Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen - Nederlandse Taal en Cultuur

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Na je bachelor je verder verdiepen in je vak en leren deze kennis over te brengen aan jongeren? Het
onderwijs zoekt inspirerende docenten Nederlands!


open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaMA
typeeducational, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar voltijd, deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code68536
numerus fixusnee
honoursnee

Wie herinnert zich niet die ene fantastische docent? Als leraar heb je een enorme invloed op de ontwikkeling van jongeren. Leerlingen willen een leraar die weet waar hij/zij het over heeft, dit op een actieve manier kan overbrengen én oog voor de leerling heeft. In deze tweejarige master ontwikkel je je tot docent voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs.

In het eerste jaar van je master verdiep je je daarom in je vak. Je volgt een programma aan de Faculteit Letteren dat grotendeels overeenkomt met de master Neerlandistiek. In het tweede semester volg je colleges bij de Lerarenopleiding en loop je een korte stage om de basis van het lesgeven onder de knie te krijgen.

In het tweede jaar volg je de overige vakken bij de Lerarenopleiding. Daar ligt de nadruk op de verbinding tussen theorie en praktijk. Je verdiept je in de ontwikkeling van leerlingen en je leert hoe leerlingen Nederlands leren - en wat dat betekent voor je lessen. Vanaf het begin van het jaar geef je die lessen op een school in Noord-Nederland.

Dat doe je niet alleen: je werkt veel samen met je mede-studenten – met die van Nederlands, maar ook die van andere talen. De begeleiding is intensief, zowel op je stageschool als op de universiteit.

Na het behalen van je diploma ben je eerstegraads bevoegd; je mag dan in het hele voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo), het mbo en het praktijkonderwijs werken.

Heb je al een master op het gebied van Nederlands? Of ben je nog bezig met je bachelor, maar wil je een educatieve minor volgen? Kijk op welke manieren je nog meer leraar kunt worden!Waarom aan de RUG?

De master Educatie in de Taal - en Cultuurwetenschappen, track Nederlands onderscheidt zich door de grote keuzevrijheid. Zo kun je kiezen uit diverse masterprogramma's en die combineren met je Lerarenopleiding. Elk van die programma's bevat veel keuzevakken, zodat je op basis van jouw interesse een interessant programma kan samenstellen.
De vakken die je bij de Lerarenopleiding volgt kenmerken zich door de verbinding tussen praktijk (30 ECTS stage) en theorie. Ook werk je intensief samen met studenten van de andere moderne vreemde talen. Daardoor kijk je over de grenzen van je eigen vak heen.

Tenslotte leer je hoe je je academisch denkniveau in de praktijk kunt toepassen als leraar – en het functioneren van je leerlingen en jezelf kritisch tegen het licht te houden.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
  • Literatuur-, cultuur- en/of taalwetenschappelijke vakken op het gebied van Nederlandse Taal en Cultuur
  • Begeleide LiO stage
  • Theoretische verbreding en verdieping
Als aanvulling op het eigen vakkenaanbod van deze educatieve master is er het landelijke MasterLanguage-programma. Masterlanguage is een landelijk cursusaanbod o.a. gericht op de taal Nederlands. De cursussen worden gegeven in de doeltaal en worden gezamenlijk verzorgd door docenten van de RU, RUG, UL, UU, UVA, VU. Informatie over de cursussen, ingangseisen en inschrijving staat op de website van Masterlanguage: www.masterlanguage.nl. In overleg met de examencommissie van je masteropleiding kun je cursussen volgen bij Masterlanguage.

1e jaar Je volgt in je eerste jaar 50 ECTS van een programma dat grotendeels overeenkomt met de master Neerlandistiek aan de Faculteit der Letteren: 30 ECTS aan vakken en 20 ECTS scriptie.
In het tweede semester volg je de Basiscursus en Masterstage 1 van de Lerarenopleiding. Hierin leer je de basis van het lesgeven en volg je een korte stage.
periode
1234
Vakinhoudelijke onderdelen
50 EC
Basiscursus Master Lerarenopleiding
5 EC
Masterstage 1 stage
5 EC
2e jaar In het tweede jaar van de opleiding volg je nog een vak van 10 ECTS van je vakmaster. Daarnaast volg je op de maandag colleges op de Lerarenopleiding (Vakdidactiek 1, 2 en 3 en Pedagogiek). De overige dagen loop je stage. Je draait onder begeleiding van een vakcoach en tutor mee op school: je bereidt lessen voor en geeft ze, neemt deel aan leerlingbesprekingen etc.
periode
1234
Vakdidactiek 1
5 EC
Pedagogiek
5 EC
Masterstage 2 stage
15 EC
Vakdidactiek 2
5 EC
Masterstage 3 stage
10 EC
Vakdidactiek 3
10 EC
Vakinhoudelijke onderdelen
10 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
20% theorie
50% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
mondelinge presentatie, stage, onderzoeksproject, werkcollege, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht
studiebegeleiding
In de opleiding tot leraar zijn er meerdere personen die je intensief begeleiden: je vakdidacticus en je tutor op de opleiding, je vakcoach en je schoolopleider op de stageschool. Zij ondersteunen je op je weg naar het docentschap.
Daarnaast kun je bij de Letterenfaculteit ondersteuning krijgen van studieadviseur Aletta Westra en Albert Everaarts. Bij hen kun je terecht met vragen over studieplanning, voorlichting, vrijstellingen met betrekking tot je vakmaster.
Heb je vragen over de stages en het programma van de Lerarenopleiding, dan kun je terecht bij studieadviseur Chris Diederiks.
Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren, zoals studiestress en presenteren. Deze kun je volgen bij de afdeling Studieondersteuning van het Studenten Service Centrum (SSC).

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2020

aanmelding deadline : 1 december 2019
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)

1 september 2019

aanmelding deadline : 15 mei 2019
wettelijk tarief : € 1534 (€767 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 11700

1 september 2020

aanmelding deadline : 15 mei 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)

Je kunt deze master beginnen in september en februari. De vakken van de Lerarenopleiding worden echter maar op één moment in het jaar aangeboden. Het verdient daarom de voorkeur om in september te beginnen.

Heb je al een educatieve minor gevolgd of heb je al een tweedegraads bevoegdheid? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor vrijstellingen. Neem daarvoor contact op met de toelatingscommissie op toelatingscommissie.lerarenopleiding@rug.nl.

Voor vragen rondom de masterprogramma’s van de Faculteit der Letteren, neem contact op met studieadviseur Aletta Westra of Albert Everaarts (studieadviseurnederlands@rug.nl). Voor vragen rondom het programma van de Lerarenopleiding kun je terecht bij studieadviseur Chris Diederiks.
toelatingseisen

taaltoets
Heb je je middelbare schooldiploma buiten Nederland behaald? Dan kan de Toelatingscommissie eisen dat je aantoont het Nederlands op NTII-niveau te beheersen. Voorhet schoolvak Nederlands geldt aanvullend dat je het Nederlands op niveau C1 of hoger dient te beheersen.

vooropleiding

  • Bachelordiploma Nederlandse Taal en Cultuur of
  • HBO-diploma tweedegraads + afgeronde premaster Nederlandse Taal en Cultuur (60 EC)

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

ZaZa
ZaZa is de studievereniging voor studenten Nederlandse Taal en Cultuur in Groningen.
De vereniging organiseert vele activiteiten, van lezingen tot feesten en van buitenlandse reis tot carrièredag. Ook ontvang je als lid tien procent korting op je studieboeken. Bezoek Zaza online op www.zaza-nederlands.nl/.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Erik Stok
"Ik vind het fijn dat je in de master veel eigen keuze hebt, maar dat dit niet ten koste gaat van de begeleiding."

Ik heb de Educatieve Master vooral gekozen omdat ik uiteindelijk voor de klas wil. De master bestaat uit twee jaren en wordt verdeeld in een deel bij vakmaster Neerlandistiek en een deel bij de lerarenopleiding. Ik vind het fijn dat je in de master veel eigen keuze hebt, maar dat dit niet ten koste gaat van de begeleiding.

Zo heb je in de vakmaster ruime keuze waarmee je naast de verplichte vakken je opleiding in kunt vullen. Bij de lerarenopleiding krijg je ruim de tijd om je eigen rol en functioneren te ontdekken...
Deze stage kost je drie dagen in de week en vind ik vrij intensief. In de tweede helft van het eerste jaar kun je, tijdens stage 1, rustig wennen aan het achterin zitten en langzaam meer voor de klas staan. De master geeft je de ruimte om te ontdekken of het vak docent iets voor je is. Met de adviezen die je in het eerste jaar krijgt kun je een weloverwogen keuze voor je toekomst maken.In je tweede jaar, tijdens stage 2 en 3, geef je zelfstandig les. Het is fantastisch om dan eigen klassen te hebben; eigen leerlingen die je iets mag leren over de pracht van jouw schoolvak.


lees verder ...
Amarinske Verkerk
Student Amarinske Verkerk over de Educatieve Master

Bovenbouwleerlingen Vwo
Bovenbouwleerlingen VWO over de vraag wat een goede docent is

Laura Noord
Ik combineer lesgeven met een baan als educatief auteur

'Op dit moment werk ik als docente Nederlands op een middelbare school in het noorden van de provincie Groningen. Met veel plezier geef ik les aan havo- en vwo-leerlingen. Naast dat het werk erg leuk en gevarieerd is, leer ik ook elke dag weer nieuwe dingen.

Lesgeven verveelt niet snel, omdat elke dag anders is. Naast het lesgeven, werk ik ook als educatief auteur bij Noordhoff Uitgevers...
Allereerst de master Neerlandistiek en vervolgens de eenjarige lerarenopleiding (LVHO docent Nederlands). Ik heb er heel bewust voor gekozen om deze twee masters na elkaar te gaan doen en niet tegelijkertijd, zoals bij een tweejarige educatieve master. Ik wilde heel graag een stage lopen buiten het lesgeven om. Tijdens de master Neerlandistiek heb ik dan ook stage gelopen bij Noordhoff Uitgevers, waar ik heb geholpen bij twee lesmethoden en waar ik dus nu nog steeds werkzaam ben.
Ik zou het iedereen aanraden om deze combinatie te maken, omdat je zo breder georiënteerd bent en meer werkervaring opdoet. Ik kwam er zo zelf achter dat ik beide kanten, het lesgeven en het bedrijfsleven, erg leuk vind. Over vijf jaar zie ik mezelf nog steeds lesgeven, maar dan wel in combinatie met bijvoorbeeld het werk als educatief auteur.’


lees verder ...
Gea Hoornsman
Schoolopleider Gea Hoornsman over docent zijn

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/14 RUG
Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/14 Universiteit Leiden
Educatieve master Engels
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/14 Universiteit Leiden
Educatieve master Frans
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/14 Universiteit Leiden
Educatieve master Nederlands
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/14 Universiteit Leiden
Educatieve master Duits
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/14 Radboud Universiteit
Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen (2-jaar)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/14 Radboud Universiteit
Tweejarige Educatieve Master Frans
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/14 Radboud Universiteit
Tweejarige Educatieve Master Spaans
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/14 Radboud Universiteit
Tweejarige Educatieve Master Grieks & Latijn
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/14 Radboud Universiteit
Tweejarige Educatieve Master Nederlands
€ 315 gemiddelde kamerhuur
15 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/14 Radboud Universiteit
Tweejarige Educatieve Master Duits
€ 315 gemiddelde kamerhuur
15 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
12/14 Radboud Universiteit
Tweejarige Educatieve Master Engels
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/14 Tilburg University
Leraar VHO in Nederlandse Taal en Cultuur (tweejarige master)
€ 253 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/14 Amsterdam VU
Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Natuurlijk kun je na het behalen van je diploma aan de slag als docent. Dat kan op het voortgezet onderwijs (ook in de bovenbouw van havo/vwo), op het mbo, in het praktijkonderwijs of in het volwassenenonderwijs.
De vaardigheden en kennis die je in deze masteropleiding opdoet vormen echter ook een goede basis voor werk in andere sectoren waar voorlichting en informatieoverdracht aan jongeren onderdeel van je werk vormt.

Als je aan de slag gaat als docent blijft de Lerarenopleiding je ondersteunen. In het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord kun je je aansluiten bij netwerken van collega’s die je op weg helpen om je te blijven ontwikkelen als docent. Ook vind je er een ruim aanbod aan andere nascholingsactiviteiten.

  • Alumni van de Lerarenopleiding vinden elkaar op LinkedIn.
  • Hulp nodig bij de planning van je loopbaan? RuG Career Services helpt!


Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met je eerstegraads bevoegdheid Nederlands mag je lesgeven aan alle niveaus van het voortgezet onderwijs. Je bent daarnaast ook geschikt voor banen bij educatieve uitgeverijen en bij de CITO, de instantie die de eindexamens ontwerpt. Verder heb je volop kansen voor een baan bij de overheid of in het bedrijfsleven. Je kunt bijvoorbeeld voorlichter of communicatieadviseur worden, een eigen tekstbureau beginnen of gaan werken bij een literaire uitgeverij.

Potentiële beroepen

communicatieadviseur
docent nederlands
medewerker bij een educatieve uitgeverij
voorlichter
bron: StudieData

Contact

Chris Diederiks

Studieadviseur Lerarenopleiding

Dr. Ilja van den Broek

Studieadviseur Nederlands

E: studieadviseurnederlands@rug.nl
T: Tel.: +31 (0)50 363 58 0
Hester Noord

Studieadviseur Nederlands

E: studieadviseurnederlands@rug.nl
T: Tel.: +31 (0)50 363 58 0
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite