Governance and Law in Digital Society

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Welke rol heeft de overheid bij digitale ontwikkelingen? Wat is de impact op de publieke sector? Hoe moeten cybercrime vraagstukken vanuit juridisch en bestuurskundig perspectief worden benaderd?

open_in_newwebsite

locatieLeeuwarden
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66461
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

Door de digitalisering raken steeds meer partijen betrokken bij veiligheidsvraagstukken. 'Veiligheid en digitalisering' betreft immers niet alleen cybercrime en daarmee politie en justitie. Het betreft ook vraagstukken van toezicht en rechtshandhaving, zoals de handhaving van de offline én online openbare orde. De overheid staat voor de vraag welke positie zij in dat netwerk inneemt. In de markt bestaat een duidelijke vraag naar afgestudeerden met een interdisciplinair profiel die in staat zijn digitale ontwikkelingen te duiden en daarop vanuit de publieke sector in samenwerking met de 'civil society' en de markt te sturen. Deze (Engelstalige) masterspecialisatie speelt in op deze behoefte en bereidt jou als student voor op deze arbeidsmarkt.

Door intensieve samenwerking met partners uit private en publieke sector kom je in aanraking met vraagstukken op de werkvloer van organisaties in de publieke sector. Je doet praktische ervaring op met werken in een publieke context binnen het speelveld van digitaliseringsvraagstukken. Na deze studie ben jij de aangewezen persoon om op goed beargumenteerde wijze met genoemde vraagstukken om te gaan.

Waarom aan de RUG?

De Engelstalige mastertrack Governance and Law in Digital Society van de Rijksuniversiteit Groningen is een verbinding tussen drie disciplines: het recht, de bestuurskunde en de veiligheidsvraagstukken. Deze combinatie maakt de mastertrack uniek in Nederland.

De opleiding wordt gegeven in Leeuwarden, aan de RUG/Campus Fryslân.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
Deze Engelstalige masterspecialisatie duurt één jaar. Het eerste semester bestaat uit geïntegreerd onderwijs langs de leerlijnen governance, law en safety.
periode
1234
Policy science in digital society
6 EC
Supervision & Enforcement
6 EC
Seminar Policy Analysis
6 EC
Modern Public Management
6 EC
Safety & Security in Digital Society
6 EC
Cyber Crime
5 EC
Governance of Safety
5 EC
Thesis Project afstuderen
20 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
45% theorie
5% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, colloquium, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, seminar, stage, zelfstudie
onderwijsvormen
Het onderwijs aan de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen wordt op uiteenlopende manieren gegeven. Dat geldt ook voor het onderwijs van de Faculteit Rechtsgeleerdheid dat in Leeuwarden wordt verzorgd. Omdat de master in september 2018 van start gaat wordt vooralsnog onderwijs in kleine groepen gegeven.
doelstelling
Governance and Law in Digital Society leidt juridisch bestuurskundigen op tot adviseur, onderzoeker of manager bij zowel overheidsorganisaties als marktpartijen, met een focus op digitaliseringsvraagstukken.
Thematisch richten zowel de juridische als de bestuurskundige discipline zich in het kader van de opleiding op het thema veiligheid. Digitale ontwikkelingen in onze samenleving vragen vaardigheden en kennis van juridisch bestuurskundigen. Deze combinatie van vaardigheden en kennis wordt niet door andere masters in Nederland geboden.

studiebegeleiding
Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je natuurlijk ook een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 14650
niet-EU/EER studenten : € 14650

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

basiskennis
Deze opleiding vraagt zowel een juridische als een sociaalwetenschappelijke achtergrond. Om aan de vereiste sociaalwetenschappelijke kennis te voldoen, is er voor studenten met een juridische achtergrond een (Engelstalig) Summer Pre-LLM Programma beschikbaar. Tijdens dit programma volg je vier intensieve vakken in de 2e en 3e week van augustus waarin je wordt bijgeschoold in sociaalwetenschappelijke onderwerpen. Vanaf 1 mei begin je met de voorbereiding. Meer informatie is te vinden op: www.rug.nl/rechten/education/images/flyer-pre-llm-governance-law-digital-society.pdf

taaltoets
De mastertrack Governance and Law in Digital Society is volledig
Engelstalig. Een taaltoets maakt onderdeel uit van de toelatingseisen.
Via een van de volgende toetsen kan worden vastgesteld of je het Engels
op het voor deze opleiding vereiste niveau beheerst.

TOEFL: 92 (minimumscore op alle onderdelen moet 21 zijn,
schrijfonderdeel moet 23 zijn)
IELTS: 6.5 (minimumscore op alle onderdelen moet 6.0 zijn,
schrijfonderdeel moet 6,5 zijn)
CAE of CPE

Heb je een Engelstalig bachelorprogramma afgerond aan een universiteit
in Nederland? Dan ben je vrijgesteld van bovenstaande taaltoetsvereisten.

Let op! Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je de benodigde Engelse taaltoets vóór aanvang van de master behaald. Tests mogen niet ouder zijn dan twee jaar.

studie kosten
bron: Rijksuniversiteit Groningen
bedrag kostenpost
€ 10500levensonderhoudper jaar
€ 600studiematerialenper jaar
€ 304visa/permitper jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

24 studenten volgen deze opleiding
42% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Jorn Travaille
Jorn Travaille , Netherlands, LLM in Law and Governance in Digital Society

Last year I graduated from the University of Groningen with a bachelors degree in Public Administration. I lived in Groningen for four years with great pleasure, but I thought it was time for something else.

My interest in the UG Campus Fryslân (in Leeuwarden) was aroused, because the university was going to offer master programs that deal with contemporary problems there.I was looking for a study that would enable me to help solve social problems and involve my special interest in digitization...
In addition, it was also pretty easy to get a nice and affordable apartment. I like studying at Campus Fryslân; there is a positive atmosphere and they organize interesting lectures with notable experts, for example former Secretary General of NATO Jaap de Hoop Scheffer. Another interesting thing is that students in the LLM have different backgrounds, such as sociologists, lawyers, and safety experts. This multidisciplinarity presence in the classroom provides useful discussions which help me to develop a broader view on certain issues.The programme provides insight into privacy issues, enforcement, and the policy process. I personally like the cyber security courses the most, because it is a subject that is currently developing very quickly within contemporary society. I get the feeling that I am studying something that matters, something that is in the center of political interest. For these reasons I would definitely recommend this LLM.


lees verder ...
studenten
Voorzien in een specialisatie waaraan de markt behoefte heeft!

Als hoogleraar ben ik verantwoordelijk voor de opleiding Juridische Bestuurskunde, de bachelor en de master. Als onderdeel daarvan geef ik onderwijs en doe ik onderzoek. Mijn onderzoeksbelangstelling gaat uit naar de werking van het (bestuurs)recht in de praktijk en het functioneren van (onderdelen van) de publieke sector.

Wat het vakgebied voor mij zo interessant maakt, is dat het mij de mogelijkheid geeft om mijn nieuwsgierigheid te bevredigen naar de werking van juridische arrangementen in de praktijk...
Onze samenleving digitaliseert in hoog tempo en dat roept vragen op over de manier waarop de publieke sector daarop kan en moet reageren. Met name digitale veiligheidsvraagstukken trekken daarbij de aandacht, van veiligheid van financiële transacties, tot veiligheid van verkiezingsprocedures en de openbare orde en veiligheid in het fysieke domein die ook wordt beïnvloed door de ontwikkeling van de digitale mogelijkheden.
Als je belangstelling hebt voor vraagstukken die zich bevinden op het kruispunt van overheid, markt en gemeenschap en met name voor de gevolgen van digitalisering voor de manier waarop onze samenleving functioneert en moet worden bestuurd, dan moet je zeker kiezen voor deze specialisatie! Omdat de voertaal Engels is, ben je na afronding van deze specialisatie ook klaar voor de internationale arbeidsmarkt.
Naast mijn deeltijd hoogleraarschap ben ik oprichter/directeur van Pro Facto, een onderzoeks- en adviesbureau op juridisch en bestuurskundig terrein. Pro Facto is gevestigd in Groningen en bestaat uit bijna twintig onderzoekers en adviseurs, veelal juristen en bestuurskundigen die aan de RUG zijn opgeleid. Onze opdrachtgevers zijn overheden, met name gemeenten en ministeries.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 RUG
Governance and Law in Digital Society
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/2 RUG
Recht en bestuur
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na afloop van deze studie ben je de aangewezen persoon om op een goed beargumenteerde wijze met de genoemde vraagstukken om te gaan.

Dat geldt zowel in het wetenschappelijk onderzoek als op de werkvloer van politiek, overheid en bedrijfsleven. Afgestudeerden van deze specialisatie komen in uiteenlopende functies terecht binnen de publieke sector. Daarbij is er niet alleen werkgelegenheid bij de 'klassieke' overheden, ministeries, provincies en gemeenten, maar in sterke mate ook bij de 'schil' daaromheen: agentschappen, zelfstandige bestuursorganen, intergemeentelijke en regionale organen, Europese, internationale instellingen en het bedrijfsleven. Denk daarbij aan de Politie, onderdelen van ministeries zoals de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, het Openbaar Ministerie, bijzondere opsporingsdiensten, en aan private partijen die samenwerken met publieke organisaties.Potentiële beroepen

onderzoeker/ adviseur bij de politie
toezichthouder bij een autoriteit als de autoriteit persoonsgegevens
veiligheidsmanager/dataspecialist bij een overheidsuitvoeringsorganisatie
bron: StudieData

Contact

Information Request Form For Law Studies
Summer Pre-Llm Programme
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite