Filosofie

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wat is bewustzijn? Wat maakt een bijdrage aan een discussie eigenlijk 'geldig'? Wanneer zijn verschillen in rijkdom en macht onrechtvaardig?

Filosofie is systematisch onderzoek naar fundamentele vragen. Je oefent in het zo helder mogelijk denken en schrijven over onderwerpen als de relaties tussen lichaam, brein en geest, de aard van morele oordelen, de grenzen en bereik van wetenschappelijke kennis, of de meest basale principes van sociale rechtvaardigheid. Filosofische vragen worden al duizenden jaren gesteld en ook het bestuderen van de geschiedenis van de filosofie is zelf een belangrijk onderdeel van de discipline.

In de eenjarige masteropleiding Filosofie ga je dieper in op de kennis die je hebt opgedaan in de bachelor wijsbegeerte of wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied.

Je volgt vakken binnen een van de afstudeerrichtingen: Geschiedenis van de Filosofie, Theoretische Filosofie of Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie. Ook volg je een vak waarin je leert om te schrijven voor een breder publiek.

Je studeert af op een grote scriptie (20 EC) waarin je je eigen filosofische onderzoek mag doen binnen een van de afstudeerrichtingen. Hiervoor krijg je begeleiding van twee docenten.

Je kunt de opleiding in zowel voltijd als deeltijd volgen.

open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaMA Filosofie
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60822
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma
Faculty of Philosophy

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

Sinds het ontstaan van de Keuzegids Universiteiten en de "Beste Studies"-ranglijst van Elsevier wordt Wijsbegeerte in Groningen consequent als één van de beste in het land beoordeeld, regelmatig als dé beste. In 13 jaar tijd stonden we 11x op nummer 1 in de Elsevier-ranglijst, die gebaseerd is op de resultaten van een enquête onder studenten en hoogleraren. De twee overige keren stonden we op nummer 2. Een recente beoordeling gaf het onderzoek aan de faculteit het predicaat 'Excellent'.

Open dagen en meeloopdagen

Masterdag Groningen
Op 29 maart organiseren de faculteiten hun mastervoorlichting op locatie. Ontmoet de docenten en studenten van de Groningse masteropleidingen. En proef de sfeer in de facultaire gebouwen, collegezalen en laboratoria en natuurlijk in de stad Groningen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe opleiding stelt zich ten doel om studenten zelfstandig en kritisch te leren nadenken over de fundamentele vraagstellingen van de wijsbegeerte en de relaties tussen filosofie en de wetenschappen en de maatschappij. De student beschikt over uitgebreide kennis, inzicht en vaardigheid in één van de drie afstudeerrichtingen van de faculteit: Geschiedenis van de Filosofie, Theoretische Filosofie en Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie.
Het programma omvat 60 ECTS. Je kiest vier vakken binnen een afstudeerrichting (20ECTS). Je mag ook verbredende vakken volgen bij andere afstudeerrichtingen (15 ECTS). Ook volg je een vak dat je leert schrijven voor een breder publiek (5 ECTS). Je voltooit de opleiding met een scriptie (20ECTS).
periode
1234
Publieksgericht schrijven
5 EC
Vier keuzevakken binnen de eigen specialisatie
20 EC
Drie keuzevakken binnen of buiten specialisatie
15 EC
Masterscriptie
20 EC

specialisaties

  1. Theoretische Filosofie
  2. Geschiedenis van de Filosofie
  3. Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet70% zelfstudie
30% theorie
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, seminar, werkcollege, zelfstudie
doelstelling
studiebegeleiding
Als je vragen hebt of advies wilt over je studie en aanverwante zaken, of als je problemen hebt die het studeren in de weg staan, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je met hem bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Studenten kunnen een afspraak maken of langskomen op de inloopspreekuren. De studieadviseur is ook bereikbaar via email.
studeren in het buitenland
Studeren in het buitenland kan een zeer waardevolle ervaring zijn: je leert een andere cultuur kennen, je verbetert je talenkennis en je leert meer zelfstandig te zijn. Het is mogelijk om als masterstudent wijsbegeerte naar het buitenland te gaan. Dit vereist echter wel een strakke planning. Het is daarom raadzaam om hierover tijdig afspraken te maken met de opleiding, mede in verband met de aanmeldingsdeadlines voor uitwisselingsprogramma's en de organisatie van het buitenlandverblijf.
honours-/excellence program Honours College

Het Honours College geeft talentvolle en gemotiveerde masterstudenten de kans meer uit zichzelf te halen, door een verzwaard programma van 15 ECTS) te bieden naast de masteropleiding.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2019
aanmelding deadline : 1 februari 2019
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 11700
niet-EU/EER studenten : € 12500
1 februari 2020
aanmelding deadline : 1 februari 2020
collegegeld nog niet bekend
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 september 2019
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 11700
niet-EU/EER studenten : € 12500
1 september 2020
aanmelding deadline : 1 september 2020
collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

41 studenten volgen deze opleiding
39% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

STUFF
STUFF is de studievereniging van de Faculteit Wijsbegeerte.
STUFF organiseert filosofische activiteiten, zoals lezingen en debatten en ook reizen naar buitenlandse universiteiten, maar ook veel gezellige bijeenkomsten zoals een maandelijkse borrel in het stamcafé, (thema-)feesten, wedstrijden, enz

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

afgestudeerd in 2015
Ik houd me bezig met grote maatschappelijke thema's

Na mijn stage bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken solliciteerde ik voor het Rijkstraineeprogramma. Sindsdien werk ik bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar ik me nu vooral richt op internationaal armoedebeleid. Als ambtenaar stel ik kritische vragen en houd ik me bezig met rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid.

In het dagelijks werk overleg ik vaak met collega's en ben ik op werkbezoek bij maatschappelijke organisaties. Verder schrijf ik veel: dat kan bijvoorbeeld een beleidsadvies aan de staatssecretaris of minister zijn...
Ook als beleid eenmaal ontwikkeld is, is het belangrijk om in de uitvoering kritisch te blijven en iedere keuze goed te kunnen beargumenteren. Verder houd ik me bezig met grote maatschappelijke thema's, zoals radicalisering, laaggeletterdheid en armoede. Dat vind ik het leukst aan mijn werk. Werken bij de Rijksoverheid raad ik filosofen van harte aan!


lees verder ...
studenten
In my view, a degree in philosophy from the University of Groningen is an asset for life.

The best place to fully appreciate the uniqueness of our faculty is inside the classroom. At graduate level, groups are small and teaching styles are informal. In-class discussions are unfailingly stimulating due to there being ample opportunity for everyone to share their thoughts. Because of this, I have never doubted my decision to remain in Groningen after my bachelor's – I am truly convinced that our faculty has mastered the balance between academic excellence and collegial friendliness.

...
In the following lines, I share some of my thoughts about studying philosophy, the contents of our graduate programme, and the benefits of our faculty.Why philosophy? - I submit that, in a sense, philosophy serves as a much-needed firewall for the brain. Nowadays, we find information being hurled at us at every turn. It can often be difficult to get our bearings due to this never-ending influx of words, pictures, and video clips. To prevent unjustified and harmful beliefs from infiltrating our worldviews, it is worthwhile to cultivate a lifelong disposition to think clearly about what's actually going on. Philosophy nurtures that clarity of mind like no other field of study, and that's why I value it so highly.Why this programme?The MA Philosophy at our university is a one-year, 60EC degree that’s split into four blocks. In the first two blocks, your primary task is to complete a number of courses in two or more of our research specializations. These are the history of philosophy, theoretical philosophy, and moral and political philosophy. Examples of courses I attended include Philosophy of Argument, Heidegger’s Being and Time, and Gender and Race. How many courses you take per block is entirely up to you – that way, you can customize your degree to fit your particular requirements. In the last two blocks, besides taking some additional courses, you will also start writing your thesis. The thesis is a 20EC independent research project for which you’re encouraged to pursue a topic of personal interest. By now, you must have noticed that in our programme it is paramount that you are free to design your own study experience. I hope you enjoy that freedom to the fullest.Groningen is widely seen as one of the best places to study philosophy in Europe: our faculty consistently shines in both national and international rankings. But while rankings are important, they are also impersonal. The best place to fully appreciate the uniqueness of our faculty is inside the classroom. At the graduate level, groups are small and teaching styles are informal. In-class discussions are unfailingly stimulating due to there being ample opportunity for everyone to share their thoughts. Because of this, I have never doubted my decision to remain in Groningen after my bachelor’s degree – I am truly convinced that our faculty has mastered the balance between academic excellence and collegial friendliness.In my view, a degree in philosophy from the University of Groningen is an asset for life. Far beyond graduation, it will inspire me to stay curious and open-minded, and to always greet inherited wisdom with a healthy dose of scepticism.


lees verder ...
Anna Herngreen
afgestudeerd in 2014
In het beleidsadvies heb ik veel aan de manier van denken die ik in mijn studie filosofie heb kunnen oefenen

Na mijn bachelor sociologie heb ik de switch gemaakt naar filosofie en ben ik afgestudeerd op het Groningse aardbevingendossier. Rond mijn afstuderen werd mij via via een vacature onder de neus geschoven en had ik vrijwel direct een baan – binnen twee maanden zat ik in Den Haag achter een bureau. In het beleidsadvies en procesmanagement heb ik veel aan de manier van denken die ik in mijn filosofiestudie heb kunnen oefenen: kwesties kritisch ontrafelen, analyseren en weer in elkaar puzzelen.

...
Als ik nu weer zou moeten kiezen voor een opleiding zou dat zeker filosofie zijn, ook in Groningen.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/19 Rijksuniversiteit
Filosofie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/19 Rijksuniversiteit
Filosofie en maatschappij
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
3/19 Erasmus
Philosophy
€ 342 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/19 Universiteit Leiden
Philosophical Anthropology and Philosophy of Culture
€ 350 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/19 Universiteit Leiden
Ethics and Politics
€ 350 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/19 Universiteit Leiden
History and Philosophy of the Sciences
€ 350 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/19 Universiteit Leiden
Philosophical Perspectives on Politics and the Economy
€ 350 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/19 Universiteit Leiden
Philosophy (60 ec)
€ 350 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/19 Radboud Universiteit
fenomenologie, hermeneutiek en psychoanalyse
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/19 Radboud Universiteit
kritiek van de moderniteit
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/19 Radboud Universiteit
Philosophy and Science
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/19 Radboud Universiteit
Filosofie
star NVAO
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
13/19 Radboud Universiteit
cognitie en taal
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/19 UvA
Philosophy
€ 424 gemiddelde kamerhuur
10 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/19 UvA
Filosofie (Wijsbegeerte)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
10 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/19 Tilburg University
Ethiek van Bedrijf en Organisatie
star Elsevier
Keuzegids topopleiding 2018
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
17/19 Tilburg University
Philosophy of Humanity and Culture
star Keuzegids topopleiding 2018
Elsevier
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/19 Tilburg University
Filosofie
star Elsevier
Keuzegids topopleiding 2018
€ 253 gemiddelde kamerhuur
61 eerstejaars
42% vrouw
? uur contacttijd/week
30% Nederlandstalig
100% Engelstalig
19/19 Tilburg University
Philosophy of Contemporary Challenges
star Keuzegids topopleiding 2018
Elsevier
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.13.1
inhoud4.03.9
docenten4.33.2
studiefaciliteiten3.72.9
studielast4.03.6
studiebegeleiding3.62.8

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 16 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als afgestudeerde filosoof liggen er tal van mogelijkheden open. Je blijkt veel kans te hebben op een baan als je in denken en doen flexibel bent en een aantal belangrijke vaardigheden beheerst. Je moet hoofdzaken en bijzaken kunnen onderscheiden, je moet problemen scherp en helder kunnen analyseren, je moet een kritische houding hebben, je moet goed kunnen communiceren, je moet je bewust zijn van de morele gevolgen van je handelingen en je moet creatief zijn.
En dat zijn nu net de vaardigheden die filosofen beheersen!

Filosofen vinden onder andere werk in het onderwijs. Ook gaan ze regelmatig aan de slag in de politiek of als journalist, redactioneel medewerker of beleidsmedewerker bij bedrijven of de overheid. Daarnaast is het mogelijk om onderzoeker aan een universiteit te worden.

huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UtrechtLeraar VHO filosofie full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Filosofie educationalgeen aanvullende eisen
UvALerarenopleiding Filosofie part-time educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • journalist
  • onderzoeker
  • researcher
bron: StudieData

Contact

Admission Office

The Admissions Office can be contacted for questions about the admission procedure.

E: admission@rug.nl
T: +31-(0)50 363 8976
W: Admission Office
Janine Weeting

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite