Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Maatschappijleer

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Ben je geïnteresseerd in de maatschappij en wil je lesgeven? In de lerarenopleiding Maatschappijleer verdiep je je kennis en leer je deze over te brengen aan middelbare scholieren.

De opleiding bestaat uit een didactisch en een vakinhoudelijk deel. Het vakinhoudelijke programma is een combinatie van politicologische en sociologische vakken. Deze volg je bij Sociologie en Rechtsgeleerdheid. In het didactische programma word je opgeleid tot eerstegraads docent. Daarbij leer onze samenleving inzichtelijk te maken voor middelbare scholieren. Ook laat je ze nadenken over verschillende visies op de maatschappij.


Na het afronden van deze tweejarige master heb je een universitaire graad en een eerstegraads onderwijsbevoegdheid.

open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaMA
typeeducational, 120 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar voltijd, deeltijd, duaal
accreditatiesNVAO
croho-code68532
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

Masterweek Groningen
Van 19 t/m 23 november organiseren de faculteiten op verschillende dagen mastervoorlichting op locatie. Ontmoet de docenten en studenten van de Groningse masteropleidingen. En proef de sfeer in de facultaire gebouwen, collegezalen en laboratoria en natuurlijk in de stad Groningen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet eerste jaar bestaat voornamelijk uit inhoudelijke cursussen sociologie en politicologie en schrijf je een masterscriptie sociologie. In het 2e semester maak je middels een stage kennis met de onderwijspraktijk.

Het 2e jaar bestaat voor een groot deel uit stage waarin je een eigen klas krijgt. Daarnaast volg je een aantal vakken die betrekking hebben op lesgeven in het voortgezet onderwijs en het ontwerpen van lesmateriaal.
1e jaar In het eerste jaar ben je vooral bezig met het vakinhoudelijke programma en verdiep je je kennis. Daarnaast doe je een korte stage op een middelbare school.
periode
1234
Beleidsontwerp
5 EC
Onderzoeksforum
5 EC
Politicologie
5 EC
Parlementaire geschiedenis
5 EC
Pro-sociaal gedrag
5 EC
Beleidsevaluatie
5 EC
Basiscursus onderwijs
5 EC
Masterstage I
5 EC
Scriptie Sociologie
20 EC
2e jaar In het tweede jaar staat het didactische programma centraal en doe je een uitgebreide stage in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Je bent één dag in de week vrij geroosterd voor colleges, mentorbijeenkomsten en groepsopdrachten.
Daarnaast volg je een aantal vakken die betrekking hebben op lesgeven in het voortgezet onderwijs en het ontwerpen van lesmateriaal

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
30% theorie
50% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, portfolio, individuele opdracht, zelfstudie

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 1517
instellingstarief : € 1517
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 14650
toelatingseisen

vooropleiding
Bachelor Sociologie of Politicologie geven direct toegang na een formele goedkeuring door de toelatingscommissie. Studenten met een universitaire Ba bestuurskunde dienen een verzoek tot toelating in bij de toelatingscommissie van Sociologie. Dit kan per email aan de toelatingscommissie.soc@rug.nl.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Rijksuniversiteit
Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Aardrijkskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Rijksuniversiteit
Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Filosofie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als afgestudeerde heb je een eerstegraadsbevoegdheid in het onderwijs. Daarnaast ben je een sociaal wetenschapper.Dat maakt dat je breed inzetbaar bent binnen maar ook buiten het onderwijs.
huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

  • diverse onderwijsfuncties
    bij HBO instellingen
  • eerstegraads docent
  • sociaal wetenschapper, beleids- en bestuursfunctionaris
    bij de overheid en in het bedrijfsleven
bron: StudieData

Contact

Admission Office
E: admission@rug.nl
T: +31-(0)50 363 8976
Hilde Steenbergen

studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite