Ethics of Education: philosophy, history and law

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

!Deze opleiding communiceert alleen in het Engels.
We tonen daarom de Engelstalige opleidingsinformatie.
Het is in onderwijs, opvoeding en jeugdzorg vaak moeilijk om uit te maken wat het beste is en wat rechtvaardig is. Dat komt doordat opvattingen over wat kinderen nodig hebben, sterk verschillen.

Dit leidt gemakkelijk tot dilemma's en conflicten. Bijv. over wat zwaarder weegt:

 • de wens en de wil van de ouders of het inzicht en de verantwoordelijkheid van professionals (bijv. bij keuze voor behandeling in gezondheidszorg en jeugdzorg en bij keuze van leerstof, werkvormen en regels in het onderwijs);
 • de godsdienstvrijheid en culturele rechten van minderheden of het belang van het kind (bijv. bij selectie van pleegouders, bij het al of niet verbieden van besnijdenis, bij het al of niet toestaan van 'eigen' scholen, bij het toezicht op 'eigen' scholen en bij handhaving van de leerplicht);
 • het maatschappelijke belang of het persoonlijke belang (bijv. bij het bepalen van onderwijsdoelen en bij het beperken van schoolkeuzevrijheid).

Het zijn voorbeelden van ethische vragen. In beleidsvorming en praktijk doen zulke ethische vragen zich steeds vaker voor. Bovendien worden de ethische vragen steeds ingewikkelder, bijvoorbeeld door immigratie, emancipatie en professionalisering.

In deze mastertrack leer je morele problemen en discussies te analyseren met het oog op het vormen van beleid, het ontwikkelen van procedures en het nemen van praktische beslissingen. Bijv. problemen en discussies als:

open_in_newstudy website

printprint

locatieGroningen
diplomaMSc Pedagogische Wetenschappen
typeregulier, 12 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig English
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66607
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

De master wordt verzorgd door experts van de onderdelen Filosofie en geschiedenis en Kinderrechten van de afdeling Pedagogische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. De inhoud van de cursussen, de onderwerpen van de onderzoeksprojecten en de stages zijn nauw gerelateerd aan het onderzoek en de deskundigheid van de masterdocenten.
The Master is provided by specialists from the divisions of Philosophy and History of Education and Children's rights of the Department of Educational Sciences of the University of Groningen. The content of the courses, the topics of the research projects and the traineeships are closely connected to the research and expertise of the lecturers.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn the international Master Ethics of Education professionals and almost-professionals develop the knowledge and skills needed to research and respond to urgent ethical questions, doing justice to their complexity, while at the same time seeking practical solutions that may be of use in the context of policy-making and in practice.
The programme comprises of three courses, a skills practicum, a traineeship and research. The official language is English.

The subjects of the three thematic courses are the following:
periode
In the best interest of the child A/B (5+5 EC)
Citizenship development and education A/B (5+5 EC)
Professionalization A/B (5+5 EC)
Domain-specific professional skills (workshops) combined with traineeship (5+5 EC) stage
Research Thesis - 20 EC afstuderen

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Theorie in praktijk in samenhang en op elkaar betrokken. Actieve betrokkenheid van student tijdens bijeenkomsten. Zelfstudie is voor belangrijk deel werken aan casussen.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2017
aanmelding deadline : 1 december 2016
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 2006
niet-EU/EER studenten : € 14200
1 februari 2018
aanmelding deadline : 1 december 2017
collegegeld nog niet bekend
1 september 2017
aanmelding deadline : 1 juni 2017
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 2006
niet-EU/EER studenten : € 14200
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 juni 2018
collegegeld nog niet bekend
Please register through StudieLink. After you have submitted your details in Studielink, you will receive an e-mail with the information necessary to activate your user account for OAS (the Online Application System). See the following website for some guidance in OAS: http://www.rug.nl/education/international-students/application-procedure/
Please upload the following documents in OAS:

 • a certified copy of the (Bachelor) diploma on the basis of which you ask admission to our programme (both original language and translated in English)
 • a certified copy of your transcript of records (both original language and translated in English)
 • a certified copy of your results for one of the mentioned English tests (exc. for native speakers)
 • a copy of your passport or ID card
 • a letter of motivation
 • two references

If you have any doubts about your application, please contact us at: bss.msc.admission@rug.nl.


toelatingseisen

basiskennis
If you have any deficiencies in connection with Statistics and Research Methodology then we offer the possibility to take pre-master courses. The Admissions Office will inform you if you would qualify for this.
For more information see http://spo-groningen.nl/premaster-statistics-and-research-methodology/

motivatiebrief
Bij een verwant universitair diploma dient een toelatingsverzoek (met CV en gewaarmerkte kopie van diploma en cijferlijsten) te worden via https://www.rug.nl/gmw/pedagogy-and-educational-sciences/education/master/aanvraag-toelating-master-pedok

estimated monthly costs

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
27868 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/22 Rijksuniversiteit
philosophy, history and law
€ 303 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/22 Rijksuniversiteit
Youth 0-21 Society and Policy
€ 303 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/22 Rijksuniversiteit
Orthopedagogiek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/22 Rijksuniversiteit
Communication and Deafblindness
€ 303 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/22 Rijksuniversiteit
Pedagogische wetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/22 Radboud Universiteit
Angst- en stemmingsstoornissen
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/22 Radboud Universiteit
Diversities in Youth Care
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/22 Radboud Universiteit
Pedagogical Sciences
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/22 Radboud Universiteit
Forensische pedagogiek
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/22 Radboud Universiteit
Pedagogische ethiek
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/22 Radboud Universiteit
Risicogedrag
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/22 Radboud Universiteit
Beperkingen en handicaps
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/22 Radboud Universiteit
Gifted Education
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/22 Radboud Universiteit
Pedagogische wetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/22 Radboud Universiteit
Speciale leerbehoeften
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/22 Utrecht
Youth, Education and Society
€ 336 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/22 Utrecht
Clinical Child, Family and Education Studies
€ 336 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/22 UvA
Forensische orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/22 UvA
Preventieve jeugdhulp en opvoeding MSc
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
20/22 UvA
Orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
21/22 Amsterdam VU
Onderwijs en Innovatie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
22/22 Amsterdam VU
Orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.73.9
inhoud3.53.6
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.63.5
studielast3.53.1
studiebegeleiding3.33.2

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Ethics of Education: philosophy, history and law aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 61 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
De Master Ethics of Education bereidt voor op functies bij instellingen, instanties en media die zich met onderwijs, opleiding, kinderopvang, jeugdzorg en dergelijke bezighouden. Te denken valt aan taken als advies, ondersteuning, beleidsontwikkeling, bijscholing, communicatie en onderzoek.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

The Master Ethics of Education prepares students for positions within organisations, authorities and media in the fields of education, vocational education, child care, child protection services and suchlike. This might include roles involving advice, supervision, policy-development, further education, life long learning communication and research.
During the Master students become familiar with the field of work and follow workshops aimed at developing and practicing professional skills. In the workshops, students are introduced to teaching in HBO institutions (Higher Vocational Education) and to the training of professionals (Teaching & Training) and to formulating advice for practice and policy (Policy & Consultancy). The Master's programme also includes a short training placement comprising of 5 ECTS.

current job market

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educational+ 59 EC pre-master
RijksuniversiteitOnderwijskunde+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • hoogleraar pedagogiek
 • onderwijsinspecteur
 • onderwijskundige
 • pedagogisch adviseur
 • pedagoog
 • schoolbegeleider
 • universitair (hoofd)docent pedagogiek
bron: UWV

Contact

Onderwijsvoorlichting
E: studiekiezers@rug.nl
T: 050-3639011
Coby Evers

Academic advisor

E: studyadvice.peduc@rug.nl
T: +31 (0)50 363 6480
W: Coby Evers
Admissions Office

Admissions

Piet van der Ploeg

Coordinator master programme

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newstudy website