Deze opleiding

De volgende stap in uw carrière zetten? Volg naast uw werk de wetenschappelijke deeltijdopleiding tot registercontroller.

Elke organisatie heeft een financieel geweten nodig. Iemand die een krachtige rol durft te spelen bij de vertaling van strategie naar operationele doelen. Bent u hiervoor de aangewezen persoon? Binnen de Nederlandstalige Executive Master of Finance and Control (EMFC) ontvangt u de nieuwste wetenschappelijke inzichten, vertaald naar praktische handvatten. Onze docenten inspireren u om verder te denken, binnen én buiten uw vakgebied. Neem deel aan kleinschalige en interactieve colleges, profiteer van de nuchtere Groningse mentaliteit en krijg meer kwaliteit voor minder.

EMFC voldoet aan de hoge eisen die de VRC stelt. Daarom geeft ons diploma ook recht op inschrijving in het VRC-register. Ingeschrevenen mogen de titel RC en EMFC voeren.

open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaMSc Executive Master of Finance and Control
typeregulier, post-initieel, 70 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesAACSB, EQUIS, NVAO
croho-code75019
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

Kleinschalige colleges met veel interactie, een persoonlijke sfeer waarin academische kwaliteit voorop staat en docenten die met passie de wetenschap en de praktijk met elkaar verbinden. Dat zijn de kenmerken van de EMFC in Groningen.
Maatwerk
Wij vinden het belangrijk dat u de kans krijgt om stappen te blijven maken in uw carrière. Daarom bieden wij maatwerk op basis van uw werksituatie en persoonlijke belangen. In overleg kunt u een individuele studieroute volgen.

Docenten
De universitaire wereld en de praktijk komen samen in de colleges van onze docenten. Naast academische kennis ontvangt u inzichten op basis van ervaringen uit het werkveld van de controller. Ook nodigen wij regelmatig gastdocenten uit die belangrijke functies vervullen in het Nederlandse bedrijfsleven.

prof. dr. R.L. ter Hoeven RA
drs. J.L. Bout RA
drs. W. Kevelam RA
prof. dr. J. Koelewijn
prof. dr. I.J.J. Burgers
prof. dr. J.N. Bouwman
mr. N.J. Schutte
mr. P. Zijlstra
mr. R.P.C. Adema
drs. I.J. de Haan RA
drs. G.W.M. Luttikhuis
drs. J.T.M. van Moorsel RA
dr. K. Tillema
prof. mr. dr. E.M. Kneppers-Heijnert
mr. W.M.H. Grooten
prof. dr. J.A. Emanuels RA
drs. G. Gelling RA
prof. dr. J. Slomp
drs. M.H.P. Daamen
dr. J.A. Neuijen
dr. B.J. Pennink
prof. dr. E.W. Berghout
drs. H. Korringa MMC CMC
drs. B. Rubingh
prof. dr. ir. P.M.G van Veen-Dirks RC
prof. dr. D.A. de Waard RA MA
dr. S. Tillema
dr. J. Gusc

Open dagen en meeloopdagen

Masterdag Groningen
Op 29 maart organiseren de faculteiten hun mastervoorlichting op locatie. Ontmoet de docenten en studenten van de Groningse masteropleidingen. En proef de sfeer in de facultaire gebouwen, collegezalen en laboratoria en natuurlijk in de stad Groningen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
De EMFC is opgebouwd uit 6 trimesters van steeds 12 weken. De eerste 5 trimesters volgt u colleges op de faculteit. Het 6e trimester is gereserveerd voor het afstudeeronderzoek. Met onze EMFC-opleiding heeft u in 2 jaar de RC-titel op uw naam en heeft u recht op inschrijving in het VRC-register. Tevens bieden wij maatwerk op basis van uw persoonlijke belangen en werksituatie; in overleg kunt u een individuele studieroute volgen.
Blijf ontwikkelen
De EMFC is een wetenschappelijke beroepsopleiding met een stevige bedrijfskundige component. Alle kennis en inzichten die u aangereikt krijgt, voldoen aan wetenschappelijke kwaliteitscriteria en zijn direct toepasbaar in de praktijk. Naast het bestuderen van vakken als Accounting en Controlling, ontwikkelt u leiderschaps- en communicatieve vaardigheden die nodig zijn voor de uitoefening van een financiële topfunctie.

Leer van anderen
De colleges die u volgt zijn interactief en kleinschalig, met een groepsgrootte van omstreeks 20 personen. Hierdoor biedt onze EMFC-opleiding veel ruimte voor individuele ontwikkeling en het delen van persoonlijke ervaringen. De colleges zijn altijd verrassend, mede door interessante cases die voor veel discussie zorgen en vanwege de eigen inbreng van studenten. Bovendien bestaat ons docententeam uit zowel wetenschappers als praktijkdocenten.

Denk verder
In Groningen leren wij u verder te kijken dan een enkel vraagstuk. Onze docenten geven u inzicht in de complexe rol van uw organisatie in haar omgeving. Hierbij is aandacht voor professionele normen en waarden en ethische dilemma's.

1e jaar Onze docenten koppelen theoretische inzichten probleemloos aan vraagstukken uit de praktijk en motiveren u om hetzelfde te doen. Zowel wetenschappers als praktijkmensen maken onderdeel uit van ons brede en diverse team. Zij inspireren u het beste in uzelf naar boven te halen en blijvend kwaliteit te leveren binnen het controllersvak.

Gedurende de 2 jaren van de opleiding krijgt u verschillende soorten vakken:
periode
12
Corporate Law
4 EC
Management Accounting & Control
5 EC
Organisational Behaviour & Change Management
4 EC
Strategic Management
4 EC
Financial Accounting
4 EC
Tax Risk Management
4 EC
2e jaar 3. Organisatiekundige vakken
Met de organisatiekundige vakken neemt u plaats aan de directietafel. U leert uw kennis over systemen en control in te bedden in de organisatie en haar eigen cultuur. U werkt constructief aan een strategische analyse en een toekomstperspectief. U leert in verschillende (internationale) situaties uzelf te positioneren in verschillende typen gesprekken. Ook verkent u ethische grenzen en leert u deze te herkennen in uw werkzaamheden als (concern)controller.
periode
12
Accounting Information Systems & Risk Management
4 EC
Controllership
3 EC
Corporate Finance
4 EC
Internal Control
6 EC
Treasury & Financial Management
4 EC
Master's Thesis
14 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, onderzoeksproject, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
opdrachten, referaat, tentamens, afstudeeropdracht
doelstelling
Samen met u werken wij aan de volgende competenties:

 • analytische en academische vaardigheden
 • diepgaand inzicht in het wetenschappelijke veld van accounting, control en finance
 • interactieve vaardigheden
 • schrijfvaardigheid
studielast
De studielast bestaat uit 1 collegedag (iedere vrijdag) en 1 dag zelfstudie
studiebegeleiding
Als Executive Master van UGBS staan wij garant voor wetenschappelijke kwaliteit. Het is onze missie om u te ondersteunen in uw verdere professionele ontwikkeling als registercontroller. Zowel uw persoonlijke groei als het succes van uw organisatie zijn hierbij van groot belang.

Om u van blijvende kwaliteit te voorzien, werken wij op meerdere fronten aan de vele dimensies van EMFC:
 • Voor iedere module van de opleiding voeren wij vakevaluaties uit. Studenten geven hun mening over de (college)inhoud en wijzen verbeterpunten aan.
 • Binnen de opleidingscommissie stellen wij ieder jaar een student aan als vertegenwoordiger. Hij of zij geeft het perspectief van studenten weer en houdt hierbij rekening met hun belangen.
 • Iedere klas heeft een groepsvertegenwoordiger die toeziet op het welzijn en de wensen van de studenten.
 • Wij hanteren een klachtenprocedure voor studenten, waarmee zij de mogelijkheid hebben om eventuele ontevredenheid te uiten.
 • Curriculum-organisatie evaluatie

Tijdens de evaluatie van EMFC werpen wij een kritische blik op onderwijs, studieprogramma, docenten en individuele leereffecten. Om de kwaliteit van de colleges te bevorderen, hanteren wij het 'hebben van praktijkervaring' als toelatingseis voor de opleiding.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2019
collegegeld nog niet bekend
1 februari 2020
collegegeld nog niet bekend
1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
1 september 2020
collegegeld nog niet bekend
Samen uw opties bespreken?
U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek met een van de leden van het opleidingsmanagement. In dit gesprek lichten wij de opleiding nader toe en verkennen we - samen met u - hoe deze aan uw professionele ontwikkeling kan bijdragen. Daarnaast verstrekken we informatie over de aanmeldings- en toelatingsprocedure en eventuele deficiënties.

- Vraag een kennismakingsgesprek aan


Hoe kunt u zich aanmelden voor de opleiding?

Na afloop van het gesprek ontvangt u een formulier waarmee u zich officieel aan kunt melden. Wij vragen u de volgende documenten bij te sluiten:

• kopieën van behaalde diploma’s, vakkenoverzicht en toegekende cijfers

• curriculum vitae

• bevestiging van de werkgever dat u in een controllersfunctie werkzaam bent of binnenkort werkzaam zult zijn

De definitieve beslissing tot toelating wordt genomen door de Toelatingscommissie. Deze bestaat onder anderen uit prof. dr. E.P. Jansen en dr. B. Crom. In de commissie zit tevens een controller die op hoog niveau in het bedrijfsleven werkzaam is.
toelatingseisen

toelatingsgesprek

vooropleiding

werkervaring

inbegrepen in collegegeld
registration fee
study material
examination

Studenten en studentenleven

studentaantallen

18 studenten volgen deze opleiding
0% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Alie Heemskerk
'Interactie met studiegenoten en diversiteit van de groep geven energie'

Alie HeemskerkStudent EMFC

“De opleiding geeft je een brede kijk op het controllersvak. De tijdsinspanning laat zich goed combineren met een baan. Als je een brede controllersfunctie ambieert en wilt investeren in jezelf, kan ik deze opleiding oprecht aanbevelen. Maar onderschat het niet!”

“De opleiding kost energie, maar geeft ook veel energie, vooral door de interactie met studiegenoten en de diversiteit van de groep. Mijn blik op hoe organisaties functioneren en wat mijn rol daarin kan zijn, is breder dan ooit...
Daar zeg ik zekerheidshalve bij dat je dat niet moet onderschatten als je een drukke baan hebt.

Mijn ideale plaatje? Als business controller een schakel zijn tussen bedrijfsvoering, strategie en finance. Ik laat graag zien dat controllers niet alleen maar 'lastig' zijn, maar vanuit hun expertise bijdragen aan de doelen die je samen wilt halen. Dat gaat verder dan de cijfers. Dat gaat over mensen en hun rol in de organisatie. Die verbinding met de werkvloer wil ik graag leggen. Deze opleiding geeft daar de handvatten voor.

Vanuit dat toekomstbeeld ben ik aan deze opleiding begonnen. Dat heeft me gebracht wat ik zocht: veel praktijk, diepgaande kennis, inspirerende discussies met docenten, medestudenten en gastsprekers, inzicht in mijn eigen rol. De opleiding is zo breed en divers, dat je er zelf kunt uithalen wat voor jou relevant is en aansluit op je loopbaanfase en persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt een goed beeld van de mogelijkheden die je als controller hebt. Een aspect dat mij betreft nóg beter belicht mag worden, is de toekomst van het controllersvak: de ontwikkelingen die op ons afkomen, met name op technologisch vlak, zijn van ongekende invloed op het bedrijfsleven, maar ook op de Finance & Control functies binnen organisaties. Wat dit betekent voor de controllers van de toekomst, vakinhoudelijk, maar ook op het gebied van competenties, verdient extra aandacht.”
 • ----------

Alie Heemskerk werkt sinds 2012 als Business Controller bij de Rabobank. Daarvoor was ze als accountant verbonden aan Deloitte. Zij haalde haar MSc Accountancy aan de RuG, evenals haar Executive Master of Accountancy.


lees verder ...
Bob Goeree
'Mooie balans in hard en zacht'

Bob GoereeStudent EMFC, controller bij Synaeda Psycho Medisch Centrum in Leeuwarden.

“De financiële organisatie waar ik eindverantwoordelijk voor ben, is sterk gegroeid. Om mee te groeien, koos ik voor een praktische opleiding als de EMFC. Het programma sluit volledig aan op mijn ambities en behoefte aan verdieping.

'Het is mij in mijn eerste halfjaar gelukt om een tentamen verzet te krijgen. Dat zie ik op een andere universiteit niet zo snel gebeuren...
Alles komt langs. De vakmatige competenties kun je overal onder de knie krijgen. De toegevoegde waarde van Groningen is de interactieve manier waarop je, in kleine groepen, met docenten en medestudenten focust op persoonlijke kwaliteiten die straks, op een strategische positie, het verschil maken.

Gezien mijn loopbaanontwikkeling ben ik zeer gemotiveerd om hier een succes van te maken. Dat is een absolute voorwaarde, want naast het wekelijkse college legt de opleiding flink beslag op de vrije tijd die ik naast mijn werk heb. Dat is echter, mede dankzij de flexibiliteit van de opleiding, goed te doen. Er wordt goed geluisterd en de opleiding houdt rekening met de agenda van studenten. Het is mij al eens gelukt om een belangrijk tentamen te verzetten. Ik had goede redenen voor mijn verzoek, maar denk niet dat een andere universiteit zich aan mij had aangepast.”

 • ------

Bob Goeree is sinds 2009 werkzaam als controller bij Synaeda Psycho Medisch Centrum in Leeuwarden. Hij behaalde eerder zijn MSc Technische Bedrijfskunde, IT aan de RUG.


lees verder ...
Helmie Botter
afgestudeerd in 2006 werkzaam als Concerncontroller bij Nederlandse Gasunie
Helmie 'Sparren over strategische vraagstukken'

Helmie BotterConcerncontroller Gasunie

“Ik heb tijdens de opleiding grote kennissprongen gemaakt. Daar heb ik nu, in mijn rol als concerncontroller bij de Gasunie, veel profijt van. Op dit fundament kun je een loopbaan lang doorbouwen.”

“Als je in dit vakgebied op hoog niveau het verschil wilt maken, kun je niet onder deze opleiding uit. Voorwaarde is dat je intrinsiek gemotiveerd bent om dit beroep uit te oefenen en in jezelf te investeren. De opleiding is academisch én praktisch...
Want wat is interessanter dan om je vanuit het financiële perspectief te bemoeien met alle denkbare strategische vraagstukken? Om met je expertise overal aan te schuiven en met iedereen te sparren? Dat is wat ik ambieerde en waar ik in mijn huidige werk de meeste energie en voldoening uit haal.

Dat 'sparren' krijgt veel nadruk tijdens de opleiding. Ik herinner me dat colleges vaak begonnen met een dilemma uit de actuele controllingpraktijk en de uitdaging om daar je mening over te formuleren en in kleine groepen verder te discussiëren. Dat is typisch voor de EMFC in Groningen: je leert in korte tijd ongelooflijk veel van docenten die specifieke wetenschappelijke kennis en praktijkervaring inbrengen. Aanvullend leer je minstens zoveel van de dialoog met je medestudenten die in een vergelijkbare loopbaanfase zitten. Met de meesten heb ik nog altijd contact. We vormen een hecht netwerk.”

 • ---

Helmie Botter werkt sinds 2002 bij de Nederlandse Gasunie in Groningen; sinds 2014 als concerncontroller. Zij volgde de opleiding EMFC van 2004 tot 2006. Eerder studeerde zij eveneens aan de RuG Economics. Daarnaast studeerde Helmie aan de European School of Management en Technology (ESMT).


lees verder ...
Henk Snapper
onderzoeker
'Universele bagage voor dynamische context'

Henk SnapperCFO/RvB-lid UMCGLid van het curatorium van de EMFC

“Door de interactie met vakgenoten en de externe reflectie zet je grotere stappen dan wanneer je een vergelijkbare opleiding 'on the job' doet. Je komt écht verder, als professional en als mens.”

“De CFO is het geweten van de organisatie. Je hebt diepgaande vakinhoudelijke kennis en een evenwichtig karakter nodig om anderen een spiegel voor te houden en beslissingen te nemen vanuit je persoonlijke morele en ethische kompas...
Met als doel: talentvolle mensen afleveren die stevig in hun schoenen staan in hun rol als controller op leidinggevende posities.

De complexiteit van die rol neemt toe. Het accent verschuift steeds meer van informatie naar risicomanagement. Trends als Big Data, 3D Printing en het 'Internet of Things' dwingen tot nieuwe business modellen en transities, ook in mijn sector, de gezondheidszorg. Die veranderende context vergt veel van de inhoudelijke en sociale bagage die je kwalificeren als strategisch gesprekspartner.

Uit ervaring kan ik zeggen: deze opleiding geeft je die bagage. Ik heb hem zelf gevolgd, van 2005 tot 2007. Een waardevolle herinnering aan de verbreding van mijn expertise die bruikbaar is in mijn huidige positie en aan de levendige debatten met docenten en studiegenoten. Ik heb er geleerd dat je alleen standvastig en overtuigend kunt zijn op basis van feitelijke argumenten; dat niet perse de slimste de top bereikt, maar degene met de best ontwikkelde sensibiliteit voor mensen, organisaties en ethische dilemma's.”

 • --------------

Henk Snapper is sinds 2015 lid van het curatorium van de opleiding en ziet vanuit die verantwoordelijkheid toe op de kwaliteit en actualiteit. Henk Snapper is sinds 2005 werkzaam bij het UMCG. Daar trad hij in 2013 tot de Raad van Bestuur.


lees verder ...
Pieter Jansen
'Een bijzondere dynamiek waarin iedereen van iedereen leert'

Prof. dr. Pieter JansenHoogleraar ControllingOpleidingsdirecteur EMFC

“Cijfers zijn alleen boeiend in de context van hun toepassing; in de vertaalslag die je maakt naar strategie en bedrijfsvoering. Dáár bereiden wij jaarlijks een selecte groep gemotiveerde mensen met relevante werkervaring op voor.”Veel organisaties hebben aantoonbaar behoefte aan een nieuw type controller. Evident is dat die controller een wetenschappelijke, beroepsgerichte opleiding in accounting en financieel management als basis heeft...
Die controllers leiden wij op.De lat ligt hoog. Wij zijn dé opleiding van controllers die de top willen halen in een complex vakgebied. Om die ambitie waar te maken, kent ons programma drie pijlers: excellente kennis op academisch niveau; concrete, aan de praktijk ontleende studiecases en interactieve training van persoonlijke vaardigheden. Ons docententeam weerspiegelt die drie-eenheid. Het is een breed, gepassioneerd team met wetenschappers en praktijkmensen, waar ik buitengewoon trots op ben.Bij ons weet je nooit vooraf hoe een college gaat lopen. Er is ruimte voor spontaniteit, improvisatie en discussie. Dat kan doordat we de nadruk leggen op interactieve werkvormen met gemiddeld vijftien studenten per college. Dat geeft een aanstekelijke dynamiek, waarin we van elkaar leren. Ik geef zelf colleges en geniet telkens weer van de onvoorspelbaarheid en synergie.Zo onvoorspelbaar als de colleges dikwijls zijn, zo zeker is het resultaat van de opleiding. Van veel oud-studenten weten we dat ze meedraaien in de top. En dankzij de hechte contacten en levendige netwerkactiviteiten, levert dat weer een permanente stroom aan actuele studiecases op.”------Prof. dr. E.P. (Pieter) Jansen is als hoogleraar Controlling verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2016 is hij tevens opleidingsdirecteur van de Executive Master of Finance and Control. Daarvoor was hij onder meer directeur van enkele master- en bacheloropleidingen en universitair docent. Pieter is aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd in de Economische Wetenschappen. Hij studeerde politicologie en bestuurskunde aan de Universiteit Leiden.


lees verder ...
Ralph Ter Hoeven

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 Rijksuniversiteit
Executive Master of Finance and Control
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/4 Nyenrode
Executive Master of Finance & Control (RC)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/4 TIAS
Register Controller - Executive Master of Finance & Control (EMFC)
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/4 UvA
Executive Master of Finance and Control
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met de EMFC wordt u klaargestoomd om het controllersvak op topniveau uit te voeren. Organisaties kunnen bij ons terecht voor bekwame controllers, die hun theoretische kennis effectief weten toe te passen in de praktijk.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als executive master hebben wij goede contacten met zowel grotere als kleinere bedrijven, met name in Noord-Nederland. Onze alumni en studenten zijn onder andere werkzaam bij:

Edit business
Aegon
Akzo Nobel
Avebe
Centraal Justitieel Incassobureau
Deloitte & Touche
DUO - IB-Groep
Essent
Friesland Campina
Gasterra
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
N.V. Nederlandse Gasunie
Rabobank
UMCG
Univé

Een aantal cursisten stroomt al tijdens hun studie door naar andere – vaak hogere - functies.
huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

 • compliance officer
 • docent accountancy
 • inspecteur accountantsdienst
 • registeraccountant
bron: UWV

Contact

Angela Sap

Office manager: voor een afspraak voor een intake gesprek

E: emfc@rug.nl
T: 0503637297
Drs. Karin van der Velde

Programmacoördinator: voor meer informatie over het programma

E: k.h.van.der.velde@rug.nl
T: +31 50 36 378 82
Prof. Dr. Pieter Jansen

Programmadirecteur: voor een vrijblijvend gesprek over de opleiding

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite