Kunstgeschiedenis

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wil je je goed voorbereiden op een carrière in de wereld van de beeldende kunst? Onze opleiding biedt je bij uitstek de kennis en expertise die daarvoor nodig zijn.

De eenjarige mastertrack Kunstgeschiedenis is een van de vijf tracks binnen de masteropleiding Kunst- en Cultuurwetenschappen.

In dit programma bestudeer je de geschiedenis en het maatschappelijk functioneren van oude, moderne en hedendaagse kunst. Je analyseert en interpreteert kunstwerken en je bestudeert ze binnen hun bredere, veelal museale context. Verder leer je tijdens de stage om je opgedane kennis toe te passen in andere instellingen dan uitsluitend musea. Denk bijvoorbeeld aan de kunsthandel en -uitleen, kunstveilingen en in de media. Minstens zo belangrijk is dat je je verdiept in de theorie en historiografie van het vak en leert daar kritisch op te reflecteren.

De mastertrack in Groningen kent twee zwaartepunten. Enerzijds ligt de focus op de Italiaanse en Nederlandse beeldende kunst uit de periode 1400-1700. Anderzijds kun je je specialiseren op het terrein van de twintigste-eeuwse en hedendaagse kunst en kunstkritiek. Materialen en toegepaste technieken zijn een terugkerend thema. Tijdens het programma kun je deelnemen aan een excursie naar het buitenland, naar Rome of Berlijn.

open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaMA Kunst- & cultuurwetenschappen
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60087
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

 • Focus op Italiaanse Renaissance en Barok, Vroeg-Nederlandse kunst, 20e-eeuwse kunst, kunstkritiek en nieuwe media, materialen en technieken.
 • Excursies naar Rome en Berlijn.
 • Unieke specialisatie museumconservator, in samenwerking met enkele van de belangrijkste musea in Nederland en België.

Open dagen en meeloopdagen

Masterweek Groningen
Van 19 t/m 23 maart 2018 organiseren de faculteiten op verschillende dagen een mastervoorlichting op locatie. Aanmelden kan vanaf eind februari 2018.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet eerste semester bestaat uit één module die voor alle studenten verplicht is (Art History Now) en twee andere modules passend bij de track die wordt gevolgd. Het tweede semester bestaat voor de studenten Moderne en Hedendaagse Kunst en Oude Kunst uit een scriptie (15 EC) en een stage (10 EC). Voor de studenten van de Conservatorenopleiding is dit een Tutorial (5 EC), scriptie (20 EC) plus stage (30 EC) in het derde semester. Alle studenten gaan op excursie (5 EC) in het tweede semester.
De mastertrack Kunstgeschiedenis kent drie afstudeerrichtingen: Moderne en hedendaagse kunst (MHK), Oude beeldende kunst (OK) en de Conservatorenopleiding.
periode
123456
Collections & Artefacts: Boijmans keuzevak
10 EC
Museums: The Making-Of keuzevak
10 EC
Topics in Italian Renaissance Art keuzevak
10 EC
Media, Materials, Makers: Arts and/as Research keuzevak
10 EC
Art History Now: Theory, Method, Historiography
10 EC
Excursion
5 EC
Tutorial: Curatorial & Museum studies keuzevak
5 EC
Research Internship keuzevak stage
10 EC
Master Thesis: Curatorial & Museum studies keuzevak
20 EC
Master Thesis: Early Modern European Art / Modern & Contemporary Art keuzevak
15 EC
Museum Internship: Curatorial & Museum studies keuzevak
30 EC

specialisaties

specialisatie Moderne en hedendaagse KunstDeze specialisatie omvat de beeldende kunst van de lange negentiende eeuw, de klassiek modernen en de avant-gardes na 1945, alsmede de brede waaier aan hedendaagse kunstvormen van fotografie, film, video en multi-media installatie tot digitale en post-digitale kunst. De thema's worden behandeld in de contexten van kunstproductie, handel, presentatie, conservatie, kritiek en medialisering. Daarnaast staan visual material culture, art theory, artistic research en de directe samenwerking met beeldende kunstenaars centraal. In het voorjaar vindt een excursie naar een Europese kunstmetropool plaats, de Biennale (Venetië) of de Documenta (Kassel). Een research internship biedt de mogelijkheid om bij onderzoeksprojecten mee te werken of bij een relevante instelling/museum stage te lopen; een tutorial stelt de student in staat zich inhoudelijk te verdiepen en academische expertise en competenties verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door deelname aan een summer/winterschool, de organisatie van een wetenschappelijk symposium, individueel werk met een docent, of een keuzevak, bijvoorbeeld bij KCM, East Asian Studies of History. De mastertrack wordt met een scriptie van 15 ECTS afgesloten.

specialisatie Oude Beeldende KunstDe specialisatie Oude Kunst richt zich op de beeldende kunst van de veertiende tot en met de achttiende eeuw, in het bijzonder Italië en Nederland. Kunstwerken worden bestudeerd in samenhang met de historische omstandigheden waarin zij tot stand zijn gekomen, met speciale aandacht voor de rol van opdrachtgevers. Voor studenten die zich op Nederlandse kunst willen concentreren bestaat deze mogelijkheid binnen het vak Collections & Artefacts: Boijmans. In het voorjaar vindt een excursie naar Rome plaats. Een research internship biedt de mogelijkheid om bij onderzoeksprojecten mee te werken of bij een relevante instelling/museum stage te lopen; een tutorial stelt de student in staat zich inhoudelijk te verdiepen en academische expertise en competenties verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door deelname aan een summer/winterschool, de organisatie van een wetenschappelijk symposium, individueel werk met een docent, of een keuzevak, bijvoorbeeld bij Religous Studies. De mastertrack wordt met een scriptie van 15 ECTS afgesloten.

specialisatie Conservatoren-opleidingDeze specialisatie combineert het vak Art History Now met een keuze uit de vakken die zich op het museum, verzamelen en tentoonstellen richten. Bij het succesvol afronden van alle studieonderdelen kan de student aansluitend een stage van een half jaar in een vooraanstaand museum in Nederland of het buitenland volgen. Bovengemiddelde studieresultaten en de afronding van de MA scriptie (20 ECTS) voor aanvang van de stage zijn een vereiste voor de deelname aan dit programma. Tijdens de stage worden de verworven kunsthistorische kennis en inzichten toegepast op de problematiek waarmee museumconservatoren en tentoonstellingsmakers in de dagelijkse praktijk te maken hebben, waarbij de stagiaire gezamenlijk door de instelling en de opleiding wordt begeleid.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
30% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, tentoonstelling, onderzoeksproject, werkcollege, individuele opdracht, zelfstudie, integratie module
doelstelling
De mastertrack Kunstgeschiedenis / Art History heeft drie specialisaties: Moderne en Hedendaagse Kunst (Modern & Contemporary Art), Oude Kunst (Early Modern European Art) en de Conservatorenopleiding (Curatorial & Museum Studies).
Studenten kiezen voor één van deze drie studiepaden en studeren daarin af. Voor de conservatorenopleiding gelden specifieke eisen. Alle studenten volgen het vak Art History Now, dat een theoretische & methodologische basis vormt en studenten met een grondige schrijf- en researchtraining voorbereidt op de scriptie. Binnen dit vak kunnen studenten zich op hun gewenste expertise concentreren. Daarnaast maken studenten een keuze uit het aanbod (zie het schema onderaan de pagina).

studiebegeleiding
Elke masteropleiding heeft een studieadviseur waar je terecht kunt als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexe zaken verwijst de studieadviseur je door naar een studentendecaan. Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren, bijvoorbeeld over studiestress en presenteren. Deze kun je volgen bij het Studenten Service Centrum (SSC).
studeren in het buitenland
Kunstgeschiedenis is een internationale discipline. Tijdens de excursies maak je kennis met kunst in het buitenland, in musea, op kunstacademies en tentoonstellingsmakers. In de mastertrack kun je in het buitenland studeren of stagelopen.
honours-/excellence program Master Honours College

Het master Honours programma is speciaal ontwikkeld voor studenten die meer uit hun studietijd willen halen.

Het is een extra programma van 15 ECTS dat je naast je reguliere masteropleiding volgt. Het eenjarige programma heeft een interdisciplinair karakter, waarin je kennis gaat maken met diverse aspecten van leiderschap.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2018
aanmelding deadline : 15 januari 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 2060
niet-EU/EER studenten : € 11500
1 februari 2019
aanmelding deadline : 15 januari 2019
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
aanmelding deadline : 15 augustus 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 2060
niet-EU/EER studenten : € 11500
1 september 2019
aanmelding deadline : 15 augustus 2019
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

taaltoets
Minimum language requirements of TOEFL iBT 90 (with a minimum of 21 on all items), or IELTS 6.5 (with a minimum of 6 on all items). ERK level B2 (preferably C1). Students who gained a bachelor's degree certificate from an English-taught degree programme, will automatically meet the language requirements.

vooropleiding
Bachelordiploma Kunstgeschiedenis.

Studenten met een WO- of HBO-bachelordiploma in een verwante richting (bijv. BA Kunsten, Cultuur en Media of HBO-kunstopleiding of breed minorpakket Kunstgeschiedenis) kunnen worden toegelaten. Zij dienen daartoe contact op te nemen met de toelatingscommissie Kunstgeschiedenis.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

117 studenten volgen deze opleiding
65% daarvan is vrouw
12 eerstejaars gestart in 2017
67% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Meander
Meander is de studievereniging van de opleiding Kunst & Architectuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Je krijgt als lid korting op je studieboeken, je krijgt elk jaar een Meanderalmanak en drie à vier keer per jaar het LUX-magazine. Je krijgt korting op alle door Meander georganiseerde feesten, lezingen, excursies, symposia en andere activiteiten. Bovendien organiseert Meander regelmatig excursies in binnen- en buitenland.


Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Muriel Ramuz
Marieke de Rooij
Stage bij het Fotomuseum Provincie Antwerpen

Mijn stageopdracht was het samenstellen van een overzichtstentoonstelling van het werk van Carl De Keyzer. Deze Belgische Magnum-fotograaf heeft veel projecten, boeken en prijzen op zijn naam staan. Mijn taak was divers: van het vinden van een geschikte vormgever tot en met het contact met Carl De Keyzer en het meedenken bij het maken van de selectie van zijn foto's. Naast deze hoofdtaak draaide ik mee in de lopende zaken van het museum.

...
De wisselwerking die tijdens een stage ontstaat tussen studie- en praktijkonderdelen, was voor mij heel inspirerend: ik heb er zelfs mijn masterscriptie aan gewijd! Dat ik tenslotte via mijn stage een artikel heb kunnen schrijven dat gepubliceerd is, was een extra kans die ik niet graag had willen missen.
Kortom, ik heb een leerzame en leuke tijd doorgebracht in het Fotomuseum Provincie Antwerpen. Overigens, Antwerpen is een leuke stad met veel bezienswaardigheden en veel horecagelegenheden met een uitgesproken sfeer. Wat te denken van een middeleeuwse eetpartij in een oud gewelf of proeven van Kwak-bier. Over huisvesting hoef je je ook niet druk te maken: een “kot” kun je vinden via de Antwerpse universiteit of via de vele aanplakbiljetten in de stad en de prijs is zeker niet hoger dan in Groningen. Lees meer


lees verder ...
Charlotte Wytema
Stage bij het Metropolitan Museum of Art in New York

Ik heb in mijn tijd bij het Metropolitan Museum ontzettend veel geleerd. Ik werkte in de Robert Lehman Collection, één van de zeventien curatorial departments, en deed onderzoek naar de vroeg Nederlandse schilderijen uit deze collectie, om er vervolgens catalogue entries over te schrijven.

...
Daarnaast maakte ik onderdeel uit van het MuSe (Museum Seminar) programma: elke maandag werden er voor de groep stagiaires lezingen, discussies, Q&A sessies, exhibition tours en excursies georganiseerd. Op deze manier heb ik de diversiteit van de verschillende disciplines binnen het Met leren kennen, heb ik heel veel geleerd over het reilen en zeilen van een enorme organisatie waar rond de 3000 mensen werken en over de samenwerking tussen de verschillende afdelingen.
Voor een studie als Kunstgeschiedenis is praktijkervaring essentieel. Niet alleen om op eigen initiatief professionele ervaring op te doen, maar ook om erachter te komen wat je het beste ligt. Door mijn tijd bij het Met weet ik wat ik wil, heb ik inspirerende en interessante mensen leren kennen, mijn theoretische kennis uitgebreid, gewerkt in een van de grootste kunstmusea ter wereld, een nieuwe cultuur leren kennen en simpelweg een fantastische tijd gehad. Ik kan iedereen dan ook van harte aanraden: ga stage lopen! Lees meer


lees verder ...
Irene Brouwer
Ik heb gekozen voor de richting Moderne en hedendaagse kunst

Tijdens een bachelor Geschiedenis volgde ik mijn vrije keuze minor bij de opleiding Kunstgeschiedenis. Ik kwam er al snel achter dat ik het liefst iets wilde doen in de museumwereld en koos ervoor om de mastertrack Kunstgeschiedenis te gaan doen.

Ik heb gekozen voor de richting Moderne en hedendaagse kunst. Binnen dit vakkenpakket is er alle ruimte om te kiezen voor wat je zelf interessant of aantrekkelijk en vindt. Dat kunnen meer recente kunstvormen zijn of juist de stromingen uit het begin van de 20e eeuw...
Ik heb onderzoek gedaan naar ontwikkelingen in de beginfase van zijn schilderkunst, waarbij ik speciale aandacht heb besteed aan invloeden en ideeën die in zijn artistieke ontwikkeling een rol hebben gespeeld.
In het laatste half jaar heb ik stage gelopen in het Gemeentemuseum in Den Haag. Ik deed onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis en herkomst van 10 kunstwerken uit de collectie van dit prachtige museum. Voor dit project heb ik onder andere archiefonderzoek verricht, contact gezocht met galeries en soms ook met kunstenaars zelf. Deze stage was voor mij ontzettend leerzaam en waardevol.
Na mijn studie wil ik graag in een museum werken, bijvoorbeeld om als conservator tentoonstellingen samen te stellen en de collectie te beheren. Wat ik ook erg boeiend vind, is schrijven over kunst. Dus wellicht dat redactioneel werk of het maken van catalogi en boeken een optie is.


lees verder ...
Hero Hooijer
werkzaam als Kunsthistoricus
Kunsthistoricus bij Studio Haas

Na mijn studie werd ik gedwongen om creatief te zijn, want binnen de kunstsector is het hard werken om een baan te vinden. Toch ben ik blij dat ik kunsthistoricus ben geworden, want het is een waardevolle studie.

Binnen de mastertrack koos ik voor de richting Oude Kunst. Ik vind het namelijk zeer interessant dat al die kunstwerken, vele eeuwen oud, vandaag de dag nog in de spotlights staan. Deze kunstwerken hebben ons nog steeds veel te vertellen en daar wilde ik meer van weten! 
Eén van de vakken die ik binnen voor deze richting heb gevolgd is Toepassing en Overdracht...
Met het bestuderen van een kunstwerk komt heel verrassend de tijd waarin het is ontstaan weer tot leven.
Op dit moment werk ik samen met een kunsthistorica Moderne Kunst aan een project waarbij we de kunst in de openbare ruimte in vele gemeenten onder de aandacht willen brengen. Wij willen kunstliefhebbers en toevallige voorbijgangers ter plekke aanknopingspunten geven bij het bekijken van een kunstwerk. In weer en wind naar kunst kijken is anders dan in een museum. Buiten worden meer zintuigen aangesproken dan alleen de ogen en daar leer je als kijker veel van.
Het heeft veel pluspunten om ondernemer te zijn, ik bepaal zelf wat ik interessant vind en waar ik me mee bezig houd. En wat is er nou leuker dan kunst!?


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/47 Rijksuniversiteit
Kunstgeschiedenis
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/47 Rijksuniversiteit
Arts, Cognition and Criticism
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/47 Rijksuniversiteit
Arts, Culture and Media
€ 303 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/47 Rijksuniversiteit
Arts, Policy and Cultural Entrepreneurship
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/47 Rijksuniversiteit
Kunst- en cultuurwetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/47 Rijksuniversiteit
Conservatoren-opleiding Kunstgeschiedenis
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/47 Rijksuniversiteit
Landschapsgeschiedenis
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/47 Rijksuniversiteit
History of Architecture and Town planning
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/47 Rijksuniversiteit
Film and Contemporary Audiovisual Media
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/47 Rijksuniversiteit
Music, Theatre and Performance Studies
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/47 Erasmus
Arts and Culture Studies
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/47 Universiteit Leiden
Arts and Culture
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/47 Universiteit Leiden
Museums and Collections
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/47 Universiteit Leiden
Contemporary Art in a Global Perspective
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/47 Universiteit Leiden
Art, Architecture and Interior before 1800
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/47 Radboud Universiteit
Creative Industries
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/47 Radboud Universiteit
Kunst- en Cultuurwetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
18/47 Radboud Universiteit
Kunstbeleid en Kunstbedrijf
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/47 Radboud Universiteit
Tourism and Culture
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
20/47 Radboud Universiteit
Kunstgeschiedenis
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
21/47 Maastricht University
)
€ 308 gemiddelde kamerhuur
15 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
22/47 Maastricht University
Kunst- & Cultuurwetenschappen)
€ 308 gemiddelde kamerhuur
57 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
23/47 Maastricht University
)
€ 308 gemiddelde kamerhuur
15 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
24/47 Utrecht
Contemporary Theatre, Dance and Dramaturgy
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
25/47 Utrecht
Applied Musicology
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
26/47 Utrecht
Gender Studies
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
27/47 Utrecht
Arts and Society
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
28/47 Utrecht
Kunstgeschiedenis
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
29/47 UvA
Theatre Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
15 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
30/47 UvA
Kunst, cultuur en politiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
15 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
31/47 UvA
Musicology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
15 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
32/47 UvA
Comparative Cultural Analysis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
15 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
33/47 UvA
Kunstgeschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
15 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
34/47 UvA
Boekwetenschap
€ 424 gemiddelde kamerhuur
15 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
35/47 Tilburg University
Kunst- en Cultuurwetenschappen
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
20% Nederlandstalig
80% Engelstalig
36/47 Tilburg University
Management of Cultural Diversity
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
37/47 Tilburg University
Jeugdliteratuur
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
38/47 Tilburg University
Global Communication
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
39/47 Tilburg University
Art, Media and Society
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
40/47 Tilburg University
Ritual in Society
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
41/47 Amsterdam VU
Contemporary Art History
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
42/47 Amsterdam VU
Kunst, Markt en Connaisseurschap
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
43/47 Amsterdam VU
Comparative Arts & Media Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
44/47 Amsterdam VU
Architectuurgeschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
45/47 Amsterdam VU
Kunst, Markt en Connaisseurschap
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
46/47 Amsterdam VU
Design Cultures
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
47/47 Amsterdam VU
Contemporary Art History
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.8
inhoud3.83.7
docenten3.93.8
studiefaciliteiten3.33.1
studielast3.23.3
studiebegeleiding3.53.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 45 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Beeldende kunst in zijn algemeenheid is van grote betekenis in onze huidige samenleving. Dagelijks worden musea overstroomd met een miljoenenpubliek. Afhankelijk van je specialisatie en natuurlijk je eigen interesses zijn er veel mogelijkheden. Afgestudeerden op het terrein van de Oude of de Moderne en hedendaagse kunst werken dan ook in uiteenlopende beroepen.
Na een afgeronde studie Kunstgeschiedenis kun je je kunsthistoricus noemen. Je hebt met je titel een veelzijdige opleiding achter de rug, met veel kennis van kunstwerken, kunstenaars, hun opdrachtgevers, het werkveld, de praktijk en het publiek. De functies en werkzaamheden lopen sterk uiteen. Afgestudeerden werken vanouds in musea, ze verzorgen de collecties, maken tentoonstellingen, stellen educatieve programma's samen. Of ze werken in de media, voor kunstprogramma's, schrijven kunstkritieken of ze werken bij een uitgeverij. Ook gemeentelijke, provinciale of rijksdiensten zijn kunsthistorici werkzaam, in beleidsfuncties of uitvoerend, bijvoorbeeld in erfgoedbeheer. Juist in de laatste jaren is er enorm veel aandacht gekomen voor het cultuurhistorisch erfgoed en de maatschappelijke betekenis daarvan (cultuurtoerisme). Daar zijn mensen nodig die kunst in al haar aspecten op een aansprekende manier naar voren kunnen brengen.

huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in kunstgeschiedenis en culturele en kunstzinnige vorming/kunst algemeen full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • beleidsmedewerker cultuur bij (lokale) overheid
 • conservator
 • cultuurhistorisch toerisme
 • docent
 • galeriehouder
 • inkoper bedrijvencollecties
 • journalist
 • kunstconsultant
 • medewerker educatie museum
 • medewerker pr museum
 • medewerker veilinghuis
 • monumentenzorg
 • redacteur
 • restaurator
 • tentoonstellingsmaker
 • wetenschappelijk medewerker
bron: StudieData

Contact

Muriel Ramuz

student ambassador

Judie Bogers

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite