Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Maatschappijleer

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Ben je geïnteresseerd in de maatschappij en wil je lesgeven? In de lerarenopleiding Maatschappijleer verdiep je je kennis en leer je deze over te brengen aan middelbare scholieren.

De opleiding bestaat uit een didactisch en een vakinhoudelijk deel. Het vakinhoudelijke programma is een combinatie van politicologische en sociologische vakken. Deze volg je bij Sociologie en Rechtsgeleerdheid. In het didactische programma word je opgeleid tot eerstegraads docent. Daarbij leer onze samenleving inzichtelijk te maken voor middelbare scholieren. Ook laat je ze nadenken over verschillende visies op de maatschappij.


Na het afronden van deze tweejarige master heb je een universitaire graad en een eerstegraads onderwijsbevoegdheid.

open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaMA
typeeducational, 120 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar voltijd, deeltijd, duaal
accreditatiesNVAO
croho-code68532
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

Masterweek Groningen
Van 19 t/m 23 november organiseren de faculteiten op verschillende dagen mastervoorlichting op locatie. Ontmoet de docenten en studenten van de Groningse masteropleidingen. En proef de sfeer in de facultaire gebouwen, collegezalen en laboratoria en natuurlijk in de stad Groningen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet eerste jaar bestaat voornamelijk uit inhoudelijke cursussen sociologie en politicologie en schrijf je een masterscriptie sociologie. In het 2e semester maak je middels een stage kennis met de onderwijspraktijk.

Het 2e jaar bestaat voor een groot deel uit stage waarin je een eigen klas krijgt. Daarnaast volg je een aantal vakken die betrekking hebben op lesgeven in het voortgezet onderwijs en het ontwerpen van lesmateriaal.
1e jaar In het eerste jaar ben je vooral bezig met het vakinhoudelijke programma en verdiep je je kennis. Daarnaast doe je een korte stage op een middelbare school.
periode
1234
Beleidsontwerp
5 EC
Onderzoeksforum
5 EC
Politicologie
5 EC
Parlementaire geschiedenis
5 EC
Pro-sociaal gedrag
5 EC
Beleidsevaluatie
5 EC
Basiscursus onderwijs
5 EC
Masterstage I
5 EC
Scriptie Sociologie
20 EC
2e jaar In het tweede jaar staat het didactische programma centraal en doe je een uitgebreide stage in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Je bent één dag in de week vrij geroosterd voor colleges, mentorbijeenkomsten en groepsopdrachten.
Daarnaast volg je een aantal vakken die betrekking hebben op lesgeven in het voortgezet onderwijs en het ontwerpen van lesmateriaal

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
30% theorie
50% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, portfolio, individuele opdracht, zelfstudie

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 1517
instellingstarief : € 1517
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 14650
toelatingseisen

vooropleiding
Bachelor Sociologie of Politicologie geven direct toegang na een formele goedkeuring door de toelatingscommissie. Studenten met een universitaire Ba bestuurskunde dienen een verzoek tot toelating in bij de toelatingscommissie van Sociologie. Dit kan per email aan de toelatingscommissie.soc@rug.nl.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

alumnus Tom Drukker
Docent Maatschappijleer, Zernike College (middelbare school), Haren

Ik heb lang getwijfeld toen ik een master moest kiezen. Uiteindelijk heeft het onderwijs als sector de doorslag gegeven, vooral vanwege de ideële overtuiging dat goed onderwijs ertoe doet.Onderwijs zie ik als een essentiële schakel tussen persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Voor de klas staan trok me toen nog niet eens zozeer. Maar ik dacht wel: als je iets in het onderwijs wilt doen, moet je voor de klas gestaan hebben, met je voeten in de klei.

...
Als ze straks mogen stemmen, hoop ik dat ze een weloverwogen keuze maken. Of dat nu een stem op een linkse of op een rechtse partij is doet er niet toe. Ik hoop alleen niet dat ze zomaar wat roepen.In het nieuwe examenprogramma voor het verdiepende keuzevak maatschappijwetenschappen zie ik wel meer sociologie. Het gaat over begrippen als binding, verhouding, vorming en verandering. Daar herken ik de hoofdvragen van de sociologie in: sociale cohesie, sociale ongelijkheid, identiteit en rationalisering. Voor een Havo 4-klas is dat wat abstract. Aan de hand van thema's als onderwijs en massamedia probeer ik die concepten concreet te maken.

De educatieve master heeft twee componenten: de vakinhoud – wat leer je ze? – en vakdidactiek – hoe doe je dat? In maatschappijleer staan de thema's politiek, recht, de verzorgingsstaat en de pluriforme samenleving centraal. Sociologische concepten als sociale cohesie en sociale ongelijkheid komen binnen die onderwerpen wel aan bod, maar van mij zou het nog wel wat sociologischer mogen.

Didactiek – hoe leren leerlingen en hoe kun je daar als docent aan bijdragen? – is te leren. Ik maak nog steeds gebruik van de lesopzet die ik tijdens de educatieve master heb ontwikkeld. Maar als docent heb je ook een bepaalde persoonlijkheid nodig. Er zijn permanent 25 paar ogen op je gericht. Als je dat moeilijk vindt, sta je al met 1-0 achter. Het leraarschap is niet voor iedereen weggelegd, denk ik. Tijdens je stage kom je er gauw genoeg achter of het iets voor je is.

Na de master: de eerste jaren kostte het lesgeven me veel energie. Maar het gaat me steeds beter af. Ik heb mijn bakens ook wat verzet. Eerst had ik hoge verwachtingen over wat ik leerlingen kon leren, maar nu haal ik vooral voldoening uit persoonlijk contact.

Naast mijn werk als docent maak ik op school onderdeel uit van de beleidsgroep en de onderzoeksgroep. In de beleidsgroep bespreken we onder andere het nieuwe schoolplan, waarin bijvoorbeeld wordt vastgelegd hoe we als school willen omgaan met sociale media. In de onderzoeksgroep volgen we de implementatie van onderwijsinnovaties, zoals digitaal toetsen. Het aantrekkelijke van het onderwijs is dat je in deeltijd kunt werken. Naast het lesgeven ben ik nu ook begonnen met het opzetten van een bureautje voor sociaalwetenschappelijk onderzoek.'

Wil je Tom iets vragen over de educatieve master of over zijn werk als docent maatschappijleer?
Neem dan contact met hem op via tomdrukker@gmail.com


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Rijksuniversiteit
Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Aardrijkskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Rijksuniversiteit
Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Filosofie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als afgestudeerde heb je een eerstegraadsbevoegdheid in het onderwijs. Daarnaast ben je een sociaal wetenschapper.Dat maakt dat je breed inzetbaar bent binnen maar ook buiten het onderwijs.
huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

  • diverse onderwijsfuncties
    bij HBO instellingen
  • eerstegraads docent
  • sociaal wetenschapper, beleids- en bestuursfunctionaris
    bij de overheid en in het bedrijfsleven
bron: StudieData

Contact

Admission Office
E: admission@rug.nl
T: +31-(0)50 363 8976
Dr. Hilde Steenbergen

opleidingscoordinator

Tessa Veenstra MSc

studieadviseur

E: studieadviseur.sociologie.gmw@rug.nl
T: +31 (0)50 36 37210
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite