Filosofie

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wat is bewustzijn? Wat maakt een bijdrage aan een discussie eigenlijk 'geldig'? Wanneer zijn verschillen in rijkdom en macht onrechtvaardig?

Filosofie is systematisch onderzoek naar fundamentele vragen. Je oefent in het zo helder mogelijk denken en schrijven over onderwerpen als de relaties tussen lichaam, brein  en geest, de aard van morele oordelen, de grenzen en bereik van wetenschappelijke kennis, of de meest basale principes van sociale rechtvaardigheid. Filosofische vragen worden al duizenden jaren gesteld en ook het bestuderen van de geschiedenis van de filosofie is zelf een belangrijk onderdeel van de discipline.

In de eenjarige masteropleiding Filosofie ga je dieper in op de kennis die je hebt opgedaan in de bachelor wijsbegeerte of wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied.

Je volgt vakken binnen een van de afstudeerrichtingen: Geschiedenis van de Filosofie, Theoretische Filosofie of Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie. Ook volg je een vak waarin je leert om te schrijven voor een breder publiek.

Je studeert af op een grote scriptie (20 EC) waarin je je eigen filosofische onderzoek mag doen binnen een van de afstudeerrichtingen. Hiervoor krijg je begeleiding van twee docenten.

Je kunt de opleiding in zowel voltijd als deeltijd volgen.

open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaMA Filosofie
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60822
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma
Faculty of Philosophy

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

Sinds het ontstaan van de Keuzegids Universiteiten en de "Beste Studies"-ranglijst van Elsevier wordt Wijsbegeerte in Groningen consequent als één van de beste in het land beoordeeld, regelmatig als dé beste. In 13 jaar tijd stonden we 11x op nummer 1 in de Elsevier-ranglijst, die gebaseerd is op de resultaten van een enquête onder studenten en hoogleraren. De twee overige keren stonden we op nummer 2. Een recente beoordeling gaf het onderzoek aan de faculteit het predicaat 'Excellent'.

Open dagen en meeloopdagen

Masterweek Groningen
Van 19 t/m 23 maart 2018 organiseren de faculteiten op verschillende dagen een mastervoorlichting op locatie. Aanmelden kan vanaf eind februari 2018.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe opleiding stelt zich ten doel om studenten zelfstandig en kritisch te leren nadenken over de fundamentele vraagstellingen van de wijsbegeerte en de relaties tussen filosofie en de wetenschappen en de maatschappij. De student beschikt over uitgebreide kennis, inzicht en vaardigheid in één van de drie afstudeerrichtingen van de faculteit: Geschiedenis van de Filosofie, Theoretische Filosofie en Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie.
Het programma omvat 60 ECTS. Je kiest vier vakken binnen een afstudeerrichting (20ECTS). Je mag ook verbredende vakken volgen bij andere afstudeerrichtingen (15 ECTS). Ook volg je een vak dat je leert schrijven voor een breder publiek (5 ECTS). Je voltooit de opleiding met een scriptie (20ECTS).
periode
1234
Publieksgericht schrijven
5 EC
Vier keuzevakken binnen de eigen specialisatie
20 EC
Drie keuzevakken binnen of buiten specialisatie
15 EC
Masterscriptie
20 EC

specialisaties

specialisatie Theoretische FilosofieDe vakgroep Theoretische Filosofie is gespecialiseerd in logica, argumentatietheorie; (formele) epistemologie; wetenschapsfilosofie taalfilosofie en philosophy of mind. Belangrijke speerpunten van onderzoek en onderwijs zijn de begrippen 'agency', 'cognitie' en 'waarschijnlijkheid'.

specialisatie Geschiedenis van de FilosofieHet onderzoek en onderwijs van de richting Geschiedenis van de filosofie richt zich vooral op antieke wijsbegeerte, middeleeuwse, en (vroeg)moderne filosofie. Leden van de vakgroep doen onder meer onderzoek naar de opkomst van het moderne wetenschappelijke denken, humanisme, secularisatie, en de rol van 'common sense' in de vroegmoderne wijsbegeerte.

specialisatie Ethiek, Sociale en Politieke FilosofieBinnen deze afstudeerrichting kan je vakken volgen over normatieve ethiek, meta-ethiek en hedendaagse politieke filosofie. De stafleden van deze vakgroep doen onderzoek naar onder meer morele psychologie; 'error theory'; moreel realisme; Kritische Theorie; deliberatieve democratie; burgerschapstheorie en mondiale rechtvaardigheid.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet70% zelfstudie
30% theorie
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, seminar, werkcollege, zelfstudie
studiebegeleiding
Als je vragen hebt of advies wilt over je studie en aanverwante zaken, of als je problemen hebt die het studeren in de weg staan, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je met hem bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Studenten kunnen een afspraak maken of langskomen op de inloopspreekuren. De studieadviseur is ook bereikbaar via email.
studeren in het buitenland
Studeren in het buitenland kan een zeer waardevolle ervaring zijn: je leert een andere cultuur kennen, je verbetert je talenkennis en je leert meer zelfstandig te zijn. Het is mogelijk om als masterstudent wijsbegeerte naar het buitenland te gaan. Dit vereist echter wel een strakke planning. Het is daarom raadzaam om hierover tijdig afspraken te maken met de opleiding, mede in verband met de aanmeldingsdeadlines voor uitwisselingsprogramma's en de organisatie van het buitenlandverblijf.
honours-/excellence program Honours College

Het Honours College geeft talentvolle en gemotiveerde masterstudenten de kans meer uit zichzelf te halen, door een verzwaard programma van 15 ECTS) te bieden naast de masteropleiding.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2018
aanmelding deadline : 1 februari 2018
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 september 2018
collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

STUFF
STUFF is de studievereniging van de Faculteit Wijsbegeerte. STUFF organiseert filosofische activiteiten, zoals lezingen en debatten en ook reizen naar buitenlandse universiteiten, maar ook veel gezellige bijeenkomsten zoals een maandelijkse borrel in het stamcafé, (thema-)feesten, wedstrijden, enz
Contact via: fil-stuff@rug.nl

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Marco Gomboso
Each professor is devoted to every discussion

In August 2015, I came to Groningen from Buenos Aires to start a Master in Philosophy at the UG. One of the things I appreciate most here is the fact that each professor is devoted to every discussion with true interest, putting their minds and passion in relation to authentic philosophical enquiry.

The philosophical interests I have may differ a lot from the ones my fellow students have. This is not a problem: Groningen philosophy students are given freedom and are encouraged to follow their own interests, teachers offer advice and flexibility...
The city functions as an exchange field of information, connections, friendship and ideas: because of its medium size and its high amount of students you will receive a lot of unexpected interesting stimulus, not necessarily in relation to your academic background, which may inspire you.
Even though you can speak English thanks to the fact that almost every Dutch person knows it very well as a second language, it’s worthwhile to pay some attention to the Dutch language. It has beautiful words that you may fall in love with. ‘Wijsbegeerte’ (a traditional way of saying Philosophy in Dutch), which can be translated, just like Philosophy, as “desire for wisdom”.


lees verder ...
Gili Yaron
afgestudeerd in 2009 werkzaam als PhD candidate bij Maastricht University
Anna Herngreen
afgestudeerd in 2014
In het beleidsadvies heb ik veel aan de manier van denken die ik in mijn studie filosofie heb kunnen oefenen

Na mijn bachelor sociologie heb ik de switch gemaakt naar filosofie en ben ik afgestudeerd op het Groningse aardbevingendossier. Rond mijn afstuderen werd mij via via een vacature onder de neus geschoven en had ik vrijwel direct een baan – binnen twee maanden zat ik in Den Haag achter een bureau. In het beleidsadvies en procesmanagement heb ik veel aan de manier van denken die ik in mijn filosofiestudie heb kunnen oefenen: kwesties kritisch ontrafelen, analyseren en weer in elkaar puzzelen.

...
Als ik nu weer zou moeten kiezen voor een opleiding zou dat zeker filosofie zijn, ook in Groningen.


lees verder ...
Lisa Smit
afgestudeerd in 2015
Ik houd me bezig met grote maatschappelijke thema's

Na mijn stage bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken solliciteerde ik voor het Rijkstraineeprogramma. Sindsdien werk ik bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar ik me nu vooral richt op internationaal armoedebeleid. Als ambtenaar stel ik kritische vragen en houd ik me bezig met rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid.

...
Verder houd ik me bezig met grote maatschappelijke thema's, zoals radicalisering, laaggeletterdheid en armoede. Dat vind ik het leukst aan mijn werk. Werken bij de Rijksoverheid raad ik filosofen van harte aan!


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/15 Rijksuniversiteit
Filosofie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/15 Rijksuniversiteit
Filosofie en maatschappij
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
3/15 Erasmus
Philosophy
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/15 Universiteit Leiden
Philosophical Anthropology and Philosophy of Culture
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/15 Universiteit Leiden
Ethics and Politics
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/15 Universiteit Leiden
Philosophy
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/15 Universiteit Leiden
Philosophy, Politics and Economics
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/15 Universiteit Leiden
History and Philosophy of the Sciences
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/15 Radboud Universiteit
Philosophy and Science
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/15 Radboud Universiteit
Wijsbegeerte
star NVAO
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
11/15 Radboud Universiteit
kritiek van de moderniteit
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/15 Radboud Universiteit
fenomenologie, hermeneutiek en psychoanalyse
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/15 Radboud Universiteit
cognitie en taal
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/15 UvA
Filosofie (Wijsbegeerte)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/15 Tilburg University
Filosofie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel43.1
inhoud43.9
docenten4.23.2
studiefaciliteiten3.82.9
studielast3.53.6
studiebegeleiding3.72.8

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 16 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als afgestudeerde filosoof liggen er tal van mogelijkheden open. Je blijkt veel kans te hebben op een baan als je in denken en doen flexibel bent en een aantal belangrijke vaardigheden beheerst. Je moet hoofdzaken en bijzaken kunnen onderscheiden, je moet problemen scherp en helder kunnen analyseren, je moet een kritische houding hebben, je moet goed kunnen communiceren, je moet je bewust zijn van de morele gevolgen van je handelingen en je moet creatief zijn.
En dat zijn nu net de vaardigheden die filosofen beheersen!

Filosofen vinden onder andere werk in het onderwijs. Ook gaan ze regelmatig aan de slag in de politiek of als journalist, redactioneel medewerker of beleidsmedewerker bij bedrijven of de overheid. Daarnaast is het mogelijk om onderzoeker aan een universiteit te worden.

huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in filosofie full-time,part-time,dual educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • journalist
  • onderzoeker
  • researcher
bron: StudieData

Contact

Admission Office

The Admissions Office can be contacted for questions about the admission procedure.

E: admission@rug.nl
T: +31-(0)50 363 8976
W: Admission Office
Harrie ten Have MA

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite