Neerlandistiek

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe functioneren de Nederlandse taal en literatuur transnationaal? Welke kennis brengt literatuur over: morele waarden, wetenschappelijke kennis, praktische gedragsregels? Hoe werkt mondelinge en schriftelijke communicatie en hoe kunnen we deze verbeteren? Wat is de impact van de sociale media?

Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de MA Neerlandistiek. Het programma geeft inzicht in hoe taal, communicatie en literatuur functioneren.

Je verdiept je niet alleen in de afzonderlijke subdisciplines taalkunde, taalbeheersing, oudere en moderne letterkunde, maar vooral ook in hun samenhang. De neerlandistiek wordt vakoverstijgend benaderd; welke raakvlakken hebben de subdisciplines en hoe zijn ze verbonden? In een afsluitend werkstuk of in je eindscriptie kun je natuurlijk wel je eigen specialistische accenten leggen.

Je vergroot tijdens de studie je academische vaardigheden, bv. door het uitvoeren van kleine projecten met andere studenten. Daarnaast haakt de opleiding aan bij ontwikkelingen op het gebied van e-Humanities. Centraal staat de vraag: hoe kun je nieuwe digitale middelen inzetten bij de bestudering en maatschappelijke overdracht van taal en literatuur?

In de Groningse master word je gestimuleerd om zelf contacten te leggen met de internationale neerlandistiek. Je maakt bv. kennis met buitenlandse studenten die aan de RUG onderwijs volgen op het gebied van de Nederlandse taal en cultuur. En je krijgt de gelegenheid om aan een buitenlandse universiteit met een afdeling Nederlands te studeren en/of stage te lopen.

De combinatie van dit alles maakt je uiteindelijk op de (internationale) arbeidsmarkt heel waardevol. 

open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaMA Neerlandistiek
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60849
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

 • De Groningse MA Neerlandistiek heeft een geïntegreerd karakter. In thematische colleges worden de vier subdisciplines van de neerlandistiek (taalkunde, taalbeheersing, oudere en moderne letterkunde) samen behandeld, waardoor ze elkaar versterken.
 • De Groningse MA Neerlandistiek is sterk internationaal georiënteerd. Enerzijds vanwege de contacten met buitenlandse studenten en onderzoekers/gastsprekers (in Groningen of aan buitenlandse instellingen). Anderzijds door de transnationale wijze waarop neerlandistiek wordt bestudeerd in theorie en methode.
 • Als je in Groningen de MA Neerlandistiek hebt gevolgd, ben je niet alleen in staat onderzoek te verrichten, maar kun je ook je opgedane kennis en vaardigheden toepassen in een maatschappelijke context.


Open dagen en meeloopdagen

Masterweek Groningen
Van 19 t/m 23 maart 2018 organiseren de faculteiten op verschillende dagen een mastervoorlichting op locatie. Aanmelden kan vanaf eind februari 2018.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Cursusthema's van de onderzoekscolleges van het huidige collegejaar kun je vinden in Ocasys: https://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/showpos?opleiding=5465
Het aanbod van de landelijke MasterLanguage wordt verzorgd door, en gegeven op verschillende Nederlandse universiteiten. Het programma wisselt jaarlijks, evenals de plaats waar het uitgevoerd wordt. Actuele informatie over het programma vind je hier: http://masterlanguage.nl/

De onderdelen Loopbaanoriëntatie en Neerlandistiek in de e-Humanities worden in beide semesters aangeboden.

periode
1234
Neerlandistiek in de e-humanities
5 EC
Werkterreinen Neerlandistiek
5 EC
Keuzegroep A: Ironie of Gespierde Taal keuzevak
10 EC
Keuzegroep B: Onderzoek Communicatievaardigheden, Taal- en Tekstoptimalisatie, Language Development, What's the Subject, Nieuwe Klanken, Interdisciplinaire Onderzoekscolleges keuzevak
10 EC
Ma-scriptie Nederlands
20 EC
Ma-stage Nederlands
10 EC
Keuzegroep B: Debates and Linguistics, Language Variation in Europe, Interdisciplinaire Onderzoekscolleges keuzevak
10 EC
Metaforen in Taal en Literatuur keuzevak
10 EC

specialisaties

specialisatie Masterstage

Tijdens deze master kun je een stage lopen voor studiepunten.

Je bepaalt zelf bij welke organisatie je stage loopt. Het Mobility Office kan je daarbij helpen. Via de link hierboven vind je voorbeelden van gelopen masterstages.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
studiebegeleiding
Elke masteropleiding heeft een studieadviseur waar je terecht kunt als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexere zaken, bijvoorbeeld studievertraging, functiebeperking of langdurig ziek zijn, kun je terecht bij een studentendecaan.
Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren zoals studiestress en faalangsttrainingen, effectief studeren, presenteren of academische schrijfvaardigheid. Deze kun je volgen bij de afdeling Studieondersteuning van het Studenten Service Centrum (SSC). Met deze faciliteiten zorgen we er samen met jou voor dat je je gehele studie met veel plezier en goede resultaten kunt volbrengen.

studeren in het buitenland
In deze master word je gestimuleerd om zelf contacten te leggen met de internationale neerlandistiek, niet alleen vanwege het belang dat buiten onze landsgrenzen aan het Nederlands toegekend wordt, maar ook omdat daar een toekomstig werkterrein kan liggen. Je krijgt dan ook de gelegenheid om een deel van je studie aan een buitenlandse universiteit met een afdeling Nederlands te volgen en/of er stage te lopen.
honours-/excellence program Master Honours College

Het master Honours programma is speciaal ontwikkeld voor studenten die meer uit hun studietijd willen halen.

Het is een extra programma van 15 ECTS dat je naast je reguliere masteropleiding volgt. Het eenjarige programma heeft een interdisciplinair karakter, waarin je kennis gaat maken met diverse aspecten van leiderschap.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2018
aanmelding deadline : 15 januari 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 2060
1 februari 2019
aanmelding deadline : 15 januari 2019
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
aanmelding deadline : 15 augustus 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 2060
1 september 2019
aanmelding deadline : 15 augustus 2019
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

vooropleiding

 • Bachelordiploma Nederlandse Taal en Cultuur of
 • afgerond eenjarige pre-master Nederlandse Taal en Cultuur , o.a. Communicatie- en Informatiewetenschappen RUG en Taalwetenschap RUG of
 • HBO-diploma eerstegraadsbevoegdheid Nederlands

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

ZaZa
ZaZa is de studievereniging voor studenten Nederlandse taal en cultuur. De vereniging organiseert vele activiteiten, van lezingen tot feesten en van buitenlandse reis tot carrièredag. Ook kun je als lid je boeken met 10% korting bestellen.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Janine Mooij
Hallo geïnteresseerde! Mijn naam is Janine en afgelopen jaar was ik zelf nog 'geïnteresseerde', maar inmiddels ben ik een tevreden masterstudente Neerlandistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn wat en waarom lees je hier.

De master Neerlandistiek biedt de mogelijkheid om vakken uit de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur te combineren. Zo is het vak ‘Ironie’ een combinatie van Pragmatiek en Moderne Letterkunde, terwijl bij ‘Gespierde taal’ Pragmatiek wordt gecombineerd met Fonologie...
De keuze is reuze!Juist deze combinatie van disciplines spreekt mij aan bij de master Neerlandistiek. Daarnaast ben ik blij met de open benadering in onderzoekscolleges: in relatief kleine groepen bediscussiëren we de stof en ontwikkelen er een eigen kijk op. Je wordt uitgedaagd en gestimuleerd om vragen te blijven stellen en kritisch te denken.Ik ben voornemens de lerarenopleiding te volgen en daarna docente Nederlands te worden op een middelbare school. Let wel: dit is slechts één van de vele mogelijkheden! Met een master Neerlandistiek kun je aan de slag in het boekenvak (in de ruimste zin van het woord), de schrijfeducatie (in de ruimste zin van het woord), de journalistiek, etc. De keuze is, wederom, reuze!


lees verder ...
Bram Douwes
Eigenaar Productiewerf en freelancer

Sinds 2009 heb ik mijn eigen bedrijf genaamd 'Productiewerf'. Vanuit mijn bedrijf ben ik werkzaam als presentator, interviewer en programmamaker. Voor RTV Noord maak ik eens per week het satirische weekoverzicht 'De Week van Bram'. En eens per maand presenteer ik de talkshow 'Stand van Stad' in het Groninger Forum. Maar ik werk ook buiten Groningen: voor 'Zondag met Lubach' was ik het eerste seizoen werkzaam als researcher.

...
Daar heb je pas echt je hele leven wat aan!


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/9 Rijksuniversiteit
Neerlandistiek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/9 Universiteit Leiden
Nederlandse taalkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/9 Universiteit Leiden
Nederlandkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
4/9 Universiteit Leiden
Moderne Nederlandse letterkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
5/9 Universiteit Leiden
Neerlandistiek/Dutch Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
6/9 Universiteit Leiden
Taalbeheersing van het Nederlands
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
7/9 Universiteit Leiden
Oudere Nederlandse letterkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
8/9 Utrecht
Neerlandistiek
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
9/9 UvA
Nederlandse taal en cultuur
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.9
inhoud3.6
docenten3.84.0
studiefaciliteiten3.5
studielast3.33.5
studiebegeleiding3.73.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Neerlandistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 6 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

We besteden in deze master veel aandacht aan de manieren waarop je je na je opleiding op de arbeidsmarkt kunt profileren. Gedurende één semester volg je lezingen van gastsprekers die een concreet beeld geven van je carrièremogelijkheden als afgestudeerd neerlandicus.
Alumni, vertegenwoordigers van uitgeverijen en tekstbureaus, en potentiële werkgevers in de culturele, beleidsmatige en educatieve sector geven je inzicht in hoe je je kunt profileren voor functies in maatschappelijke domeinen waarin jouw expertise en jouw kennis van taal, taalgebruik en cultuur relevant zijn.

Tijdens de hieraan gekoppelde werkcolleges – waarin de kennis en ervaringen met de lezingen van de gastspreker worden nabesproken en met elkaar in verband gebracht – bouw je een portfolio op waarmee je je op de arbeidsmarkt kunt presenteren. In relatie daarmee worden in deze werkcolleges welomschreven schrijf- en redactieopdrachten gegeven en behandeld.

In het tweede gedeelte van je masterjaar volg je een stage. De voorbereiding daarvan gaat van start aan het begin van je masterjaar. De stage kun je desgewenst combineren met je afstudeerscriptie.

De integratieve opzet van dit masterprogramma maakt dat je als neerlandicus op de arbeidsmarkt maatschappelijk zeer waardevol bent.

Bijvoorbeeld in onderwijs en educatie (hbo, vwo, educatieve centra, talencentra, opleidingen Nederlands in het buitenland), in het bedrijfsleven (ict-bedrijven, uitgeverij, communicatiebureau, hoofdredactie tijdschriften/magazines, redactie radio & tv), in een beleidsfunctie (bijvoorbeeld als medewerker Letterenfonds of als voorlichter), et cetera.

huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baangoed
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands full-time,part-time,dual educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • copywriter
 • dichter
 • hoogleraar taal- en letterkunde
 • schrijver
 • tekstdichter
 • tekstschrijver
 • universitair (hoofd)docent taal- en letterkunde
 • wetenschappelijk onderzoeker taal- en letterkunde
bron: UWV

Contact

Drs. Aletta Westra-Hofstee

studieadviseur

Albert Everaarts

studieadviseur

Bureau Studentzaken

Een afspraak met één van de studieadviseurs maak je via Bureau Studentzaken.

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite