Geschiedenis Vandaag

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Geschiedenis Vandaag is een maatschappelijk georiënteerde mastertrack. Je leert het verleden in het heden bloot te leggen en vanuit een historisch perspectief inzicht te geven in actuele kwesties.

De nadruk op toepassing van geschiedenis op academisch niveau maakt deze eenjarige mastertrack in Groningen uniek. Leren hoe je een historisch verantwoorde tentoonstelling maakt, hoe je levensverhalen schrijft, hoe je kwantitatief of archiefonderzoek doet, hoe je beeldcultuur analyseert? Jij kiest! Verdiep je in de toepassing van digitale technieken in onderzoek en publiekspresentaties. Of leer hoe je gevolgen van veranderingsprocessen in organisaties en bedrijven in hun historische ontwikkeling kunt plaatsen.

De mastertrack biedt drie beroepsgerichte specialisatietrajecten: Geschiedenis voor Media, Cultuur en Erfgoedsector, Geschiedenis voor Beleid, Bestuur en Politiek en Geschiedenis voor Onderwijs en Educatie- elk inclusief een bij de sector passende stage. Binnen je traject stel je een profiel samen (thematisch, chronologisch of regionaal).

Extra inhoudelijke verdieping bieden onderzoekscolleges, verzorgd door gespecialiseerde docenten uit binnen- en buitenland.

Natuurlijk kun je afstuderen met een scriptie, maar ook door bijvoorbeeld een tentoonstelling(splan) te maken, een organisatieonderzoek te doen, een website te ontwikkelen of een script voor een documentaire te schrijven.


Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaMA Geschiedenis
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
volledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66034
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

 • Uniek: nadruk op toepassing historische kennis en methoden op academisch niveau
 • Specialisatietrajecten ter voorbereiding op werkveld, onder meer door stage.
 • Veelzijdige werkvormen (onderzoekscollege, Atelier History Online, stage, bijzondere eindprojecten)
 • Studeren op maat: eigen richting geven aan je studie

Open dagen en meeloopdagen

Masterweek Groningen
Van 19 t/m 23 maart 2018 organiseren de faculteiten op verschillende dagen een mastervoorlichting op locatie. Aanmelden kan vanaf eind februari 2018.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwCheck out the content of the courses on Ocasys: https://www.rug.nl/let/courses-ma-history

periode
1234
Colloquium geschiedenis: The Past in the Present keuzevak
5 EC
Ma-stage Geschiedenis keuzevak stage
10 EC
Twee Historische methodencolleges (o.a. Archieven en internetbronnen, Beeldcultuur en materiële cultuur, Documentaire, Museum en tentoonstelling, Levensverhalen keuzevak
10 EC
Twee onderzoekscolleges geschiedenis
20 EC
Leergeschiedenis en organisaties keuzevak
10 EC
Ma-scriptie Geschiedenis afstuderen
20 EC

specialisaties

specialisatie Geschiedenis voor de Media, Cultuur- en Erfgoedsector, met bijpassende stage

Beroepsgericht specialisatietraject ter voorbereiding op een loopbaan of vervolgopleiding/traineeship in een museum of archief, een culturele instelling of in de media.

Je kiest, ter voorbereiding op de stage, 1 of meer passende methodencolleges uit het aanbod, bijvoorbeeld Oral History, Archieven en internet, Beeldcultuur of Documentaire, museum en tentoonstelling. Voor informatie over stages: zie de webpagina van het Mobility Office Letteren. Diverse studenten zijn na een stage bij een museum of cultuurorganisatie afgestudeerd op een tentoonstelling.
Verder kun je kiezen voor het Atelier History Online, dat onder meer ingaat op de rijkdom aan nieuwe digitale bronnen voor historisch onderzoek. Met onderzoekscolleges profileer je je inhoudelijk. De keuze aan onderwerpen en tijdvakken bij geschiedenis is heel ruim. Daarnaast kun je kiezen uit het aanbod van regiostudies, zoals Midden- en Oost-Europastudies (MOES: www.rug.nl/let/moes) Aziëstudies of American Studies.

specialisatie Geschiedenis voor Beleid, Bestuur en Politiek, met bijpassende stage

Beroepsgericht specialisatietraject ter voorbereiding op een loopbaan of vervolgopleiding/traineeship binnen maatschappelijke organisaties, bedrijven, de politiek of de overheid.

Je kiest 1 of meer passende methodencollege's uit het aanbod, ter voorbereiding op de stage, bijvoorbeeld Oral History. Een interessant vak is 'Leergeschiedenis en organisatie'. Daarvoor ga je in een organisatie of bedrijf aan de slag met een methode voor collectief leren van de geschiedenis van organisaties of samenwerkingsverbanden. Het is aan te raden dat te combineren met de methodencollege's Oral History en Kwantitatieve Analyse. Binnen het specialisatietraject Geschiedenis voor Beleid, Bestuur en Politiek profileer je je inhoudelijk eveneens met onderzoekscolleges van geschiedenis of door te kiezen uit het aanbod van regiostudies, zoals Midden- en Oost-Europastudies (MOES: www.rug.nl/let/moes).

specialisatie Geschiedenis voor Onderwijs en Educatie

Beroepsgericht specialisatietraject ter voorbereiding op een educatieve functie of een baan als docent in het onderwijs.

Als je interesse hebt in dit specialisatietraject, dan heb je de keuze uit meerdere opties. Je kunt kiezen voor een 'light version': het eenjarige masterprogramma Geschiedenis Vandaag met bijvoorbeeld een stage in de educatieve sector.
Het is, voor een uitgebreider, op het onderwijs gericht traject, mogelijk om na het reguliere programma van Geschiedenis Vandaag een éénjarige educatieve master te volgen. Je kunt ook direct kiezen voor een tweejarige educatieve master geschiedenis (www.rug.nl/masters/history-teacher-training/). Het eerste jaar volg je dan het programma van Geschiedenis Vandaag, echter zonder de stage.

specialisatie Masterstage

Tijdens deze master kun je een stage lopen voor studiepunten.

Je bepaalt zelf bij welke organisatie je stage loopt. Het Mobility Office kan je daarbij helpen. Via de link hierboven vind je voorbeelden van gelopen masterstages.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
100% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, colloquium, stage, tentoonstelling, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, groepsopdracht, groepsdiscussie, poster presentatie, individuele opdracht, zelfstudie, integratie module, project
studiebegeleiding
Elke opleiding heeft een studieadviseur waar je terecht kunt als je vragen hebt of advies wilt over alle zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexere zaken, zoals bij functiebeperking of langdurige ziekte, kun je terecht bij een studentendecaan. Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren bij de afdeling Studieondersteuning van het Studenten ServiceCentrum.
studeren in het buitenland
Een periode in het buitenland kan gecombineerd worden met de stage en/of het MA-eindproject. Ook zou een onderzoekscollege aan een universiteit in het buitenland gevolgd kunnen worden.
honours-/excellence program Master Honours College

Dit eenjarige programma is ontwikkeld voor studenten die meer uit hun studietijd willen halen.

Je volgt 15 ECTS extra naast je reguliere masterprogramma. In het interdisciplinaire honoursprogramma maak je kennis met diverse aspecten van leiderschap.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2018
aanmelding deadline : 15 januari 2018
wettelijk tarief : € 1517
instellingstarief : € 1517
niet-EU/EER studenten : € 6150
1 februari 2019
aanmelding deadline : 15 januari 2019
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
aanmelding deadline : 15 augustus 2018
wettelijk tarief : € 1517
instellingstarief : € 1517
niet-EU/EER studenten : € 6150
1 september 2019
aanmelding deadline : 15 augustus 2019
collegegeld nog niet bekend
Gebruik de step-by-step guide https://www.formdesk.com/rug/let-ma-history voor meer informatie over jouw persoonlijke aanmeldingsprocedure en toelatingsvoorwaarden.
toelatingseisen

taaltoets
Minimum language requirements of TOEFL iBT 90 (with a minimum of 21 on all items), or IELTS 6.5 (with a minimum of 6 on all items). ERK level B2 (preferably C1). Students who gained a bachelor's degree certificate from an English-taught degree programme, will automatically meet the language requirements.

vooropleiding

 • Bachelordiploma Geschiedenis
 • Bachelordiploma van een aan geschiedenis gerelateerde WO-opleiding plus pre-master (max. 30 ects)
 • Bachelordiploma van een aan geschiedenis gerelateerde HBO-opleiding plus pre-master

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

Ubbo Emmius
Ubbo Emmius is de studievereniging van de opleiding Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Ubbo Emmius telt bijna 800 leden en typeert zichzelf als een zeer actieve vereniging waar gezelligheids- en vakinhoudelijke evenementen op een unieke wijze worden gecombineerd. Er worden zeer uiteenlopende activiteiten georganiseerd, zoals lezingen, feesten, (carrière-)congressen, borrels en filmavonden.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Alumna Florine Weekenstroo
International Programmes Officer

Het praktische programma van de mastertrack History Today geeft een concreet beeld van wat je later met de studie kunt, en dat vond ik erg belangrijk. Ik was tevreden over de RUG en besloot daarom na mijn Bachelor Geschiedenis, in Groningen te blijven voor mijn master.

Eén van de keuzevakken binnen dit programma is het methoden college Levensverhalen. Je leert hier onder meer hoe je de diepte in gaat tijdens een interview en hoe je een goede biografie schrijven moet. Deze colleges zijn erg leerzaam want je oefent in de praktijk en er is veel ruimte en aandacht voor feedback...
Naast dit vak heb ik het onderzoekscollege 'Nederlandse Reizigers in Europa' gevolgd. Hoe Nederlanders andere landen en volken zagen en hoe zij daar over schreven, vind ik heel interessant. Het vak sloot goed aan bij mijn scriptieonderwerp 'Nederlandse reizigers in Schotland in de negentiende eeuw.'  
Direct na mijn master heb ik als onderzoeksmedewerker bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis gewerkt. Vervolgens kreeg ik een baan als docent waarbij ik training gaf aan eindexamenleerlingen geschiedenis. Op dit moment heb ik een baan als International Programmes Officer bij de Universiteit van Leiden. Ik werk op de afdeling Admissions en ga onder meer over de toelating van internationale studenten.


lees verder ...
Alumnus Wouter Schelfhorst
Junior Research Consultant - Meines Holla & Partners

In augustus 2013 ben ik begonnen met een stage bij Meines Holla & Partners in Den Haag. Dit lobby- en public affairskantoor biedt advies en ondersteuning bij agenda setting en belangenbehartiging voor diverse, zowel private als publieke partijen. Deze stage beviel van beide kanten goed en daarom kon ik er, na een traineeship van een jaar, blijven werken als Junior Research Consultant.

Vanuit deze functie ondersteun ik consultants bij diverse lobby- en public affairs-trajecten, draai ik zelf als junior adviseur mee op een aantal accounts en richt ik mij verder op het doen van onderzoek (bv...
Ik wilde iets doen met politiek en koos daarom binnen de mastertrack History Today voor de specialisatie Beleid, Bestuur en Politiek. Ik besloot om hiervoor in Groningen te blijven vanwege het brede vakkenpakket en de mogelijkheid om door middel van een stage praktijkervaring op te doen.
De onderzoeks- en schrijfvaardigheden die ik tijdens mijn master heb ontwikkeld, vormen de basis voor mijn huidige functie. Daarnaast hebben de methodecolleges kwantitatieve beleidsanalyse en interviewen mij veel nuttige vaardigen opgeleverd die ik tijdens mijn werk in politiek-Den Haag dagelijks toepas. 
Ik werk op het snijvlak van politiek en bedrijfsleven en zit hier voorlopig uitstekend op mijn plek. Ik heb mijn werkterrein gevonden en heb grote ambities in het lobby- en public affairs-vak, die ik de komende jaren binnen dit bedrijf verder hoop te verwezenlijken.


lees verder ...
Alumna Keshia Hederman
werkzaam als Adviseur bij ECP Platform voor de InformatieSamenleving
Consultant at ECP Platform for the Information Society

Geschiedenis studeren was voor mij een heel bewuste keuze. Ik was erg geïnteresseerd in media en cultuur en wilde graag ruimte om me ook in kleinere onderwerpen en verhalen te kunnen verdiepen. Binnen het programma koos ik daarom voor de specialisatie Media, Cultuur en Erfgoed.

Met name de vakken Beeldcultuur en Documentatie Technieken spraken mij in deze richting aan. Hierbij werd ingegaan op de kracht van beeld en hoe je visueel een verhaal vertelt...
Hier houd ik mij bezig met communicatie werkzaamheden en project management. Direct na mijn Master heb ik als researcher bij de VPRO gewerkt. Hier was ik achter de schermen betrokken bij de voorbereiding van diverse programma's en documentaires.
Tijdens de mastertrack leer je met grote hoeveelheden informatie omgaan. Ook ontwikkel je enorm je analytisch denkvermogen en schrijfvaardigheid. Je leert kritisch denken want daar wordt bij Geschiedenis goed op gehamerd. Kenmerkend aan Groningen zijn de gezelligheid en kleinschaligheid van de stad. En dat is bij Geschiedenis eigenlijk nog meer. Ik heb erg van mijn studententijd genoten en een hele goede tijd gehad!


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/34 Rijksuniversiteit
Geschiedenis Vandaag
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
2/34 Rijksuniversiteit
Geschiedenis
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
3/34 Erasmus
Maatschappijgeschiedenis
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/34 Erasmus
History of Society
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/34 Universiteit Leiden
Leiden-Oxford-Paris Programme
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/34 Universiteit Leiden
History
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/34 Universiteit Leiden
Archival Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/34 Universiteit Leiden
Political Culture and National Identities
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/34 Universiteit Leiden
Europe 1000-1800
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/34 Universiteit Leiden
Colonial and Global History
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/34 Universiteit Leiden
Cities, Migration and Global Interdependence
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/34 Universiteit Leiden
Ancient History
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/34 Radboud Universiteit
Geschiedenis en Actualiteit
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/34 Radboud Universiteit
Eternal Rome
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/34 Radboud Universiteit
Geschiedenis
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
16/34 Radboud Universiteit
Politiek en Parlement
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/34 Utrecht
Cultuurgeschiedenis van modern Europa
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
18/34 UvA
van de internationale betrekkingen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/34 UvA
Gouden Eeuw
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
20/34 UvA
Militaire geschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
21/34 UvA
Duitslandstudies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
22/34 UvA
Geschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
23/34 UvA
American Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
24/34 UvA
Holocaust and Genocide Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
25/34 UvA
Stadsgeschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
26/34 UvA
Publieksgeschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
27/34 Amsterdam VU
Politiek en Soevereiniteit
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
28/34 Amsterdam VU
Politiek en Soevereiniteit
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
29/34 Amsterdam VU
Medical History
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
30/34 Amsterdam VU
Global Social History
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
31/34 Amsterdam VU
Migration and Mobility
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
32/34 Amsterdam VU
Religion and Society
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
33/34 Amsterdam VU
History of Knowledge
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
34/34 Amsterdam VU
Politiek en Soevereiniteit
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.9
inhoud3.83.8
docenten3.83.9
studiefaciliteiten3.12.8
studielast3.33.4
studiebegeleiding3.53.5

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Geschiedenis Vandaag aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 17 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na de mastertrack Geschiedenis Vandaag kun je kritisch en probleemgericht denken. Je bent in staat grote hoeveelheden informatie te verwerken en kunt de uitkomsten goed presenteren. Historici vinden vaak werk in de journalistiek, bij musea, culturele instellingen of uitgeverijen. Ook gaan ze regelmatig aan de slag in de politiek, bij de overheid of in het bedrijfsleven.
huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanslecht
salaris na 1,5 jaar slecht
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in geschiedenis en staatsinrichting full-time,part-time,dual educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in godsdienst en levensbeschouwing full-time,part-time,dual educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in maatschappijleer en maatschappijwetenschappen dual educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • (eind-)redacteur en journalist bij verschillende media
 • (project)manager in het bedrijfsleven
 • (zelfstandig) adviseur binnen het bedrijfsleven of bij de overheid
 • afdelingsdirecteur bij een onderwijs- of culturele instelling
 • beleidsmedewerker
 • bestuursadviseur bij de overheid
 • communicatie-adviseur
 • conservator bij een culturele instelling
 • coördinator van o.a. onderwijs en evenementen
 • docent
 • fractiemedewerker europees parlement of politieke partij
 • hoofd educatieve dienst bij een culturele instelling
 • journalist
 • onderzoeksmedewerker
bron: StudieData

Contact

Drs. Hidde de Haas
Admission Office
E: admission@rug.nl
T: +31-(0)50 363 8976
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite