IT-recht

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe komt een digitale overeenkomst tot stand en wat betekent informatietechnologie voor een bedrijfsorganisatie? Met deze master heb je de specifieke kennis om hier antwoorden op te vinden.

De opleiding Recht en ICT is de enige Nederlandstalige opleiding op dit terrein. De eenjarige master is multidisciplinair en richt zich op alle rechtsgebieden in combinatie met ICT. Er zijn twee specialisaties:

De specialisatie Informaticarecht heeft raakvlakken met vrijwel alle hoofdgebieden van het recht: van computervirussen tot verkoop via het internet, van briefgeheim op e-mail tot belasting op informatie. Bij informaticarecht gaat het om juridische vragen over ICT-gebruik. Het internationale karakter van het informaticarecht speelt een grote rol.
Bij de specialisatie Rechtsinformatica leren studenten hoe ICT kan worden ingezet in de rechtspraktijk. Vanuit een juridisch perspectief wordt bekeken welke vormen van automatisering kunnen bijdragen aan een verbetering van de uitvoering van juridische taken. Juridische informatie- en communicatiesystemen en beslissingsondersteunende systemen zijn hier belangrijke onderwerpen.

Naast gedegen juridische kennis heb je als afgestudeerde student Recht en ICT voldoende inzicht in de technische aspecten van de informatietechnologie.

Je kunt deze opleiding ook als voltijdstudent volgen.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :
printprint

locatieGroningen
diplomaLLM Recht en ICT
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60620
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

Masterdag Groningen
Op 29 maart organiseren de faculteiten hun mastervoorlichting op locatie. Ontmoet de docenten en studenten van de Groningse masteropleidingen. En proef de sfeer in de facultaire gebouwen, collegezalen en laboratoria en natuurlijk in de stad Groningen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, colloquium, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, hoorcollege, werkgroep, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie, seminar

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
wettelijk tarief : € 1517
instellingstarief : € 11700

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

4 studenten volgen deze opleiding
0% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.74.5
inhoud3.84.0
docenten3.73.9
studiefaciliteiten3.83.7
studielast3.73.5
studiebegeleiding3.30.0

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

IT-recht aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 24 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als jurist Informatiecarecht kan je werken in het bedrijfsleven, maar ook in de advocatuur, bij rechtbanken of het Openbaar Ministerie. Je krijgt bijvoorbeeld te maken met automatiseringscontracten, of privaat- en handelsrechtelijke aspecten van electronic commerce.

Juristen Rechtsinformatica werken bij de overheid of in het bedrijfsleven aan beslissingsondersteunende systemen en informatie- en communicatiesystemen. Of ze houden zich bezig met automatiseringsmanagement.
huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

  • beleidsmedewerker economische zaken
  • economisch adviseur
  • hoofd economische zaken
  • hoogleraar rechtswetenschappen
  • juridisch, rechtskundig adviseur
  • jurist
  • universitair (hoofd)docent rechtswetenschappen
  • wetenschappelijk onderzoeker rechtswetenschappen
bron: UWV

Contact

Onderwijsvoorlichting
E: studiekiezers@rug.nl
T: 050-3639011
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.