveld
Je wordt echt gemotiveerd om na te denken over wat je wilt, te snuffelen aan het werkveld, je krijgt heel veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.

Ik heb als bachelor de academische pabo (AOLB) gedaan. Daarna wilde ik heel graag nog een master doen en Onderwijskunde sprak me het meeste aan. Je kunt daarin verschillende specialisaties volgen en vooral de richting 'Beleid, Organisatie en Management' trok me. Deze specialisatie volg ik nu.Je wordt in feite opgeleid om na te denken over vraagstukken op het macroniveau van het onderwijs. Bij de AOLB werk je juist op het microniveau, je richt je veelal op de vraag 'hoe geef ik les?' In deze master gaat het over de kwesties die op een 'hoger' niveau plaatsvinden, beleid, organisatie, een stukje politiek. Dat vind ik heel interessant.Dat andere perspectief betekende wel dat ik moest omschakelen, ook omdat ik in de eerste periode veel theorie kreeg, terwijl ik gewend was om ook met de praktijk bezig te zijn. Gelukkig vond ik de stof enorm interessant, vooral bij het vak Onderwijsbeleid. Veel facetten van onderwijsbeleid kwamen erin aan bod en je werd als student echt aan het denken gezet.Wat ik ook heel waardevol vond, was dat de actualiteit bij de theorie werd betrokken. Aan het begin van ieder college kregen we als studenten de mogelijkheid om iets in te brengen dat we in het nieuws hadden gelezen, en dat op de één of andere manier met educatie te maken had. Daar hadden we het dan over met z'n allen. Het zorgde ervoor dat ik merkte dat onderwijs echt een hot item is.Officieel moet je voor Onderwijskunde veertien dagen stage lopen, verspreid over ongeveer zeven weken. Ik heb mijn stage iets anders aangepakt. Ik wilde graag aan de slag bij de PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, maar dat kon alleen als ik langere tijd beschikbaar was. Toen ik dat voorlegde op de opleiding, kreeg ik de ruimte om de stage zo in te richten als ik het wilde. Ik vind dat ze dat hier sowieso echt goed doen: je wordt echt gemotiveerd om na te denken over wat je wilt, te snuffelen aan het werkveld, je krijgt heel veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.Door mijn stage probeer ik erachter te komen of onderwijsbeleid iets voor me is. Misschien wil ik na mijn studie ook wel voor de klas. Het liefste zou ik een soort combinatiebaan willen. Een hybride leraar zijn, als het ware: een paar dagen voor de klas en daarnaast bijvoorbeeld een onderzoeks- of beleidsfunctie.

...


lees verder ...
Ginette Perdok
afgestudeerd in 2013
Grijp alle kansen die je krijgt aangereikt, je weet nooit waartoe het kan leiden!

Nadat ik de pabo had voltooid, heb ik vier jaar voor de klas gestaan. Ik wilde meer uitdaging en ben daarom weer gaan studeren. Eerst heb ik bij de Stichting Pedagogisch Onderwijs Groningen (SPO) het schakelprogramma gevolgd en daarna ben ik begonnen met de master Onderwijskunde.

Naast het volgen van het schakelprogramma stond ik ook twee dagen voor de klas. Die combinatie vond ik wel zwaar. De uiteenlopende vakken van de master Onderwijskunde maken deze studie tot een uitdaging...
Lastig vond ik de piekbelasting. Op een gegeven moment volgde ik een aantal vakken en een tutorgroep en was ik ook al druk bezig met mijn afstudeeronderzoek. Ik had toen minder tijd voor leuke dingen en was vaak tot 's avonds laat bezig.
Na mijn studie zou ik graag bij een uitgever aan het werk willen om mee te schrijven aan methodes. Daarnaast zou ik graag een aantal dagen voor de klas blijven staan.
Groningen is een fijne stad om te studeren. Je vindt er alles wat je nodig hebt om het studentenleven aangenaam te maken, maar het is toch lekker kleinschalig.
Ik ben erg blij met de ontwikkeling die ik heb doorgemaakt, zowel op professioneel als op persoonlijk gebied. Tegen aankomende studenten zou ik willen zeggen: grijp alle kansen die je krijgt aangereikt, je weet nooit waartoe het kan leiden!


lees verder ...
Emma Nitert
afgestudeerd in 2014
De sfeer in de stad Groningen gaf voor mij de doorslag!

Al van kinds af aan heeft het onderwijs mij erg getrokken. Op de basisschool gaf ik zelfs al aan dat ik graag juf wilde worden! Later ben ik me meer gaan interesseren in het gedrag van mensen en het opvoeden van kinderen en jongeren. Ook ging mijn interesse uit naar hoe mensen leren en welke problemen hierbij kunnen ontstaan.

Na het vwo besloot ik dat ik naar de universiteit wilde en de studie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde sloot erg goed aan bij mijn interesses...
Daarvoor moest ik net wat meer doen dan voor de pedagogiek- en onderwijskundevakken. Toch heb ik tijdens mijn masteronderzoek gemerkt dat deze vakken essentieel zijn om onderzoek te kunnen doen.
 
Ik vond het best een uitdaging om zelf een onderzoek op te zetten in mijn masterjaar. Met hulp van mijn begeleiders is het me gelukt om een goed onderzoek op te zetten en uit te voeren. Ik heb dit als zeer leerzaam ervaren.
 
Om rond te kunnen komen heb ik naast mijn studie een bijbaantje gehad. Ik heb bijles gegeven aan verschillende kinderen. In mijn vrije tijd was ik actief in verschillende commissies en korfbalde ik drie keer per week. 
Tijdens mijn master heb ik een korte stage gelopen bij de Pedagogisch Technische Hogeschool Windesheim. Ik hield me onder andere bezig met het ontwikkelen van een curriculum van een lesmodule 'Coaching', heb workshops van cursisten van een didactische opleiding mogen beoordelen en een les voor het vak Onderwijssociologie ontworpen en gegeven aan cursisten. Ik vond mijn stage erg leuk en leerzaam. Mede hierdoor weet ik nu welk beroep ik graag zou willen uitoefenen: ik zou graag aan het werk willen als docent op een hogeschool. Het liefst zou ik het vak Pedagogiek of Onderwijskunde willen geven en studenten begeleiden. 
Ik raad aankomende studenten aan om op tijd te beginnen met leren voor de tentamens en hierbij een planning te maken. Dat werkte voor mij heel goed. Ook bleef bij mij de stof beter hangen als ik naar een college was geweest. Verder is het heel leuk en leerzaam om naast je studie ook wat commissie- of bestuurservaring op te doen en het staat goed op je cv!
 


lees verder ...
Stefan Gijsbertsen
Na een tijdje besloot ik te solliciteren bij een basisschool en ben daar directeur geworden, dat vond ik fantastisch.

Ik heb eerst de pabo gedaan. Toen ik daarop zat leek het me fantastisch om daar zelf les te geven. Na de pabo heb ik eerst een tijdje lesgegeven in het speciaal onderwijs, maar omdat ik graag op de pabo les wilde geven besloot ik de Master Onderwijskunde te gaan doen. Ik moest eerst de premaster doen en heb daarna in één jaar de master gehaald.Ik werkte tijdens de master fulltime als ambulant begeleider in het voortgezet onderwijs. Ik begeleide leerkrachten in het omgaan met kinderen met gedragsproblemen. Het was wel zwaar om dat te combineren, maar het is me door keihard te werken gelukt. De universiteit was namelijk wel even wat anders dan de pabo. Het was een stuk moeilijker en ik werd voor het eerst echt uitgedaagd, wat ik heel leuk vond.Toen ik klaar was met de master ben ik meteen op de pabo gaan werken. Uiteindelijk viel me dit een beetje tegen. Na een tijdje besloot ik te solliciteren bij een basisschool en ben daar directeur geworden, dat vond ik fantastisch.Ik heb nog elke dag heel veel aan mijn master, vooral aan de methode en technieken die ik daar geleerd heb. Het is heel handig om te weten hoe wetenschappelijk onderzoek in elkaar zit. Het stimuleert je onderzoekende houding. Ik bepaal daardoor vanuit onderzoek mijn onderwijs en niet vanuit emotie. Een objectieve blik is namelijk wel nodig in het onderwijs, dat vaak juist een emotionele cultuur heeft. Als iemand tegen me zegt; 'de kinderen zijn vandaag druk want het stormt buiten', dan zal ik eerst vragen waar dat dan staat.Op dit moment werk ik als beleidsmedewerker op een scholengemeenschap met negen basisscholen. Ik richt me op de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van de scholen. Ik heb vooral contact met directeuren van scholen. Ik ga met hen in gesprek over de kwaliteit van het onderwijs en help ze daarmee. Ik vind het heel leuk om me bezig te houden met de vraag hoe een basisschool nou eigenlijk moet functioneren en ervoor te zorgen dat de kwaliteit beter wordt.Ik kan studenten Onderwijskunde het advies geven zelf ook les te gaan geven. Dat helpt je om je in te leven in de situatie van docenten.

...


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 Rijksuniversiteit
Onderwijskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/5 Rijksuniversiteit
Evidence-Based Education
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/5 Radboud Universiteit
Onderwijskunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
4/5 Utrecht
Onderwijskunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/5 UvA
Onderwijskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.73.9
inhoud3.43.6
docenten3.53.7
studiefaciliteiten3.83.7
studielast3.63.4
studiebegeleiding3.63.3

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 42 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De master Onderwijskunde bereidt je voor op beleids- en adviesfuncties. Je kunt leerlingen en docenten adviseren, maar ook schoolteams, besturen en beleidsmakers. Je houdt je bezig met leerproblemen en organisatorische problemen, zoals bij het invoeren van onderwijsvernieuwingen. Daarnaast kun je binnen de overheid werken aan onderwijsbeleid en het ontwikkelen van nieuwe onderwijsvormen en -methoden.
Werkterreinen voor onderwijskundigen:
 • Beleidsadviseur, onderwijsontwikkelaar, stafmedewerker, kwaliteitszorgmedewerker, studieadviseur, schooldecaan of beroepskeuzebegeleider bij grote onderwijsinstellingen zoals universiteiten, lerarenopleidingen, MBO/HBO of volwasseneneducatie
 • Beleidsmedewerker onderwijs bij gemeentelijke, provinciale of landelijke overheid (bij OCW als beleidsmedewerker of onderwijsinspecteur)
 • Bij onderwijsbegeleidingsdiensten als school-, docent- of leerlingbegeleider/coach
 • Medewerker bij onderwijsondersteunende diensten zoals de landelijke Pedagogische Centra, Stichting voor Leerplanontwikkeling (SLO), CITO en educatieve uitgeverijen
 • Beleidsmedewerker bij de onderwijskoepels of bonden zoals de Mbo-raad, de Hbo-raad, de VSNU, de AOB
 • Schoolbegeleider / onderwijsmanager / coördinator binnen een onderwijsinstelling
 • (Adjunct-)directeur/management
 • Wetenschappelijk onderzoek: Overheden, bedrijven, onderzoeksbureaus, onderwijsinstellingen, universiteit (promoveren: beurzen voor o.a. de lerende leraar of Research Master (als zij-instromer)) .
 • Docent HBO/MBO
 • De media (radio, televisie, pers) als onderwijsjournalist


huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educational+ 59 EC pre-master
Universiteit TwenteMaster Leraar Voortgezet Hoger Onderwijs (VHO) in Zaakvakken full-time,part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • beleidsmedewerker onderwijs
 • directeur basisschool
 • docent onderwijskunde
 • hoofd afdeling welzijn, onderwijs en burgerzaken
 • hoogleraar pedagogiek
 • onderwijsinspecteur
 • onderwijskundige
 • rector school voor voortgezet onderwijs
 • schoolbegeleider
 • universitair (hoofd)docent pedagogiek
bron: UWV

Contact

Coby Evers

studieadviseur

E: studieadvies.pedok@rug.nl
T: +31 (0)50 363 6480
W: Coby Evers
Studiegids
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite